De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vlaamse Overheid – Dep. Economie en Ag. Binnenlands Bestuur Antwerpen, maandag 13 oktober 2008 Screenen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vlaamse Overheid – Dep. Economie en Ag. Binnenlands Bestuur Antwerpen, maandag 13 oktober 2008 Screenen van."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vlaamse Overheid – Dep. Economie en Ag. Binnenlands Bestuur Antwerpen, maandag 13 oktober 2008 Screenen van lokale regelgeving a.h.v. de dienstenimpacttoets Prof.dr. Lode Vereeck Universiteit Hasselt

2 DIENSTENIMPACTTOETS 1.Definitie en inhoud van DIT 2.Toepassingsgebied voor lokale besturen 3.Gevalstudie: kermisreglement

3 DIENSTENIMPACTTOETS 1.Definitie en inhoud -DIT = impact van regelgeving op dienstensector -Structurele analyse in 9 stappen -Vademecum: geen afdoende screening -DIT = gespecialiseerde RIA -Reguleringsimpactanalyse: Vlaamse + Europese overheid -Enkel impact op dienstensector (niet: overheid, burgers) -Kwantitatief -EDRL-toets van noodzakelijkheid, geschiktheid en evenredigheid (en niet-discriminatie)

4 DIENSTENIMPACTTOETS 1. Definitie en inhoud: 9 stappen -Scope: juridisch en inhoudelijk -Aanleiding: maatschappelijk probleem (noodzakelijkheid) -Doelstelling: beleidsdoelen (noodzakelijkheid) -Opties: reguleringsinstrumenten (geschiktheid) -Effecten: kosten van de opties (evenredigheid) -Uitvoering: toetsing adm. vereenvoudiging + handhaving -Consultatie -Samenvatting: Europese Commissie -Contactinformatie: DIT-opsteller(s)

5 DIENSTENIMPACTTOETS 2. Toepassingsgebied voor lokale besturen -Regelgeving die overblijft na pre-screening -Inzoverre er juridische vrijheidsgraden zijn -Proportioneel met belang van de regelgeving → Relatief beperkt toepassingsgebied -Nu: instrument voor afdoende motivering EDRL -Toekomst: instrument voor betere regelgeving

6 DIT KERMISREGLEMENT 3.1. Scope -Wet van 25 juni 1993 (4 juli 2005, 20 juli 2006) -KB van 24 september Modelreglement VVSG → Prescreening: EDRL van toepassing

7 DIT KERMISREGLEMENT 3.1. Scope: machtiging en toekenning Machtiging -EOL’s -Voorwaarden: -Nationaliteitseis (elke verblijfsgemachtigde persoon) -Risico-analyse -Wettelijke bepalingen (o.a. attest bedrijfsbeheer) → Niet principieel strijdig met EDRL (niet-discriminatoir, transparant, toegankelijk, …) → Maar wel toetsing (noodzakelijk, evenredig)

8 DIT KERMISREGLEMENT 3.1. Scope: machtiging en toekenning Toekenning standplaats -Abonnement: automatische verlenging na 5 jaar (KB art 12) → Strijdig met EDRL art 12, lid 2 (geen automatische verlenging) -Voorwaarden: -Aantrekkelijkheid van de attractie (KB art 15, lid 3d) → Strijdig met EDRL art 14, lid 5 (geen economisch criterium) -Andere voorwaarden: niet strijdig -Weigeringsvoorwaarden: -Openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid: niet strijdig -Bescherming van bestaande handel (Wet art 9, lid 4) → Strijdig met EDRL art 14, lid 5 → Strijdig met EDRL

9 DIT KERMISREGLEMENT 3.2. Aanleiding -Inleiding Koninklijk Besluit: -“Concurrentie pretparken” -“Heraanleg dorpspleinen” (minder standplaatsen) -“Onzekerheid” → Rol van overheid: wegnemen van ondernemersrisico? -“Oneerlijke concurrentie” → Vage formulering: strijdig met EDRL art 10

10 DIT KERMISREGLEMENT 3.2. Aanleiding -Risico-analyse -Onzekerheid foorreizigers: inherent ondernemerschap? -Oneerlijke concurrentie: te vaag, dus strijdig met EDRL -Openbare orde en veiligheid: aanvaardbare dwingende reden van algemeen beleid → rechtvaardigingsgrond reglementering

11 DIT KERMISREGLEMENT 3.3. Doelstelling -Inleiding Koninklijk Besluit: -“Stabiliteit en zekerheid” -“Hernieuwing van de kermis” -“Transparante, objectieve procedure” -“Bescherming consumenten” -“Bescherming bestaande handelaars” -Is regelgeving noodzakelijk voor doelstellingen? → Niet aan de orde → Inconsistent (abonnement) → Noodzakelijk → Strijdig met EDRL

12 DIT KERMISREGLEMENT 3.3. Conclusie noodzakelijkheidstoets -Gerechtvaardigde doelen: -Hernieuwing van de kermis -Transparante, objectieve procedure -Bescherming consumenten -Machtiging: -Noodzakelijk voor bescherming consument -Toekenning: -Noodzakelijkheid abonnement: niet bewezen -Noodzakelijkheid verlenging abonnement: strijdig met EDRL

