De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Post Traumatic Stress Disorder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Post Traumatic Stress Disorder"— Transcript van de presentatie:

1 Post Traumatic Stress Disorder
Ewoud Schmidt Eric Lammertsma

2 Post Traumatische Stress Stoornis
Inleiding Symptomatologie Pathogenese Behandeling Artikel

3 Inleiding Prevalentie: 7,8% 2 keer zo vaak bij vrouwen

4 Inleiding Type-indeling Ongecompliceerd Gecompliceerd
Eenmalige gebeurtenis (type I trauma) bij relatief gezonde persoon Gecompliceerd Serie gebeurtenissen of traumatische periode (type II trauma) b.v. incest, extreme pesterijen, affectieve en emotionele verwaarlozing

5 Symptomatologie Trauma
Levensbedreigend gevaar of bedreiging van fysieke integriteit Getuigenis van dergelijke incidenten Van horen zeggen Ernstige gebeurtenissen bij familie of vrienden Onmacht tijdens trauma Schuldgevoelens bij alledaagse bezigheden

6 Symptomatologie Vermijding Bewust vermijden van conversatie
Ontwijken van herinneringen en gedachten Proberen te vergeten Geheugenverlies voor het trauma of een deel ervan

7 Symptomatologie Herinnering en herbeleving Opdringende herinnering
Verdriet of angst Nachtmerries Dissociatieve episodes – persoon herleeft het trauma

8 Symptomatologie Verhoogde waakzaamheid (“arousal”) Slecht slapen
Prikkelbaarheid Concentratieproblemen Overmatige waakzaamheid Heftige schrikreacties

9 Pathogenese Stress centraal perifeer HPA as
Arousal / Sympathisch Systeem Effectors (cortisol) Effectors

10 Pathogenese Stress HPA as Arousal / Sympathisch Systeem Effectors
(cortisol) Effectors

11 Pathogenese Stress HPA as Arousal / Sympathisch Systeem Effectors
(cortisol) Effectors

12 Corticotropin-Releasing Hormone (CRH)
Pathogenese Stress HPA as Arousal / Sympathisch Systeem Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Effectors

13 Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)
Pathogenese Stress HPA as Arousal / Sympathisch Systeem Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Effectors Cortisol (hypercortisolisme)

14 Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)
Pathogenese Stress HPA as amygdala Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Effectors Cortisol (hypercortisolisme)

15 Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)
Pathogenese Stress HPA as amygdala Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) angstreactie Cortisol (hypercortisolisme)

16 Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)
Pathogenese Stress HPA as hippocampus amygdala Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) angstreactie Cortisol (hypercortisolisme)

17 Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Cortisol (hypercortisolisme)
Pathogenese Stress HPA as hippocampus amygdala Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) glucocorticoid-negative feedback (depressie) cognitie angstreactie Cortisol (hypercortisolisme)

18 Pathogenese Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) axis
Corticotropin-Releasing Hormone (CRH) Cortisol

19 Behandeling Voorlichting patiënt & familie Blootstelling
Bespreekbaar maken van gebeurtenis Gevoelens laten ervaren in gecontroleerde omgeving Verwerking – leren omgaan met: Herinneringen Reacties Gevoelens

20 Behandeling Medicinaal Co-morbiditeit PTSD
Depressie Overige angststoornissen Verhelpen symptomen van co-morbide stoornissen

21 Behandeling Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
Nieuwe therapie Combinatie van exposure en herhaalde beweging

22 Behandeling Groepstherapie Oudere therapie
Delen van ervaringen met lotgenoten Verlaagt drempel en creëert vertrouwen

23 Artikel Prediction of occurrance and intensity of post-traumatic stress disorder in victims 32 months after bomb attack Bomaanslag in metro Parijs 1996

24 Artikel Homogene groep met dezelfde trauma
Bepaling van PTSD d.m.v vragenlijst na 6 en 32 maanden Sociodemografie, verwondingen, middelengebruik Doel: Voorspellen risico voor PTSD

25 Artikel 115 overlevenden – 63 deelnemers
27 man / 36 vrouw Bepalen PTSD en hevigheid symptomen Via Impact of Event Scale (IES) 28 afvallers na 32 maanden

26 Artikel PTSD Risicofactoren: Vrouwelijk gelsacht
Sociaal-economishe status Gebruik psychotrope middelen PTSD na 6 maanden Association between sociodemographic and clinical variables and presence of PTSD 32 months after the bombing

27 Artikel Ernst symptomen: Vrouwelijk geslacht
Sociaal-economische status Getrouwd zijn Fysieke verwondingen Middelengebruik vóór aanslag PTSD na 6 maanden

28 Artikel Conclusie: Een aantal factoren zijn voorspellend Discussie:
Ontwikkeling van PTSD Ernst van de symptomen Discussie: Afvallers - Afgevallen mensen hadden geen afwijkende eigenschappen. De overgebleven groep bleef representatief.

29 Vragen?


Download ppt "Post Traumatic Stress Disorder"

Verwante presentaties


Ads door Google