De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)"— Transcript van de presentatie:

1 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO) http://gbiomed.kuleuven.be/oof/pcoo

2 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Agenda 13:00Ontvangst 13:15Inleiding, initiële doelstellingen & behaalde resultaten 13:35Overzicht van jullie wensen/noden & vragen AR3 13:50Refresh AR3: CP-evaluaties, webforms & My Files 14:20Jullie wensen/noden & PCOO 14:35Live demo van CP-evaluaties in Toledo 15:20En nu ? 15:30Afsluitend panelgesprek

3 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Inleiding, initiële doelstellingen & behaalde resultaten

4 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Het PCOO project PCOO: Portfolio- & Competentiegestuurde OnderwijsOmgeving Looptijd: 1/10/2010 – 30/09/2012 Partners: HUBrussel, Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde KHLeuven, Departement Gezondheidszorg en Technologie KULeuven, Faculteit Geneeskunde KULeuven, ICTS Diensten voor Onderwijs Proefproject (Proof of concept), voortbouwend op eerdere samenwerkingen/ervaringen

5 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Initiële doelstellingen (uit projecttekst) Interactieve en aangepaste studentenbegeleiding via evaluatie technische en persoonlijke competenties, deze op lange termijn (instroom, doorstroom, en uitstroom) te intensiveren, en zelfsturing v/d student te bevorderen. De binnen Toledo te ontwikkelen methodieken zullen zowel de student als de begeleider (professor, docent, assistent, stagebegeleider, …) helpen om prestaties van student en de evolutie ervan zichtbaar te maken ifv peers, leerlijn, eindtermen, verantwoordelijken, … interactie te initiëren en te ondersteunen iedereen uniform evalueren doorheen =/= niveaus en doorheen de gehele associatie via uitwisselbaarheid portfolio’s & deze ook beschikbaar te maken voor werkveld (~> levenslang leren) Extra tov. docenten: toepassing ervan om evaluatiecriteria & prestaties te toetsen aan resp. eindtermen en/of verwachtingspatronen.

6 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Behaalde resultaten Uitvoerige, gedocumenteerde analyse noden/wensen Opdracht opgesplitst in =/= concepten {Concepten} => uitvoeringsplan, gefaseerd ifv prioriteiten Prioriteiten zijn opgesteld door projectgroep en bijgestuurd door adviesraad {Concepten} 1.Deel is uitgewerkt tot op niveau mock-up 2.Rest is in meer of minder detail beschreven Artikel OnderwijsInnovatie, sept 2012, pp. 32-35 ~ uitgewerkte concepten

7 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 http://www.ou.nl/documents/10815/a44ef104-4f22-4ce2-a917-6fe19c987ca5

8 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Verder uitwerken Extra’s sinds AR3 Private webforms Focus CPs What’s recent Rapportering: Online filterbare tabellen Requirements externe accounts Concept lijngrafieken …

9 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Systeem 1: basisfuncties en –principes 2 POLA’s: CP-matrix evaluatie. Extra’s: upload bewijsmateriaal, bidirectionele commentaar velden; submit (+ POLA-R)/Cancel Webforms. Mogelijkheden: vrije tekstveld & multiple choice in alle mogelijke combinaties, koppeling met bestanden; Save as draft/submit (+ POLA-R)/Cancel Beide POLA’s: Multi-attempt ondersteuning POLA-R: tegenactiviteit Daarnaast: Intropagina’s + navigatie student/supervisor met 1) Overzichtelijke ToDo’s/Done’s mbt POLA’s, 2) Pasfoto student (vast vanuit ‘t systeem) Systeem 2: noodzakelijke uitbreiding Uploaden bestanden (MyFiles) Private webformulieren & CP evaluaties Focus competenties visueel markeren Onderscheid tutor/mentor voor webform.Fasering

