De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 Oktober, Leuven HOE OMGAAN MET OORLOGSTRAUMA’S Studiedag Lokaal Diversiteitsbeleid Francine Dal, Rode Kruis-Franse Gemeenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 Oktober, Leuven HOE OMGAAN MET OORLOGSTRAUMA’S Studiedag Lokaal Diversiteitsbeleid Francine Dal, Rode Kruis-Franse Gemeenschap."— Transcript van de presentatie:

1 14 Oktober, Leuven HOE OMGAAN MET OORLOGSTRAUMA’S Studiedag Lokaal Diversiteitsbeleid Francine Dal, Rode Kruis-Franse Gemeenschap

2 14 Oktober, Leuven Inleiding Relatie tussen het gebeuren, het sociale en het psychische BedreigingenVrees, angsten DestructieTraumatisme Verlies Rouw

3 14 Oktober, Leuven Trauma (psychologisch perspectief) Trauma Symptomen : Herbeleven Vermijden Overgevoelig Sociale pathologie, geassociëerd met veelvoudig verlies Neurobiologie –Op het moment van gevaar, vrijkomen van hormonen >stress Activatie van die delen in de hersenen die belangrijk zijn bij het analyseren van situaties. Activatie van het autonoom zenuwstelsel dat tekenen van alarm doorseint: FIGHT/FLIGHT/FREEZE

4 14 Oktober, Leuven Trauma (psychologisch perspectief) Trauma en geheugen –Autobiografisch geheugen bestaat uit: « cold memory » = kennis over levensgebeurtenissen, algemeen en specifiek « hot memory » = plaats waar de gebeurtenissen uit het zintuiglijk/emotioneel circuit zijn opgeslagen –Hot memory = niet-beschrijvend geheugen Amygdala Automatisch getriggerd door stimuli uit de omgeving Zintuiglijke perceptie (geur, kleur, voelen), emotionele en fysiologische perceptie (ademhaling snel/traag)

5 14 Oktober, Leuven Trauma (psychologisch perspectief) –Cold memory = beschrijvende geheugen Hippocampus Bewust te raadplegen Kennis over een gebeurtenis in een bepaalde context, gesitueerd in de ruimte en de tijd Chronologische rapportering  MEER STRESS, MEER AMYGDALA, MINDER HIPPOCAMPUS

6 14 Oktober, Leuven Trauma (psychologisch perspectief) –Beïnvloedende factoren (Pfefferbaum, 1997) Fysieke en emotionele nabijheid Geslacht Leeftijd en ontwikkelingsniveau Familiale invloed en sociale steun Socio-economische en culturele factoren Cumulatieve stress/geschiedenis van de persoon  kwetsbaarbeid en veerkracht

7 14 Oktober, Leuven WIE: Vluchteling – trauma (psychologisch perspectief Hoe herkennen –Belang van de tijd: korte en lange termijn Korte termijn: »Verschillende verdedigingsmechanismen »Passief : lijden: SYMPTOMEN »Actief: aanvallen: acties binnen de externe realiteit om zich aan te passen aan de noden –Slaapproblemen –Afscheiden van de buitenwereld –Afstompen van gevoelens –Onmogelijkheid zich te richten naar de toekomst

8 14 Oktober, Leuven Trauma (psychologisch perspectief Korte termijn (gevolg) –Angst –Wantrouwen –Flashbacks –Aandachts- en concentratieproblemen –Somatisatie

9 14 Oktober, Leuven Trauma (psychologisch perspectief Lange termijn : –Conflict tussen het willen vertellen en het niet willen vertellen ( totale ontkenning, dissociatie, hysterie, depressie en zelfmoord) –Verhoogde alertheid –Angst in alle vormen –Vermijdingsgedrag –Herbeleving van het trauma (dromen, beelden, gevoelens) –Relatieproblemen, seksuele problemen –Depressie en zelfmoord –Schaamte, schuldgevoelens en verwijten –Woede, wraak

10 14 Oktober, Leuven Seksueel misbruik (psychologisch perspectief) Fysieke gevolgen Lichamelijke verwondingen SOA Spontane of geplande abortus Onvruchtbaarheid Seksueel disfunctioneren Geboorte Overlijden Psychologische gevolgen Posttraumatische stress (herbeleving, vermijding, geheugenproblemen,….) Slaapproblemen (nachtmerries, inslaapproblemen,…) Woede, irritatie Angst Droefheid, depressieve gevoelens Hyperalertheid Schaamte, zelfhaat, schuldgevoelens Zichzelf terugtrekken Psychosomatisatie Psychiatrische problemen (depersonnalisatie,..)

