De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 6 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 6 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 6 oktober 2010

2 Kennismaking Mentoren •Mevr. Van Wissen •Dhr. Overtoom •Mevr. van de Reek En verder … •Dhr. Kwakman •Dhr. van Arenthals

3 Programma •Examen(jaar) •Slaag-zaknorm •Loopbaanoriëntatie •Aanmelding •Studiefinanciering Pauze •Gesprek met mentor

4 Examen(jaar) • Drie toetsperiodes (SE) en CE (1e en 2e tijdvak) • Vakken met alleen een SE –Vakken met alleen een beoordeling: ckv en lo –Vakken die meetellen voor het combinatiecijfer: anw, maatschappijleer, literatuur en profielwerkstuk –Vakken met een eigen cijfer op de examenlijst: informatica, nlt en bsm • Vakken met een SE en een CE (50-50) - Alle overige vakken

5 Slaag-zaknorm 6V •Alle vakken tellen even zwaar •Compensatiemogelijkheid van onvoldoendes •Cijfer voor Profielwerkstuk •Combinatiecijfer: ANW, MA, PWS en LIT •School kiest voor KCV als onderdeel klassieke taal

6 GESLAAGD •Alles 6 of hoger of •1x5, rest 6 of hoger of •2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 en alle vakken gemiddeld 6.0 en •Geen cijfer lager dan 4* en •CKV en LO voldoende of goed •(Niet) geslaagd: recht om CE van één vak te herkansen in het 2 e tijdvak * N.B. ook het afgeronde cijfer van een vak dat onderdeel is van het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een afgeronde 4.

7 7 Examenzaken  TeleTOP  Dhr. Roos examensecretaris  Regeling verzuim

8 Loopbaanoriëntatie

9 MOGELIJKHEDEN NA HET VWO-EXAMEN

10 V.W.O W.O. WERKEN STUDEREN H.B.O.WERKEN BUITENLAND

11 WO  3 jarige bachelor opleiding  Meeste opleidingen hanteren aan het eind van het 1 e jaar (propedeuse) een bindend studieadvies (BSA)  1 - 2 jaar masteropleiding

12 HBO  4 jarige bachelor opleiding  1e jaar propedeuse: ook hier selectie via bindend studieadvies  Na HBO bachelor soms éénjarige master mogelijk op HBO tegen kostprijs  Doorstroom naar master WO via schakelprogramma op Universiteit of aansluitprogramma op HBO (selectie).

13 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan : • Oriënteren • Verkennen • Verdiepen Klas 4 en 5 Klas 5 en 6 • Knoop doorhakkenKlas 6

14 Verdiepen  Zo goed mogelijk beeld krijgen van de opleiding(en) en alles daarom heen:  Website oscarromero.dedecaan.net en Keuzeweb Website oscarromero.dedecaan.net  Studiekeuze123 Studiekeuze123  Open Dagen, Voorlichtingsdagen  Proefstuderen, Webklassen, Masterclasses, Meeloopdagen  Last Minute Voorlichting

15 Studiekeuze in klas 6  Ordenen van gegevens  Volgorde voorkeur opleiding  Eventueel alternatief (nodig bij loting en selectie)  Knoop doorhakken

16 Aanmelding  Vrije toelating Inschrijven via www.studielink.nlwww.studielink.nl  Beperkte toelating - Loting (+cijfergem.) Inschrijven vóór 15 mei 2011 via studielink ( demo studielink )demo studielink - Decentrale selectie, aanmelden voor 15 januari bij de instelling!! (Ook altijd aanmelden voor loting!)  Aanvullende eisen - Voor beperkt aantal HBO opleidingen o.a. A.L.O. en Kunstacademie - Inschrijven vóór 15 januari 2011 bij de opleiding zelf.

17 Wie zal dat betalen ?  Tegemoetkoming Ouders  Tegemoetkoming Scholieren (18+)  Studiefinanciering Hoger Onderwijs www.ib-groep.nl

18 Tegemoetkoming Ouders  Bestemd voor leerlingen t/m17 jaar  Onderdeel van het Kindgebonden Budget (inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar)  In principe automatisch via belastingdienst  Info: www.toeslagen.nlwww.toeslagen.nl  Aanvragen bij IB-GroepIB-Groep

19 Tegemoetkoming Scholieren (18+)  Subsidieregeling, altijd zeker 3 maanden van tevoren aanvragen!!  Kinderbijslag vervalt  Iedereen een basistoelage van zo’n €100 per maand  Mogelijk aanvullende toelage van max. €160 per maand, afhankelijk van belastbaar inkomen ouders/verzorgers  Uitwonende leerling hogere bedragen

20 Studiefinanciering Hoger Onderwijs  Voor iedereen tot 30 jaar die studeert in HBO en WO  Het is een Prestatiebeurs!  Aanvragen zeker drie maanden van tevoren bij ib-groep via studielink, zie IB- groep/StudiefinancieringIB- groep/Studiefinanciering

21 Prestatiebeurs  Beurs is een lening  Bij voldoende prestaties wordt het (niet geleende deel) een gift. Binnen 10 jaar moet een (bachelor-)diploma behaald zijn.  Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart  Aantal jaren recht op studiefinanciering is afhankelijk van de studieduur ( normaal 4 jaar)  Daarna maximaal 3 jaar lening (tot ongeveer 830 euro per maand), dus altijd terugbetalen!

22 Studiefinanciering Hoger Onderwijs  Basisbeurs + OV-jaarkaart  Aanvullende beurs  Rentedragende lening  Collegegeldkrediet

23 Basisbeurs + OV-jaarkaart  Krijgt elke student in Hoger Onderwijs  Particulier onderwijs niet altijd  Thuiswonend ongeveer € 95 per maand  Uitwonend ongeveer € 266 per maand  OV- jaarkaart keuze uit: - weekkaart - weekendkaart

24 Aanvullende beurs  Moet de student wel apart aanvragen!  Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide ouders*  Maximaal ongeveer € 221 thuiswonend € 241 uitwonend * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via Burgerservice-nummer.

25 Rentedragende lening  Maakt een deel van de studenten gebruik van (velen werken er zelf bij, mag tot 13.000 euro belastbaar inkomen)  Zelf bepalen hoeveel je leent tot een maximum van € 287 tegen 2,4% (2010)  Extra: bedrag aanvullende beurs lenen mag!  Na afloop van de studie terug betalen in 15 jaar met minimaal € 45 per maand (rente loopt wel door!)  Collegeld= € 1672  Collegegeldkrediet, maximaal € 139 per maand

26 Budget student thuiswonend uitwonend  Basisbeurs€ 95€ 266  Aanvullende beurs€ 221* € 241*  Lening (maximaal)€ 287 € 287  Collegegeldkrediet € 139 € 139  Totaal € 742 € 933  Bedragen per maand vanaf 1 september van het studiejaar! * Afhankelijk van inkomen van beide ouders

27 De Zorgverzekering  18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten  Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst, tot maximaal 61 euro per maand

28 Kosten o.a.  Collegegeld€ 1672  Boeken enz. € 500 - € 1500  Kamerhuur gemiddeld € 325 per maand  Zorgverzekering € 1300  Levensonderhoud  Kleding  Andere verzekeringen  Enz. enz.  Zie NIBUD

29 Misschien heeft u nog wat te vragen !

30 En toen …… was er koffie !


Download ppt "Voorlichtingsavond 6 VWO Woensdag 6 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google