De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING"— Transcript van de presentatie:

1 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
FACTORMETHODE Een achterhaalde manier van waarderen? 24 mei 2006 Veluwse Assurantieclub Mr J.W.J. Adriaanse

2 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
inhoud Waarderingsmethoden Rekenvoorbeeld Wet financiële dienstverlening Wet financieel toezicht Gevolgen veranderingen rekenvoorbeeld

3 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waarderingsmethoden Welke methoden zijn gangbaar? Factormethode Intrinsieke waarde Rentabiliteitswaarde Discounted cash flow methode ( DCF)

4 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Factormethode Eenvoudige methodiek Gebaseerd op de zogenaamde SER-norm (regeling van Minister van Financiën tot uitvoering van artikel 14 lid 4 van Wabb) Geschikt voor de waardering van kleine portefeuilles of een deel van een portefeuille Onderdeel van de berekening van de intrinsieke waarde van een assurantieonderneming

5 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Een stukje geschiedenis WvK: Regelingen met betrekking tot tussenpersonen in het algemeen 1936: bijzondere voorschriften voor assurantieagenten die als handelsagent of handelsreiziger kunnen worden aangemerkt 1954: Assurantiebemiddeling (WAB) 1991: Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) 2006: Invoering Wet Financiële Dienstverlening 2007 ? Invoering Wet Financieel Toezicht

6 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Oorsprong van de factormethode Bedrijfseconomische grond Achtergrond relaties verzekeraar – tussenpersoon bescherming tussenpersoon Wettelijke basis in WAB / Wabb Artikel 18 lid 1 / Artikel 14 lid 4 Ministeriële regeling (SER norm)

7 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Factormethode, hoe werkt dat? 3 maatstaven: Branches Bewerkelijkheid contractsduur

8 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Toepassing van de factormethode door de jaren heen Vóór jaren ’90 “sky high” in de jaren ’90 “Back to earth” vanaf 2001

9 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waarderingsmethoden Welke methoden zijn gangbaar? Factormethode Intrinsieke waarde Rentabiliteitswaarde Discounted cash flow methode ( DCF)

10 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Intrinsieke waarde Waardering op basis van de nettovermogenswaarde van een onderneming Momentopname van de onderneming

11 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Rentabiliteitswaarde Waardering op basis van het netto bedrijfsresultaat na belasting van een onderneming Gebaseerd op de rendementseis die de koper heeft ten aanzien van de onderneming Berekening op basis van recente jaren en serieuze goed onderbouwde prognoses van komende jaren

12 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Weging van Intrinsieke waarde en Rentabiliteitswaarde Rekening houden met de specifieke aspecten van bedrijfsmiddelen ( portefeuille ! ) Mede gebaseerd op de rendementseis die de koper heeft ten aanzien van de onderneming Door toenemend belang van rendement van een investering weegt rentabiliteit zwaarder dan intrinsieke waarde: verhouding bijvoorbeeld 2:1

13 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Discounted cash flow methode ( DCF) Waardering op basis van de verwachte kasstromen van een onderneming Berekening op basis van serieuze goed onderbouwde prognoses van komende jaren waarbij op basis van het laatste geprognosticeerde jaar wordt doorgerekend naar de toekomst DCF wordt niet of nauwelijks in onze branche toegepast; onzekerheid over toekomstige kasstromen?

14 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Rekenvoorbeeld Portefeuille: Doorlopende provisie Afsluitprovisie leven Balans overige activa Overige passiva EV

15 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
W en V Provisie Kosten Winst vb Vpb Winst nb

16 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening factormethode Doorloopprovisie assurantieportefeuille Gemiddelde factor: 2,75 Waarde van de assurantieportefeuille Vpb (30%) Netto waarde assurantieportefeuille

17 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening Intrinsieke waarde Zichtbaar EV onderneming Assurantieportefeuille (factor 2,75) Lat. belasting over stille reserve (20%) Intrinsieke waarde

18 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening rentabiliteitswaarde Winst na belasting Rentabiliteitseis: Rentecomponent 4 Risicocomponent 9 Rentabiliteitsfactor 100/13= 7 Rentabiliteitswaarde onderneming

