De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De steekproefuitkomsten generaliseren naar de populatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De steekproefuitkomsten generaliseren naar de populatie"— Transcript van de presentatie:

1 De steekproefuitkomsten generaliseren naar de populatie
Hoofdstuk 14 De steekproefuitkomsten generaliseren naar de populatie en toetsen van verschillen tussen twee of meer groepen

2 Steekproefgrootheden versus parameters
Steekproefgrootheden: waarden die worden berekend op basis van de informatie uit de steekproef. Parameters: waarden die worden berekend op basis van een onderzoek onder de hele populatie, die als nauwkeurige en geldige metingen van de populatie worden beschouwd.

3 Populatieparameters en de bijbehorende steekproefgrootheden

4 De begrippen inferentie en inferentiële statistiek
Inferentie: een vorm van logica waarbij je een generalisatie doet over een hele klasse op basis van wat je hebt waargenomen bij een kleine deelverzameling (klein aantal leden) van die klasse. Statistische inferentie: een verzameling procedures waarbij de steekproefomvang en steekproefgrootheden worden gebruikt om de populatieparameters te schatten.

5 Parameters schatten (1)
Bij parameterschatting gebruik je steekproefinformatie om een interval te berekenen dat het bereik van een parameter, bijvoorbeeld het populatiegemiddelde (μ) of populatiepercentage (π), beschrijft. Hierbij heb je drie waarden nodig: de steekproefgrootheid de standaardfout van de steekproefgrootheid het gewenste betrouwbaarheidsniveau

6 Parameters schatten (2)

7 Parameters schatten (3)
Stappen voor de berekening van een betrouw-baarheidsinterval voor een gemiddelde of een percentage:


Download ppt "De steekproefuitkomsten generaliseren naar de populatie"

Verwante presentaties


Ads door Google