De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 6 VWO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 6 VWO"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 6 VWO
Woensdag 6 oktober 2010

2 Kennismaking En verder … Dhr. Kwakman Dhr. van Arenthals Mentoren
Mevr. Van Wissen Dhr. Overtoom Mevr. van de Reek En verder … Dhr. Kwakman Dhr. van Arenthals

3 Programma Examen(jaar) Slaag-zaknorm Loopbaanoriëntatie Aanmelding
Studiefinanciering Pauze Gesprek met mentor

4 Examen(jaar) Drie toetsperiodes (SE) en CE (1e en 2e tijdvak)
Vakken met alleen een SE Vakken met alleen een beoordeling: ckv en lo Vakken die meetellen voor het combinatiecijfer: anw, maatschappijleer, literatuur en profielwerkstuk Vakken met een eigen cijfer op de examenlijst: informatica, nlt en bsm Vakken met een SE en een CE (50-50) - Alle overige vakken

5 Slaag-zaknorm 6V Alle vakken tellen even zwaar
Compensatiemogelijkheid van onvoldoendes Cijfer voor Profielwerkstuk Combinatiecijfer: ANW, MA, PWS en LIT School kiest voor KCV als onderdeel klassieke taal

6 GESLAAGD Alles 6 of hoger of 1x5, rest 6 of hoger of
2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 en alle vakken gemiddeld 6.0 en Geen cijfer lager dan 4* en CKV en LO voldoende of goed (Niet) geslaagd: recht om CE van één vak te herkansen in het 2e tijdvak * N.B. ook het afgeronde cijfer van een vak dat onderdeel is van het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een afgeronde 4.

7 Examenzaken TeleTOP Dhr. Roos examensecretaris Regeling verzuim

8 Loopbaanoriëntatie Beste ouders,
Wanneer het een beetje mee zit is het de vierde 4 keer dat ik mag toespreken in het kader van Loopbaanoriëntatie. In klas drie i.v.m. de keuze van een profiel, in klas 4 om u te wijzen op het kiezen van een vervolg opleiding, zie ook in klas 5 en nu proberen we de puntjes op de i te zetten. Verhouding:1/3 zegt het al zeker te weten, 1/3 twijfelt tussen een aantal opleidingen of vestigingsplaatsen, 1/3 weet het nog niet. Slechts een paar ll van die laatste groep zegt een gesprek met de decaan nodig te hebben om tot een keuze te kunnen komen. Sommigen geven, terecht, aan dat ze zich nog verder moeten verdiepen (350 opleidingen wo, 700 hbo). Daar krijgen ze van ons dit jaar zeker de ruimte voor, maar ze zitten natuurlijk wel in het examenjaar, dus het moet wel verantwoord zijn. Bij de decaan aanvragen. Ze hebben ook zeker uw advies en steun nodig. Wij en zij moeten zeker proberen te voorkomen dat ze het volgend jaar nog niet weten of binnen de kortste keren stoppen met hun studie. Schrikbeeld: Orientatiejaar euro voor max ½ jaar, geen studiefinanciering en ov, wel de mogelijkheid om aanschuifonderwijs te volgen en testen te doen. Maar dat kan nu ook met masterclasses, proefstuderen, meeloopdagen enz en onze testen. Ik hoop met mijn bijdrage U een steuntje in de rug te kunnen geven zodat uw zoon/dochter tot een verantwoorde keuze komt.

9 MOGELIJKHEDEN NA HET VWO-EXAMEN
Nog 1x maal even de mogelijkheden kort doornemen

10 H.B.O. WERKEN W.O. V.W.O BUITENLAND WERKEN STUDEREN
Dit schema heeft u als het goed is al een paar keer gezien. Ik beperk mij nu even tot de meest voor de handliggende vervolgkeuzes: Hbo en WO. Landelijk nu 18/82%. Vorig eindexamenjaar 6vwo: rond 15/85%. Het aantal HBO-keuzes daagt gestaag, waarschijnlijk vooral vanwege het feit dat steeds meer WO-opleidingen ook een praktische component krijgen of wat meer opleiden voor een specifiek beroep. Voorbeeld: Academische lerarenopleiding primair onderwijs en iniversitaire lerarenopleiding 2e graads zit er aan te komen!! Een beperkt aantal leerlingen gaan een jaar naar het buitenland, vooral werken in Australië is populair. Ik wijs u er wel op dat steeds meer vervolgopleidingen, of het nu HBO ( Verplichte stage) of vwo is, daar ruimte voor bieden .In het bachelor systeem kun je ook studiepunten in het buitenland behalen (Werken studeren duaal: bijv. accountancy) BUITENLAND WERKEN STUDEREN

