De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven."— Transcript van de presentatie:

1 Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.
Bijzondere gebeden Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.

2 Indeling Medelingen Zingen Bidden Inleiding

3 Zingen

4 Bidden

5 Schriftlezing

6 Schriftlezing Wereldgezindheid Jakobus 4:1-3
1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? 2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bid. 3 U bid wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bid, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.

7 Bidden Praten met God Dringend verzoeken Verkeerd bidden!?
Begeren in Zijn Naam

8 Schriftlezing De kracht van het gebed Jakobus 5:13-20
13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? * Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden * en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed * zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17 * Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed * dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18 * En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. 19 Broeders, * als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood * en een menigte van zonden zal bedekken.

9 Ziekte en gebed

10

11 Onderwerp/thema Ziekte Oudsten en gebied Zalving

12 De onrechtvaardige rechter
Lukas 18: 1-8 De onrechtvaardige rechter 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop * dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 2 Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, 5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. 6 En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 * Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

13 Volharding en geduld

14 Onderwerp/thema Volharding Geduld

15 Verwerking Jullie hebben vast wel eens gehoord van verschillend vormen van gebedsgenezing. Deel eens wat ervaringen/verhalen met elkaar. Als je deze verhalen nu vergelijkt met hetgeen dat in de inleiding gezegd is met betrekking tot de zieken zalving, wat valt je dan op? In vers 16 wordt gesproken over het elkaar bekennen van zonden. Zou je aan iedereen je zonden willen/moeten belijden? Wat voor uitwerking kan dit hebben en hoe moeten we met dit advies omgaan Ik vind het moeilijk om te blijven volharden in het gebed terwijl een antwoord/reactie van God lijkt uit te blijven.   Lees 2 Thessalonicensen 1: 3-7… De gemeente van Thessalonica wordt geroemd in hun volharding. Wat kunnen wij hier van leren?

16 De waarde van volgehouden gebed is niet dat God naar ons zal luisteren
De waarde van volgehouden gebed is niet dat God naar ons zal luisteren... maar dat wij Hem zullen horen. William McGill


Download ppt "Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven."

Verwante presentaties


Ads door Google