De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING FACTORMETHODE Een achterhaalde manier van waarderen? 24 mei 2006 Veluwse Assurantieclub Mr J.W.J. Adriaanse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING FACTORMETHODE Een achterhaalde manier van waarderen? 24 mei 2006 Veluwse Assurantieclub Mr J.W.J. Adriaanse."— Transcript van de presentatie:

1 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING FACTORMETHODE Een achterhaalde manier van waarderen? 24 mei 2006 Veluwse Assurantieclub Mr J.W.J. Adriaanse

2 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING inhoud Waarderingsmethoden Rekenvoorbeeld Wet financiële dienstverlening Wet financieel toezicht Gevolgen veranderingen rekenvoorbeeld

3 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Waarderingsmethoden Waarderingsmethoden Welke methoden zijn gangbaar? Factormethode Intrinsieke waarde Rentabiliteitswaarde Discounted cash flow methode ( DCF)

4 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Factormethode Eenvoudige methodiek Gebaseerd op de zogenaamde SER-norm ( regeling van Minister van Financiën tot uitvoering van artikel 14 lid 4 van Wabb) Geschikt voor de waardering van kleine portefeuilles of een deel van een portefeuille Onderdeel van de berekening van de intrinsieke waarde van een assurantieonderneming

5 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Een stukje geschiedenis WvK: Regelingen met betrekking tot tussenpersonen in het algemeen 1936: bijzondere voorschriften voor assurantieagenten die als handelsagent of handelsreiziger kunnen worden aangemerkt 1954: Assurantiebemiddeling (WAB) 1991: Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) 2006: Invoering Wet Financiële Dienstverlening 2007 ? Invoering Wet Financieel Toezicht

6 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Oorsprong van de factormethode Bedrijfseconomische grond Achtergrond relaties verzekeraar – tussenpersoon bescherming tussenpersoon Wettelijke basis in WAB / Wabb Artikel 18 lid 1 / Artikel 14 lid 4 Ministeriële regeling (SER norm)

7 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Factormethode, hoe werkt dat? 3 maatstaven: Branches Bewerkelijkheid contractsduur

8 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Toepassing van de factormethode door de jaren heen Vóór jaren ’90 “sky high” in de jaren ’90 “Back to earth” vanaf 2001

9 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Waarderingsmethoden Waarderingsmethoden Welke methoden zijn gangbaar? Factormethode Intrinsieke waarde Rentabiliteitswaarde Discounted cash flow methode ( DCF)

10 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Intrinsieke waarde Waardering op basis van de nettovermogenswaarde van een onderneming Momentopname van de onderneming

11 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Rentabiliteitswaarde Waardering op basis van het netto bedrijfsresultaat na belasting van een onderneming Gebaseerd op de rendementseis die de koper heeft ten aanzien van de onderneming Berekening op basis van recente jaren en serieuze goed onderbouwde prognoses van komende jaren

12 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Weging van Intrinsieke waarde en Rentabiliteitswaarde Rekening houden met de specifieke aspecten van bedrijfsmiddelen ( portefeuille ! ) Mede gebaseerd op de rendementseis die de koper heeft ten aanzien van de onderneming Door toenemend belang van rendement van een investering weegt rentabiliteit zwaarder dan intrinsieke waarde: verhouding bijvoorbeeld 2:1

13 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Discounted cash flow methode ( DCF) Waardering op basis van de verwachte kasstromen van een onderneming Berekening op basis van serieuze goed onderbouwde prognoses van komende jaren waarbij op basis van het laatste geprognosticeerde jaar wordt doorgerekend naar de toekomst DCF wordt niet of nauwelijks in onze branche toegepast; onzekerheid over toekomstige kasstromen?

14 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Rekenvoorbeeld Portefeuille: Doorlopende provisie650.000 Afsluitprovisie leven500.000 1.150.000 Balans overige activa365.000 Overige passiva305.000 EV 60.000

15 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING W en V 2006 Provisie 1.150.000 Kosten850.000 Winst vb300.000 Vpb 90.000 Winst nb 210.000

16 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Waardeberekening factormethode Doorloopprovisie assurantieportefeuille 650.000 Gemiddelde factor: 2,75 Waarde van de assurantieportefeuille 1.788.000 Vpb (30%) 536.400 Netto waarde assurantieportefeuille 1.251.600

17 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Waardeberekening Intrinsieke waarde Zichtbaar EV onderneming 60.000 Assurantieportefeuille(factor 2,75)1.788.000 1.848.000 Lat. belasting over stille reserve (20%) 357.600 Intrinsieke waarde 1.490.400

18 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Waardeberekening rentabiliteitswaarde Winst na belasting 210.000 Rentabiliteitseis: Rentecomponent4 Risicocomponent9 Rentabiliteitsfactor 100/13= 7 Rentabiliteitswaarde onderneming1.470.000

