De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 6 oktober 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 6 oktober 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 6 oktober 2011
Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Fred Bouwhuis Decaan

2 Leerlingbegeleiding VWO 6
De 4 W’s: Freddy Walhof mentor Gabriëlle Westenbrink mentor Henk Jan de Wilde mentor Gerben Wynia mentor VWO docententeam Fred Bouwhuis decaan Joanne Duijvestijn teamleider

3 Examenjaar Lang naar toegewerkt Stress? F—-training?

4 Contact met wie? Ouders: neem contact op als u problemen signaleert!! Mentor Vakdocent Decaan Teamleider

5 Profielwerkstuk Eigen onderzoek / ontwerp 80 slu
Begeleiding door vakdocent PWS bijeenkomsten Voor Kerst verslag inleveren Deadline definitieve verslag begin februari

6 Profielwerkstuk Beoordeling met cijfer Plagiaat => beoordeling 1,0
Lager dan 3,5? Geen diploma!!! Daarom reparatiemogelijkheid: Iedere dag tot 5 uur op school tot beoordeling 3,5 is

7 Presentatieavond maandag 12 maart
Profielwerkstuk (presentatie met poster, Mondeling of anders) Alle belangstellenden van harte welkom!!

8 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3: Afgesloten met toetsweek
Schoolexamentoetsen (in SET week) Voor sommige vakken: PO’s of KT’s tijdens het blok Blok 4: Examentraining Centraal Schriftelijk Examen

9 Nieuwe regel toetsen Aanwezigheid telefoon of ander apparaat (m.u.v. rekenmachine waar dat is toegestaan) tijdens toetsen is verboden Toch op tafel of in de hand? Dan een 1,0 voor de toets

10 Ziekte in toetsweek Telefonisch melden voor aanvang van de toets
Schriftelijk bevestigen bij teamleider Naam leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist Beide door ouder / verzorger

11 Herkansingen SET Na ieder blok: 1 herkansing uit dat blok
Inhalen gemiste SET Alleen bij geldige reden Briefje ouders noodzakelijk Gelijktijdig met de herkansingen Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

12 Examendossier Alle toetsen en opdrachten Alle cijferlijsten Alle PTA’s
De leerling bewaart zelf: Alle toetsen en opdrachten Alle cijferlijsten De school bewaart: Alle PTA’s Het examenreglement Behaalde cijfers Gemaakt werk CE Tot een half jaar na het examen

13 Berekening en afronding SE
Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4 en V5 In V6: (3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. blokcijfer (PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal Weging meestal 80% : 20 % Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

14 Centraal Examen Blok 4: voorbereiding CE Week 17: oefenexamenweek
Week 19: facultatief les CE: maandag 14 mei t/m donderdag 31 mei In de sporthal 3 uur zonder pauze Eten en drinken toegestaan (koffie/thee?) Examenstress Meer informatie volgt t.z.t.

15 Berekening Eindcijfers
Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal met tussenstap (5,45 wordt 5,5 wordt 6!) Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal zonder tussenstap (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

16 Examenvakken zonder CE
VWO 4/5: VWO 6: ANW* LO (v of g) Maatschappijleer* Informatica CKV (v of g) Wiskunde D KCV* BSM PWS* * combinatiecijfer

17 Combinatiecijfer Alle kleine vakken samen:
ANW Maatschappijleer KCV (alleen gymnasiumleerlingen) Profielwerkstuk Ieder onderdeel moet 4 ( 3,5) of hoger zijn Cijfers worden gemiddeld en tellen mee als 1 vak

18 Slaag/zakregeling Geslaagd, indien voldaan is aan:
LO en CKV voldoende of goed Beoordeling alle onderdelen combinatiecijfer 4 of hoger Gemiddelde beoordeling CE 5,5 of hoger En één van de onderstaande situaties: Alle vakken voldoende 1x5 en rest voldoende 2x5 of 1x4 en 2 compensatiepunten 1x4 en 1x5 en 3 compensatiepunten

19 Geslaagd! Uitslag: do 14 juni
Bellen tussen en uur Borrel van tot uur in aula Verplicht: voorlopige cijferlijst ophalen + inschrijving herkansingen: vr 15 juni Diploma-uitreiking: do 28 juni v.a uur

20 Tweede Tijdvak Dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juni Herexamen
Cijferverbetering Inhalen Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak (augustus)

