De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sector - en pakketkeuze mavo 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sector - en pakketkeuze mavo 4"— Transcript van de presentatie:

1 Sector - en pakketkeuze mavo 4
Mia Memelink Decaan mavo-plus/havo 20 maart 2013

2 Waar gaan we het over hebben?
keuzebegeleiding in mavo 3 opbouw van het complete vakkenpakket voor de vierde klas doorstroom vanuit mavo 4 belangrijke data vragen ?

3 Keuzebegeleiding in mavo 3
Decaanlessen/S.Trjct: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? Wat is belangrijk voor mij? Wat vinden anderen? Informatieavonden ouders in september j.l. en 20 maart. Boekje Oriëntatie op vervolgonderwijs. ROC A12-bezoek 14 februari j.l. Rotary beroepenmarkt 26 februari j.l. MBO-scholenmarkt in Zeist 7 maart j.l. In S.Trjct hebben leerlingen vragen beantwoord om zich een idee te vormen over wie ben ik , wat kan ik , wat vind ik leuk etc. Op basis van dit programma hopen we dat leerlingen gerichter kunnen kiezen en het hen wat makkelijker maakt om te kiezen. Boekje OV: Leerlingen worden nu gedwongen om zich bezig te houden met keuzes die ze moeten maken. Hiervoor moeten zij voor het derde leerjaar 20 studiebelastingsuren (sbu’s) verzamelen.

4 Arbeidservaringsproject 11 maart – 16 maart j.l.
Het bieden van mogelijkheden om via de website deel te nemen aan meeloopdag(en) op een ROC. Adviezen van docenten. Definitieve sector- en pakketkeuze. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor meeloopdagen bij ROC’s. Zo kunnen zij proeven aan de opleiding en de school.

5 Sector- en pakketkeuze
De sectoren De sectorgebonden vakken De keuzevakken De module vakken Door de keuze die leerlingen eind mavo 2 hebben gemaakt, zijn er misschien al sectoren afgevallen. Binnen een sector heb je 2 sectorgebonden vakken , 2 keuzevakken en uiteindelijk nog 1 modulevak.

6 De sectoren Techniek Zorg & Welzijn Economie Landbouw
Sectoren binnen het vmbo TL

7 Verplichte vakken in mavo 4
Nederlands (ne) Engels (en) Maatschappijleer (ma) Lichamelijke oefening (lo) Maatschappijleer wordt afgesloten met een schoolexamen.

8 Sector techniek Belangrijke vaardigheden: Kunnen rekenen
Richtingen: Bouwkunde Infratechniek Elektrotechniek Installatietechniek Hout, meubel en wonen Procestechniek Werktuigbouwkunde Mobiliteit Belangrijke vaardigheden: Kunnen rekenen Interesse voor techniek De richtingen en de vaardigheden die leerlingen kunnen kiezen cq. nodig hebben.

9 Sector techniek Verplicht: Ne, En, Ma en Lo
Sectorgebonden vakken: Wi en Nask1 (=natuurkunde) Keuzevakken: 2 vakken uit: Frans of Duits, Gs of Nask2 (=scheikunde), Ec, Biologie. Het modulevak wat je in de derde klas volgt, volg je ook in de 4e klas. Vakken die in mavo 3 niet zijn gevolgd, kun je ook in mavo 4 niet volgen. Combinaties frans en duits niet mogelijk geschiedenis en scheikunde niet mogelijk. Geen natuurkunde meer: Dan geen sector techniek in klas 4 Daarom is het belangrijk dat leerlingen weten of ze een beroep in de techniek willen kiezen.

10 Sector zorg & welzijn Belangrijke vaardigheden: Met mensen werken
Goed luisteren Richtingen Maatschappelijke zorg Pedagogisch werk Onderwijs assistent Verpleging en verzorging Assistenten in de gezondheid Begeleider kunst, cultuur & amusement Sociaal cultureel werk Sport en bewegen Vaardigheden: Flexibiliteit Ook niet alles mee naar huis nemen, dingen van je af kunnen zetten.

11 Sector zorg en welzijn Verplicht: Ne, En, Ma en Lo
Sectorgebonden vakken: Bi, samen met een keuze uit : Ak, Gs of Wi. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Nask1 of Ak, Wi, Ec, Nask 2, Gs Het modulevak wat je in de derde klas volgt, volg je ook in de 4e klas.

