De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Mieke Alvoet Tine Busschaert Sarah Carpentier Lisa Dewitte

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Mieke Alvoet Tine Busschaert Sarah Carpentier Lisa Dewitte"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Mieke Alvoet Tine Busschaert Sarah Carpentier Lisa Dewitte
Talitha Opbrouck Els Sticker Jolien Debaere Kevin Degry Delphine Demaeght Ilse Degry

2 Inhoud Inleiding Groep INTRO Voorstelling jongeren Doel project Winst
Dankwoord

3 Voorstelling Groep Project
Hogeschool Katho Kortrijk IPSOC SOVA - project

4 Groep INTRO

5 JEUGDWERK

6 Doelstellingen: Deelnemers ondersteunen zodat zij hun competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen. Deelnemers ondersteunen zodat zij een positief en realistisch zelfbeeld verwerven. Deelnemers ondersteunen zodat zij in staat zijn om zelfstandig realistische en haalbare keuzes te maken. De deelnemers ervaren de gemaakte keuzes als betekenisvol. De deelnemers hebben het gevoel controle en invloed te hebben op de eigen situatie. De deelnemers beseffen dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is. Groepsbinding is dan ook een belangrijke factor in onze werking.

7 Criteria Onze werkingen zijn voor zowel jongens als meisjes, mannen als vrouwen. Deelname is gebaseerd op vrijwilligheid. Deelnemers moeten ouder zijn dan 12 en jonger dan 30. Er moeten minstens 4 deelnemers zijn aan de werking. Doelgroepen Allochtonen Bijzondere jeugdzorg Personen met een beperking Begeleiders Vrijwilligers

8 Opstarten van een cursus
Werkvormen Trigger-activiteiten Oriëntering/ aanscherpen keuzevaardigheden Persoonsversterking Proces-/groepsbegeleiding Opstarten van een cursus Vanuit het aanbod: Concepten aanbieden bij het netwerk Samenwerking met netwerkpartners Opbouw wordt bepaald door de begeleider in dialoog met de jongeren en het netwerk Op vraag: De cursus vindt plaats in dialoog met een vragende organisatie

9 Trigger-activiteiten -Aanreiken van een leerteaser –
Doel: Deelnemers laten proeven van aanbod Groep Intro Specifiek: Gericht op grotere groepen Laagdrempelig Methodiek: actiegericht groepswerk bijv.: Boemdays

10 -Aanscherpen keuzevaardigheden-
Oriëntering -Aanscherpen keuzevaardigheden- Doel: Deelnemers wegwijs maken in de maatschappij. Spectrum van keuzes breder maken. Consequenties van keuzes kunnen inschatten. Specifiek: Het gaat om groepswerk. Het eindresultaat moet een evolutie kunnen meegeven. Er worden diverse methodieken gebruikt. Bijv.: Vakantieklikwerking

11 -Invloed krijgen op de eigen situatie-
Persoonsversterking -Invloed krijgen op de eigen situatie- Doel: Aanscherpen van de basiscompetenties. Zelfstandigheid verhogen. Specifiek: Via groepswerk het individu versterken. Methodiek: Groepswerk op diverse niveaus. Bijv.: Meerdaagses

12 Procesbegeleiding Doel: In deze werking komen de doelstelling uit persoonsversterking en oriëntering aan bod. Specifiek: Deze werking is sterk op maat opgebouwd en speelt in op de vragen en noden van de deelnemers. Bijv.: Leefgroepondersteuning

13 KLIK Thematische vormingen Een greep uit ons AANBOD
Een avontuurlijke dag vol actie en plezier waarop we per team de strijd aangaan voor de overwinning. De activiteiten variëren van teambuilding tot pure competitie. Centraal staat het samen werken, samen spelen en samen leren. De dag verloopt op een ontspannen en ludieke manier en garandeert een hoop plezier! Onze oriënteringsmodules richten zich naar de vrije tijd en maatschappij We helpen jongeren met het maken van keuzes en doen dit tijdens school- en vakantieperiodes. We ijveren ervoor om telkens met een nieuw aanbod te komen en om op een ontspannen, educatieve manier de jongeren kennis te laten maken met activiteiten waar ze anders de kans niet toe krijgen. KLIK Onze vormingen zijn op maat en worden in overleg opgebouwd. Zo proberen we in te spelen op de actualiteit en uw wensen. Ons aanbod varieert van vorming rond pesten tot seksualiteit, budgetbeheer, nieuwe media, vrije tijd... Thematische vormingen

14 Meer- Daagse Workshops Twister KICK-OFF
Een aanbod dat gericht is naar jeugdwerkorganisaties en naar begeleiders van jongeren. We brengen de theorie en de ervaring in de praktijk en proberen onze kennis en kunde te delen met onze partners. Op deze manier willen we het werken met jongeren nog kwalitatiever maken! Workshops Elke meerdaagse wordt door ons op een andere manier aangepakt. Rekening houdend met uw wensen kiezen we een locatie om van daaruit een divers aanbod aan avontuurlijke activiteiten te beleven. We werken sterk ervaringsgericht en willen elke jongere een meerwaarde geven binnen de groep. Meerdaagses zijn volgens ons de ideale manier om een uniek groepsgevoel te creëren en daarom zetten we dan ook alles op alles om er een fantastische ervaring van te maken! Meer- Daagse In het Kick-off programma wenden we de ervaring die Groep Intro in het werken met kansengroepen heeft, aan: Op een laagdrempelige manier laten we asielzoekers in procedure kennismaken met diverse aspecten van hun nieuwe leefomgeving. Sport, en meer specifiek voetbal, is de trigger en motivator bij uitstek om contact te maken met deze doelgroep. Twister KICK-OFF

15 Groep Intro vzw Kortrijk
Passionistenlaan Kortrijk 056/ Groep Intro vzw Westhoek Minneplein Ieper 057/ Groep Intro vzw Roeselare Hoogstraat 98/3 8800 Rumbeke 051/

16 Voorstelling Jongeren

17 Doel Project Maatschappelijk kwetsbare jongeren integreren in het reguliere vrijetijdsnetwerk: - jeugdbewegingen - sportclubs - hobbyclubs 2 ontmoetingsmomenten: - jeugdbewegingen + hobbyclubs Betaalbare activiteiten - terugbetaling mutualiteiten - tussenkomst OCMW

18 Winst Kennis maken met de kwaliteiten van deze jongeren
Activiteiten tijdens ontmoetingsmomenten Maatschappelijk kwetsbare jongeren kansen geven Kans op nieuwe leden Betere reputatie

19 “Kansen kloppen vaak maar heel stilletjes aan de deur
“Kansen kloppen vaak maar heel stilletjes aan de deur. Luister daarom goed”

20 Dankwoord In naam van ons en van de jongeren bedankt voor jullie aanwezigheid en interesse!


Download ppt "WELKOM Mieke Alvoet Tine Busschaert Sarah Carpentier Lisa Dewitte"

Verwante presentaties


Ads door Google