19 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening weging IW/RW Zichtbaar EV Assurantieportefeuille (factor 2,75) Intrinsieke waarde Lat. Belastingclaim (20%) Winst nb Rentabiliteitsfactor *7 Rentabiliteitswaarde Weging IW/RW 1 x x

20 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Verschillen Factormethode Intrinsieke waarde Rentabiliteitswaarde Gewogen waarde intrinsiek/rentabiliteit

21 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wfd Vervanging Wabb Vergunningenstelsel Autoriteit Financiële Diensten

22 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wft Integreren van toezichtwetten Omzetting van afsluitprovisie naar doorloopprovisie Transparantie van beloning Wijziging termijn van terugboekrisico

23 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wft (2) Omzetting van afsluitprovisie naar doorloopprovisie Maximering van afsluitprovisie op 50% van de totale provisie Overgangsregeling: afsluitprovisie doorloopprovisie Voor 1 januari 2008: 80% % Vanaf 1 januari 2008: 70% 30% Vanaf 1 januari 2009: 60% 40% Vanaf 31 december 2009: 50% 50%

24 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wft (3) Transparantie van beloning Geldt voor complexe producten (leven) Bemiddelaar of adviseur moet aan de cliënt informatie geven over zijn beloning Bedrag aan afsluitprovisie Bedrag aan jaarlijkse doorloopprovisie en aantal termijnen Aard van eventuele andere niet-productgebonden beloning

25 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wft (4) Informatie moet worden gegeven voorafgaand aan de totstandkoming van overeenkomsten; dat betekent voor het beslissingsproces van de consument Hoe en wat? Schriftelijk of via duurzame informatiedrager Kosten, risico’s en provisie in onderlinge samenhang Niet-productgebonden beloning: eenvoudig, bondig, begrijpelijk

26 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen voor de waarde van uw kantoor? Waardedrukkend? Lagere rentabiliteit Groter aanbod portefeuilles Geringere oversluitmarkt Waardeverhogend? Professionalisering van kantoren Meer doorloopprovisie Toename polisdichtheid

27 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Rekenvoorbeeld Portefeuille: Doorlopende provisie Afsluitprovisie leven Balans overige activa Overige passiva EV

28 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
W en V 2006 Provisie Kosten Winst vb Vpb Winst nb W en V 2010 Provisie Kosten Winst vb Vpb Winst nb W en V 2015 Provisie Kosten Winst vb Vpb Winst nb

29 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening 2010 X € 1.000 ZEV AP (factor 2,75) Intrinsieke waarde Lat. bel (20%) 1.644 Winst nb 87,5 Rentab. Factor 7 Rentabiliteits- waarde Weging IW/RW 1 x x 613 3 957 Waardeberekening 2015 X € 1.000 ZEV AP (factor 2,75) Intrinsieke waarde 2.384 Lat. Bel. (20%) 1919 Winst nb ,5 Rentab. Factor 7 Rentabiliteits- waarde Weging IW/RW 1 x x 1.440 Waardeberekening 2006 X € 1.000 ZEV AP (factor 2,75) Intrinsieke waarde 1.848 Lat. bel. (20%) 1.490 Winst nb Rentab. Factor Rentabiliteits- waarde Weging IW/RW 1 x x 1.470 3 1.477

30 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Conclusies Mogelijk financieel moeilijke tijden voor intermediair met focus op leven- en spaarproducten en hypotheken Waardering op basis van rendement/rentabiliteit en slechts in geval van kleine portefeuilles op basis van de factormethode; de factormethode is selectief toepasbaar Stagnatie of zelfs tijdelijke terugval van de waarde van portefeuilles door teruglopende rentabiliteit en groter aanbod in de markt

31 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Conclusies Maar: Financieel toezicht zal rust in de financiële branche brengen Vakbekwaamheid en vertrouwen worden sleutelbegrippen Voor deskundige financiële adviseur blijft een goede toekomst weggelegd Minder maar gekwalificeerde, betere adviseurs


Download ppt "WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING"

Verwante presentaties


Ads door Google