11 WO 3 jarige bachelor opleiding
Meeste opleidingen hanteren aan het eind van het 1e jaar (propedeuse) een bindend studieadvies (BSA) 1 - 2 jaar masteropleiding Om gelijkschakeling te krijgen binnen Europa en het beter mogelijk te maken om met je diploma verder te studeren of te gaan werken, heeft men een aantal jaren geleden het bachelor/master systeem ingevoerd. Bachelor kan breed zijn. Masteropl. gericht op specialisatie (aansluit- of doorstroommaster 1jr), bedrijfsleven (Professionele of Beroepsgerichte master 1-2 jr, vaak stage of duaal), onderwijs (Educatieve master 2jr), dan wel verdieping (Onderzoeks-research master 2jr (specialisatie). Titel bachelor of art/ of science . Goed bij de opleiding informeren. Propedeuse blijft. Via internet en opendagen nagaan wat de opleidingen voor masteropleiding hebben en hoelang!!! Daar verandert veel. Universitair onderwijs vooral gericht op de vraag Waarom, men is onderzoekend nieuwsgierig Bachelor voorbereidend, master verdiepend. Op zich is het mogelijk dat men na een universitaire bachelor gaat werken, de praktijk zal zijn dat men verder gaat met een master. Leerlingen schrikken vaak terug voor Universiteit, denken dat ze dat niet aankunnen. Een gemiddelde tot goede VWO leerling moet een universitaire opleiding aankunnen, hangt meer af van je instelling, meer praktisch of meer theoretisch.

12 HBO 4 jarige bachelor opleiding
1e jaar propedeuse: ook hier selectie via bindend studieadvies Na HBO bachelor soms éénjarige master mogelijk op HBO tegen kostprijs Doorstroom naar master WO via schakelprogramma op Universiteit of aansluitprogramma op HBO (selectie). HBO kent ook een bachelor opleiding. 4 jaar i.t.t. WO 1e jaar propedeuse jaar, bindend studieadvies afhankelijk van resultaat 1e jaar. Doorstroom naar wo master heel soms mogelijk via aansluitprogramma. Bij overstap bachelor hbo naar bachelor wo wel vrijstelling, dus bachelor wo vaak verkort te halen, daarna doorstroom mogelijk naar master. Het is in principe ook mogelijk om na een HBO-propedeuse door te stromen naar WO-bachelor, maar per opleiding navragen. (Lijkt niet succesvol te zijn, bij rechten UvA haalt 0% het)

13 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan: Oriënteren Klas 4 en 5 Verkennen
Verdiepen Klas 5 en 6 Kort doorlopen welke fasen met onderscheid in het kiezen van een vervolgopleiding. Het systeem is ontleent aan de opendagenbrochures van de HBO en WO opleidingen. Citeren aantal activiteiten. Via de iconen kan de leerling zien waarvoor die activiteit bestemd is Orienteren: verschil HBO-WO, Welke opleidingen passen bij mijn profiel? Hoe kan ik een goed beeld krijgen van een opleiding/hogeschool. Welke zijn er, Hoe zit een studie in elkaar. Dit jaar nieuwe opzet van de studie in het HBO en WO nl een bachelor/master structuur etc. 4vwo verkennen:hoeveel praktijk zit er in de opleiding welke afstudeerrichtingen zijn er mogelijk Is de opleiding bereikbaar of moet ik op kamers verdiepen: bijv; een dagje meelopen, een bepaalde opleiding onderzoeken, zelfde opleidingen vergelijken knoop doorhakken alles op een rijtje zetten Knoop doorhakken Klas 6

14 Verdiepen Website oscarromero.dedecaan.net en Keuzeweb
Zo goed mogelijk beeld krijgen van de opleiding(en) en alles daarom heen: Website oscarromero.dedecaan.net en Keuzeweb Studiekeuze123 Open Dagen, Voorlichtingsdagen Proefstuderen, Webklassen, Masterclasses, Meeloopdagen Last Minute Voorlichting Men moet een verantwoorde keuze maken!!!!!!!!!!!!!!!!. Soms besteedt men relatief meer tijd aan het kopen van verantwoorde schoenen, broek etc. dan aan een studie. Binnenkort verschijnen weer de bijlagen van de kranten en Elzevier met zijn extra editie over de beste studies. De studie moet weer een uitdaging zijn. Niemand de deur uit zonder meeloopdag!Universiteiten en HBO willen dit verplicht gaan stellen! Speciale universiteiten University College in Utrecht/Amsterdam en Roosevelt Academy in Middelburg, wordt bediend vanuit Utrecht. Internationaal academisch onderwijs op hoog niveau. Engels de voertaal, engels campussysteem, zeer intensief, breed programma. Er zijn verschillen tussen opleidingen en universiteiten, zie Elzevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Kan zijn dat uw zoon/dochter op kamers moet. Is hij/zij daar aan toe?????????????????? Besteed de tijd die nog rest aan opendagen, meelopen,adviezen vrienden en ouders etc. Veel leerlingen vragen Wat kan ik er mee worden??????????????????? Moeilijk te zeggen, bij een academische opleiding leren ze je problemen op te lossen. Dat kan vanuit een taal maar ook vanuit een economische studie zijn. Het hangt van je eigen ambitie af waar je later terecht komt.

