De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALVB ALT. ALVB ALT Inhoud Historiek van het suikerregime in de EU Waarom hervormen? Hervorming: historiek + huidige situatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALVB ALT. ALVB ALT Inhoud Historiek van het suikerregime in de EU Waarom hervormen? Hervorming: historiek + huidige situatie."— Transcript van de presentatie:

1 ALVB ALT

2 ALVB ALT Inhoud Historiek van het suikerregime in de EU Waarom hervormen? Hervorming: historiek + huidige situatie

3 ALVB ALT Inhoud Historiek van het suikerregime in de EU Waarom hervormen? Hervorming suikerregime: stand van zaken

4 ALVB ALT 1968: Start GMO Suiker DOEL:  Verzekeren landbouwinkomen  Markt stabiel houden  Suikervoorziening voor de EU garanderen  Verbeteren van de productiviteit MIDDELEN:  Gegarandeerde prijzen  Productiequotaregeling  Importheffingen  Productieheffing

5 ALVB ALT Belangrijkste aanpassingen: 1975: Suikerprotocol (Lomé-overeenkomst)  In antwoord op de suikercrisis  Bevestigd in 2000 (Cotonou):  Invoer van 1,3 miljoen ton uit de betrokken ACP-landen  gegarandeerde prijs (contingenten per land) 1986: Invoer stelsel van productieheffingen  Autofinanciering van restituties voor export door heffingen 1995: Limiet op exportvolumes en –restituties (Uruguay-ronde)  Maximum volume: 1.273.000 ton  Maximum budget: 499 miljoen €

6 ALVB ALT 2001: goedkeuring Everything But Arms (EBA) initiatief  Volledig vrije invoer voor alle producten, behalve wapens, van de Minst Ontwikkelde Landen (MOL)  Voor suiker, rijst en bananen geldt een overgangsregime  Vanaf 2009 voor Suiker: onbeperkte en volledig tariefvrije invoer vanuit 49 MOL Balkan:  2001: onbeperkte invoer aan 0-recht  2005: tariefcontingenten voor Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië-Montenegro 2006: afloop huidig suikerregime…

7 ALVB ALT Inhoud Historiek van het suikerregime in de EU Waarom hervormen? Hervorming: historiek + huidige situatie

8 ALVB ALT Het waarom van de “onvermijdelijke” hervormingen EU-suikerregime is nauwelijks gewijzigd in 40 jaar MTR in 2003 : laatste sector die nog moet hervormd worden Meer marktgericht, meer competitief en meer duurzaam worden Kloof EU-prijs en wereldmarktprijs wordt steeds groter Gesubsidieerde uitvoer kreeg zware kritiek (veroordeling in beroep door WTO-Panel op 28 april) Structureel overschot is onhoudbaar

9 ALVB ALT Inhoud Historiek van het suikerregime in de EU Waarom hervormen? Hervorming: historiek + huidige situatie

10 ALVB ALT Historiek Begin 2003: zes hervormingsopties worden bestudeerd, drie ervan worden uiteindelijk op 26 september 2003 in een communicatie gegoten: 1.Status quo (+/- verlenging van het huidige regime ) 2.Prijsdaling (eerste fase: -15 à 20%; tweede fase: -40%) 3.Volledige liberalisering (afschaffing van alle instrumenten van de GMO suiker zoals invoerheffingen, restituties, interne prijzen en quota) 14 juli 2004: tweede mededeling gebaseerd op de tweede optie (prijsdaling)

11 ALVB ALT Chronologisch 14 juli 2004 : Mededeling ↓ september 2004 : uitspraak WTO-Panel: negatief ↓ september-oktober 2004 : 4 raadswerkgroepen ↓ november 2004 : Landbouwraad : politiek debat ↓ april 2005 : resultaat beroep tegen resultaat WTO-Panel: negatief ↓ In de loop van juni 2005 : beslissing Commissie ↓ Discussie in de ministerraad in juli, september, oktober, november? ↓ november 2005 : politiek akkoord : vóór Hong Kong (Doha) ↓ Van toepassing vanaf 1 juli 2006

12 ALVB ALT Concrete inhoud Commissiemededeling juli 2004: 1.Prijzen Interventie (632 €/t) afschaffen en introductie referentieprijs van 421 euro/ton (niet gegarandeerd) De suikerbietprijs zou gegarandeerd blijven ten koste van de marge voor de fabrikanten 2.Quota Daling van 17,4 (EU25) tot 14,6 miljoen ton Belangrijke niet-beantwoorde vraag: hoe? Samensmelting A- en B-quota

13 ALVB ALT 3.Herstructurering Quota-overdracht tussen lidstaten wordt mogelijk Reconversieschema fabrieken (volledige sluiting?) 4.Compensaties 60% van het inkomensverlies wordt gecompenseerd door directe inkomenssteun (ontkoppeld) 5.Marktmechanismen Afschaffen publieke interventie en declassering Introductie private opslag met steun Carry-over

14 ALVB ALT 6.Externe link BALKAN: Introductie van TRQ’s om het huidige fraude-gevoelige systeem (SWAPS) te verbeteren Vanaf 1 juli 2005 reeds van kracht voor Albanië, Bosnië- Herzegovina & Servië-Montenegro ACS-LANDEN: Actieplan met commercieel – en ontwikkelingsluik (integratie suikerprotocol in de EPA’s) EBA-initiatief: Behoud huidige regeling Vanaf 2009 volledig tariefvrije invoer

15 ALVB ALT Los van de vraag of een suikerhervorming nodig is: HERVORMING komt er (welhaast zeker)! Dossier met verschillende invalshoeken :  landbouw (inkomen; multifunctionaliteit; …)  buitenlands beleid ( WTO )  ontwikkelingssamenwerking (ACS; EBA;... ) = veel (teveel?) SPELERS op het terrein! Discussie met 25 (27) lidstaten: is een ZINVOL COMPROMIS haalbaar? Slotbedenkingen


Download ppt "ALVB ALT. ALVB ALT Inhoud Historiek van het suikerregime in de EU Waarom hervormen? Hervorming: historiek + huidige situatie."

Verwante presentaties


Ads door Google