De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Extra English Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Extra English Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com."— Transcript van de presentatie:

1 Extra English Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com

2 1st week: Present simple & Present continuous Present simple Werkwoord (+(e)s) –I walk, he walks Gebruik: –Gewoonte –Feit –Algemene mededeling Present Continuous Am/is/are + werkw+ing –I am walking, he is walking Gebruik: –Nu aan de gang –In de planning –Irritatie

3 2nd week: Past simple & Past continuous Past simple Werkwoord + (e)d of onregelmatige vorm –I walked, they slept Gebruik: –Als iets in het verleden is gebeurd (en het niet belangrijk is hoe lang het duurde) Past continuous Was / were + werkwoord+ing –I was walking, they were sleeping Gebruik: –Als iets in het verleden aan het gebeuren was

4 Today: Future Tense

5 5 vormen: 1.Will + werkwoord I will talk to you tomorrow 2.Will be + werkwoord+ing I will be working all day tomorrow 3.To be + going to + werkwoord I am going to read this book tonight 4.Am/is/are + werkwoord+ing (present continuous) I am having dinner with him tomorrow 5.Werkwoord+(e)s (present simple) The plane leaves at 10.50

6 Future tense 1. Will + werkwoord: –I will walkI will sleepI will do –You will walk You will sleep You will do –He will walk He will sleep He will do –We will walk We will sleep We will do –You will walk You will sleep You will do –They will walk They will sleep They will do Gebruik: –Voorspelling, feit, spontane actie (algemener): I will talk to you tomorrow Stay seated, I will get the door I will tell them you said “hi” Everything will be okay

7 Future tense 2. Will be + werkwoord+ing: –I will be walkingI will be sleepingI will be doing –You will be walking You will be sleeping You will be doing –He will be walking He will be sleeping He will be doing –We will be walking We will be sleeping We will be doing –You will be walking You will be sleeping You will be doing –They will be walking They will be sleeping They will be doing Gebruik: –Als iets in de toekomst aan het gebeuren zal zijn: I will be working all day tomorrow Next Tuesday night I will be playing tennis Tonight at 7 I will be driving home

8 Future tense 3. To be + going to + werkwoord: –I am going to study hardI am going to stop smoking –You are going to study hard You are going to stop smoking –He is going to study hard He is going to stop smoking –We are going to study hard We aregoing to stop smoking –You are going to study hard You are going to stop smoking –They are going to study hard They are going to stop smoking Gebruik: –Als het om een intentie gaat (nog niet heel concreet): We are going to look into new opportunities I am going to read that book this weekend They are going to buy tickets for Lowlands

9 Future tense 4. Am/is/are + werkw+ing (present continuous): –I am meeting him tomorrowI am leaving in a minute –You are meeting him tomorrow You are leaving in a minute –He is meeting him tomorrow He is leaving in a minute –We are meeting him tomorrow We areleaving in a minute –You are meeting him tomorrow You are leaving in a minute –They are meeting him tomorrow They are leaving in a minute Gebruik: –Als iets in de planning staat of als een afspraak is gemaakt (concreet): I am having dinner with him tomorrow He is meeting her for coffee at 4 this afternoon They are moving to Australia in October

10 Future tense 5. Werkwoord (+(e)s) (present simple): –I start work at 8 a.m. –You start work at 8 a.m. –He starts work at 8 a.m. –We start work at 8 a.m. –You start work at 8 a.m. –They start work at 8 a.m. Gebruik: –Als iets vaststaat volgens een schema (rooster, dienstregeling): The shop opens at 10 a.m. Class starts at 9.30 The plane leaves at 10.50

11 Future tense 1.Voorspelling, feit, spontane actie (algemener) Will + werkwoord Everything will be okay 2.Als iets in de toekomst aan het gebeuren zal zijn Will be + werkwoord+ing Tonight at 7 I will be driving home 3.Als het om een intentie gaat (nog niet heel concreet) To be + going to + werkwoord They are going to buy tickets for Lowlands 4.Als iets in de planning staat of als een afspraak is gemaakt (concreet) Am/is/are + werkwoord+ing (present continuous) I am having dinner with him tomorrow 5.Als iets vaststaat volgens een schema (rooster, dienstregeling) Werkwoord+(e)s (present simple) The shop opens at 10 a.m.


Download ppt "Extra English Lesson 3 PPTs komen op: www.iemesenglish.wordpress.com."

Verwante presentaties


Ads door Google