De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie- financiering bij de overheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie- financiering bij de overheid"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie- financiering bij de overheid
Presentatie Energieparade Angela Juliaans André van der Wiel 8 februari 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat

2 Agenda Hoe en waarom van het (energie)innovatiebeleid
Hoe en waarom van de uitvoering door Agentschap NL >> Als het gaat om energie en klimaat

3 System transition to sustainable energy supply
innovation Proces innovation Product innovation (bron: Rothmans) >> Als het gaat om energie en klimaat

4 System transition to sustainable energy supply
Innovators Facilities / technology development Enterpreneurs Growth Commercial market usage Investors/ banks Early up scaling Governe- ment Subsidy schemes/regulati on >> Als het gaat om energie en klimaat

5 Innovatie geschiedt in een innovatiesysteem Succes vraagt om samenhang in benadering
Actoren Instituties Normen/regels Standaards Infrastructuur Etc. Structuur Figuur: Universiteit van Utrecht 5 >> Als het gaat om energie en klimaat

6 7 sleutelfuncties van een innovatiesysteem
Systeemfunctie Voorbeelden Ondernemers: experimenteren, produceren B.v. projecten met een commercieel doel, praktijkdemonstraties Kennis: ontwikkeling Studies, pilot-experimenten Netwerken : networking en kennisdiffusie Samenwerkingsverbanden GTI-bedrijven/aanjagers-grotere bedrijven, workshops, conferenties! >> Als het gaat om energie en klimaat

7 7 sleutelfuncties van een innovatiesysteem
Systeemfunctie Voorbeelden Richting geven aan het zoekproces (visie) Verwachtingen, visies, beloften, beleidsdoelen, standaardisering/normering Markten: creëren van markten Launching customers, belastingvrijstellingen, marktstimuleringsmaatregelen (EIA, SDE, etc.) Resources: mobiliseren van middelen Toegekende subsidies, investeringen, geschoold personeel, training installateurs, etc. Legitimeren: Draagvlak/lobby/weerstanden Lobbies, adviezen Meer info: De innovatiemotor. Het versnellen van baanbrekende innovaties. Marko Hekkert en Marjan Ossebaard. Van Gorcum 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat

8 Proeftuinen intel.netten
Financiële ondersteuning (niet uitputtend) Preconcurrentieel Concurrentieel Markt SDE+ EIA Kapitaal: BBMKB, groeifaciliteit, techno-partner, garantie ondernemingsfinanciering Proeftuinen intel.netten Garantie aardwarmte Innovatiekrediet Internationaal: prepare to start, 2 getthere, opkomende markten (excelleren) WBSO 7e Kaderprogr. (EU) Fasen Idee/onderzoek Ontwikkeling Versnelling Implementatie >> Als het gaat om energie en klimaat

9 Economisch topgebied energie
Highlights uit de bedrijfslevenbrief aan de Tweede Kamer (1) Integrale aanpak: ondernemers samen met wetenschappers en overheid Meer vraagsturing door bedrijfsleven Minder specifieke subsidies, meer generieke lastenverlichting €500 mln. lagere lasten voor het bedrijfsleven (i.p.v. €500 mln. subsidies). Verlaging van de vennootschapsbelasting. Verruiming van fiscale aftrekpost voor kenniswerkers (WBSO) Innovatiefonds met durfkapitaal (revolving fund): Voor kansrijke innovatieprojecten met een hoog risicoprofiel. >> Als het gaat om energie en klimaat

10 Economisch topgebied energie
Highlights uit de bedrijfslevenbrief aan de Tweede Kamer (2) Kennis Starters op universiteiten ondersteunen. Bijvoorbeeld octrooien op no cure no pay basis voor (jonge) ondernemers beschikbaar te stellen. Meer geld voor samenwerking tussen MKB bedrijven om te kunnen innoveren (26 mln). >> Als het gaat om energie en klimaat

11 Hoe en waarom van de uitvoering door Agentschap NL
Deel 2: Hoe en waarom van de uitvoering door Agentschap NL >> Als het gaat om energie en klimaat

