De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 5 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Gerben Wynia Coördinator reizen Christien Pino Kiezen vervolgstudie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 5 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Gerben Wynia Coördinator reizen Christien Pino Kiezen vervolgstudie."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 5 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Gerben Wynia Coördinator reizen Christien Pino Kiezen vervolgstudie

2 Leerlingbegeleiding VWO 5 Fred Bouwhuismentor Marinus Nijmanmentor Henk Jan de Wildementor VWO docententeam Fred Bouwhuisdecaan Joanne Duijvestijnteamleider

3 Samenwerking Neem contact op als u problemen signaleert  Mentor  Vakdocent  Decaan  Teamleider

4 Buitenlandse reizen  Week 23  Bestemmingen  Voorbereiding  Aanmelding / kosten  Facultatief => thuisblijversprogramma

5 Sciencekamp  Voor alle leerlingen uit de Natuurstroom V5  Vertrek zondagavond 13 april  Terugkomst donderdag 17 april  Kosten ongeveer 110 euro

6 zelfstandigheid

7 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen

8 Ouders en huiswerk  Belangstellend informeren  Faciliteren (tijd, werkplek)  Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)  Kijken naar de toekomst  Wat werkt? Wat gaat goed?  Wat zijn je kwaliteiten  Met inzet kun je het leren (growth mindset)

9 Ouders en huiswerk  Handige tips in het boekje ‘Onderpresteren: Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken’ (uitgever: SWP), met leuke (korte) test voor ouders op www.onderpresteren.nlwww.onderpresteren.nl  Informatie over optimaal presteren in ‘Over de top’ (youngworks) met filmpjes en tips op www.overdetop.nl www.overdetop.nl

10 Rekentoets  Verplicht onderdeel examens m.i.v. 2014  Overgangsregel: Minimaal een 5, maar telt niet mee in zak-slaagregeling (2014 + 2015)  Maart 2013 Rekenexamen V5 voor leerlingen met kans op voldoende  Anders: rekenmodule in V6 + rekenexamen in V6  Herkansing mogelijk (juni)  Thuis oefenen kan met oefenprogramma’s

11 Berekening en afronding overgangscijfer  Mee naar V5: gemiddeld toetscijfer V4 en PO–cijfer van V4  V5: (4 x blok V5 + 1 x V4)/5 = gem. Blokcijfer (GB) (PO V4 + PO V5)/2 = gem. PO cijfer (GPO)  GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal  Weging meestal 80% : 20 % in voortgangscijfer (VC, dit is ook het rapportcijfer)  Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

12 Bevorderingsregels Bevorderd naar V6:  LO, module en CKV voldoende of goed (  5,5)  Maximaal 1x 5 (4,5 – 5,4) voor de vakken Ne, En, Wi  Daarnaast is voldaan aan:  Bij berekenen compensatie: afronden op heel cijfer + kleine vakken samen gevoegd (combinatiecijfer)  In bespreking: bij één voorwaarde tekort OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5- 4,4) 3 of meer

13 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden na het examen gecombineerd tot één eindcijfer  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Ook bij bevordering geldt combinatiecijfer als 1 vak  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer (V4)  ANW (V4)  KCV (V5, alleen gymnasium)  Profielwerkstuk (V6)

14 Slaag/zakregeling Geslaagd:  LO en CKV voldoende of goed  Rekentoets afgelegd (overgangsregeling 2014 + 2015)  Alle delen combinatiecijfer zijn minimaal 4  Kleine vakken samen in combinatiecijfer  Voor Ne, En en Wi maximaal 1x5  Op het CE gemiddeld 5,5 of hoger gehaald  OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5- 4,4) 3 of meer

15 Examenvakken zonder CE Sluiten af in VWO-4  Maatschappijleer (combinatiecijfer)  ANW (combinatiecijfer)  KCV (gymnasium, combinatiecijfer) Sluiten af in VWO-5  CKV (atheneum, voldoende of goed) Sluiten af in VWO-6  LO (voldoende of goed)  Informatica  Wiskunde D  Profielwerkstuk (combinatiecijfer)

16 Ziekte bij toetsen  Telefonisch melden voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen bij teamleider  Naam leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Beide door ouder / verzorger  Geen bericht: brief naar huis  Geen geldige reden (verslapen / vergeten / …) cijfer is 1,0

17 Bijzonder Verlof  Graag 2 weken tevoren schriftelijk (brief of mail) aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector

18 Oriëntatie vervolgstudie  Op school: gesprekken in mentorlessen  Gebruik methode Qompas  Voorlichting door oud-leerlingen (november)  Voorlichting op UT over studeren en studiekeuze  Voorlichting over beroepen op een school in Hengelo  Bezoek open dagen

19 Bezoek Open Dagen  Verplicht onderdeel LOB  Bij voorkeur niet onder lestijd  Indien dit niet mogelijk is: verlof van school  Formulier in te vullen door leerling (i.o.m. mentor) en ouders  Leerling brengt na afloop verslag uit

20 Christien Pino Help! Mijn kind moet kiezen! Of Hoe help ik mijn kind kiezen? De rol van de ouder in het studiekeuzeproces

21 Informatie Overzicht belangrijke data Schoolgids (uitgedeeld + website) Website www.bataafslyceum.nlwww.bataafslyceum.nl kopje Ouders -> VWO 4, 5 en 6

22 Meedenken?  Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR  Aanmelden bij ouderraad, teamleider of rector

23 Mee met de mentoren Fred Bouwhuislokaal 1.28 Marinus Nijmanlokaal 1.25 Henk Jan de Wilde-


Download ppt "Voorlichting VWO 5 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Gerben Wynia Coördinator reizen Christien Pino Kiezen vervolgstudie."

Verwante presentaties


Ads door Google