De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com Extra English Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com Extra English Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com."— Transcript van de presentatie:

1 Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com
Extra English Lesson 3 PPTs komen op:

2 1st week: Present simple & Present continuous
Werkwoord (+(e)s) I walk, he walks Gebruik: Gewoonte Feit Algemene mededeling Present Continuous Am/is/are + werkw+ing I am walking, he is walking Gebruik: Nu aan de gang In de planning Irritatie

3 2nd week: Past simple & Past continuous
Werkwoord + (e)d of onregelmatige vorm I walked, they slept Gebruik: Als iets in het verleden is gebeurd (en het niet belangrijk is hoe lang het duurde) Past continuous Was / were + werkwoord+ing I was walking, they were sleeping Gebruik: Als iets in het verleden aan het gebeuren was

4 Today: Future Tense

5 Today: Future Tense 5 vormen: Will + werkwoord Will be + werkwoord+ing
I will talk to you tomorrow Will be + werkwoord+ing I will be working all day tomorrow To be + going to + werkwoord I am going to read this book tonight Am/is/are + werkwoord+ing (present continuous) I am having dinner with him tomorrow Werkwoord+(e)s (present simple) The plane leaves at 10.50

6 Future tense 1. Will + werkwoord: Gebruik:
I will walk I will sleep I will do You will walk You will sleep You will do He will walk He will sleep He will do We will walk We will sleep We will do They will walk They will sleep They will do Gebruik: Voorspelling, feit, spontane actie (algemener): I will talk to you tomorrow Stay seated, I will get the door I will tell them you said “hi” Everything will be okay

7 Future tense 2. Will be + werkwoord+ing: Gebruik:
I will be walking I will be sleeping I will be doing You will be walking You will be sleeping You will be doing He will be walking He will be sleeping He will be doing We will be walking We will be sleeping We will be doing They will be walking They will be sleeping They will be doing Gebruik: Als iets in de toekomst aan het gebeuren zal zijn: I will be working all day tomorrow Next Tuesday night I will be playing tennis Tonight at 7 I will be driving home

8 Future tense 3. To be + going to + werkwoord: Gebruik:
I am going to study hard I am going to stop smoking You are going to study hard You are going to stop smoking He is going to study hard He is going to stop smoking We are going to study hard We are going to stop smoking They are going to study hard They are going to stop smoking Gebruik: Als het om een intentie gaat (nog niet heel concreet): We are going to look into new opportunities I am going to read that book this weekend They are going to buy tickets for Lowlands

9 Future tense 4. Am/is/are + werkw+ing (present continuous): Gebruik:
I am meeting him tomorrow I am leaving in a minute You are meeting him tomorrow You are leaving in a minute He is meeting him tomorrow He is leaving in a minute We are meeting him tomorrow We are leaving in a minute They are meeting him tomorrow They are leaving in a minute Gebruik: Als iets in de planning staat of als een afspraak is gemaakt (concreet): I am having dinner with him tomorrow He is meeting her for coffee at 4 this afternoon They are moving to Australia in October

10 Future tense 5. Werkwoord (+(e)s) (present simple): Gebruik:
I start work at 8 a.m. You start work at 8 a.m. He starts work at 8 a.m. We start work at 8 a.m. They start work at 8 a.m. Gebruik: Als iets vaststaat volgens een schema (rooster, dienstregeling): The shop opens at 10 a.m. Class starts at 9.30 The plane leaves at 10.50

11 Future tense Voorspelling, feit, spontane actie (algemener)
Will + werkwoord Everything will be okay Als iets in de toekomst aan het gebeuren zal zijn Will be + werkwoord+ing Tonight at 7 I will be driving home Als het om een intentie gaat (nog niet heel concreet) To be + going to + werkwoord They are going to buy tickets for Lowlands Als iets in de planning staat of als een afspraak is gemaakt (concreet) Am/is/are + werkwoord+ing (present continuous) I am having dinner with him tomorrow Als iets vaststaat volgens een schema (rooster, dienstregeling) Werkwoord+(e)s (present simple) The shop opens at 10 a.m.


Download ppt "Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com Extra English Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com."

Verwante presentaties


Ads door Google