13 DIT KERMISREGLEMENT 3.4. Opties Toegang tot beroepToekenning standplaats 0 MachtigingAbonnement met automatische verlenging 1 MachtigingAbonnement zonder automatische verlenging 2 MachtigingOpenbaar opbod 3 Vereisten met ex-post controleAbonnement zonder automatische verlenging 4 Vereisten met ex-post controleOpenbaar opbod 5 AansprakelijkheidAbonnement zonder automatische verlenging 6 AansprakelijkheidOpenbaar opbod

14 DIT KERMISREGLEMENT 3.4. Opties Toegang tot beroepToekenning standplaatsGeschiktheid 0MachtigingAbonnement met automatische verlenging Nuloptie (strijdig met EDRL, vergelijkings- basis) 1MachtigingAbonnement zonder automatische verlenging Nuloptie zonder automatische verlenging 2MachtigingOpenbaar opbodGeschikt voor doelstellingen 3Vereisten met ex-post controle Abonnement zonder automatische verlenging Verplicht te onderzoeken optie (cfr. EDRL art 9) 4Vereisten met ex-post controle Openbaar opbodWijziging van beide onderdelen, mogelijk lage effectiviteit 5AansprakelijkheidAbonnement zonder automatische verlenging Ineffectief omwille van omvang van potentiële schade (bvb. overlijden) 6AansprakelijkheidOpenbaar opbodIneffectief omwille van omvang van potentiële schade (bvb. overlijden)

15 DIT KERMISREGLEMENT 3.4. Conclusie geschiktheidstoets -Optie 0: -Vergelijkingsbasis -Strijdig met EDRL -Opties 1, 2 en 3: -Geschikt (effectief) voor bereiken van doelstellingen -Toetsing van evenredigheid (stap 5)

16 DIT KERMISREGLEMENT 3.5. Effecten (enkel van geschikte opties) * Marktbelemmering DoelgroepKostensoortOptie 1/0Optie 2/0Optie 3/0 Overheid Beheerskosten+++++ Handhavingskosten==+++ Besluitvormingskostenp.m. Foorreizigers Administratieve lasten+++++ Handhavingskosten==+++ Efficiëntieverlies*-----

17 DIT KERMISREGLEMENT 3.5. Conclusie evenredigheidstoets -Optie 1: -Beperkte hogere administratieve lasten -Herstel concurrentie (5 jaar) -Optie 2: -Hogere administratieve lasten (jaarlijks) -Herstel concurrentie (jaarlijks) -Optie 3: -Beperkte hogere administratieve lasten -Hogere handhavingskosten (bij controles) -Herstel concurrentie (5 jaar)

18 DIT KERMISREGLEMENT 3.6. Uitvoering -Toetsing van administratieve vereenvoudiging -Uniek loket: link naar EOL’s? -Maximale inperking van termijnen? -Maximaal gebruik van elektronische procedures? -Toetsing van handhaving: Tafel van 11 -Noodzakelijkheid -Kennis van de wet en mate van acceptatie -Normgetrouwheid van de doelgroep en sociale controle -Evenredigheid -Aantal controles en kans op controle -Aantal sancties en zwaarte van sanctie

19 DIT KERMISREGLEMENT 3.7. Consultatie = gedetailleerde beschrijving van informatie-zoekstrategie (bronnen, data, raadpleging belangengroepen en/of experts) -FOD Economie -VVSG

20 DIT KERMISREGLEMENT 3.8. Samenvatting -Scope: -Machtiging: OK -Toewijzing: -Automatische verlenging abonnement: strijdig EDRL art 12, lid 2 -Toewijzing “aantrekkelijkheid v.d. attractie”: strijdig EDRL art 14, lid 5 -Weigering “bescherming bestaande handel”: strijdig EDRL art 14, lid 5 -Noodzakelijkheid: -Machtiging: OK (dwingende redenen van algemeen belang) -Toewijzing: niet bewezen (meer onderzoek nodig) -Evenredigheid: -Optie 1 (machtiging met abonnement zonder automatische verlenging): laagste reguleringskosten met herstel concurrentie

21 DIT KERMISREGLEMENT 3.9. Contactinformatie Prof.dr. L. Vereeck Universiteit Hasselt Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Agoralaan – Gebouw D B-3590 Diepenbeek Tel: +32/11/

22 DIENSTENIMPACTTOETS Samenvatting: 1)DIT (RIA) is nuttig om goede regelgeving te maken 2)DIT is nodig om bestaande regelgeving m.b.t. dienstensector te motiveren in kader van EDRL 3)DIT zal een beperkt aantal toepassingen kennen voor lokale besturen

23 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vlaamse Overheid – Dep. Economie en Ag. Binnenlands Bestuur Antwerpen, maandag 13 oktober 2008 Screenen van lokale regelgeving a.h.v. de dienstenimpacttoets Prof.dr. Lode Vereeck Universiteit Hasselt

24 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vlaamse Overheid – Dep. Economie en Ag. Binnenlands Bestuur Antwerpen, maandag 13 oktober 2008 Workshop 1: Vraag- en antwoordsessie


Download ppt "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vlaamse Overheid – Dep. Economie en Ag. Binnenlands Bestuur Antwerpen, maandag 13 oktober 2008 Screenen van."

Verwante presentaties


Ads door Google