De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van Aanpak Nivon-accommodaties Zaterdag 4 mei 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van Aanpak Nivon-accommodaties Zaterdag 4 mei 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Plan van Aanpak Nivon-accommodaties Zaterdag 4 mei 2013
Masterplan Plan van Aanpak Nivon-accommodaties Zaterdag 4 mei 2013

2 Nivon-accommodaties in historisch perspectief
85 jaar natuurvriendenhuizen in nederland Betaalbare vakanties voor arbeiders Ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen Van, voor en met elkaar Sober en betaalbaar Doe het zelf-hotel Natuurbeleving Plek voor Nivon-activiteiten

3 Functie nivon-accommodaties vandaag de dag
In relatie tot vereniging In relatie tot maatschappelijke vraagstukken Ontmoetingsplaats Sober en eerlijk Natuurbeleving Plek voor nivon-activiteiten Doe het zelf-hotel Beheer door leden (voor leden en niet-leden) Milieubewust, ecologisch verantwoord; duurzaam Solidariteit; samen hebben we bestaansrecht

4 Constateringen in de afgelopen jaren
een lage gemiddelde bezettingsgraad van minder dan 30% een algemene terugloop in gebruik, redelijk parallel aan het aflopend ledental meer groepen en niet-leden meer arrangementen en activiteiten in laagseizoen, gebruik vrijwel alleen door leden toename vrienden- en familiegroepen (<20p) onvoldoende profilering (o.a. op internet) gebrek aan duidelijke kaders voor beheercommissies gebrek aan deugdelijke bedrijfsvoeringsgegevens/kengetallen om te kunnen (bij-)sturen achterstallig onderhoud

5 Ambities mbt nivon-accommodaties
Het Centraal Bestuur spreekt de volgende ambities uit: bezettingsgraad verhogen naar gemiddeld 35% in 2014 en 40% in 2015 alle accommodaties kunnen hun eigen broek op houden in 2015 (financieel gezond) onderhoudssituatie is op peil (geen achterstallig onderhoud) alle betrokken spelers binnen het nivon nemen hun verantwoordelijkheden (heldere kaders) nivon en zijn accommodaties zijn zichtbaar en vindbaar (profilering) bedrijfsvoering NVH - en daarmee inzicht in kosten/baten- is op orde

6 Richtinggevende uitspraken
Het Centraal Bestuur geeft de volgende richtinggevende uitspraken mee bij het plan van aanpak voor de nivon-accommodaties: extra impuls bij accommodatie (ondersteuning, budget, verantwoordelijkheid) experimenteren buiten huidige werkwijze extra begeleiding en aansturing (intern en evt. extern) betere profilering van de nivon- accommodaties professionalisering van de exploitatie in brede zin (bedrijfsvoering, voorzieningen, vrijwilligers, informatie, PR), binnen de financiële mogelijkheden.

7 Doelstellingen Het Centraal Bestuur heeft de volgende doelen benoemd om de uitgesproken ambities te bereiken: Bedrijfsvoering NVH op orde Onderhoudssituatie van alle accommodaties op peil Handboek accommodaties Zichtbaarheid en vindbaarheid van de nivon-accommodaties Geactualiseerde bedrijfsplannen Extra impuls bij accommodaties voor substantiële verbetering exploitatie: Extra ondersteuning Nieuw bedrijfsplan Ruimte eigen exploitatie

8 accommodatiekeuze voor extra impuls

9 Actieplannen Voor alle doelen worden actieplannen ontwikkeld
Centraal Bestuur en Landelijk Bureau aan zet Aangevuld met vrijwilligers en evt. externe deskundigheid Actieplannen zoveel mogelijk rond zomer 2013 gereed Actieplannen voor ‘impuls-accommodaties’ worden samen met bhc’s opgesteld Actieplannen moeten leiden tot realiseren van ambities: bezettingsgraad omhoog meer bezoekers meer omzet kostenreductie sluitende exploitatie


Download ppt "Plan van Aanpak Nivon-accommodaties Zaterdag 4 mei 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google