De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Middenkader en Hoger Personeel Organon BioSciences Ledenvergadering 25 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Middenkader en Hoger Personeel Organon BioSciences Ledenvergadering 25 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Middenkader en Hoger Personeel Organon BioSciences Ledenvergadering 25 november 2008

2 Agenda  Opening  Bestuursmededelingen  Notulen ALV november 2007  Begroting 2009 + contributievoorstel  OR activiteiten en reorganisaties  CAO traject 2009 (Jan Admiraal, UOV)  Rondvraag  Rondvraag

3 Bestuursmededelingen  Kijk vooral regelmatig op onze website www.vmhp-obs.nl

4 Notulen ALV november 2007

5 Samenstelling Kascommissie  Samenstelling: Twee leden  Benoeming voor twee jaar  Alternerend aftredend  Boekjaar 2008  1 lid voor 1 jaar (Wim Hesselink) 1 lid voor 2 jaar (Bert Adriaens)  Eerste controle: februari 2009

6 OR activiteiten   OR Organon 3 VMHP leden (periode 2008-2010) VMHP levert voorzitter   OR Intervet geen officiële VMHP lijst, wel 3 leden gekozen (periode 2009-2010)   Voornaamste activiteit van Organon OR is adviseren rond reorganisatie/PTP; bij OR Intervet speelt dit op kleinere schaal

7 Veranderende rol OR onder Akzo Nobel vlag/OBS:   zeggenschap in Boxmeer/Oss   medezeggenschap dicht op zeggenschap   behoorlijke invloed op voorgenomen besluiten onder Schering-Plough vlag:   zeggenschap in Boxmeer / duidelijk minder in Oss   zeggenschap in Boxmeer heeft niet altijd zeggenschap   medezeggenschap dus verder weg van werkelijke zeggenschap   minder invloed op voorgenomen besluit   sterkere rol richting verzachten van de gevolgen

8 Aanpassingen organisatie Intervet   relatief ‘bescheiden’ reorganisaties IT Integratie Intervet Nederland/SP AH Nederland R&D Finance Area   Netto nog groei van personeelssterkte 2007 → 2008

9 Aanpassingen Organon organisatie – Fase 1 (feb – mei 2008) Adviesaanvragen:   Reductie personeelsbezettingen Organon BioSciences BV en N.V. Organon   Reductie personeelsbezetting en verplaatsing kantoor Organon Nederland BV Belangrijkste inhoudelijke punten:   196 vervallen functies, 112 bezette posities   Meestal duidelijke ‘dubbelfuncties’   Verhuizing ON van Os naar Houten meegenomen in adviesaanvraag, maar niet in advies

10 Aanpassingen Organon organisatie – Fase 2A (juni – oct 2008) Adviesaanvraag ‘Aanpassingen Organon organisatie fase 2’:   Global functions   Global communications   Global regulatory affairs (GRA)   Global clinical health (GCH)   Global IT (GIT)   Global scientific intelligence and library services (GSILS)   Finance   Global drug safety (GDS) Belangrijkste inhoudelijke punten:   150 vervallen functies, vrijwel allemaal bezette posities   ‘Dubbelfuncties’, reducties tgv PTP en nieuwe/gewijzigde functies   Deel van het org design gepresenteerd

11 Aanpassingen Organon organisatie – Fase 2B (oct 2008 – jan (?) 2009) Adviesaanvragen:   Reorganisatie sector Research   Reorganisatie sector Pharmaceutical Sciences and Drug Metabolism Belangrijkste inhoudelijke punten:   113 research posities komen te vervallen (bijna 30% reductie) tgv PTP   10 CMC posities komen te vervallen   Veranderingen in lijn- en /of projectverantwoordelijkheid

12 Vooruitblik naar 2009 (Oss) Fase 3 zal onder andere omvatten:   Herinrichting site services (bijv. technische dienst, restauratieve dienst)   Organisatie shared services (via Centrale OR?) met Boxmeer Daarnaast nog veranderingen in API-BT gaande:   Delayering   Veranderingen in lijnverantwoordelijkheden   Herinrichting Q afdelingen   Herinrichting API-PD Eind 2Q2009: reorganisatie(PTP)adviezen afgerond? Eind 4Q2009: gevolgen van integratie-PTP geimplementeerd? Eind 2Q2009: reorganisatie(PTP)adviezen afgerond? Eind 4Q2009: gevolgen van integratie-PTP geimplementeerd?

13 Vooruitblik naar 2009 (Boxmeer)   (reeds genoemd): Organisatie shared services (via Centrale OR?) met Oss   ???

14 CAO-traject 2009 (Jan Admiraal)

15 CAO 2009 Planning:  Voor 19 december 2008: leden schriftelijk raadplegen.  2 e helft januari 2009: conceptvoorstellenbrief aan leden sturen.  16 februari 2009: definitieve voorstellenbrief indienen bij OBS.  Data CAO onderhandelingen: 4, 12 en 24 maart 2009

16 Maximering ontslagvergoeding

17  Wetsvoorstel wordt verwacht in Q1 2009  Moeilijk denkbaar dat de knip bij €75.000 overeind blijft  WW-uitkering kent al een aftopping  Het wordt simpel en goedkoop om dure (vaak zijn dat oudere) krachten te lozen  Hiermee komt geen einde aan de grote gouden handdrukken

18 Ontslagvergoeding nieuwe formule  1 januari 2009:nieuwe kantonrechtersformule.  Geen wetgeving nodig.  Tot 1 januari 2009: Dienstjaren tot 40 tellen voor 1, van 40 tot 50 voor 1½ en vanaf 50 jaar voor 2.  Per 1 januari 2009: Dienstjaren tot 35 tellen voor ½, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1½ en vanaf 55 jaar voor 2.  De financiële positie van de werkgever en de arbeidsmarktpositie van de werknemer bepalen mede factor C.  Zie Excel-sheet.

19 Programma Ontslagrecht VRAGEN: Wat is uw geboortejaar ?0(vul hier bijvoorbeeld '1970' in) Hoeveel jaar bent u in dienst van uw huidige werkgever ?0jaar Hoeveel bedraagt uw bruto jaarloon ?€ 0 (Vul hier uw bruto jaarloon in hele euro's in. Indien u alleen uw maandsalaris kent, vermenigvuldig dit bedrag dan met een factor 13,2) UITKOMSTEN: ontslagvergoeding volgens huidige kantonrechtersformule€ 0 ontslagvergoeding vanaf 1 januari 2009€ 0 bedrag na aftopping vanaf €75.000€ 0

20 Rondvraag

21 Website  Kijk vooral op www.vmhp-obs.nl www.vmhp-obs.nl  Contact via email adressen: info@vmhp-obs.nlinfo@vmhp-obs.nl : algemene zaken, bestuur en de PR commissie ledenadministratie@vmhp-obs.nlledenadministratie@vmhp-obs.nl : ledenadministratie cao@vmhp-obs.nlcao@vmhp-obs.nl : cao en pensioenzaken persoonlijk-advies@vmhp-obs.nlpersoonlijk-advies@vmhp-obs.nl : persoonlijk advies en juridische bijstand (Rechtstreeks naar Jan Admiraal, UOV)


Download ppt "Vereniging Middenkader en Hoger Personeel Organon BioSciences Ledenvergadering 25 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google