De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4a Welkom!. Even voorstellen   Groepsleerkrachten: Dagmar Spoelstra en Trudie Nijkamp   Stagiaire: Monique Lindeman   Klassenouders:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4a Welkom!. Even voorstellen   Groepsleerkrachten: Dagmar Spoelstra en Trudie Nijkamp   Stagiaire: Monique Lindeman   Klassenouders:"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4a Welkom!

2 Even voorstellen   Groepsleerkrachten: Dagmar Spoelstra en Trudie Nijkamp   Stagiaire: Monique Lindeman   Klassenouders: Linda Eijssink en Annemarie Hannink

3 Schoolcontactpersonen   Schoolcontactpersonen zijn vertrouwenspersonen bij wie kinderen, ouders/verzorgers en collega’s terecht kunnen met problemen die vertrouwelijk moeten worden besproken   De contactpersonen voor onze school zijn:   Yvonne Blankenvoort   Denise Kamphuis   Monique Stokkers

4 Ontwikkelingen op het gebied van lezen   Onderzoeksresultaten   Goed leesonderwijs is belangrijk! Thuis lezen ook!   Waarom belangrijk?   vergroot de woordenschat   voorwaarde voor begrijpend lezen   voldoende woordenschat → tekst begrijpen   Aandacht voor leesmotivatie   Groep 4: basis leggen voor leestempo

5 Lekker Lezen   3 keer per week Lekker Lezen, 2 keer per week vrij lezen   3 leesgroepen   Instructie over alle leesmoeilijkheden   Oefenen op woord-, zins- en tekstniveau

6 Lekker Lezen   Voordoen – nadoen – samendoen   Koorlezen   Tempo lezen (‘Lees vlot en foutloos’)   Nauwkeurig lezen (‘Lees rustig en foutloos’)   Zoeken naar woorden met de leesmoeilijkheid   Opdrachten in het werkboek

7 Ontwikkelingen in de zorg   Intern Begeleider (IB’er): Auke Aarnink   1 zorgroute: onderwijs beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. (passend onderwijs)   samenwerken met ouders (nieuw: kennismakings- gesprekken)   onderwijsbehoeften: positief   groepsplannen   extra instructie   RT in de groep   groepsbesprekingen   leerlingspreekuur

8 Taal   Taal Actief (totaalprogramma voor taal, spelling en woordenschat)   5 keer per week   10 thema’s   1 thema: 3 weken   Week 1 en 2: basislessen   Week 3: toets en differentiatie

9 Inhoud taal groep 4   Taalbeschouwing (voorzetsel, lidwoord en zelfstandig naamwoord combineren)   Luisteren, spreken, gesprek (aandachtig luisteren, navertellen, uitleg geven, vragen stellen)   Stellen (verhaal schrijven, plan opstellen)   Informatiemiddelen (het alfabet)

10 Spelling   Taal Actief   3 keer per week   10 thema’s   1 thema: 3 weken (9 lessen)   Les 1, 2, 3 en 4: basislessen   Les 5: signaaldictee   Les 6 en 7: differentiatie   Les 8: controledictee   Les 9: differentiatie

11 Inhoud spelling groep 4   2 medeklinkers aan het begin / aan het eind   3 medeklinkers aan het begin / aan het eind   Woorden die beginnen met f / v   Woorden die beginnen met s / z   Woorden met ei / ij   Woorden met au / auw   Woorden met ou / ouw   Woorden met open / gesloten lettergreep   Woorden met verdubbeling van de medeklinker na een korte klank

12 www.bloon.nl www.bloon.nl (een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling)

13 Woordenschat   Taal Actief   2 keer per week   10 thema’s   1 thema: 3 weken (6 lessen)   Na 2 thema’s (6 weken, 12 lessen): toets

14 Rekenen   Wereld in Getallen   5 keer per week   8 blokken   1 blok: 5 weken   1 blok: 15 taken (6 basistaken, 5 projecttaken, 1 toets, 2 herhalingstaken)   Sommendictee, vlug & goed   Materialen: honderd- kralenstang, rekenrek

15 Inhoud rekenen groep 4   Oriëntatie op getallen tot en met 100   Optellen en aftrekken tot en met 20   Optellen en aftrekken tot en met 100   Tafels   Optellen en aftrekken over het eerste tiental (8+7= / 11-4= / 15-9= / etc.)

16 Schrijven   Pennenstreken   Hoofdletters schrijven en gebruiken   Verbinding naar de volgende kleine letter   Letterwandplaat / letterkalender / letter- lijn / lettercijferkaart / richtingkaart   Potlood / vulpen

17 Overige activiteiten / vakken   Kring: maandagmorgen   Zelfstandig werken: taakbrief, elke dag 45 minuten   Computer: computerprogramma spelling (Taal Actief) en rekenen (WIG)   Buitenspelen: elke morgen 15 minuten pauze, elke middag 15 minuten buitenspel   Sociaal emotionele ontwikkeling: methode Kinderen en hun Sociale Talenten (KST)   Godsdienst / levensbeschouwing: methode Hellig Hart   Biologie: Huisje Boompje Beestje / methode Leefwereld   Verkeer: verkeerskrant Stap Vooruit   Expressie: methode Moet Je Doen   Gym: methode basislessen bewegingsonderwijs (1 keer per week spel, 1 keer per week toestellen)

18 Communie Informatieavond volgt in januari

19 Rapport   2 rapportavonden (na 1 e en 2 e rapport)   Na 1 e rapport: woensdag 14 en donderdag 15 december   Na 2 e rapport: woensdag 28 en donderdag 29 maart (let op!: in de telgenkalender staat dinsdag 27 en woensdag 28 maart, i.v.m. de studie van juf Dagmar hebben wij de dinsdag verplaatst naar de donderdag)   Na het 3 e rapport alleen gesprekken op afspraak

20 Gelegenheid voor het stellen van vragen


Download ppt "Informatieavond groep 4a Welkom!. Even voorstellen   Groepsleerkrachten: Dagmar Spoelstra en Trudie Nijkamp   Stagiaire: Monique Lindeman   Klassenouders:"

Verwante presentaties


Ads door Google