De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 6 oktober 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Fred Bouwhuis Decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 6 oktober 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Fred Bouwhuis Decaan."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 6 oktober 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Fred Bouwhuis Decaan

2 Leerlingbegeleiding VWO 6 De 4 W’s: Freddy Walhofmentor Gabriëlle Westenbrinkmentor Henk Jan de Wildementor Gerben Wyniamentor VWO docententeam Fred Bouwhuisdecaan Joanne Duijvestijnteamleider

3 Examenjaar  Lang naar toegewerkt  Stress? F — -training?

4 Contact met wie? Ouders: neem contact op als u problemen signaleert!!  Mentor  Vakdocent  Decaan  Teamleider

5 Profielwerkstuk  Eigen onderzoek / ontwerp  80 slu  Begeleiding door vakdocent  PWS bijeenkomsten  Voor Kerst verslag inleveren  Deadline definitieve verslag begin februari

6 Profielwerkstuk  Beoordeling met cijfer  Plagiaat => beoordeling 1,0  Lager dan 3,5? Geen diploma!!!  Daarom reparatiemogelijkheid: Iedere dag tot 5 uur op school tot beoordeling 3,5 is

7 Presentatieavond maandag 12 maart  Profielwerkstuk (presentatie met poster, Mondeling of anders)  Alle belangstellenden van harte welkom!!

8 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3:  Afgesloten met toetsweek  Schoolexamentoetsen (in SET week)  Voor sommige vakken: PO’s of KT’s tijdens het blok Blok 4:  Examentraining  Centraal Schriftelijk Examen

9 Nieuwe regel toetsen  Aanwezigheid telefoon of ander apparaat (m.u.v. rekenmachine waar dat is toegestaan) tijdens toetsen is verboden  Toch op tafel of in de hand? Dan een 1,0 voor de toets

10 Ziekte in toetsweek  Telefonisch melden voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen bij teamleider  Naam leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Beide door ouder / verzorger

11 Herkansingen SET  Na ieder blok: 1 herkansing uit dat blok  Inhalen gemiste SET  Alleen bij geldige reden  Briefje ouders noodzakelijk  Gelijktijdig met de herkansingen  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

12 Examendossier De leerling bewaart zelf:  Alle toetsen en opdrachten  Alle cijferlijsten De school bewaart:  Alle PTA’s  Het examenreglement  Behaalde cijfers  Gemaakt werk CE Tot een half jaar na het examen

13 Berekening en afronding SE  Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4 en V5  In V6: (3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. blokcijfer (PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer  GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal  Weging meestal 80% : 20 %  Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5)

14 Centraal Examen  Blok 4: voorbereiding CE  Week 17: oefenexamenweek  Week 19: facultatief les  CE: maandag 14 mei t/m donderdag 31 mei  In de sporthal  3 uur zonder pauze  Eten en drinken toegestaan (koffie/thee?)  Examenstress  Meer informatie volgt t.z.t.

15 Berekening Eindcijfers  Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal met tussenstap (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)  Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal zonder tussenstap (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

16 Examenvakken zonder CE VWO 4/5:VWO 6: ANW*LO (v of g) Maatschappijleer*Informatica CKV (v of g) Wiskunde D KCV*BSM PWS* * combinatiecijfer

17 Combinatiecijfer  Alle kleine vakken samen:  ANW  Maatschappijleer  KCV (alleen gymnasiumleerlingen)  Profielwerkstuk  Ieder onderdeel moet 4 (  3,5) of hoger zijn  Cijfers worden gemiddeld en tellen mee als 1 vak

18 Slaag/zakregeling Geslaagd, indien voldaan is aan: LO en CKV voldoende of goed Beoordeling alle onderdelen combinatiecijfer 4 of hoger Gemiddelde beoordeling CE 5,5 of hoger En één van de onderstaande situaties: Alle vakken voldoende 1x5 en rest voldoende 2x5 of 1x4 en 2 compensatiepunten 1x4 en 1x5 en 3 compensatiepunten

19 Geslaagd!  Uitslag: do 14 juni  Bellen tussen 15.00 en 16.30 uur  Borrel van 16.30 tot 17.30 uur in aula  Verplicht: voorlopige cijferlijst ophalen + inschrijving herkansingen: vr 15 juni  Diploma-uitreiking: do 28 juni v.a. 19.00 uur

20 Tweede Tijdvak  Dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juni  Herexamen  Cijferverbetering  Inhalen  Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak (augustus)

21 Gezakt, en dan...  VWO 6 doubleren op BL:  Vrijstelling voor PWS en vakken zonder CE (als vak voldoende is afgesloten)  Geen vrijstelling voor LO  Extra regel: Wi, Ne en En maximaal 1x5!  VAVO (deelcertificaten)  HBO + VAVO (enkele studies in Twente)  Meer informatie bij de examenuitslag

