De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEDREIGT DE INFORMATISERING DE POSITIE VAN DE LAAGGESCHOOLDEN OP DE ARBEIDSMARKT? Kennismaatschappij en actieve welvaartsstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEDREIGT DE INFORMATISERING DE POSITIE VAN DE LAAGGESCHOOLDEN OP DE ARBEIDSMARKT? Kennismaatschappij en actieve welvaartsstaat."— Transcript van de presentatie:

1

2 BEDREIGT DE INFORMATISERING DE POSITIE VAN DE LAAGGESCHOOLDEN OP DE ARBEIDSMARKT? Kennismaatschappij en actieve welvaartsstaat

3 Auteur Martin De Vlieghere Geboren: 28 juli 1963 in Leuven Doctor: 18 januari 1993 in de Letteren en Wijsbegeerte op een proefschrift over de voorwaarden van de moderniteit in het werk van Jürgen Habermas en Friedrich Hayek. e-mailadres is: Martin.Devlieghere@rug.ac.be.Martin.Devlieghere@rug.ac.be

4 Auteur: vervolg Voorzitter van FACS (Free Association for Civilization Studies) Medebezieler van Workforall.net een van de prominentste hedendaagse filosofen op gebied van economie. auteur van verscheidene boeken en essays

5 De context uit het tijdschrift Ethiek en maatschappij een driemaandelijks tijdschrift jaargang 3 boekje nummer 4 uit december

6 Structuur Inleiding De consensus in de literatuur en in de Europese politiek Waarom deze consensus fout is De paradox van het poldermodel De mythe van de kenniseconomie met hoge toegevoegde waarde Rudimentaire micro-economie en gesofisticeerde macro-economie Het probleem van de loonkost verkeerd begrepen De kenniseconomie verkeerd begrepen Terug naar een micro-economische verklaring van werkloosheid Waarom is de relatieve positie van de laaggeschoolden dan toch verslechterd? Besluit Literatuur

7 Organisaties Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent De Groep van Lissabon o.l.v. Petrella R. VUB-press Centraal Bureau voor Statistiek

8 Specialisten Freeman en Soete James Ingram Wiley Martin en Schumann Lapp en lehment Wim Kok en Chris van Veen Lawrence en Slaughter Cantillon Lester Thurow A. Wood P.J.J. Welfens H.G. Wells L. Von Mises F. Vandenbroucke …

9 Definities uit de tekst werkloosheidsuitval Werklozen krijgen onvoldoende economische aansporingen om voor de openstaande betrekkingen te solliciteren. Bruto Nationaal Product De som van de toegevoegde waarden van de verschillende huishoudingen. Toegevoegde waarde Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten minus de lonen. Low skilled Without a vocational degree. Medium skilled With a vocational training degree. High skilled With a technical college or university degree.

10 Moeilijke woorden consensus: Gelijkvoelendheid, van gelijke mening, gelijke visie, of gelijkgestemdheid. Wanneer er een consensus ontstaat over de meest fundamentele normen en waarden, kunnen alle andere normen en waarden hieruit afgeleid en hieraan getoetst worden. transitie Aanduiding voor de overgang van een situatie van burgeroorlog of onderdrukking naar een rechtsstaat. Vooral in de jaren negentig belandde een groot aantal landen, in Oost- en Midden-Europa en in het Zuiden, in een politieke transitie. Een belangrijke kwestie is hoe rekenschap te geven van de schendingen van mensenrechten die in voorafgaande periodes. segmentatie het bestaan uit segmenten innovatie betekent het invoeren van nieuwe technieken in het productieproces of het voortbrengen van nieuwe of verbeterde producten. Hierdoor kunnen innovaties een stimulans betekenen voor de economische groei.economische groei

11 Moeilijke woorden: vervolg unificatie het speciale geval van universele specialisatie waarbij twee gekwantificeerde uitspraken door middel van de juiste substituties gelijk worden gemaakt axioma Een (onbewezen (volgens sommigen onbewijsbare), apodictische) grondstelling theorama zuiver bespiegelend voorstel –leerstelling nominaal In verband met de waarde van een effect is het de waarde die op het effect is vermeld conjunctuur elementen die op een gegeven ogenblik de economische situatie uitmaken van een sector, een bedrijfstak, een streek of een land

12 Moeilijke woorden: vervolg paramedici Meer algemene term: vrije beroepen, zorgberoepen Meer specifieke term: diëtisten, ergo.vrije beroepenzorgberoependiëtistenergo aggregatie het samenvoegen van delen om één geheel te vormen. causaal Oorzakelijk, ofwel de `nuchtere` analyse van oorzaak en gevolg. divergentie Het uiteenlopen van opvattingen of Persoonlijkheden, die eerst vrij goed samenpasten, tot verschillen die moeilijk te overbruggen lijken. Voorbeelden - Het uit elkaar groeien van huwelijkspartners, medewerkers die in het begin zeer eensgezind waren en later uiteenlopende opvattingen beginnen te krijgen. extrapolatie op grond van bepaalde onderstellingen en waarnemingen conclusies trekken of voorspellingen doen over een gebied, dat ligt buiten het terrein der waarnemingen.

13 Bronnen (Vlieghere, Kennismaatschappij en actieve welvaartsstaat, 2000) (Braekel) (Boekpromotie) CANTILLON B. (ed.) (1999), De welvaartsstaat in de kering, Pelckmans, Kapellen DE VLIEGHERE M. (1998) ‘A Reappraisal of Friedrich A. Hayek’s Cultural Evolutionism’, Economics and Philosophy, 10,2,285-304 FORRESTER V. (1997), De terreur van de economie (oorspr. L’horreur économique), Ambo, Baarn. PETRELLA R. (1994), Grenzen aan de concurrentie, VUB-press, Brussel VANDENBROUCKE F. (2000), Op zoek naar een redelijke utopie: de actieve welvaartsstaat in perspectief, Garant, Leuven VON MISES L., (1949), Human Action, third revised edition, Contemporary Books, Chicago, 1966

14 Einde


Download ppt "BEDREIGT DE INFORMATISERING DE POSITIE VAN DE LAAGGESCHOOLDEN OP DE ARBEIDSMARKT? Kennismaatschappij en actieve welvaartsstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google