De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7

3 inhoud Tempo Doeloe (par. 1) Soms is de natuur een ramp (par. 2) Natuurrampen en beleid (par. 3) Ontbossing (par. 4) Luchtverontreiniging (par. 5) Vogelgriep en bodem- en waterverontreiniging (par. 6) Menselijke rampen en beleid (par. 7)

4 Natuurrampen Platentektoniek zorgt in Zuidoost-Azië voor: Vulkanisme
Aardbevingen / aardverschuivingen Tsunami’s

5 Broeikaseffect Het versterkte broeikaseffect zorgt in Zuidoost-Azië voor? Extremer weer (o.a. toename cyclonen/taifoens) Relatieve zeespiegelstijging Het eerst merkbaar in? Deltagebieden

6 Hoe armer een gebied, hoe groter / kleiner de gevolgen van een natuurramp?
Hoe armer een gebied, hoe groter de gevolgen van een natuurramp

7 Een risicoanalyse Het treffen van structurele voorzorgsmaatregelen Een rampenplan Bij goed hazardmanagement is er sprake van?

8 Gevaarlijke gebieden zijn vaak dichtbevolkt
Gevaarlijke gebieden zijn meestal dun - / dichtbevolkt? waarom? vruchtbaar andere risicoperceptie Hoe armer een gebied hoe groter de gevolgen van een natuurramp Hoe armer een gebied hoe kleiner / groter de gevolgen van een natuurramp? Hoe zwakker / beter het bestuur hoe ernstiger de gevolgen van een natuurramp? Hoe zwakker het bestuur hoe ernstiger de gevolgen van een natuurramp Voor Indonesie gelden helaas beide algemene regels

9 Ontbossing Vanuit welke dimensies kun je naar ontbossing kijken?
Economische dimensie Bijdrage aan handelsbalans Hoezo? Ecologische dimensie Afname biodiversiteit

10 Ontbossing op verschillende schaalniveaus
lokaal lokaal ja evenwicht? nee mondiaal nee Van ladang- naar sedentaire landbouw

11 Gevolgen ontbossing? aardverschuivingen verlaging biodiversiteit
minder tsunamibescherming poelen voor malariamuggen migratie inheemse volkeren verstoorde waterbalans

12 Aanpak ontbossing moeilijk door:
Onverschilligheid boeren Eigenbelang van groot-grondbezitters en bedrijven Explosieve bevolkingsgroei Soft state Ruimtelijke afwenteling

13 Luchtverontreiniging
Oorzaken luchtverontreiniging? Bosbranden Industrialisatie en verkeer Kuala Lumpur Wat is het verband in Zuidoost-Azië tussen het BNP per inwoner en de mate van luchtverontreiniging? Hoe hoger het BNP per inwoner, hoe groter de luchtverontreiniging

14 Bosbranden Schade op verschillende schaalniveaus:
Op lokaal schaalniveau? Problemen voor: inheemse volkeren dieren (biodiversiteit) Op schaalniveau van Zuidoost-Azië? volksgezondheid wegblijven toeristen bijdrage aan het versterkt broeikaseffect Op mondiaal schaalniveau?

15 Bodemverontreiniging
Wel of geen teken globalisering? wel want? Intensivering door o.a. kunstmest Hogere landbouwproductie Agrochemische vervuiling Dierziektes (o.a. vogelgriep) Genetische erosie Gevolgen intensivering landbouw in Zuidoost-Azië?

16 Gevolgen Vietnamoorlog
Bodemverontreiniging (dioxines in Agent Orange, nog steeds nieuwe kankergevallen en geboorteafwijkingen) Achtergebleven mijnen (nog steeds nieuwe slachtoffers)

17 Bodem- en waterverontreiniging in de stad
Door het hoge urbanisatie-tempo in de stad naast luchtverontreiniging ook? bodemverontreiniging waterverontreiniging Rode draad in milieuproblemen Zuidoost-Azië? De (te) snelle globalisering van delen van Zuidoost-Azië

18 Deze grafiek zegt iets over?
De gevoeligheid voor corruptie van overheidspersoneel Is Indonesië relatief gevoelig voor corruptie? Zeer gevoelig De milieubeweging gaat daarom over op een nieuwe strategie. Welke? Minder wachten op overheden Grotere rol consument

19


Download ppt "Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7"

Verwante presentaties


Ads door Google