De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloof, wetenschap en de leeftijd van de aarde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloof, wetenschap en de leeftijd van de aarde"— Transcript van de presentatie:

1

2 Geloof, wetenschap en de leeftijd van de aarde
Het gaat niet zozeer over wat jij gelooft over de leeftijd van de aarde maar meer over waarom je dat denkt

3 Schijnbare indicaties dat de aard OUD is
Geologische formaties Technieken om te dateren Fossiele brandstoffen Licht van de sterren

4 VERONDERSTELLINGEN BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG": stollingsgesteente moet afkomstig zijn van lava, petroleum moet afkomstig zijn van rottend organisch materiaal, enz. CONSTANTE VERHOUDING: natuurlijke processen hebben altijd vooruitgang gekend zoals we ze vandaag zien vooruitgaan

5 CONSTANTE VERHOUDING: natuurlijke processen hebben altijd vooruitgang gekend zoals we ze vandaag zien vooruitgaan

6 CONSTANTE VERHOUDING??? (Hebben alle dingen dezelfde vooruitgang gekend zoals ze waren vanaf het begin van de schepping?) 6 kilometer 60 km/u

7 CONSTANTE VERHOUDING??? (Hebben alle dingen dezelfde vooruitgang gekend zoals ze waren vanaf het begin van de schepping?) . Plotselinge geologische veranderingen . De mens wordt carnivoor . Dieren worden bevreesd voor de mens . Veranderingen in de atmosfeer? . Plotselinge verandering in de levensduur

8 VLOED Levensduur gedurende de eerste 23 generaties
Leeftijd bij sterven VLOED

9 2 Petrus 3:5-7a “Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”

10 2 Petrus 3:5-7a “Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”

11 2 Petrus 3:5-7a “Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”

12 VERONDERSTELLINGEN BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG": stollingsgesteente moet afkomstig zijn van lava, petroleum moet afkomstig zijn van rottend organisch materiaal, enz.

13 BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG”???
6 kilometer 60 km/u

14

15 1,26 biljoen jaren later …

16 t = t1/2 ln [1 + (argon40)/(0.112)(potassium40)]/ [ ln (2)]
De leeftijd (t) van een gesteente bepaald door de ‘potassium-argon radiometrisch’ daterings methode waar t1/2 de helft van het leven van potassium40 is. t = t1/2 ln [1 + (argon40)/(0.112)(potassium40)]/ [ ln (2)]

17 DAG 1—Licht DAG 2—Uitspansel, maakte scheiding tussen de wateren erboven en eronder DAG 3—Land & Planten DAG 4—Zon, Maan, Sterren DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee ________________ DAG 6—Landdieren, Mens

18 DAG 1—Licht DAG 2—Uitspansel, maakte scheiding tussen de wateren erboven en eronder DAG 3—Land & Planten DAG 4—Zon, Maan, Sterren DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee ________________ DAG 6—Landdieren, Mens

19 DAG 1—Licht DAG 2—Uitspansel, maakte scheiding tussen de wateren erboven en eronder DAG 3—Land & Planten DAG 4—Zon, Maan, Sterren DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee ________________ DAG 6—Landdieren, Mens

20 Volwassen rots? (hebben alle stollingsgesteenten hun oorsprong moeten vinden in lava?)
Hebben alle “fossiele” brandstoffen hun oorsprong moeten vinden in het verderven van organisch materiaal? Heeft het sterrenlicht zijn oorsprong moeten vinden in de sterren?

21 ongeveer 400,000 kilometer < 1.5 seconden

22 150 miljoen kilometer tot de zon
Tegen de snelheid van het licht (300,000 kilometer/seconden)... …Tijd tot de zon is 8.5 minuten

23 100,000 jaren

24 Andromeda Galaxy 2.5 miljoen licht jaren

25 1ste Dag LICHT 2de Dag LUCHT, WATEREN 3de Dag LAND, PLANTEN 4de Dag ZON, MAAN, STERREN 5de Dag VOGELS, VISSEN 6de Dag DIEREN, MENS

26 1ste Dag LICHT 2de Dag LUCHT, WATEREN 3de Dag LAND, PLANTEN 4de Dag ZON, MAAN, STERREN 5de Dag VOGELS, VISSEN 6de Dag DIEREN, MENS

27 Division of Geological & Planetary Sciences
Dr. Roger C. Wiens Division of Geological & Planetary Sciences California Institute of Technology “Het zou niet onconsequent zijn met de wetenschappelijke bewijzen om te concluderen dat God alles vrij recent heeft gemaakt, maar met het uiterlijk van een hoge leeftijd, net zoals Genesis 1 and 2 ons vertellen dat God Adam schiep als een volwassen man (wat impliceert dat het erop lijkt dat hij al leefde voordat hij werd geschapen). Dat is een filosofisch en theologisch onderwerp waar we nu niet op zullen ingaan …”


Download ppt "Geloof, wetenschap en de leeftijd van de aarde"

Verwante presentaties


Ads door Google