De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg

2 Programma Kennismaking mentoren Voorstellen decaan De vervolgkeuze
Keuzebegeleiding in het 4e leerjaar Tips voor ouders Mededelingen Programma Toetsing en Afsluiting/Examenreglement (aula) Per mentorgroep (lokaal)

3 Het VMBO-diploma is het begin Het MBO-diploma maakt het af!

4 Niveaus MBO Niveau 1 drempelloze instroom Niveau 2 basisleerlingen
Niveau 3 kaderleerlingen Niveau 4 kaderleerlingen (onder bepaalde voorwaarden)

5 Een succesvolle start in
het MBO in 3 stappen: oriënteren, kiezen en aanmelden 2. intakegesprek en voorlopige plaatsing 3. VMBO-diploma halen en starten

6 Aanmelden vòòr 15 maart Er is nog plaats
Snel duidelijk of leerling geplaatst is Meer tijd om eventueel een 2e keuze te maken Ontspannen de vakantie in

7 Keuzebegeleiding in het 4e jaar
Gesprekken mentor en decaan Open dagen bezoeken Voorlichtingsavond MBO 4 februari 2014 Kiezen Op Maat op ROC en Helicon Dagdeel meelopen november 2013 – maart 2014

8 Open Dagen ROC Nijmegen: 23 november Helicon Nijmegen: 22 november
RijnIJssel College: 12 november ROC de Leijgraaf: 12 december

9 Tips voor ouders Toon belangstelling Denk mee Stel vragen
Help zaken op een rijtje te zetten Ga mee naar Open dagen en de MBO-avond

10 Tot slot Informatie over keuzebegeleiding op website onder de knop begeleiding => decanaat Decaan: Guus Backer Aanwezig op: maandag, woensdagochtend en donderdag

11 Het laatste jaar! Mondial College - locatie Streekweg

12 Programma van toetsing
en afsluiting Examenreglement

13 Veel werk in een kort jaar.
Examenjaar Veel werk in een kort jaar. Juiste Evenwicht zoeken tussen studeren en vrije tijd. Planning belangrijk (a.d.h.v. PTA): Boekenlijst NE en Talen Werkstukken/Verslagen Proefwerken

14 HUISWERK 1/3 deel door docent opgegeven 2/3 deel herhalen/voorbereiden op toetsen

15 Examenniveau Basisberoepsgerichte leerweg/LWT Kaderberoepsgerichte leerweg Alle examens AVO zijn digitaal

16 Schoolexamen Periode 1 Cijfer van 3e leerjaar Periode 2 1e toetsweek nov. ‘13 Periode 3 2e toetsweek apr. ‘14

17 Beoordeling: Handelingsopdrachten: O-V-G Verklaring Beroepshouding Werkstukken/Verslagen (inlevertermijn!)

18 Rechten: Beroepsprocedure cijfers Herkansingen (SE): Handelingsopdrachten (1x) Onwettige absentie (verspelen recht op 1 herkansing) Per periode 1 herkansing. Hoogst behaalde cijfer telt Voor afgesloten vak leerjaar 3 aparte herkansing. Geen herkansing mogelijk voor stage en mondelinge onderdelen.

19 Absentie: Schriftelijke of telefonische afmelding bij ziekte e.d. vóór aanvang van de toets. Na terugkeer binnen week een schriftelijke verklaring inleveren bij examensecretaris. (inhaalverzoek) (bromfietsexamen, afspraken (tand)arts, bezoek vervolgopleiding geen excuus voor uitstel examenonderdeel)

20 Opbouw eindcijfer Basis- en Kaderberoepsgerichte vakken
Schoolexamen 1/2 Centraal examen 1/2 (CSPE)

21 Geslaagd : Rekentoets: op cijferlijst, telt niet mee.
diploma Rekentoets: op cijferlijst, telt niet mee. LO en kunstvak moeten voldoende zijn. Beroepsgericht progr. BB/KB telt 2 keer. Alle overige vakken voldoende. maatschappijleer is één van de examenvakken (cijfer staat al vast). voor 1 vak een 5. 1x4 of 2x5 met 1x7 en rest voldoende. Gemiddelde CE min. 5,5 (nieuw)

22 Voorbeeld cijferlijst
leerling A B C D E F NE 6 EN 7 WI MA 5 EC 4 BER.G. uitslag - +

23 Nieuwe regelgeving: Eindcijfer centraal examen min gemiddeld 5.5 Vak SE CE gemid. NE 6,7 6,5 6,6 EN 5,8 5,1 5,4 WI 6,0 5,3 5,6 NSK1 6,1 4,7 5,4 Ber.ger. 6,8 5,6 6,2 Gemiddelde CE 5,4

24 Afrondingsregels (voorbeeld: Kaderber. leerweg)
Schoolexamen eindcijfer 5,3 Centraal Examencijfer 5,6 Eindcijfer: 10,9 : 2 = 5,45 --> 5 Schoolexamen eindcijfer 5,6 Centraal Examencijfer 5,4 Eindcijfer: 11 : 2 = 5,5 --> 6

25 Eerste cijfers zijn zeer
belangrijk Vervolgopleidingen vragen altijd om cijferlijsten Vaak is dit van de eerste Schoolexamens !!

26 Lokalen mentoren A. Heiming 101 D. Boerakker 014 P. Wattenberg 011
A. Knelissen H. Hendriks 004


Download ppt "WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg."

Verwante presentaties


Ads door Google