19 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Waardeberekening weging IW/RW Zichtbaar EV 60.000 Assurantieportefeuille(factor 2,75)1.788.000 Intrinsieke waarde1.848.000 Lat. Belastingclaim (20%) 357.600 1.490.400 Winst nb 210.000 Rentabiliteitsfactor *7 Rentabiliteitswaarde1.470.000 Weging IW/RW 1 x 1.490.400 + 2 x 1.470.000 1.476.800 3

20 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Verschillen Factormethode1.251.600 Intrinsieke waarde1.490.400 Rentabiliteitswaarde1.470.000 Gewogen waarde intrinsiek/rentabiliteit1.476.800

21 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Elementaire zaken in de Wfd Vervanging Wabb Vergunningenstelsel Autoriteit Financiële Diensten

22 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Elementaire zaken in de Wft Integreren van toezichtwetten Omzetting van afsluitprovisie naar doorloopprovisie Transparantie van beloning Wijziging termijn van terugboekrisico

23 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Elementaire zaken in de Wft (2) Omzetting van afsluitprovisie naar doorloopprovisie Maximering van afsluitprovisie op 50% van de totale provisie Overgangsregeling: afsluitprovisiedoorloopprovisie Voor 1 januari 2008: 80% 20% Vanaf 1 januari 2008:70%30% Vanaf 1 januari 2009:60%40% Vanaf 31 december 2009:50%50%

24 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Elementaire zaken in de Wft (3) Transparantie van beloning Geldt voor complexe producten (leven) Bemiddelaar of adviseur moet aan de cliënt informatie geven over zijn beloning Bedrag aan afsluitprovisie Bedrag aan jaarlijkse doorloopprovisie en aantal termijnen Aard van eventuele andere niet-productgebonden beloning

25 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Elementaire zaken in de Wft (4) Informatie moet worden gegeven voorafgaand aan de totstandkoming van overeenkomsten; dat betekent voor het beslissingsproces van de consument Hoe en wat? Schriftelijk of via duurzame informatiedrager Kosten, risico’s en provisie in onderlinge samenhang Niet-productgebonden beloning: eenvoudig, bondig, begrijpelijk

26 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Wat zijn de gevolgen van de veranderingen voor de waarde van uw kantoor? Waardedrukkend? –Lagere rentabiliteit –Groter aanbod portefeuilles –Geringere oversluitmarkt Waardeverhogend? –Professionalisering van kantoren –Meer doorloopprovisie –Toename polisdichtheid

27 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Rekenvoorbeeld 2006 2010 2015 Portefeuille: –Doorlopende provisie 650.000 720.000 845.000 –Afsluitprovisie leven 500.000 250.000 250.000 1.150.000 970.000 1.095.000 Balans –overige activa365.000 –Overige passiva305.000 –EV 60.000

28 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING W en V 2006 Provisie 1.150.000 Kosten 850.000 Winst vb 300.000 Vpb 90.000 Winst nb 210.000 W en V 2010 Provisie 970.000 Kosten 850.000 Winst vb 120.000 Vpb 36.000 Winst nb 84.000 W en V 2015 Provisie 1.095.000 Kosten 850.000 Winst vb 245.000 Vpb 73.500 Winst nb 171.500

29 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Waardeberekening 2006 X € 1.000 ZEV 60 AP(factor 2,75) 1.788 Intrinsieke waarde 1.848 Lat. bel. (20%) 358 1.490 Winst nb 210 Rentab. Factor 7 Rentabiliteits- waarde 1.470 Weging IW/RW 1 x 1.490 + 2 x 1.470 3 1.477 Waardeberekening 2010 X € 1.000 ZEV 60 AP(factor 2,75) 1.980 Intrinsieke waarde 2.040 Lat. bel (20%) 396 1.644 Winst nb 87,5 Rentab. Factor 7 Rentabiliteits- waarde 613 Weging IW/RW 1 x 1.644 + 2 x 613 3 957 Waardeberekening 2015 X € 1.000 ZEV 60 AP (factor 2,75) 2.324 Intrinsieke waarde 2.384 Lat. Bel. (20%) 465 1919 Winst nb 171,5 Rentab. Factor 7 Rentabiliteits- waarde 1.200 Weging IW/RW 1 x 1.919 + 2 x 1.200 3 1.440

30 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Conclusies Mogelijk financieel moeilijke tijden voor intermediair met focus op leven- en spaarproducten en hypotheken Waardering op basis van rendement/rentabiliteit en slechts in geval van kleine portefeuilles op basis van de factormethode; de factormethode is selectief toepasbaar Stagnatie of zelfs tijdelijke terugval van de waarde van portefeuilles door teruglopende rentabiliteit en groter aanbod in de markt

31 WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING Conclusies Maar: Financieel toezicht zal rust in de financiële branche brengen Vakbekwaamheid en vertrouwen worden sleutelbegrippen Voor deskundige financiële adviseur blijft een goede toekomst weggelegd –Minder maar gekwalificeerde, betere adviseurs


Download ppt "WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING FACTORMETHODE Een achterhaalde manier van waarderen? 24 mei 2006 Veluwse Assurantieclub Mr J.W.J. Adriaanse."

Verwante presentaties


Ads door Google