12 Sector economie Belangrijke vaardigheden: Richtingen Administratie
Met mensen werken Goed kunnen rekenen Richtingen Administratie Handel Beveiliging Horeca Toerisme & recreatie Facilitair dienstverlening In deze sector kan de keuze voor een 2e vreemde taal erg belangrijk zijn: Vb: Opleiding Horeca manager en ondernemen heb je een tweede vreemde taal nodig, dus Duits of Frans. Bij het niet kiezen van een 2e vreemde taal kan het zijn dat je niet wordt toegelaten of een taal moet bijspijkeren. AK ook handig vak voor een ondernemer. Je leert overzichtelijk denken, belangrijk voor beleid en management en je hebt geografische kennis nodig.

13 Sector economie Verplicht: Ne, En, Ma en Lo
Sectorgebonden vakken: Ec, samen met een keuze uit: Wi, Fa of Du. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Nask1 of Ak, Gs of Nask2, Bio, Wi. Het modulevak wat je in de derde klas volgt, volg je ook in de 4e klas.

14 Sector landbouw Richtingen Dierverzorging Bloemist Tuinontwerp
Hovenier Agrarische techniek Plantenteelt Veeteelt Belangrijke vaardigheden: Groene vingers Creatief

15 Sector landbouw Verplicht: Ne, En, Ma en Lo
Sectorgebonden vakken: Wi, samen met een keuze uit: Bi of Nask1. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Nask1 of Ak, Gs of Nask 2, Biologie, Ec. Het modulevak wat je in de derde klas volgt, volg je ook in de 4e klas. Na het vmbo naar een AOC = Agrarisch opleidingscentrum

16 De keuzevakken Een leerling kiest 2 keuzevakken .
Om alle vier sectoren open te houden moet een leerling wiskunde, natuurkunde, biologie en economie kiezen. Leerling kiest dus 2 sectorgebonden vakken, daarnaast 2 keuzevakken

17 Het module vak Leerling doet centraal eindexamen (CE) in 6 of 7 vakken. Alle leerlingen volgen het gekozen modulevak in M3 ook in M4. Muziek wordt afgesloten met CE. Lo2 wordt afgesloten met SE. Technologie wordt afgesloten met een certificaat. 7e vak is modulevak. Voor LO2 wordt geen centraal examen afgelegd.

18 De vakadviezen De vakadviezen heeft u net van de mentor van uw kind ontvangen. Neemt u de adviezen mee in het bepalen, samen met uw kind, van het vakkenpakket voor mavo 4.

19 Wat is van belang bij de pakketkeuze?
Capaciteiten Interesse Persoonlijkheid Eisen vervolgopleiding Eisen / vaardigheden beroep Rol ouders Capaciteiten rapporten oordeel en advies leerkrachten info op ouderavond over leerling beoordeling van de ouders Interesse Ervaringen van ouders beroepskeuzetest wensen van leerling Persoonlijkheid werkhouding doorzettingsvermogen stress-bestendigheid sociale vaardigheden Eisen vervolgopleiding vakken niveau

20 De valkuilen Valkuilen bij de studie en beroepskeuze:
Oneigenlijke motieven: * keuze van vriend(in) * (niet) leuke docent Ouders/leerling kiezen te laag of te hoog Geen interesse: we weten het al ! Geen interesse: we zien wel ! Nog even snel kiezen. Teveel gericht op die ene studie. Te weinig alternatieven bekijken. Gewoon maar gaan wegstrepen!

21 Het Nederlandse Onderwijs
WO HBO MBO VWO HAVO VMBO vier leerwegen Brugklas Basisschool

22 Mogelijkheden na de mavo
Partiële leerplicht (startkwalificatie) Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Beroeps Opleidende leerweg (BOL) Havo MHBO Werken werken en leren doorleren Uw kind is verplicht om tot zijn 18e jaar naar school te gaan als hij nog géén startkwalificatie heeft. Startkwalificatie heb je met een havo, vwo of mbo 2 diploma. Tot en met het jaar waarin je 16 wordt, ben je verplicht om volledig dagonderwijs te volgen. Vanaf je 16e mag je een BBL opleiding volgen. Heb je tussen je 18e en je 23e nog géén startkwalificatie val je onder de RMC wet en gaat de gemeente zich ermee bemoeien. Havo en MHBO kom ik zo op terug.

23 Het MBO: de leerweg BOL BOL Beroeps Opleidende leerweg
De verdeling praktijk - school is Mensen die voor de BOL kiezen, hebben een voorkeur voor theoretisch leren. Ze gaan liever eerst naar school en daarna aan het werk. Diploma BBL en BOL zijn gelijkwaardig.

