De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Oorzaken  Conventie ven Genève  De notie  Classificatie  Beleidsopties.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Oorzaken  Conventie ven Genève  De notie  Classificatie  Beleidsopties."— Transcript van de presentatie:

1

2  Oorzaken  Conventie ven Genève  De notie  Classificatie  Beleidsopties

3  Brandhout tekort door ontbossing  Verwoestijning  Verzilting van irrigatiegronden  Vermindering van biodiversiteit  Bevolkingsgroei  Verstedelijking  Ontwikkelingsprojecten (bv dammen)  Extreme weerfenomenen & stijging zeepeil

4  Al dan niet opnemen van vluchteling  “Vluchteling = elke persoon die (…) als gevolg van gegronde vrees voor bep. ras, godsdienst, nationaliteit, behoren tot een bep. sociale groep of politieke overtuiging, zich buiten het land van zijn nationaliteit bevindt en die niet in staat is of, gegeven die vrees, zich niet wil plaatsten onder de bescherming van dat land”

5  Bij milieuvluchteling - vervolging of intentionele schade - gegronde angst (angst voor verdrinking)  economische vluchtelingen opnemen

6  industrielanden veroorzaken milieuproblemen en die problemen creëren mogelijke vluchtelingstromen  Wisselwerking tussen sociale, ecologische, economische en politieke factoren  Verantwoordelijkheid opnemen

7 RampenOnteigeningenAchteruitgang Sub- categorie natuurlijkeTechno- logische Ont- wikkeling ecocidevervuilinguitputting Oorzaak Internat. Duur Natuurlijk Ongepland Acuut Menselijk ongepland Acuut Menselijk Gepland Acuut Menselijk Gepland Acuut Menselijk Ongepland Geleidelijk Menselijk Ongepland Geleidelijk Klassiek vb. Schatting verplaatste personen Vulkaan Monserrat 7.000 Meltdown US-TMI 144.000 Bouw stuwdam China 3.3 miljoen ontbladering Vietnam 7 miljoen Klimaat- probleem Bangladesh 15 miljoen Ontbossing Ecuador Amazone 155.000

8  Vluchten voor: - Natuurlijke ramp - Technologische ramp - Ecocide - Geleidelijke achteruitgang van het milieu - ontwikkelingsprojecten

9


Download ppt " Oorzaken  Conventie ven Genève  De notie  Classificatie  Beleidsopties."

Verwante presentaties


Ads door Google