De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Post Traumatic Stress Disorder Ewoud Schmidt Eric Lammertsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Post Traumatic Stress Disorder Ewoud Schmidt Eric Lammertsma."— Transcript van de presentatie:

1 Post Traumatic Stress Disorder Ewoud Schmidt Eric Lammertsma

2 Post Traumatische Stress Stoornis Inleiding Symptomatologie Pathogenese Behandeling Artikel

3 Inleiding Prevalentie: 7,8% 2 keer zo vaak bij vrouwen

4 Inleiding Type-indeling  Ongecompliceerd Eenmalige gebeurtenis (type I trauma) bij relatief gezonde persoon  Gecompliceerd Serie gebeurtenissen of traumatische periode (type II trauma) b.v. incest, extreme pesterijen, affectieve en emotionele verwaarlozing

5 Symptomatologie Trauma  Levensbedreigend gevaar of bedreiging van fysieke integriteit  Getuigenis van dergelijke incidenten  Van horen zeggen Ernstige gebeurtenissen bij familie of vrienden  Onmacht tijdens trauma  Schuldgevoelens bij alledaagse bezigheden

6 Symptomatologie Vermijding  Bewust vermijden van conversatie  Ontwijken van herinneringen en gedachten  Proberen te vergeten  Geheugenverlies voor het trauma of een deel ervan

7 Symptomatologie Herinnering en herbeleving  Opdringende herinnering Verdriet of angst  Nachtmerries  Dissociatieve episodes – persoon herleeft het trauma

8 Symptomatologie Verhoogde waakzaamheid (“arousal”)  Slecht slapen  Prikkelbaarheid  Concentratieproblemen  Overmatige waakzaamheid  Heftige schrikreacties

9 Pathogenese Arousal / Sympathisch Systeem Effectors Stress HPA as Effectors (cortisol) centraalperifeer

10 Pathogenese Arousal / Sympathisch Systeem Effectors Stress HPA as Effectors (cortisol)

11 Pathogenese Arousal / Sympathisch Systeem Effectors Stress HPA as Effectors (cortisol)

12 Pathogenese Arousal / Sympathisch Systeem Effectors Stress HPA as Corticotropin- Releasing Hormone (CRH)

13 Pathogenese Arousal / Sympathisch Systeem Effectors Stress HPA as Corticotropin- Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)

14 Pathogenese amygdala Effectors Stress HPA as Corticotropin- Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)

15 Pathogenese amygdala angstreactie Stress HPA as Corticotropin- Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)

16 Pathogenese amygdala angstreactie Stress HPA as hippocampus Corticotropin- Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)

17 Pathogenese amygdala angstreactie Stress HPA as hippocampus glucocorticoid- negative feedback (depressie) cognitie Corticotropin- Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)

18 Pathogenese Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) axis  Corticotropin-Releasing Hormone (CRH)  Cortisol

19 Behandeling Voorlichting patiënt & familie Blootstelling  Bespreekbaar maken van gebeurtenis  Gevoelens laten ervaren in gecontroleerde omgeving Verwerking – leren omgaan met:  Herinneringen  Reacties  Gevoelens

20 Behandeling Medicinaal  Co-morbiditeit PTSD Depressie Overige angststoornissen  Verhelpen symptomen van co-morbide stoornissen

21 Behandeling Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)  Nieuwe therapie  Combinatie van exposure en herhaalde beweging

22 Behandeling Groepstherapie  Oudere therapie  Delen van ervaringen met lotgenoten  Verlaagt drempel en creëert vertrouwen

23 Artikel Prediction of occurrance and intensity of post-traumatic stress disorder in victims 32 months after bomb attack Bomaanslag in metro Parijs 1996

24 Artikel Homogene groep met dezelfde trauma Bepaling van PTSD d.m.v vragenlijst  na 6 en 32 maanden  Sociodemografie, verwondingen, middelengebruik Doel: Voorspellen risico voor PTSD

25 Artikel 115 overlevenden – 63 deelnemers  27 man / 36 vrouw Bepalen PTSD en hevigheid symptomen  Via Impact of Event Scale (IES) 28 afvallers na 32 maanden

26 Artikel PTSD Risicofactoren:  Vrouwelijk gelsacht  Sociaal-economishe status  Gebruik psychotrope middelen  PTSD na 6 maanden Association between sociodemographic and clinical variables and presence of PTSD 32 months after the bombing

27 Artikel Ernst symptomen:  Vrouwelijk geslacht  Sociaal-economische status  Getrouwd zijn  Fysieke verwondingen  Middelengebruik vóór aanslag  PTSD na 6 maanden

28 Artikel Conclusie: Een aantal factoren zijn voorspellend  Ontwikkeling van PTSD  Ernst van de symptomen Discussie:  Afvallers - Afgevallen mensen hadden geen afwijkende eigenschappen. De overgebleven groep bleef representatief.

29 Vragen?


Download ppt "Post Traumatic Stress Disorder Ewoud Schmidt Eric Lammertsma."

Verwante presentaties


Ads door Google