De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om energie en klimaat Innovatie- financiering bij de overheid Presentatie Energieparade Angela Juliaans André van der Wiel 8 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om energie en klimaat Innovatie- financiering bij de overheid Presentatie Energieparade Angela Juliaans André van der Wiel 8 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om energie en klimaat Innovatie- financiering bij de overheid Presentatie Energieparade Angela Juliaans André van der Wiel 8 februari 2010

2 >> Als het gaat om energie en klimaat 2 Agenda 1.Hoe en waarom van het (energie)innovatiebeleid 2.Hoe en waarom van de uitvoering door Agentschap NL

3 >> Als het gaat om energie en klimaat 3 System transition to sustainable energy supply Product innovation Proces innovation System innovation Transition (bron: Rothmans)

4 >> Als het gaat om energie en klimaat 4 System transition to sustainable energy supply Governe- ment Subsidy schemes/regulati on Innovators Facilities / technology development Enterpreneurs Growth Commercial market usage Investors/ banks Early up scaling

5 >> Als het gaat om energie en klimaat 55 Innovatie geschiedt in een innovatiesysteem Succes vraagt om samenhang in benadering Actoren Instituties Normen/regels Standaards Infrastructuur Etc. Structuur Figuur: Universiteit van Utrecht

6 >> Als het gaat om energie en klimaat 6 7 sleutelfuncties van een innovatiesysteem SysteemfunctieVoorbeelden Ondernemers: experimenteren, produceren B.v. projecten met een commercieel doel, praktijkdemonstraties Kennis: ontwikkeling Studies, pilot- experimenten Netwerken : networking en kennisdiffusie Samenwerkingsverbanden GTI-bedrijven/aanjagers- grotere bedrijven, workshops, conferenties!

7 >> Als het gaat om energie en klimaat 7 7 sleutelfuncties van een innovatiesysteem SysteemfunctieVoorbeelden Richting geven aan het zoekproces (visie) Verwachtingen, visies, beloften, beleidsdoelen, standaardisering/normering Markten: creëren van markten Launching customers, belastingvrijstellingen, marktstimuleringsmaatregel en (EIA, SDE, etc.) Resources: mobiliseren van middelen Toegekende subsidies, investeringen, geschoold personeel, training installateurs, etc. Legitimeren: Draagvlak/lobby/ weerstanden Lobbies, adviezen Meer info: De innovatiemotor. Het versnellen van baanbrekende innovaties. Marko Hekkert en Marjan Ossebaard. Van Gorcum 2010

8 >> Als het gaat om energie en klimaat 8 Markt Idee/onderzoekOntwikkelingVersnellingImplementatie WBSO Fasen EIA PreconcurrentieelConcurrentieel Innovatiekredie t Garantie aardwarmte Internationaal: prepare to start, 2 getthere, opkomende markten (excelleren) 7e Kaderprogr. (EU) Kapitaal: BBMKB, groeifaciliteit, techno- partner, garantie ondernemingsfinanciering Financiële ondersteuning (niet uitputtend) SDE+ Proeftuinen intel.netten

9 >> Als het gaat om energie en klimaat 9 Economisch topgebied energie Highlights uit de bedrijfslevenbrief aan de Tweede Kamer (1) Integrale aanpak: ondernemers samen met wetenschappers en overheid Meer vraagsturing door bedrijfsleven Minder specifieke subsidies, meer generieke lastenverlichting €500 mln. lagere lasten voor het bedrijfsleven (i.p.v. €500 mln. subsidies). Verlaging van de vennootschapsbelasting. Verruiming van fiscale aftrekpost voor kenniswerkers (WBSO) Innovatiefonds met durfkapitaal (revolving fund): Voor kansrijke innovatieprojecten met een hoog risicoprofiel.

10 >> Als het gaat om energie en klimaat 10 Economisch topgebied energie Highlights uit de bedrijfslevenbrief aan de Tweede Kamer (2) Kennis Starters op universiteiten ondersteunen. Bijvoorbeeld octrooien op no cure no pay basis voor (jonge) ondernemers beschikbaar te stellen. Meer geld voor samenwerking tussen MKB bedrijven om te kunnen innoveren (26 mln).

11 >> Als het gaat om energie en klimaat 11 Deel 2: Hoe en waarom van de uitvoering door Agentschap NL

