De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indexcijfers • definitie: verhoudingsgetallen waarbij het (zelf)gekozen basisjaar indexcijfer 100 krijgt en alle andere jaren naar verhouding verrekend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indexcijfers • definitie: verhoudingsgetallen waarbij het (zelf)gekozen basisjaar indexcijfer 100 krijgt en alle andere jaren naar verhouding verrekend."— Transcript van de presentatie:

1 Indexcijfers • definitie: verhoudingsgetallen waarbij het (zelf)gekozen basisjaar indexcijfer 100 krijgt en alle andere jaren naar verhouding verrekend worden. • indexcijfers zijn geen percentages! • voordeel: je kunt snel de ontwikkeling zichtbaar maken van datgene wat je in indexcijfers uitdrukt

2 Voorbeeld 1 De prijs van een bepaald type auto bedraagt in 2006 € 28.300. Het basisjaar was 2004 met een bijbehorende prijs van € 25.000. Wat is het indexcijfer voor 2006? Methode 1: 25.000 = 100 28.300 = ? Kruistabel! (100 x 28.300)/25.000 = 113,2 Prijs25.00028.300 Index100 Methode 2: 25.000 = 100 250 = 1 28.300/250 = 113,2 Er zijn nog wel meer berekeningswijzen. Wellicht weet jij een betere of snellere manier. Kies je eigen manier en blijf daarbij!

3 Moet je altijd het basisjaar weten?............................ Nee! Voorbeeld 2: JaarAantal leerlingenIndex 1960825? 1970987? 19801.122136,0 Bereken de ontbrekende indexcijfers • 1.122 = 136……………………(1122/136) x 100 = 825 leerlingen • dus 825 leerlingen is het aantal leerlingen in het basisjaar en krijgt dus indexcijfer 100 (1960 dus) • 825 = 100 8,25 = 1 (987/8,25) x 100 = 119,6 (1970 dus!)

4 Er is een verband tussen afzet, verkoopprijs en omzet • Afzet x verkoopprijs = omzet • Omzet/afzet = verkoopprijs • Omzet/verkoopprijs = afzet JaarAfzetIndexVerkoopprijsIndexOmzetIndex 20088.000100,00€ 13,50AB135,00 20099.600CD118,75€ 136.800E 2010F132,60GHI212,16 Voorbeeld 3: Bereken de waarden van A t/m I, zo mogelijk in 2 decimalen nauwkeurig.

5 JaarAfzetIndexVerkoopprijsIndexOmzetIndex 20088.000100,00€ 13,50112,50€ 108.000135,00 20099.600120,00€ 14,25118,75€ 136.800171,00 201010.608132,6€ 16,00133,33€ 169.728212,16 • B = 8.000 x 13,50 = 108.000 • 108.000 = index 135….. Index 100 = € 80.000 • E = (136.800/80.000) x 100 = 171,00 • I = (80.000/100) x 212,16 = € 169.728 • C = (9.600/8.000) x 100 = 120,00 • F = (8.000/100) x 132,6 = 10.608 • D = 136.800/9.600 = € 14,25 • € 14,25 = 118,75……………€ 12 = index 100 • A = (13,50/12) x 100 = 112,50 • G = 169.728/10.608 = € 16 • H = (16/12) x 100 = 133,33

6 JaarAfzetIndexVerkoopprijsIndexOmzetIndex 20088.000100,00€ 13,50112,50€ 108.000135,00 20099.600120,00€ 14,25118,75€ 136.800171,00 201010.608132,6€ 16,00133,33€ 169.728212,16 Bereken de procentuele verandering in 2010 t.o.v. 2008 m.b.t de afzet. *Maakt het uit of ik van de afzetcijfers uitga of de afzetindexcijfers?......Nee! • Procentuele verandering?............ ((N-O)/O) x 100% • afzetcijfers……. (10.608 – 8.000)/8.000 = 0,326 x 100% = 32,6% stijging • afzetindexcijfers…….. (132,6 -100)/100 = 0,326 x 100% = 32,6 stijging Bereken de procentuele verandering van de omzet in 2009 t.o.v. 2010 • omzetcijfers….(136.800 – 169.728)/169.728 = - 0,194 x100% = 19,4% daling • omzetindexcijfers……. (171,00 – 212,16)/212,16 = - 0,194 x 100% = 19,4% daling


Download ppt "Indexcijfers • definitie: verhoudingsgetallen waarbij het (zelf)gekozen basisjaar indexcijfer 100 krijgt en alle andere jaren naar verhouding verrekend."

Verwante presentaties


Ads door Google