24 Het MBO: de leerweg BBL BBL Beroeps Begeleidende Leerweg
De verdeling praktijk - school is Mensen die voor de BBL kiezen, hebben een voorkeur voor praktisch leren en direct op de werkplek beginnen. Je bent in dienst van het bedrijf. Je krijgt een salaris en een studiekostenvergoeding. Je valt ook onder de CAO van het bedrijf.  BBL-ers zijn meer praktisch ingesteld en zitten liever niet iedere dag in de schoolbanken. Niet van iedere opleiding is een BBL variant. Vaak de lagere niveau opleidingen.

25 Niveau MBO TOELATINGSEISEN niveau 1: geen diploma
-assistenten opleiding, eenvoudig werk duur; 0,5 - 1 jaar niveau 2: vmbo-diploma: basis beroepsgericht, kader beroepsgericht, GL, TL -basisberoepsopleiding, praktische werkzaamheden duur 2 tot 3 jaar niveau 3: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, GL, TL -vakopleiding, zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden duur: 2 tot 4 jaar niveau 4: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, GL, TL -middenkaderopleiding, volledig zelfstandig werken duur: 3 tot 4 jaar Leerlingen met een vmbo TL diploma kunnen een mbo 3 of 4 opleiding gaan volgen. Niv. 1: assistent, eenvoudig werk Niv 2: basisberoepsopl. Praktisch werk Niv 3: vakopleiding, zelfstandig werken Niv 4: middenkaderopleiding, volledig zelfstandig werken, leiding geven.

26 MHBO Verschillende benaming voor versnelde MBO-opleiding (sprint, fast track, mhbo). Opleiding duurt 2 of 3 jaar, dus verkorte studietijd op het mbo. Je doet praktijkervaring op. Goede aansluiting op het hbo. Je hebt een grotere slagingskans op het hbo. Mogelijkheid van vrijstellingen en een verkorte studieduur op het hbo (laatste jaar mbo = eerste jaar hbo). Laatste punt: hierover maakt een MBO instelling afspraken met een HBO instelling. Kijk voor voorwaarden altijd naar de website van de HBO school

27 Toelating HAVO 4 Voorwaarden:
Gesprek over motivatie en studiehouding met decaan en laagcoördinator havo. Afgesloten opleiding met eindlijst gemiddeld 6,8 of hoger. Het betreft het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers. Voorwaarden op de website: Documenten/reglementen: op-/afstroomregeling: overstap mavo 4 naar havo 4

28 In te halen leerstof: o Bij keuze voor SK: inhaalprogramma volgen indien alleen NASK1 is gevolgd o Bij keuze voor WiB inhaalstof doorwerken o Bij andere keuzes wordt het inhaalprogramma in overleg vastgesteld. De conrector kan van deze voorwaarden afwijken.

29 Tijdpad voor keuze 1. Adviezen docenten februari
2. Voorlopige pakketkeuze maart/april 3. Definitieve keuze vóór 14 mei

30 Tot slot Puberteit onzekere periode: steun en stimulans belangrijk.
belangstelling tonen. werkervaring opdoen. open dagen bezoeken. Vertel wat goed/fout ging bij uw eigen studie en beroepskeuze ! Wat kunt u als ouder doen? Ga samen met uw kind kijken naar de te kiezen vakken. Kijk eens samen naar vervolgopleidingen, toon belangstelling als uw kind er mee bezig is, maar leg niet te veel druk. Wat kunt u nog meer doen? U kent uw kind het beste, zeker qua persoonlijkheid. Ga hierover met hem/haar in gesprek. Vraag naar zijn/ haar interesses. Welke capaciteiten heeft uw kind. Wat vindt uw kind belangrijk voor zichzelf.Veel geld verdienen, status?Wat voor beroep zou bijv. bij uw kind kunnen passen. Denkt uw kind daar het zelfde over als u. Veel leerlingen weten niet wat ze willen, maar wel wat ze niet willen. Dat kan interessante informatie opleveren.

31 Tips www.mbostad.nl www.roc.nl www.beroepeninbeeld.nl www.YouChooze.nl

32 Bedankt voor uw aandacht !
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Bereikbaar op school van dinsdag t/m donderdag.


Download ppt "Sector - en pakketkeuze mavo 4"

Verwante presentaties


Ads door Google