21 Gezakt, en dan . . . VWO 6 doubleren op BL: VAVO (deelcertificaten)
Vrijstelling voor PWS en vakken zonder CE (als vak voldoende is afgesloten) Geen vrijstelling voor LO Extra regel: Wi, Ne en En maximaal 1x5! VAVO (deelcertificaten) HBO + VAVO (enkele studies in Twente) Meer informatie bij de examenuitslag

22 DECAAN F. Bouwhuis

23 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl

24 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests
Via een gespecialiseerd testbureau bijv. De Twente Gelder Groep Via internet: (de tests zijn niet allemaal gratis!) Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl

25 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > Vakken > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO

26 C&M Psychologie (Kunst)Geschiedenis Kunstmatige Intelligentie (+ WA)
Theaterwetenschap Gezondheidswetenschappen Rechtsgeleerdheid Bedrijfskunde (+ WA)

27 E&M Bedrijfskunde Bestuurskunde International Economics & Business
Internationale Betrekkingen en Int. Organisatie Politicologie

28 N&G (Dier)Geneeskunde (+ NA) Tandheelkunde (+ NA)
Bewegingswetenschappen (+NA) Life Science Technology (+ WB + NA) Farmacie (+ NA) Gezondheidswetenschappen

29 N&T Bouwkunde Sterrenkunde Technische Informatica
Lucht- en Ruimtevaarttechniek Wiskunde Dier-/Geneeskunde (+ Bi)

30 INSCHRIJVEN BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl.(Eerst een DigiD aanvragen) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep.

31 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink
Toelating tot het HO Diploma VWO Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.  De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten Zie ook: ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hoe_en_wat.asp

32 LOTING WELKE STUDIES Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie) Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

33 Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.: Psychologie (o.a. Nijmegen, Enschede) Biomedische Ws (Leiden, Utrecht, Nijmegen) Rechten (Rotterdam) (Dier)-Geneeskunde Tandheelkunde International Business (Maastricht) Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus

34 Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden: De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen. Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding. Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie. Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen. De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie. Bijvoorbeeld Geneeskunde: Universiteit Amsterdam - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 15 januari   Universiteit Groningen - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 1 maart    o.a: Geneeskunde [RUG, UU, EUR, VU, UvA, RUN, UM, Leiden] International Business [UM] Tandheelkunde [RUG, RUN] Decentrale selectie

35 STUDIEFINANCIERING Prestatiebeurs: Basisbeurs
Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet)

36 studiefinanciering thuiswonend uitwonend basisbeurs 95,61 266,23
aanvullende beurs 222, ,76 Lenen , ,70 Collegegeldkrediet 142, ,75 (Het collegegeld bedraagt € 1.713,=) Maandbedragen september t/m december Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor verdere informatie zie: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp

37 Bezoek Open Dagen Verplicht onderdeel LOB Bij voorkeur op zaterdag
Indien dit niet mogelijk is: verlof van school Formulier in te vullen door leerling (i.o.m. mentor) en ouders Leerling brengt na afloop verslag uit

38 Mentorgroep Freddy Walhof
lokaal 1.29 Petra van Baar Lieke Petter Jeroen Borst Amin Qureishi Peter Dragstra Saskia Regtuit Niek Geerdink Gijs Romme Anne Monsanto Lieke Scheurink Tessa Nelissen Steven Tilmans Davey Oogjes Jim Willemen Louise Oomen Huriye Yaldiz Thomas Oud

39 Gabriëlle Westenbrink
Mentorgroep Gabriëlle Westenbrink lokaal 1.05 Babette Almoes Maureen Ensink Jelmer Assink Gijs Fokkink Peter Jan de Boer Esma Karadag Rosemarie Cramer Floor van der Loo Dorien van Dam Sylvana Louwes Bastian Drees Ruben Zoetman

40 Mentorgroep Gerben Wynia
lokaal 1.23 Djwan Ali Vincent Gerez Christine van Baar Lieke Hazelhoff Jacob Bakx Bram van der Hoff Bram Boomsma Annika Loots Daniëlle Bruel Vera Nauta Wei Wei Cheng Patti Nijhuis Cato Corsten Marjolein Struik Cansu Dengiz Merve Yaldiz

41 Mentorgroep Henk Jan de Wilde Aybala Carlak Elianne Spit Janine Ceulen
Kayleigh Start Jos Kolenbrander Amaran Suntharan Thomas Reesink Daniek Verdonk Hans Schollaardt Ruben Willemsen Johannes Shashan


Download ppt "Voorlichting VWO 6 oktober 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google