De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg. Programma Kennismaking mentoren Voorstellen decaan De vervolgkeuze Keuzebegeleiding in het 4 e leerjaar Tips.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg. Programma Kennismaking mentoren Voorstellen decaan De vervolgkeuze Keuzebegeleiding in het 4 e leerjaar Tips."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg

2 Programma Kennismaking mentoren Voorstellen decaan De vervolgkeuze Keuzebegeleiding in het 4 e leerjaar Tips voor ouders Mededelingen Programma Toetsing en Afsluiting/Examenreglement (aula) Per mentorgroep (lokaal)

3 Het VMBO-diploma is het begin Het VMBO-diploma is het begin Het MBO-diploma maakt het af!

4 Niveaus MBO Niveau 1drempelloze instroom Niveau 2basisleerlingen Niveau 3kaderleerlingen Niveau 4 kaderleerlingen (onder bepaalde voorwaarden)

5 Een succesvolle start in het MBO in 3 stappen: 1.oriënteren, kiezen en aanmelden 2. intakegesprek en voorlopige plaatsing 3. VMBO-diploma halen en starten Een succesvolle start in het MBO in 3 stappen: 1.oriënteren, kiezen en aanmelden 2. intakegesprek en voorlopige plaatsing 3. VMBO-diploma halen en starten

6 Er is nog plaats Snel duidelijk of leerling geplaatst is Meer tijd om eventueel een 2 e keuze te maken Ontspannen de vakantie in Er is nog plaats Snel duidelijk of leerling geplaatst is Meer tijd om eventueel een 2 e keuze te maken Ontspannen de vakantie in Aanmelden vòòr 15 maart

7 Gesprekken mentor en decaan Open dagen bezoeken Voorlichtingsavond MBO 4 februari 2014 Kiezen Op Maat op ROC en Helicon Dagdeel meelopen november 2013 – maart 2014 Gesprekken mentor en decaan Open dagen bezoeken Voorlichtingsavond MBO 4 februari 2014 Kiezen Op Maat op ROC en Helicon Dagdeel meelopen november 2013 – maart 2014 Keuzebegeleiding in het 4 e jaar

8 ROC Nijmegen: 23 november Helicon Nijmegen: 22 november RijnIJssel College: 12 november ROC de Leijgraaf: 12 december ROC Nijmegen: 23 november Helicon Nijmegen: 22 november RijnIJssel College: 12 november ROC de Leijgraaf: 12 december Open Dagen

9 Tips voor ouders Toon belangstelling Denk mee Stel vragen Help zaken op een rijtje te zetten Ga mee naar Open dagen en de MBO-avond

10 Informatie over keuzebegeleiding op website onder de knop begeleiding => decanaat Decaan: Guus Backer Aanwezig op: maandag, woensdagochtend en donderdag 024-3435140 guus.backer@mondialcollege.nl Informatie over keuzebegeleiding op website onder de knop begeleiding => decanaat Decaan: Guus Backer Aanwezig op: maandag, woensdagochtend en donderdag 024-3435140 guus.backer@mondialcollege.nl Tot slot

11 Het laatste jaar! Mondial College - locatie Streekweg

12 Programma van toetsing en afsluiting Examenreglement

13 Examenjaar Veel werk in een kort jaar. Juiste Evenwicht zoeken tussen studeren en vrije tijd. Planning belangrijk (a.d.h.v. PTA): Boekenlijst NE en Talen Werkstukken/Verslagen Proefwerken

14 HUISWERK 1/3 deel door docent opgegeven 2/3 deel herhalen/voorbereiden op toetsen

15 Examenniveau Basisberoepsgerichte leerweg/LWT Kaderberoepsgerichte leerweg Alle examens AVO zijn digitaal

16 Schoolexamen Periode 1 Cijfer van 3e leerjaar Periode 2 1e toetsweek nov. ‘13 Periode 3 2e toetsweek apr. ‘14

17 Beoordeling: Handelingsopdrachten: O-V-G Verklaring Beroepshouding Werkstukken/Verslagen (inlevertermijn!)

18 Rechten: Beroepsprocedure cijfers Herkansingen (SE): Handelingsopdrachten (1x) Onwettige absentie (verspelen recht op 1 herkansing) Per periode 1 herkansing. Hoogst behaalde cijfer telt Voor afgesloten vak leerjaar 3 aparte herkansing. Geen herkansing mogelijk voor stage en mondelinge onderdelen.

19 Absentie: Schriftelijke of telefonische afmelding bij ziekte e.d. vóór aanvang van de toets. Na terugkeer binnen week een schriftelijke verklaring inleveren bij examensecretaris. (inhaalverzoek) (bromfietsexamen, afspraken (tand)arts, bezoek vervolgopleiding geen excuus voor uitstel examenonderdeel)

20 Opbouw eindcijfer Basis- en Kaderberoepsgerichte vakken Schoolexamen 1/2 Centraal examen 1/2 (CSPE)

21 Geslaagd : Rekentoets: op cijferlijst, telt niet mee. LO en kunstvak moeten voldoende zijn. Beroepsgericht progr. BB/KB telt 2 keer. Alle overige vakken voldoende. maatschappijleer is één van de examenvakken (cijfer staat al vast). voor 1 vak een 5. 1x4 of 2x5 met 1x7 en rest voldoende. Gemiddelde CE min. 5,5 (nieuw) diploma

22 Voorbeeld cijferlijst leerlingABCDEF NE666666 EN676666 WI666666 MA665765 EC665446 BER.G.556666 uitslag-+-+-+

23 Nieuwe regelgeving: Eindcijfer centraal examen min gemiddeld 5.5 VakSECE gemid. NE6,76,56,6 EN5,85,15,4 WI6,05,35,6 NSK16,14,75,4 Ber.ger.6,85,66,2 Gemiddelde CE5,4

24 Afrondingsregels (voorbeeld: Kaderber. leerweg) Schoolexamen eindcijfer5,3 Centraal Examencijfer5,6 Eindcijfer: 10,9 : 2 = 5,45 --> 5 Schoolexamen eindcijfer5,6 Centraal Examencijfer5,4 Eindcijfer: 11 : 2 = 5,5 --> 6

25 Eerste cijfers zijn zeer belangrijk Vervolgopleidingen vragen altijd om cijferlijsten Vaak is dit van de eerste Schoolexamens !!

26 Lokalen mentoren A. Heiming101 D. Boerakker 014 P. Wattenberg 011 A. Knelissen 212 H. Hendriks004


Download ppt "WELKOM! Mondial College - locatie Streekweg. Programma Kennismaking mentoren Voorstellen decaan De vervolgkeuze Keuzebegeleiding in het 4 e leerjaar Tips."

Verwante presentaties


Ads door Google