De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Stadsregio Arnhem Nijmegen Bureau Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Stadsregio Arnhem Nijmegen Bureau Brussel"— Transcript van de presentatie:

1

2 De Stadsregio Arnhem Nijmegen Bureau Brussel
JAARPLAN 2013 Hoofddoel presentatie [vraag: in hoeverre uitspreken?] Laten zien wat BB doet met de nadruk op de economische meerwaarde voor de regio en dat er mogelijkheden voor alle gemeenten zijn Overtuigen van het belang van de functie die Bureau Brussel in de regio vervult en het overtuigen van het behouden van deze functie voor de toekomst. Daarnaast werkzaamheden en rollen toelichten door middel van concrete voorbeelden. Pieter Meijboom Cécile de Boer 11 april 2013

3 Inhoud presentatie Bureau Brussel Resultaten Jaarplan 2013
Toekomst, thema’s en prioriteiten Vragen In deze presentatie willen we de taken en rollen van Bureau Brussel toelichten, concrete voorbeelden geven van projecten en werkzaamheden in de regio, ingaan op de toekomst: Waarom is het belangrijk om in de regio samen te werken m.b.t. Europa? Dit vooral in het kader van de nieuwe programmaperiode waarbij een goede voorbereiding essentieel is! Tot slot willen we de voorwaarden voor een succesvolle werkwijze richting Europa met u doornemen.

4 Bureau Brussel bestaat sinds 2006
Bemensing 1,6 fte Kantoor Palmerstonlaan 3

5 Taken en rollen Naast profilering accent op economische ontwikkeling en projectontwikkeling Samenwerking met gemeenten, provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen Subsidieadvies Lobbywerk Representatie en Profilering van de regio Twee belangrijke speerpunten van onze werkwijze

6 Werkzaamheden Ondersteunen bij projectaanvragen en het zoeken van partners hiervoor Deelname aan Europese netwerken stimuleren en faciliteren Onderhouden van contacten met Europese instellingen en andere regiokantoren

7 “Brussels Based” Open Days Design Days Conferenties ERRIN netwerk
Onderhouden contacten met Europese Commissie en Europees Parlement Werk en studie- bezoeken in Brussel en de regio Het hebben van een kantoor is bijv. noodzakelijk om lid te kunnen zijn van ERRIN, een netwerk van ca. 100 regio’s, waarin Bureau Brussel werkt aan internationale profilering van de regio. Voorbeelden: Open Days, Europese POLIS conferentie logistiek, EUSEW. Onderhoudt contacten met Europese Commissie, bijvoorbeeld Liberation Route, DG Enterprise, Tourism Unit, Martin Schulz, Constantijn van Oranje.

8 I Resultaten Binnengehaalde subsidies Contacten Partnerschappen
Kennisuitwisseling Profilering via Open Days Bewustwording Meer thematische samenwerking in de regio

9 II Resultaten gemeenten
Arnhem en ArtEZ: Organza project (afgerond) & Design Days (25-26 sept. Brussel) Nijmegen en st. Health Valley: Afresh Groesbeek: Secret Wine project (Vincult, Vinest network) Duiven, Open Days (7-10 okt.2013) Dat er ook voor kleinere gemeenten Europese kansen zijn bewijst het voorbeeld van de gemeente Groesbeek. (uitleg project Vincult en Vinest netwerk, ook projectontwikkeling Renkum noemen) We werken met de steden en gemeenten aan projectontwikkeling, maar ook aan profilering, netwerken en kennisoverdracht. (first class Arnhem kort noemen)

10 III Resultaten: van regionaal naar Europees project
Liberation Route Europe Veel draagvlak en bestuurlijk commitment Toeristisch-economisch project (call uitslag april 2013) Bijdrage Vfonds Euro 2,4 miljoen Sterk consortium, o.a. Normandië, Berlijn Arnhem Nijmegen lead partner , ook RBT en musea Ter illustratie eest een voorbeeld waar alle aspecten van het werk van BB in samenkomen. Toelichting van het proces van Liberation Route Europa en de (belangrijke) rol van Bureau Brussel in dit traject. Door middel van dit concrete voorbeeld kunnen we onze rol goed toelichten. (voorbeeld waar subsidieadvisering/begeleiding, lobby en profilering samenkomt) Daarbij is dit een goed voorbeeld van werken voor een regionaal project.

11 Jaarplan 2013 Projectontwikkeling en subsidieadvies
Design Days, september 2013 Open Days, oktober 2013 Communicatie Maatwerk leveren Energie en Duurzaamheid Gezondheid Creatieve Economie Mobiliteit Liberation Route Europe Advisering op maat Design Days en Open Days = Profilering van de regio in Brussel

12 Voorjaar Verkenning Europese Kansen voor EU financiering Economische agenda van onze regio en de prioriteiten in Europa: find matches & make it concrete

13 Het Subsidie Oerwoud LIFE Topsectoren Interreg Den Haag Brussel EFRO
Provincie Stadsregio POP LIFE Leader Interreg Topsectoren Horizon 2020 EFRO

14 Thema’s Regionale Agenda
Sectoren Stadsregio Arnhem Nijmegen Health, Creatieve Industrie, Toerisme en vrijetijdseconomie, Energie, Semiconductors Sectoren Provincie Gelderland Agro & Food, Health, EMT, Hightech Systemen & materialen, Logistiek CROSSOVERS en INNOVATIE (bv. creatieve sector)

15 Belang van goede voorbereiding (en samenwerking
Belang van goede voorbereiding (en samenwerking!!) op de nieuwe programma periode Bureau Brussel kan hierin een coördinerende/adviserende rol vervullen. In nauwe samenwerking met steden en provincie Gelderland. Europese subsidies/deelname aan Europese projecten hebben een positief effect op werkgelegenheid in de regio, innovatie, economische slagkracht etc.

16 Prioriteiten 2013 Nadruk blijft op projectontwikkeling/subsidieverwerving Goede voor-bereiding nieuwe programma periode Meer input uit de regio is welkom! Belang van goede voorbereiding (en samenwerking!!) op de nieuwe programma periode Bureau Brussel kan hierin een coördinerende/adviserende rol vervullen. In nauwe samenwerking met steden en provincie Gelderland. Europese subsidies/deelname aan Europese projecten hebben een positief effect op werkgelegenheid in de regio, innovatie, economische slagkracht etc. Verder werken aan Europese activiteiten met de thema’s die in onze regio op de agenda staan Mogelijkheden onderzoeken nieuwe subsidieprogramma’s o.a. EFRO, Interreg, Horizon 2020 Samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven verder ontwikkelen Beknopte subsidiewijzer per cluster opstellen Meer communicatie naar en samenwerking met de achterban

17 Vragen? Wensen of adviezen
Brussels Lof ontvangen? Aanmelden: Bedankt voor uw aandacht & tot ziens in de regio & in Brussel


Download ppt "De Stadsregio Arnhem Nijmegen Bureau Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google