10 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Systeem 3: relevante verfijningen What’s recent Grafische visualisatie v/ CPs dmv interactieve lijngrafieken Maken van rapporten obv (delen v/e) webform over meerdere studenten heen dmv. online filterbare tabellen Post-it note systeem voor supervisor (studentspecifieke memo) en student Echte checkboxes in de webforms ter vervanging van binaire multiple choices Systeem 4: verdere verfijningen Autorisatie van echte externen (geen account in Toledo) ~> andere ICTS werkgroep Supervisor kan via opmaak (markeerder) de al ingevoerde tekst “becommentariëren”: iedere actor zijn kleurtje. Local admin: definitie rol + uitwerking nodige schermen Student kan zelf subportfolio maken Systeem 5: extra’s Creatie showcase portfolio (selectie documenten reeds in systeem 2 mogelijk; echte showcase pas nu) Gebruik van spinnenwebben ipv lijngrafieken waar wenselijk/noodzakelijk Fasering (2)

11 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Toekomst: wanneer wie welk systeem 2010-’112011-’122012-’132013-’142014-’152015-’16 Concepten12345? ICTS Mock-up 1 2, 3, 4, 5 ICTS Implem.12, 3, 4 Pilots, partners+11 + (2, 3) Beschikbaar11+2 Einde project

12 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Overzicht van jullie wensen/noden & vragen AR3

13 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Vragen van AR3 Wijzigbare volgorde lijst CPs in evaluatieform Post-it notes zijn niet zo belangrijk Potlood icoontjes => vetgedrukte naam + vermelding #POLAs Groeiende commentaarvelden PCOO beschikbaar voor externen?

14 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Jo GoedhuysKU Leuvenstudent post verslag mentor krijgt email dat verslag gepost is via link in email kan mentor meteen naar betreffende verslag mentor schrijft feedback vlakbij verslag en post die student krijgt email dat feedback is aangekomen Isabel DeprezLessiusgebruik van het portfolio voor de EVC-procedure, dus voor studenten die nog niet zijn ingeschreven aan Lessius, zodat het portfolio verder gebruikt kan worden als de studenten inschrijven in Lessius vlotte koppeling met een systeem voor opslag van grote bestanden: foto's, films, ontwerpen snelle associatiebrede invoering... we wachten al jaren op een portfoliosysteem in toledo Bart D'haenensKaHoSLDe mogelijkheid om als begeleider te zien wanneer het ePF aangepast werd door de student zonder het portfolio zelf te moeten openen (Delen van) het ePF moeten opengesteld kunnen worden voor verschillende collega’s, waarvan voor sommigen met leesrechten, anderen met schrijfrechten Mogelijkheid om individueel feedback te geven op (delen van) het ePF Mogelijkheid om eventueel wijzingen/bijkomende opdrachten toe te voegen aan het ePF Muriel KesteleynHUBrusselweinig klikken overzichtelijke competentieprofielen met de mogelijkheid om te werken met focuscompetenties (beperkte keuze uit het competentieprofiel) overzichtelijke evaluatiemogelijkheden van de competenties Agenda functie: studenten, docenten en begeleiders hebben toegang tot 1 gedeelde agenda plaats om documenten en bewijsmateriaal te bewaren