12 >> Als het gaat om energie en klimaat
1.1Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)2.3Bedrijfsborgstellingskredieten01-01 t/m Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)2.3Bodemsaneringsborgstellingskredieten01-01 t/m Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit)3.2 01-01 t/m Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)4.3 01-01 t/m Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (kennisexploitatie)5.2   1.6Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten)6.2   1.7Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Centres of Entrepreneurschip)6.12   1.8Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf)7.2 01-01 t/m Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw)8.3 01-01 t/m Subsidieregeling innoveren2.1Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)2.2 16-03 t/m aSubsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)3.2Klinische ontwikkelingsprojecten01-01 t/m bSubsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)3.2Technische ontwikkelingsprojecten01-01 t/m Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)4.3 15-01 t/m Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)4.10 15-01 t/m Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)5.2Aantal beschikbare grote vouchers  2.6Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)5.3Aantal beschikbare kleine vouchers  2.7Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)5.7   Subsidieregeling sterktes in innovatie3.1Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)2.2Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten01-01 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)2.2Opkomende markten innovatieprojecten01-01 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)3.2 ––   Genomics (periode vooraanmelding) –   Genomics     EMVT (periode vooraanmelding) –   EMVT     Precisietechnologie (periode vooraanmelding) –   Precisietechnologie     IPCR (periode vooraanmelding)01-01 t/m 30-01–   IPCR     MMI (periode vooraanmelding) –   MMI     Self healing materials (periode vooraanmelding) –   Self healing materials     Generieke communicatie (periode vooraanmelding) –   Generieke communicatie     Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding) –   Oppervlaktetechnologie     Beeldverwerking (periode vooraanmelding) –   Beeldverwerking     Photonic devices (periode vooraanmelding) –   Photonic devices  3.4Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten)4.2 07-01 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten)4.11   3.6Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)5.2 02-03 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten)5.9 02-03 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND-MKB-innovatieprojecten)5.19 02-03 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten)6.2 01-02 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten)6.9 01-02 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten)7.2   3.12Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale InnoWATOR-projecten)7.11   3.13Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme MKB-projecten)8.2 01-03 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme innovatieprojecten)8.8 01-03 t/m Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point One MKB-projecten)9.2   3.16Subsidieregeling sterktes in de regio (Point One R&D-projecten)9.8   3.17Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale Point One R&D-projecten)9.17   3.18Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren haalbaarheidsprojecten)10.2   3.19Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren MKB-innovatieprojecten)10.8   Subsidieregeling sterktes in de regio4Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)2.3      Oost-Nederland     Noordvleugel Randstad     Zuidvleugel Randstad     Zuidwest-Nederland     Zuidoost-Nederland     Noord-Nederland01-01 t/m Overige subsidieregelingen5Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s2 01-01 t/m Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling2 01-01 t/m Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen2   8Subsidieregeling prepare2start2 01-01 t/m Subsidieregeling programma internationalisering beroepsonderwijs2  t/m Tijdelijke subsidieregeling PSOM2   11.1Besluit EOS: lange termijn2Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-ITijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m Besluit EOS: lange termijn2Projecten als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I  11.3Besluit EOS: lange termijn2Haalbaarheidsstudies voor het EOS-NEO-programma01-01 t/m Besluit EOS: lange termijn2Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudiesTijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m Besluit EOS: lange termijn2Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies01-05 t/m Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek2Haalbaarheidsstudies01-01 t/m Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek2Andere projecten dan haalbaarheidsstudies01-05 t/m Subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw2 01-01 t/m Besluit subsidies regionale investeringsprojecten2 01-01 t/m Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching.5, 6    >> Als het gaat om energie en klimaat