22 22 DECAAN F. Bouwhuis

23 23 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl

24 24 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests  Via een gespecialiseerd testbureau bijv. De Twente Gelder Groep  Via internet: www.123test.nlwww.123test.nl www.testheaven.nl www.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nl www.testheaven.nlwww.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nl www.123test.nlwww.testheaven.nlwww.qompas.nl www.loopbaanadviseurs.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!)  Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nlstudiekeuze123

25 25 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > Vakken > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO

26 26 C&M Psychologie (Kunst)Geschiedenis Kunstmatige Intelligentie (+ WA) Theaterwetenschap Gezondheidswetenschappen Rechtsgeleerdheid Bedrijfskunde (+ WA)

27 27 E&M Bedrijfskunde Bestuurskunde International Economics & Business Internationale Betrekkingen en Int. Organisatie Politicologie

28 28 N&G (Dier)Geneeskunde (+ NA) Tandheelkunde (+ NA) Bewegingswetenschappen (+NA) Life Science Technology (+ WB + NA) Farmacie (+ NA) Gezondheidswetenschappen

29 29 N&T Bouwkunde Sterrenkunde Technische Informatica Lucht- en Ruimtevaarttechniek Wiskunde Dier-/Geneeskunde (+ Bi)

30 30 INSCHRIJVEN BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl.(Eerst een DigiD aanvragen) www.studielink.nl Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. studiefinanciering aanvragenstudiefinanciering aanvragen

31 31 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink Toelating tot het HO Diploma VWO Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten Zie ook: ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hoe_en_wat.aspib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hoe_en_wat.asp

32 32 LOTING WELKE STUDIES Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie) Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

33 Lotingsstudies van vorig jaar O.a.: Psychologie (o.a. Nijmegen, Enschede) Biomedische Ws (Leiden, Utrecht, Nijmegen) Rechten (Rotterdam) (Dier)-Geneeskunde Tandheelkunde International Business (Maastricht) www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_wo.asp Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus

34 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden: De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen. Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding. Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie. Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen. De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie. www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/opleidingen_met_decentrale_selectie.asp Bijvoorbeeld Geneeskunde: Universiteit Amsterdam - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 15 januari Universiteit Groningen - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 1 maart o.a:Geneeskunde [RUG, UU, EUR, VU, UvA, RUN, UM, Leiden] International Business [UM] Tandheelkunde [RUG, RUN]

35 STUDIEFINANCIERING Prestatiebeurs: Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Uitgezonderd de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: deze is een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet)

36 (Het collegegeld bedraagt € 1.713,=) Maandbedragen september t/m december 2011. Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov- studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor verdere informatie zie: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.aspib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp studiefinanciering thuiswonend uitwonend basisbeurs 95,61 266,23 aanvullende beurs 222,84 242,76 Lenen 285,70285,70 Collegegeldkrediet 142,75142,75

37 Bezoek Open Dagen  Verplicht onderdeel LOB  Bij voorkeur op zaterdag  Indien dit niet mogelijk is: verlof van school  Formulier in te vullen door leerling (i.o.m. mentor) en ouders  Leerling brengt na afloop verslag uit

38 Mentorgroep Freddy Walhof lokaal 1.29 Petra van Baar Jeroen Borst Peter Dragstra Niek Geerdink Anne Monsanto Tessa Nelissen Davey Oogjes Louise Oomen Thomas Oud Lieke Petter Amin Qureishi Saskia Regtuit Gijs Romme Lieke Scheurink Steven Tilmans Jim Willemen Huriye Yaldiz

39 Mentorgroep Gabriëlle Westenbrink lokaal 1.05 Babette Almoes Jelmer Assink Peter Jan de Boer Rosemarie Cramer Dorien van Dam Bastian Drees Maureen Ensink Gijs Fokkink Esma Karadag Floor van der Loo Sylvana Louwes Ruben Zoetman

40 Mentorgroep Gerben Wynia lokaal 1.23 Djwan Ali Christine van Baar Jacob Bakx Bram Boomsma Daniëlle Bruel Wei Wei Cheng Cato Corsten Cansu Dengiz Vincent Gerez Lieke Hazelhoff Bram van der Hoff Annika Loots Vera Nauta Patti Nijhuis Marjolein Struik Merve Yaldiz

41 Mentorgroep Henk Jan de Wilde Aybala Carlak Janine Ceulen Jos Kolenbrander Thomas Reesink Hans Schollaardt Johannes Shashan Elianne Spit Kayleigh Start Amaran Suntharan Daniek Verdonk Ruben Willemsen


Download ppt "Voorlichting VWO 6 oktober 2011 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Fred Bouwhuis Decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google