11 14 Oktober, Leuven Seksueel misbruik (psychologische perspectieven) Sociale gevolgen Stigmatisatie door de gemeenschap Verwerping Gedeeltelijke of volledige afstand, scheiding, verbreken van de verloving Emotionele en fysieke mishandeling Isolement Wraakwens van de familie Zich slecht voelen in contact met kinderen en de vrouw kan de taken niet meer vervullen die ze normaal doet

12 14 Oktober, Leuven Trauma (psychologisch perspectief) Risico’s die de kans op schadelijke gevolgen vergroten. –Intensiteit van de gebeurtenis –Geen kans om te ontsnappen/ oncontroleerbare factoren –Onvoorspelbaarheid –Lichamelijke verwonding –Geplaatst in een rol van medeplichtige –Intenties van de auteurs –BOVENAL: afwezigheid of te weinig veiligheid of te weinig onmiddellijke steun

13 14 Oktober, Leuven Algemene situatie Stapeling van problemen Aculturatie en integratieproblemen Nauwelijks sociaal netwerk Discriminatie Situatie in de opvang en o.a. langdurige onzekerheid….

14 14 Oktober, Leuven Andere belangrijke factoren Vertrekken? –Vertrekken In urgentie Voorbereid Met of zonder familie –Vertrekken is tijdelijk, migratie= strategie om te overleven. –Vertrek hangt samen met verlies en een mandaat tegenover de achterblijvende familie.

15 14 Oktober, Leuven Andere belangrijke factoren Verlies: Ten gevolge van de migratie, veelvoudig verlies: – huis, familie, zintuiglijke ervaringen (de geuren,…) Verlies van referentiepunten: – als ouder, vader, binnen de samenleving (vrouwen), situatie « tussen de twee » Schuldgevoelens: –De anderen zijn nog steeds in gevaar of leven nog in onzekerheid

16 14 Oktober, Leuven Vluchtelingen - (psychologische perspectieven Gevolgen –Geen gevoel van veiligheid –Deuil congelés (Métraux) : tendens zich af te sluiten van het verleden en hierdoor van hun cultuur –De ervaringen, herinneringen zijn niet meer toegankelijk door het plaatsen van een « traumatisch scherm » tussen heden en verleden –Geassocieerd met rouw Traumatische gebeurtenissen Verlies van hoop en dromen in het land van bestemming –Associatie met het verlies Verlies van een wereldbeeld en zingeving aan het leven

17 14 Oktober, Leuven Psychosociale aanpak = globale psychologische hulp voor personen die lijden en die steunt op Sociale en communautaire krachten culturele gegevens en krachten Individuele gegevens en krachten

18 14 Oktober, Leuven Herkennen van stressignalen In houdingen In lichamelijke klachten In stemmingen en emoties In gedrag

19 14 Oktober, Leuven Stressfactoren Migratie Acculturatie Geweldservaringen Sociale omstandigheden Statusverlies Verlies van naasten ….

20 14 Oktober, Leuven Trauma: psychosociale opvang –Een veilige plaats –Erkennen van het onrecht (de oorlog, het geweld maar ook de landurige procedure) en dit veroordelen –Brug tussen heden en verleden: rol van herinneringen –Het recht om niet te spreken; respecteren van stilte –Onderscheid in tijd en ruimte –Symptomen: normale reactie op een abnormale situatie –Welke zin geven aan het leven

21 14 Oktober, Leuven –Belang van contacten (hier en met de familie in land van herkomst) –De persoon helpen terug de controle over zijn leven te krijgen. –Betekenis geven aan de ervaring, zelfs als het pijnlijk is –Herstellen van een normaal leven, waaronder voor de kinderen naar school gaan –Hun veerkrachten benadrukken : zijn leven verderzetten, een kans bieden om een rol te spelen voor anderen

22 14 Oktober, Leuven Doorverwijzen Naar waar ? Belang van overleg en dus netwerking Psycho educatief: normale reactie op abnormaal gebeuren Gebruik maken van metaforen Rol van de cultuur Gevaar van te medicaliseren en « psychiatriseren »

23 14 Oktober, Leuven Hulpmiddelen Uitbouwen van een netwerk Intervisie Teamwerking …….


Download ppt "14 Oktober, Leuven HOE OMGAAN MET OORLOGSTRAUMA’S Studiedag Lokaal Diversiteitsbeleid Francine Dal, Rode Kruis-Franse Gemeenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google