15 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Frederik De SchrijverHUBrusselArchief/Folders - Online folder waarin makkelijk en snel bestanden kunnen worden geplaatst - Zelf aanmaken mappenstructuur is mogelijk - Mogelijkheid om te werken met instellingsspecifieke templates (inclusief stappenplan met deadlines) - Bestanden kunnen makkelijk binnen deze structuur worden verplaatst en gekopieerd - Alle bestandstypen kunnen worden opgenomen - Omvang portfolio moet in te stellen zijn - Bestanden kunnen via zoekfunctie (bij voorkeur fulltext) worden terug gevonden Versiebeheer Competentie-matrix - Het portfolio bevat de mogelijkheid, vanuit de opleiding gezien, een competentiematrix aan te bieden aan de student - Deze matrix kan met bewijsstukken worden gevuld - De student kan zelf een competentiematrix vormgeven - Indien een student voldoende bewijslast heeft verzameld kan een begeleider/student de competentie "op slot " zetten - Student/begeleider krijgt een overzicht waarin, over academiejaren heen, de groei in competenties zichtbaar wordt. - Visualisatie competentiegroei: de student/begeleider krijgt een overzicht waarin over academiejaren heen de groei in competentie zichtbaar wordt Presentatie-mogelijkheid - De student kan op basis van onderliggende bestanden (uit archief) en externe links een presentatie met ingebouwde editor maken - Het opnemen van links in de presentatie gaat gemakkelijk - Dit metabestand inclusief de gebruikte links wordt apart (zo mogelijk buiten DPF) bewaard Uitnodigings-functie - De gebruiker kan een extern iemand uitnodigen om het portfolio te gaan bekijken en feedback te geven of te beoordelen - De uitgenodigde krijgt daarmee ook toegang tot de onderliggende documenten - De uitnodiging gaat via een hyperlink - Autorisatie en rechten zijn op de achtergrond geregeld - De hyperlink kan per email of als link beschikbaar worden gesteld - Autorisatie vervalt na geven feedback of na een in te stellen reageertijd - De gebruiker wordt geattendeerd op reacties (feedback of beoordeling) - De gebruiker kan genodigden permanent toegang bieden tot delen van het portfolio Feedback-functie - Een begeleider/beoordelaar kan feedback op presentatie- en bestandsniveau geven - Feedback kan gebeuren via digitale formulieren, die door de instelling kunnen worden ingesteld - Externen van buiten school kunnen feedback geven op presentatie- en bestandsniveau Een docenten-overzicht - Elke begeleider/beoordelaar heeft een eigen overzicht in de omgeving waarin de te begeleiden/beoordelen studenten staan - Er is zichtbaar welke mutaties/uitnodigingen er zijn in een te kiezen tijdsperiode - Voor externe begeleiders gaat de communicatie via de mail Sealings-mogelijkheid - Bestanden (inclusief presentaties) en feedback op bestanden kunnen veilig gesteld worden; bijv. door het dichtzetten van een cel in de presentatie of het buiten het DPF bewaren van deze DPF onderdelen. - Na beoordeling door een begeleider kunnen betreffende presentaties/bestanden inclusief de bijbehorende feedback niet meer door de student gemuteerd worden. (Een kopie naar elders waar de student geen rechten heeft maar de organisatie wel is een mogelijkheid). - In de competentiematrix kan indien er voldoende bewijslast in is verzameld kan een cel "op slot " gezet of geseald worden (door de beoordelaar) Exporteren: student kan ePF meenemen Inrichting eigen aan de instelling - Instellingen kunnen portfolio voorstructureren; - Instellingen kunnen een presentatie voorstructureren (template) - Instellingen kunnen een eigen competentiematrix aanbieden/klaarzetten in het DPF (template) - Bij inloggen komt student direct in portfolio omgeving van zijn Instellingen

16 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Proof of concept, Mock-up ! _______________________________________ Niet definitief, afhankelijk van beleidsbeslissingen Refresh AR3: CP-evaluaties, webforms & My Files

17 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Vrije workflow Local admin creëert POLA, doet rechtenbeheer, koppelt POLA aan gebruikers POLA verschijnt in activiteitenlijst van student; online editing + save as draft student vervolledigt POLA en zendt deze naar een (specifieke) mentor voor review (= POLA-R) mentor ontvangt via de POLA-lijst een request en behandelt de POLA-R: handtekenen of feedback student kan POLA opslaan in het portfolio (bv. pdf- download) ! item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 here comes some text item 1 item 2 item 3 coördinator kan data afhalen via batch download en/of batch extract (Voorbeeld van POLA– POLA-R situatie)

18 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 ! item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 1 item 2 item 3 Local admin creëert POLAs, doet rechtenbeheer, koppelt POLAs aan gebruikers Een ≠ POLA verschijnt in activiteitenlijst van student & begeleiders; online editing + save as draft Student moet zijn/haar POLA invullen voor deadline Begeleiders kunnen POLA student bekijken en dan hun POLA invullen, eveneens voor een deadline student kan alle POLAs bekijken en evt. opslaan in het portfolio (bv. pdf- download); sommige begeleiders kunnen niet alle POLAs bekijken item 1 item 2 here comes some text item 3 coördinator kan data afhalen via batch download en/of batch extract (Voorbeeld van POLA - deadline situatie) Gestuurde workflow item 1 item 2 here comes some text item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text item 3 item 1 item 2 here comes some text ! item 1 item 2 item 3 item 1 item 2 item 3

