De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutie of schepping?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutie of schepping?."— Transcript van de presentatie:

1 Evolutie of schepping?

2 1968 Apollo 8

3 God is zichtbaar door Zijn werken
Romeinen 1: Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,

4 Hypotheses Een hypothese is in de wetenschap een stelling die (nog) niet bewezen is en dient als het beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding. Het is mogelijk zeer veel bewijzen te verzamelen die een hypothese steunen, maar één enkel negatief uitvallend experiment is voldoende om de hypothese te ontkrachten.

5 Charles Darwin

6

7 De wet van kansberekening
Iets dat binnen de marge van blijft heeft een kans om te gebeuren. Dat is een 1 met 50 nullen. Wat is de kans voor een proteïne om spontaan te ontstaan? (dat is een 1 met 191 nullen) De kans voor proteïnen om uiteindelijk een cel te worden? (dat een 1 met nullen)

8 Creatie lijnrecht tegenover evolutie
Genesis 1: 1- 2 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Evolutietheorie leert dat de aarde, na een oerknal, 4,6 miljard jaar geleden langzaam is samengeklonterd. De aarde was 1 grote gloeiende klomp. Genesis 1: 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ Evolutietheorie leert dat wij allemaal van eencellige afkomstig zijn. De eencellige groeiden door en werden apen en uit die apen kwamen uiteindelijk de mensen voort.

9 Creatie lijnrecht tegenover evolutie
Evolutietheorie beweerd dat de dieren geleidelijk zijn ontstaan. Eerst de eencellige. Toen de zeedieren. Die kwamen aan land en evolueerde tot de grote dinosauriërs Die stierven uit en toen pas kreeg de mens de kans. Genesis 1: God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was.

10

11 Wat is waarheid? Johannes 14: 6
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven!” 1 Korinthiers 2: 12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15 Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.

12 Afgodendienst: Rechters 6: 30- 32
Toen eisten ze van Joas: Lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de Asjerapaal omgehakt. Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen: U wilt het voor Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baal opneemt, zal nog voor de ochtend sterven! Als Baal een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubbaal, en zei: Laat Baal het maar tegen hem opnemen omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Romeinen 1: 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

13 Afgodendienst: Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen;

14 Afgodendienst: Wat is waarheid? Johannes 14: 6
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven!”

15 Wetenschap aan de kant zetten?
Romeinen 1: 19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, Markus 12:29- 30 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”

16 Blijf geworteld in Jezus!
Kolossenzen 2: 6- 8 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

17 Naslagwerk en website's
Boeken: 'Degeneratie' door Peter Scheelle 'de zwarte doos van Darwin' door Michael J. Behe Websites: (Meertalig incl. NL) (Nederlands talig) (Engels talig) (Engels talig) (Nederlands talig)


Download ppt "Evolutie of schepping?."

Verwante presentaties


Ads door Google