De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Structureel stimuleren van creativiteit, is TRIZ een aanpak?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Structureel stimuleren van creativiteit, is TRIZ een aanpak?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Structureel stimuleren van creativiteit, is TRIZ een aanpak?

2 2 Meer creativiteit ja, maar niet in plaats van wetenschap! Het proces van gestructureerd innovatie en probleemoplossen verdient meer aandacht: ten onrechte wordt Serendipiditeit als oplossingssucces gezien, maar meer dan de kwalificatie “mazzel” verdient het (vaak) niet opleidingen besteden veel aandacht aan vakinhoud en maar zelden aan procesmatige probleemoplossing een proces is geen vervanger van inhoud, maar maakt de toepassing daarvan wel veel gerichter administratie   winst Fra Luca Pacioli lateraal denken – Black&Scholes 1 ste jaar natuurkunde

3 3 Drie innovatie-of probleemaspecten worden door “iedereen” telkens weer ervaren Deze aspecten zijn: inadequate probleemformulering en inconsistente communicatie sterke neiging om te focussen op aanpassing en niet op verandering ernstige inperking van creativiteit door individuele en groepsparadigma’s

4 4 Oplossingsparadigma's zijn “industrie” en zelfs persoonsspecifiek Deze paradigma's beperken het aantal oplossingsroutes dat voor een probleem of innovatie overwogen wordt zijn een rem op de aanvechting om te innoveren, “niemand kan het oplossen, waarom zouden we dat wel doen?” Hitteschild als voorbeeld uw 5 a 6 oplossingsroutes “alle” oplossingsroutes

5 5 Een systeem voor gestructureerde innovatie pakt alle drie aspecten aan Het systeem moet een robuuste en complete formulering van het probleem opleveren stimuleren dat alle mogelijke innovatieve richtingen van aanpassing én verandering geëxploreerd worden “alle” oplossingsparadigma’s omvatten en de relevante voorbeelden beschikbaar maken TRIZ (het Russische acroniem voor innovatief probleem oplossen) voorziet in zo’n systeem een systematische, gestructureerde manier van denken, ondersteund door talrijke tools een wetenschap gebaseerd op onderbouwde inventieve patronen en evolutiepatronen (of lijnen)

6 6 Belangrijkste vondsten definitie van het probleem niveaus van inventiviteit evolutie patronen inventiviteitpatronen Patenten (miljoenen wereldwijd) TRIZ grondslagen zijn gebaseerd op de abstractie van kennis en niet op Eureka of Serendip Inventieve patenten overdraagbaaroverdraagbaar algemeen bruikbare principes

7 7 Het operationele systeem I-TRIZ maakt gebruik van 4 hoofdelementen Osborn’s richting: verminderen van mentale inertie, activeren en motiveren, organiseren van goed teamwork brainstorming, Osborn Synectics, Gordon 6 denkhoeden, De Bono Miles/Ishikawa’s richting: herordenen van bestaande kennis voor effectieve toepassing in het creatieve proces value engineering, Miles QFD, Akoa fishbone diagram, Ishikawa Altshuller’s richting: het gebruik van evolutiepatronen en methoden voor genereren van ideeën gebaseerd op evolutiepatronen klassieke TRIZ Software ondersteuning: communicatie en vastlegging methoden en voorbeelden Ideation-TRIZ

8 8 Als voorbeeld: “alle” systemen volgen 8 evolutie patronen 1.Evolutiestadia, S-curve 2.Evolutie in de richting van toenemende idealiteit 3.Niet-uniforme ontwikkeling van systeemelementen 4.Ontwikkeling naar toenemende dynamiek en beheersing 5.Toenemende complexiteit, vervolgens Versimpeling 6.Ontwikkeling met “Matching” en “Mismatching” elementen 7.Ontwikkeling richting micro-niveau en toenemend gebruik van velden 8.Ontwikkeling richting verminderde menselijke betrokkenheid Evolutiepatronen: gemeenschappelijke lijnen van ontwikkelende systemen

9 9 Hoe ontwikkelt TRIZ zich? TRIZ is een jong aandachtsgebied, maar heeft al een aantal stappen gemaakt 1946 – 1980 Altshuller ontwikkeld de beginselen 1980 – 1986 snelle ontwikkeling van TRIZ-scholen in de USSR 1986 – 1991 professionalisering in de USSR-Rusland van TRIZ > 1992 “Emigratie” van TRIZ naar het buitenland > 2002 I-TRIZ is een ontwikkelde tool geworden. Universiteiten in Japan en de VS gaan TRIZ als “standaard” inzetten. Bedrijven starten TRIZ > 2005 universiteiten in Nederland krijgen interesse

10 10 Bij probleemformulering hoort ook de mogelijke “oplossingsruimte”

11 11 Twynstra The Bridge Stationsplein 1 P.O.Box 907 3800 AX Amersfoort The Netherlands Phone +31 33 467 74 70 Fax +31 33 467 74 17 www.t-tb.com

12 12 Extras

13 13 1950s Brainstorming by A. Osborn Morphological analysis by F. Zwicky Value Engineering Analysis by L. Miles Taghuchi methods Fishbone diagram by Ishikawa, etc. 1960s Synectics by Gordon – professional Brainstorming with the utilization of analogies Revealing and resolving contradictions by J. Page Control of though in creative work by E. Matchett Systemic design – PERT and PATTERN Technological forecasting 1970s Innovative design by J. Jones Evolution of technology by D. Sahal Quality Function Deployment (QFD) Psychological activation by DeBono 1980s Third Wave by A. Toffler Six Sigma HAZOP and FMEA DFMA 1990s Innovative design by J. Jones Concurrent engineering TOC by Goldratt Reengineering by M. Hammer DFSS Innovatietechnieken naast TRIZ

14 14 The evolution of use of fields (action, influences) has a pre-determined direction Evolution direction increasing level of sophistication

15 15 Patents are well documented, therefore an excellent foundation for I-TRIZ theory and tools Theory 3 million patents studied, providing empirical innovation patterns and meta- insights source of information AND inspiration Tools tools have been developed to model problems and innovation situations, and use collected best practices by means of 400 innovation development lines and over 10,000 interconnections of innovation operators I-TRIZ Applications

16 16 The tools enable a range of specific applications I-TRIZ Applications Tools Failure Determination Failure Analysis to identify and rectify causes of failure Failure Prediction to identify and preempt causes of failure Control of IP systematic enhancing of IP value, pro-actively including future innovation paths protection from infringement and circumvention Inventive Problem Solving systematic problem elimination enabling product/service improvement and innovation problems like cost, quality, technology Directed Evolution structured procedure of strategically evolving roadmaps of future generations of systems drivers are technological or other trends Improving and protecting existing products and services Short and long term development of new products and services


Download ppt "1 Structureel stimuleren van creativiteit, is TRIZ een aanpak?"

Verwante presentaties


Ads door Google