12 >> Als het gaat om energie en klimaat 12 1.1Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)2.3Bedrijfsborgstellingskredieten01-01 t/m 31-12745.000.0001.2Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB- kredieten)2.3Bodemsaneringsborgstellingskredieten01-01 t/m 31-1265.344.1221.3Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit)3.2 01-01 t/m 31-12119.000.0001.4Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)4.3 01-01 t/m 31-0312.000.0001.5Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (kennisexploitatie)5.2 1.6Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten)6.2 1.7Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Centres of Entrepreneurschip)6.12 1.8Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf)7.2 01-01 t/m 31-1212.000.0001.9Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw)8.3 01-01 t/m 31- 121.000.000.000Subsidieregeling innoveren2.1Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)2.2 16-03 t/m 30- 032.000.0002.2aSubsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)3.2Klinische ontwikkelingsprojecten01-01 t/m 31- 1212.500.0002.2bSubsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)3.2Technische ontwikkelingsprojecten01-01 t/m 31- 1225.000.0002.3Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)4.3 15-01 t/m 31-121.000.0002.4Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)4.10 15-01 t/m 31-129.000.0002.5Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)5.2Aantal beschikbare grote vouchers 2.6Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)5.3Aantal beschikbare kleine vouchers 2.7Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)5.7 Subsidieregeling sterktes in innovatie3.1Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)2.2Eureka- innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten01-01 t/m 06-034.000.0003.2Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)2.2Opkomende markten innovatieprojecten01-01 t/m 06-032.000.0003.3Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)3.2 –– Genomics (periode vooraanmelding) – Genomics EMVT (periode vooraanmelding) – EMVT Precisietechnologie (periode vooraanmelding) – Precisietechnologie IPCR (periode vooraanmelding)01-01 t/m 30-01– IPCR MMI (periode vooraanmelding) – MMI Self healing materials (periode vooraanmelding) – Self healing materials Generieke communicatie (periode vooraanmelding) – Generieke communicatie Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding) – Oppervlaktetechnologie Beeldverwerking (periode vooraanmelding) – Beeldverwerking Photonic devices (periode vooraanmelding) – Photonic devices 3.4Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten)4.2 07-01 t/m 27-043.000.0003.5Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten)4.11 3.6Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)5.2 02-03 t/m 09-101.000.0003.7Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten)5.9 02-03 t/m 19-066.000.0003.8Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND-MKB-innovatieprojecten)5.19 02-03 t/m 09- 103.000.0003.9Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten)6.2 01-02 t/m 01-104.000.0003.10Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten)6.9 01-02 t/m 11-093.000.0003.11Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten)7.2 3.12Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale InnoWATOR-projecten)7.11 3.13Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme MKB-projecten)8.2 01-03 t/m 30-10600.0003.14Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme innovatieprojecten)8.8 01-03 t/m 01-064.000.0003.15Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point One MKB- projecten)9.2 3.16Subsidieregeling sterktes in de regio (Point One R&D-projecten)9.8 3.17Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale Point One R&D-projecten)9.17 3.18Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren haalbaarheidsprojecten)10.2 3.19Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren MKB-innovatieprojecten)10.8 Subsidieregeling sterktes in de regio4Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)2.3 Oost-Nederland Noordvleugel Randstad Zuidvleugel Randstad Zuidwest-Nederland Zuidoost-Nederland Noord-Nederland01-01 t/m 31-1220.000.000Overige subsidieregelingen5Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s2 01-01 t/m 06-035.899.1436Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling2 01-01 t/m 31-1214.000.0007Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen2 8Subsidieregeling prepare2start2 01-01 t/m 31-129.900.0009Subsidieregeling programma internationalisering beroepsonderwijs2 01-11-2008 t/m 30-04- 2009750.00010Tijdelijke subsidieregeling PSOM2 11.1Besluit EOS: lange termijn2Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-ITijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 05-0310.000.00011.2Besluit EOS: lange termijn2Projecten als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008- I 11.3Besluit EOS: lange termijn2Haalbaarheidsstudies voor het EOS-NEO-programma01-01 t/m 15-10500.00011.4Besluit EOS: lange termijn2Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudiesTijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 16-04600.00011.5Besluit EOS: lange termijn2Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies01-05 t/m 20-08700.00012.1Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek2Haalbaarheidsstudies01-01 t/m 15-101.000.00012.2Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek2Andere projecten dan haalbaarheidsstudies01-05 t/m 03-097.600.00013Subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw2 01-01 t/m 30- 0919.500.00014Besluit subsidies regionale investeringsprojecten2 01-01 t/m 31-1212.500.00015Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching.5, 6

13 >> Als het gaat om energie en klimaat 13 eDienstverlening en HNU– in eerste instantie Vanuit de klant: Verwacht eenvoudige snelle dienstverlening Wil minder administratieve lasten Ambities kabinet en opdrachtgevers: Reductie administratieve lasten met 25% Klantgerichte uitvoering i.p.v. taakgerichte Kleinere en efficiëntere overheid

14 >> Als het gaat om energie en klimaat 14 eDienstverlening en HNU - De actualiteit De (politieke) realiteit Snelheid steeds belangrijker Nieuw kabinet – nieuw ministerie van EL&I Extra forse bezuinigingen Slagvaardige uitvoering voorwaarde Twee projecten, één veranderingsaanpak: Makkelijker, sneller & goedkoper een werkomgeving die aansluit op de klant in plaats van de klant dwingen in onnatuurlijk en kostbaar gedrag. versterking van bovenstaande door case- en accountmanagement, nieuw internet, etc.