19 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 PCOO = continuüm in mogelijkheden Max sturing -Local admin maakt studenten & supervisor POLAs met deadline -Studenten & supervisoren voeren hun POLAs uit -Meestal single attempt. save-as-draft is wel beschikbaar. -Private webforms Max vrijheid -Local admin maakt (enkel) studenten POLAs -Student lanceert nodige POLA-Rs -Multi-attempts om leerproces te ondersteunen -Gewone webforms

20 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Jullie wensen/noden & PCOO

21 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Vragen van AR3 Wijzigbare volgorde lijst CPs in evaluatieform Post-it notes zijn niet zo belangrijk Potlood icoontjes => vetgedrukte naam + vermelding #POLAs Groeiende commentaarvelden Externen enkel toegang tot PCOO via betaling

22 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Jo GoedhuysKU Leuvenstudent post verslag mentor krijgt email dat verslag gepost isSys 3 via link in email kan mentor meteen naar betreffende verslagSys 3 mentor schrijft feedback vlakbij verslag en post die student krijgt email dat feedback is aangekomenSys 3 Isabel DeprezLessiusgebruik van het portfolio voor de EVC-procedure, dus voor studenten die nog niet zijn ingeschreven aan Lessius, zodat het portfolio verder gebruikt kan worden als de studenten inschrijven in Lessius Sys 4 vlotte koppeling met een systeem voor opslag van grote bestanden: foto's, films, ontwerpen snelle associatiebrede invoering... we wachten al jaren op een portfoliosysteem in toledobezig Bart D'haenensKaHoSLDe mogelijkheid om als begeleider te zien wanneer het ePF aangepast werd door de student zonder het portfolio zelf te moeten openen Sys 3 (Delen van) het ePF moeten opengesteld kunnen worden voor verschillende collega’s, waarvan voor sommigen met leesrechten, anderen met schrijfrechten Std RO/POLA-R maakt delen mogelijk Mogelijkheid om individueel feedback te geven op (delen van) het ePFJa als POLA Mogelijkheid om eventueel wijzingen/bijkomende opdrachten toe te voegen aan het ePFLocal admin Muriel KesteleynHUBrusselweinig klikken overzichtelijke competentieprofielen met de mogelijkheid om te werken met focuscompetenties (beperkte keuze uit het competentieprofiel) Sys 2 overzichtelijke evaluatiemogelijkheden van de competenties Agenda functie: studenten, docenten en begeleiders hebben toegang tot 1 gedeelde agenda plaats om documenten en bewijsmateriaal te bewaren

