De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maart 20051 Gelijkstroomkringen (DC). maart 20052 gelijkstroomkringen elektromotorische spanning (ems) inwendige weerstand van een bron de wetten van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maart 20051 Gelijkstroomkringen (DC). maart 20052 gelijkstroomkringen elektromotorische spanning (ems) inwendige weerstand van een bron de wetten van."— Transcript van de presentatie:

1 maart Gelijkstroomkringen (DC)

2 maart gelijkstroomkringen elektromotorische spanning (ems) inwendige weerstand van een bron de wetten van Kirchhoff samengestelde kringen meetinstrumenten RC ketens

3 maart elektromotorische spanning (ems) een ems is een bron van energie dat ladingen in beweging brengt. een ems kan gelokaliseerd zijn (vb. een batterij) of niet-gelokaliseerd (vb. ten gevolge van een veranderlijk magnetisch veld) het potentiaalverschil tussen de klemmen van een batterij zorgt voor een stroom van ladingen door een weerstand. Chemische reacties in de batterij brengen de electronen terug naar de klemmen.

4 maart elektromotorische spanning (ems)

5 maart klemspanning - ems (27-5)

6 maart klemspanning - ems

7 maart Wetten van Kirchhoff – 1ste wet (27-9) wanneer men in een gesloten lus op een bepaald punt vertrekt, en helemaal rond gaat, dan is het totale potentiaalverschil nul (men komt immers terug in hetzelfde punt aan) De som van alle potentiaalverschillen over een gesloten lus is nul.

8 maart Wetten van Kirchhoff – 1ste wet let op teken !

9 maart Wetten van Kirchhoff – 1ste wet

10 maart Wetten van Kirchhoff – 2de wet zie slide 10 H26 continuiteitsvergelijking

11 maart Wetten van Kirchhoff – 2de wet alle lading die per tijdseenheid in een vertakkingpunt toekomt, moet daar ook vertrekken. de som der stromen in een vertakkingspunt is nul. (27-11)

12 maart Wetten van Kirchhoff – 2de wet

13 maart Wetten van Kirchhoff – 2de wet samengestelde ketens: duid de vertakkingspunten aan en kies een aantal gesloten lussen. pas de 1ste wet van Kirchhoff toe op de lussen en de tweede op de vertakkingpunten. je hebt evenveel vergelijkingen nodig als onbekenden let erop dat het stelsel lineair onafhankelijk is! (voor een keten met n vertakkingspunten heeft men n-1 lineair onafhankelijke vergelijkingen op basis van de 2de wet) los dit lineaire stelsel op.

14 maart Wetten van Kirchhoff – voorbeeld

15 maart Wetten van Kirchhoff – voorbeeld

16 maart Wetten van Kirchhoff – voorbeeld V - R 1 I 1 - R 2 I 1 = 0

17 maart Wetten van Kirchhoff – voorbeeld V - R 1 I 1 - R 2 I 1 = 0 V – R 3 I 2 – R 4 I 2 = 0

18 maart Wetten van Kirchhoff – voorbeeld V - R 1 I 1 - R 2 I 1 = 0 V – R 3 I 2 – R 4 I 2 = 0 Als Detector = 0, dan V B = V D I 1 R 1 = I 2 R 3 en I 1 R 2 = I 2 R 4

19 maart Meetinstrumenten een ampèremeter meet de stroom die door een tak gaat een voltmeter meet het potentiaalverschil over zijn klemmen een ohmmeter meet de weerstand tussen de klemmen. een wattmeter meet het vermogen dat tussen de klemmen geleverd wordt

20 maart Meetinstrumenten ampèremeter een ampèremeter plaats men in serie in de tak waar men de stroom wil meten. bijgevolg wenst men dat de inwendige weerstand van de ampèremeter zo klein mogelijk is.

21 maart Meetinstrumenten voltmeter een voltmeter plaats men in parallel over de tak waar men de stroom wil meten. bijgevolg wenst men dat de inwendige weerstand van de voltmeter zo groot mogelijk is.

22 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: openen en sluiten er vloeit geen meer als de condensator volledig opgeladen is. het potentiaalverschil is op dat ogenblik a) sluiten: schakelaar op t=0 in stand a

23 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: openen en sluiten

24 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: openen en sluiten 1ste wet van Kirchhoff: algemene oplossing = oplossing van de homogene diffvlg + een particuliere oplossing

25 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: openen en sluiten 1ste wet van Kirchhoff: particuliere oplossing: oplossing van de homogene diffvgl:

26 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: openen en sluiten 1ste wet van Kirchhoff: algemene oplossing:

27 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: openen en sluiten

28 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: energiebalans rendement van opladen is 50%

29 maart Gelijkstroomkringen: RC kring: openen en sluiten opgave: ga zelf na voor het openen van de keten op het ogenblik dat de condensator volledig geladen is.


Download ppt "Maart 20051 Gelijkstroomkringen (DC). maart 20052 gelijkstroomkringen elektromotorische spanning (ems) inwendige weerstand van een bron de wetten van."

Verwante presentaties


Ads door Google