15 >> Als het gaat om energie en klimaat 15 Veranderen is noodzakelijk om ambitie waar te maken Uitvoerder van waarde

16 >> Als het gaat om energie en klimaat 16 Het Nieuwe Uitvoeren in vogelvlucht Eenvoudig indienen (standaard vooringevuld formulier) Uniformering processen (voor alle regelingen) Snelle betaling Automatische bevoorschotting Berekening subsidiabele kosten Aansluiten bij systematiek aanvrager Begrotingen eenvoudiger Verantwoord vertrouwen Minder en eenvoudig rapportages Minder controle steekproefsgewijs

17 >> Als het gaat om energie en klimaat 17 Wat is digitaal mogelijk? De nieuwe sleutel voor dienstverlening overheid eLoket - Digitale aanvraag van bekende klant 24/7 indienen eAanvraag (standaard formulier) Eenmalig gegevens invoeren. Voorinvullen formulier. Koppeling met basisregisters (GBA/NHR/KvK) Geen onvolledige aanvragen Statusinformatie Digitaal dossier WFDM = workflow en document management – digitaal dossier Snelle afhandeling Dossier 24/7 raadpleegbaar Snelle en betere interactie met klant Eenvoudig toevoegen documenten aan dossier ….. en eDienstverlening

18 >> Als het gaat om energie en klimaat 18 Concrete voorbeelden van vernieuwing Standaard formulieren (eDienstverlening) Automatisch bevoorschotten Inschatten of veel of weinig klantcontact gewenst is en wanneer Geen bonnetjes of andere bewijsstukken vragen Meer flexibiliteit bij tussentijdse wijzigingen Standaardisering hersteltermijn bij tenders

19 >> Als het gaat om energie en klimaat 19 Rijksbreed Subsidiekader – Aanwijzingen MP 20102012 Rijksbreed subsidiekader invoering 2010-2012 BuZa/OS regelingen V&W regelingen Etc. Kaderbesluit EZ subsidies Geen terugwerkende kracht!

20 >> Als het gaat om energie en klimaat 20 Kaderbesluit EZ-subsidies (AMvB) Innoveren Starten groeien overdragen Int. ondernemen Sterktes in de Regio Sterktes in Innovatie Internationaal excelleren Energie en innovatie Eerste toepassing EZ als “first mover” B = basispakket, P = programmatisch pakket Procedures standaardiseren Beleid op maat Bij andere departementen (exVROM, BuZa, V&W) wordt gekeken naar vergelijkbare opzet

21 >> Als het gaat om energie en klimaat 21 Kaderbesluit, de algemene voorwaarden van EZ Steunkaders voorgeprogrammeerd (incl. de minimis procedure) Kostenberekeningen Voorschotten Termijnen Aanvraag met voorfase Systeem adviescommissie Standaardverplichtingen, o.m. voor indirecte staatssteun (IPR) Standaard afwijzingsgronden Delegatiebepalingen (mogelijkheid van gecontroleerd afwijken) Hoe ziet het er dan uit?

22 >> Als het gaat om energie en klimaat 22 Uniform subsidiekader (USK) Aanwijzingen Minister-President (interne werking, extern effect) Goede verhouding tussen subsidie (opbrengsten) en (administratieve) lasten: subsidie < 25.000 maar één aanvraag toegestaan alles direct uitbetalen verantwoorden op prestatie / geen financiele admin. geen rapportages subsidie 25.000 – 125.000: verantwoorden op prestatie / geen financiele admin. eenmaal per jaar rapportage subsidie > 125.000: verantwoorden op prestatie en financiën eenmaal per jaar rapportage Uniformering van voorschotsysteem (automatisch), termijnen en kostenbegrippen

23 >> Als het gaat om energie en klimaat 23 Verantwoord vertrouwen Risico’s in gedrag tackelen betekent ongelijke behandeling voor ongelijke gevallen: Nalevers Niet nalevers Bewust Belonen vb. minder controle, sneller beslissen Handhaving intensief vb. meer bedrijfs- bezoeken, consequent toepassen sancties Onbewust Informeren bij wijzigingen Voorlichting Preventie

24 >> Als het gaat om energie en klimaat 24 Het Nieuwe NU Herkenbaar/standaardisatie - wat voorspelbaar is geeft minder vragen en gaat vaker goed Bedrijfsprocessen efficiënt en effectief - alleen doen wat echt nodig is - Slimme eDienstverlening Verantwoord Vertrouwen - controleren alleen als het nodig is - een klant die je kent verrast je minder snel Klant Centraal - Ken je klant - Help je klant

25 >> Als het gaat om energie en klimaat 25 Focus voor 2011 Het Nieuwe Uitvoeren en eDienstverlening bieden een nieuwe werkomgeving die het klantgericht en efficiënt uitvoeren van subsidieregelingen mogelijk maakt. Eind 2011 zijn bij alle opdrachtteams de relevante producten van Het Nieuwe Uitvoeren en eDienstverleningsproducten in gebruik. Motto: onze uitvoering EENVOUDIG GEREGELD! Eenvoudig geregeld | Agentschap NL


Download ppt ">> Als het gaat om energie en klimaat Innovatie- financiering bij de overheid Presentatie Energieparade Angela Juliaans André van der Wiel 8 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google