23 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Frederik De Schrijver HUBrusselArchief/Folders - Online folder waarin makkelijk en snel bestanden kunnen worden geplaatst - Zelf aanmaken mappenstructuur is mogelijk - Mogelijkheid om te werken met instellingsspecifieke templates (inclusief stappenplan met deadlines) - Bestanden kunnen makkelijk binnen deze structuur worden verplaatst en gekopieerd - Alle bestandstypen kunnen worden opgenomen - Omvang portfolio moet in te stellen zijn - Bestanden kunnen via zoekfunctie (bij voorkeur fulltext) worden terug gevondenvia labels VersiebeheerAlles opgeslagen Competentie-matrix - Het portfolio bevat de mogelijkheid, vanuit de opleiding gezien, een competentiematrix aan te bieden aan de student - Deze matrix kan met bewijsstukken worden gevuld - De student kan zelf een competentiematrix vormgeven - Indien een student voldoende bewijslast heeft verzameld kan een begeleider/student de competentie "op slot " zetten - Student/begeleider krijgt een overzicht waarin, over academiejaren heen, de groei in competenties zichtbaar wordt. - Visualisatie competentiegroei: de student/begeleider krijgt een overzicht waarin over academiejaren heen de groei in competentie zichtbaar wordt Wel extra CPs Deadline Text/graf Presentatie-mogelijkheid - De student kan op basis van onderliggende bestanden (uit archief) en externe links een presentatie met ingebouwde editor maken - Het opnemen van links in de presentatie gaat gemakkelijk - Dit metabestand inclusief de gebruikte links wordt apart (zo mogelijk buiten DPF) bewaard Sys 5 Uitnodigings-functie - De gebruiker kan een extern iemand uitnodigen om het portfolio te gaan bekijken en feedback te geven of te beoordelen - De uitgenodigde krijgt daarmee ook toegang tot de onderliggende documenten - De uitnodiging gaat via een hyperlink - Autorisatie en rechten zijn op de achtergrond geregeld - De hyperlink kan per email of als link beschikbaar worden gesteld - Autorisatie vervalt na geven feedback of na een in te stellen reageertijd - De gebruiker wordt geattendeerd op reacties (feedback of beoordeling) - De gebruiker kan genodigden permanent toegang bieden tot delen van het portfolio Per POLA nu via ePF Sys 4 Deadline Sys 3 POLA-R Feedback-functie - Een begeleider/beoordelaar kan feedback op presentatie- en bestandsniveau geven - Feedback kan gebeuren via digitale formulieren, die door de instelling kunnen worden ingesteld - Externen van buiten school kunnen feedback geven op presentatie- en bestandsniveauSys 4 Een docenten-overzicht - Elke begeleider/beoordelaar heeft een eigen overzicht in de omgeving waarin de te begeleiden/beoordelen studenten staan - Er is zichtbaar welke mutaties/uitnodigingen er zijn in een te kiezen tijdsperiode - Voor externe begeleiders gaat de communicatie via de mailSys 4 Sealings-mogelijkheid - Bestanden (inclusief presentaties) en feedback op bestanden kunnen veilig gesteld worden; bijv. door het dichtzetten van een cel in de presentatie of het buiten het DPF bewaren van deze DPF onderdelen. - Na beoordeling door een begeleider kunnen betreffende presentaties/bestanden inclusief de bijbehorende feedback niet meer door de student gemuteerd worden. (Een kopie naar elders waar de student geen rechten heeft maar de organisatie wel is een mogelijkheid). - In de competentiematrix kan indien er voldoende bewijslast in is verzameld kan een cel "op slot " gezet of geseald worden (door de beoordelaar) Deadline/Bev riezing Bevriezing Exporteren: student kan ePF meenemenSys 5 Inrichting eigen aan de instelling - Instellingen kunnen portfolio voorstructureren; - Instellingen kunnen een presentatie voorstructureren (template) - Instellingen kunnen een eigen competentiematrix aanbieden/klaarzetten in het DPF (template) - Bij inloggen komt student direct in portfolio omgeving van zijn Instellingen Nt besproken

24 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Live demo van CP-evaluaties in Toledo

25 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 En nu ?

26 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 PCOO vanaf morgen… Iedereen zit er op te wachten, we gaan dus door Nu > 31/12: testen CP-forms 1/1/13 > 30/6/13: testen webforms 01/09/13 > 30/06/14: Pilots met huidige projectgroep + externen als technisch haalbaar KWG wordt begin 2013 opgericht voor opvolging sys 2 t/m …, komt 2x/3m samen, denkt systeem mee uit!

27 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Bedankt voor jullie interesse & steun !

28 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Selectie Subportfolio Overzicht leeractiviteiten Logboek Via icoontjes snel zicht op leeractiviteiten: - CP evaluatie - Webform - Met tegenact - Multi-attempt En status acts Student: intro scherm

29 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Selectie subportfolio en/of student Overzicht uitstaande leeractiviteiten Logboek Via icoontjes snel zicht op activiteiten: - CP evaluatie - Webform - Met tegenleeract - Multi-attempt 1 icoontje = meerdere leeracts (studenten) Supervisor: intro scherm

30 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Filter mogelijkheden op student/PF/status leeracts Logboek Lijst van acts voor alle studenten binnen dit PF. Een potloodje voor een student geeft weer dat actie van de supervisor is vereist Supervisor: PF scherm

31 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Beschrijving Activiteit: CP evaluatie Navigatie Algemene opties CP specifieke opties History Extra commentaar BijlagenFeitelijke evaluatie Annuleren/FB vragen

32 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Beschrijving Activiteit: Webform als tegenact Navigatie Antwoorden supervisor History Antwoorden student

33 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Activiteit: My Files (1)

34 OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 Activiteit: My Files (2, met info veld)


Download ppt "OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 4, 17/10/2012 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)"

Verwante presentaties


Ads door Google