De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 1 Hoe weet u wat u weet? David A. Prentice / – vertaling M.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 1 Hoe weet u wat u weet? David A. Prentice / – vertaling M.V."— Transcript van de presentatie:

1

2 Les 1 Hoe weet u wat u weet? David A. Prentice / – vertaling M.V.

3 Wat de meeste mensen denken:
Evolutie is Wetenschap… Schepping is Religie

4 Evolutionaire “Boom” Alle leven kwam voort uit één enkele cel
Evolutie Aanvankelijke Wanorde met later toename in complexiteit en onbeperkte diversificatie Niet enkel verandering, maar verandering in de richting van toenemende complexiteit T ij d Evolutionaire “Boom” Alle leven kwam voort uit één enkele cel

5 Schepping Aanvankelijke Complexiteit met later verslechtering en diversificatie binnen grenzen T ij d Creationistisch “Woud” Alle leven kwam voort uit vele complexe oertypes

6 2 Algemene Modellen van Evolutie:
Materialistische (Atheïstische) Evolutie Alles evolueerde door zuiver natuurlijke processen Theïstische Evolutie God gebruikte evolutie als Zijn methode van scheppen 2 Specifieke Modellen voor Evolutie van Levende dingen Neo-Darwinisme: Evolutie gebeurde traag en gradueel Velen hebben dit geloof verlaten wegens de fossiel-bewijzen Punctuated Equilibrium: Evolutie gebeurde in plotselinge sprongen Het biologisch bewijsmateriaal tegen dit geloof is overweldigend

7 een kloof (Eng. ‘gap’) tussen Genesis 1 en 2)
3 Vormen van Schepping Recente, Snelle Schepping (waarschijnlijk binnen de voorbije jaar) De ‘Gap-Theorie’ (schepping en verwoesting in een ver verleden, recente herschepping: een kloof (Eng. ‘gap’) tussen Genesis 1 en 2) Progressieve Schepping van de “Day-Age” Theorie (schepping gespreid over miljarden jaren – eigenlijk een theïstische versie van de ‘Punctuated Equilibria’ evolutie)

8 De Wetenschappelijke Methode
Definieer het probleem. Wat wilt u weten? (b.v. “Beïnvoedt muziek de groei van planten?”) Verzamel informatie over het onderwerp. Formuleer een hypothese. Bepaal een manier om de hypothese te testen. Observeer de resultaten van uw test. Rapporteer de resultaten opdat anderen de test kunnen herhalen.

9 In onze dagen + Herhaalbaar + Observeerbaar = WETENSCHAP
Verleden + Niet-Herhaalbaar + Ooggetuigeverslag = GESCHIEDENIS Verleden + Niet-Herhaalbaar + Geen Ooggetuigen = GELOOF

10 Wat de media ons tonen…

11 Wat we Eigenlijk vinden….
Een hoop door elkaar verspreide beenfragmenten ... ... die we samenstellen en in verhalen gieten.

12 Dingen die we Wetenschappelijk kunnen testen
Globale trends en tendenzen in de natuur. Observeerbare processen. Processen en gebeurtenissen die directe bewijzen opleveren. En wat niet De identiteit of motieven van wie of wat het universum tot bestaan bracht. Moraliteit en betekenis. Specifieke details zoals de namen van de eerste mensen, wat zij aan hadden, wat zij graag aten, enz.

13 Schepping Evolutie is een Geloof Gebaseerd op Openbaring
is een Geloof Gebaseerd op Speculatie

14 Kenmerken van God Enkel gezien door wat Hij doet – ONZICHTBAAR.
Stelde de natuurwetten in, maar is er Zelf niet aan onderworpen – BOVENNATUURLIJK. Ging het universum vooraf – EEUWIG. Overstijgt het universum – ALOMTEGENWOORDIG. Direct of indirect verantwoordelijk voor alles wat ooit gebeurde – ALMACHTIG. Niemand maakte Hem – IN ZICHZELF BESTAAND.

15 Karakteristieken van Willekeurig Toeval
Enkel te zien door wat het doet – ONZICHTBAAR. Niet aan natuurwetten onderworpen – BOVENNATUURLIJK. Ging het universum vooraf – EEUWIG. Invloed strekt zich uit over het hele universum – ALOMTEGENWOORDIG. Direct or indirect verantwoordelijk voor alles wat ooit gebeurde – ALMACHTIG. Niemand maakte het – ZELFBESTAAND.

16 Hoe kan ik zeker zijn dat God Bestaat?
Romeinen Hoofdstuk 1 (Statenvertaling) 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 19 Aangezien hetgeen van God kenbaar is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 21 Omdat zij, God kennende, [Hem] als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 23 En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende [dieren].

17 God of Willekeurig Toeval? Welke geloofsstap is het zinvolst?
De Bijbel zegt dat God zoveel van ons houdt dat Hij Zijn enige Zoon gaf om voor onze zonden te sterven Welke geloofsstap is het zinvolst? Als u gelooft in de God van de Bijbel, en u hebt gelijk, dan kan u eeuwig bij Hem zijn in de Hemel. Als u ongelijk hebt, dan zult u het nooit weten. Als u gelooft in willekeurig toeval, en u hebt gelijk, dan maakt dat helemaal niets uit. Als u ongelijk hebt, bent u bestemd voor de eeuwige hel.

18 Hoe weet u dat het juist evolueerde?
Als de mens evolueerde uit apen, dan evolueerden uw hersenen uit apenhersenen ... Als uw hersenen evolueerden uit apenhersenen, dan evolueerde uw logica uit apenlogica ... Hoe weet u dat het juist evolueerde? Misschien stelt u niet eens de juiste vragen!

19 Wat is de betekenis van bananen?
Apenwijsheid


Download ppt "Les 1 Hoe weet u wat u weet? David A. Prentice / – vertaling M.V."

Verwante presentaties


Ads door Google