13 eDienstverlening en HNU– in eerste instantie
Vanuit de klant: Verwacht eenvoudige snelle dienstverlening Wil minder administratieve lasten Ambities kabinet en opdrachtgevers: Reductie administratieve lasten met 25% Klantgerichte uitvoering i.p.v. taakgerichte Kleinere en efficiëntere overheid Onze slogan is: EENVOUDIG GEREGELD! Daar kunnen we steeds het onderwerp waar het over gaat in een onderzin toevoegen. Klanten van het Agentschap NL kunnen in de toekomst hun zaken digitaal, snel en eenvoudig regelen. Via een digitaal loket gebruiken zij een persoonlijke sleutel. Daarmee worden zij herkend als klant. Vervolgens kunnen ze diensten afnemen. De sleutel is te gebruiken bij alle overheidsdiensten. Met behulp van o.a. digitale formulieren waarop bekende gegevens al zijn ingevuld worden klanten sneller geholpen. Wil de klant de status van zijn aanvraag weten? Op zijn persoonlijke internetpagina staat alle relevante informatie. Digitale dienstverlening zorgt ook voor een vermindering van de administratieve lasten. Voor de medewerkers van Agentschap NL Meer digitaal, minder papier Voor medewerkers van het Agentschap Uitvoering betekent eDienstverlening dat informatie over klanten centraal toegankelijk wordt. Een deel van het werk zal worden gedigitaliseerd, het werk op papier neemt af. Verder komt er een nieuw, digitaal archief (Document Management Systeem) en een systeem dat de werkstromen in kaart brengt (Workflow Management Systeem). Dankzij o.a. vereenvoudiging en het sneller afhandelen van klantvragen, zullen minder mensen méér werk kunnen uitvoeren. Dat betekent voor medewerkers dat zij meer tijd krijgen voor inhoudelijke verdieping en kwaliteitsverbetering in hun werk. Voor onze opdrachtgevers Kleiner en beter eDienstverlening draagt bij aan de vermindering van de administratieve lasten van bedrijven en overheid. (de ambitie van het kabinet Balkenende 4 is een reductie van 25%). Ook aan andere doelstellingen van het kabinet wordt een bijdrage geleverd, te weten: een kleinere en betere overheid een klantgerichte, in plaats van een taakgerichte overheid Wanneer we digitaal zaken doen, zijn beleidsaanpassingen eenvoudig te vertalen naar de uitvoering. De kwaliteit van dienstverlening wordt hoger, terwijl de kosten omlaag gaan. En bovendien: informatie over klanten wordt beter en meer toegankelijk door betere vastlegging van gegevens. >> Als het gaat om energie en klimaat

14 eDienstverlening en HNU - De actualiteit
De (politieke) realiteit Snelheid steeds belangrijker Nieuw kabinet – nieuw ministerie van EL&I Extra forse bezuinigingen Slagvaardige uitvoering voorwaarde Twee projecten, één veranderingsaanpak: Makkelijker, sneller & goedkoper een werkomgeving die aansluit op de klant in plaats van de klant dwingen in onnatuurlijk en kostbaar gedrag. versterking van bovenstaande door case- en accountmanagement, nieuw internet, etc. >> Als het gaat om energie en klimaat 14

15 Veranderen is noodzakelijk om ambitie waar te maken
Uitvoerder van waarde >> Als het gaat om energie en klimaat

16 Het Nieuwe Uitvoeren in vogelvlucht
Eenvoudig indienen (standaard vooringevuld formulier) Uniformering processen (voor alle regelingen) Snelle betaling Automatische bevoorschotting Berekening subsidiabele kosten Aansluiten bij systematiek aanvrager Begrotingen eenvoudiger Verantwoord vertrouwen Minder en eenvoudig rapportages Minder controle steekproefsgewijs >> Als het gaat om energie en klimaat 16

17 ….. en eDienstverlening Wat is digitaal mogelijk?
De nieuwe sleutel voor dienstverlening overheid eLoket - Digitale aanvraag van bekende klant 24/7 indienen eAanvraag (standaard formulier) Eenmalig gegevens invoeren. Voorinvullen formulier. Koppeling met basisregisters (GBA/NHR/KvK) Geen onvolledige aanvragen Statusinformatie Digitaal dossier WFDM = workflow en document management – digitaal dossier Snelle afhandeling Dossier 24/7 raadpleegbaar Snelle en betere interactie met klant Eenvoudig toevoegen documenten aan dossier >> Als het gaat om energie en klimaat

18 Concrete voorbeelden van vernieuwing
Standaard formulieren (eDienstverlening) Automatisch bevoorschotten Inschatten of veel of weinig klantcontact gewenst is en wanneer Geen bonnetjes of andere bewijsstukken vragen Meer flexibiliteit bij tussentijdse wijzigingen Standaardisering hersteltermijn bij tenders >> Als het gaat om energie en klimaat

19 Rijksbreed subsidiekader invoering 2010-2012
Rijksbreed Subsidiekader – Aanwijzingen MP BuZa/OS regelingen Kaderbesluit EZ subsidies V&W regelingen Etc. Etc. Etc. Geen terugwerkende kracht! >> Als het gaat om energie en klimaat

20 Eerste toepassing EZ als “first mover”
Procedures standaardiseren Beleid op maat Kaderbesluit EZ-subsidies (AMvB) Innoveren Starten groeien overdragen Int. ondernemen Sterktes in de Regio Sterktes in Innovatie Internationaal excelleren Energie en innovatie Bij andere departementen (exVROM, BuZa, V&W) wordt gekeken naar vergelijkbare opzet >> Als het gaat om energie en klimaat B = basispakket, P = programmatisch pakket

21 Kaderbesluit, de algemene voorwaarden van EZ
Hoe ziet het er dan uit? Kaderbesluit, de algemene voorwaarden van EZ Steunkaders voorgeprogrammeerd (incl. de minimis procedure) Kostenberekeningen Voorschotten Termijnen Aanvraag met voorfase Systeem adviescommissie Standaardverplichtingen, o.m. voor indirecte staatssteun (IPR) Standaard afwijzingsgronden Delegatiebepalingen (mogelijkheid van gecontroleerd afwijken) >> Als het gaat om energie en klimaat

22 Uniform subsidiekader (USK)
Aanwijzingen Minister-President (interne werking, extern effect) Goede verhouding tussen subsidie (opbrengsten) en (administratieve) lasten: subsidie < maar één aanvraag toegestaan alles direct uitbetalen verantwoorden op prestatie / geen financiele admin. geen rapportages subsidie – : eenmaal per jaar rapportage subsidie > : verantwoorden op prestatie en financiën Uniformering van voorschotsysteem (automatisch), termijnen en kostenbegrippen >> Als het gaat om energie en klimaat

23 Verantwoord vertrouwen
Risico’s in gedrag tackelen betekent ongelijke behandeling voor ongelijke gevallen: Nalevers Niet nalevers Bewust Belonen vb. minder controle, sneller beslissen Handhaving intensief vb. meer bedrijfs-bezoeken, consequent toepassen sancties Onbewust Informeren bij wijzigingen Voorlichting Preventie >> Als het gaat om energie en klimaat

24 Het Nieuwe NU Klant Centraal - Ken je klant - Help je klant Bedrijfsprocessen efficiënt en effectief - alleen doen wat echt nodig is - Slimme eDienstverlening Herkenbaar/standaardisatie - wat voorspelbaar is geeft minder vragen en gaat vaker goed Verantwoord Vertrouwen - controleren alleen als het nodig is - een klant die je kent verrast je minder snel >> Als het gaat om energie en klimaat

25 Focus voor 2011 Motto: onze uitvoering EENVOUDIG GEREGELD!
Het Nieuwe Uitvoeren en eDienstverlening bieden een nieuwe werkomgeving die het klantgericht en efficiënt uitvoeren van subsidieregelingen mogelijk maakt. Eind 2011 zijn bij alle opdrachtteams de relevante producten van Het Nieuwe Uitvoeren en eDienstverleningsproducten in gebruik. Motto: onze uitvoering EENVOUDIG GEREGELD! >> Als het gaat om energie en klimaat 25 Eenvoudig geregeld | Agentschap NL


Download ppt "Innovatie- financiering bij de overheid"

Verwante presentaties


Ads door Google