15 Studiekeuze in klas 6 Ordenen van gegevens Volgorde voorkeur opleiding
Eventueel alternatief (nodig bij loting en selectie) Knoop doorhakken

16 Aanmelding Vrije toelating Inschrijven via www.studielink.nl
Beperkte toelating - Loting (+cijfergem.) Inschrijven vóór 15 mei 2011 via studielink ( demo studielink ) - Decentrale selectie, aanmelden voor 15 januari bij de instelling!! (Ook altijd aanmelden voor loting!) Aanvullende eisen - Voor beperkt aantal HBO opleidingen o.a. A.L.O. en Kunstacademie - Inschrijven vóór 15 januari 2011 bij de opleiding zelf. Inschrijving gaat altijd via Studielink. Dat is een instrument dat alle instellingsadministraties en de IB-Groep (Informatie Beheer Groep) met elkaar gaat verbinden. Studielink verzorgt de informatie-uitwisseling tussen de instellingen en de overheid en tussen de instellingen onderling. Zo gaat Studielink er bijvoorbeeld voor zorgen dat inschrijfgegevens van een student met een druk op de knop terecht komen bij zowel de instelling als de IB- Groep. , Apart studiefinanciering aanvragen (via knop studielink). Loting!!!!! Nog steeds loting voor geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde, criminologie, psychologie enz. bestaat er een numerus fixus. Hoewel het aantal opleidingsplaatsen wordt verruimd, nog steeds te weinig. Inschrijven voor 15 mei, en een tweede keuze maken, Kan zijn werken, een andere studie of België In België toelating via een toelatingsexamen, pittige wiskunde zonder gebruik te mogen maken van een rekenmachine. Kamer situatie in België rianter Er is ook nog sprake van decentrale loting via de universiteit. Je kunt dus solliciteren . Zeker bij de UU, UvA, Erasmus, VU geneeskunde kent 50% toe via decentrale loting. Psychologie Uva ook. Solliciteren voor 15 januari, brief schrijven naar de opleiding van je keuze. Enige werkervaring in de gezondheidszorg kan een pre zijn. Vorig jaar bij diergeneeskunde leerlingen toegelaten via decentraal en ook via loting toegelaten Plasterk wil naar 100% selectie! Bij aanvullende eisen pas na toelating Hogeschool aanmelden via Studielink

17 Wie zal dat betalen ? Tegemoetkoming Ouders
Tegemoetkoming Scholieren (18+) Studiefinanciering Hoger Onderwijs Kort overzicht van de subsidiemogelijkheden in het onderwijs. tegemoetkoming studiekosten ouders, afhankelijk van het inkomen van de verzorgende heeft men recht op deze tegemoetkoming Tegemoetkoming scholieren, iedere leerling die 18 jaar wordt en in het voortgezet onderwijs zit krijgt dit, voor de ouders vervalt de kinderbijslag Wanneer uw zoon/dochter naar het vervolgonderwijs gaat dan krijgt hij/zij een basisbeurs, slim om eens te kijken hoe dat allemaal geregeld is. Aan een studie zitten behoorlijk wat kosten. De overheid gaat uit van € 700 uitwonend en € 530 thuiswonend. Het kan best zijn dat uw zoon/dochter kiest voor een studie in een plaats waardoor men genoodzaakt is om op kamers te gaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alles is te vinden op bovenstaande website, ook over de opgebouwde schuld

18 Tegemoetkoming Ouders
Bestemd voor leerlingen t/m17 jaar Onderdeel van het Kindgebonden Budget (inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar) In principe automatisch via belastingdienst Info: Aanvragen bij IB-Groep

19 Tegemoetkoming Scholieren (18+)
Subsidieregeling, altijd zeker 3 maanden van tevoren aanvragen!! Kinderbijslag vervalt Iedereen een basistoelage van zo’n €100 per maand Mogelijk aanvullende toelage van max. €160 per maand, afhankelijk van belastbaar inkomen ouders/verzorgers Uitwonende leerling hogere bedragen Hiermee hebben alle leerlingen te maken die in de loop van dit jaar 18 worden, dus aanvragen want je moeder krijgt geen kinderbijslag meer.ook hier thuis en uitwonend. Uitwonend is € 235. 3 maanden voor je 18 wordt aanvragen, kinderbijslag vervalt

20 Studiefinanciering Hoger Onderwijs
Voor iedereen tot 30 jaar die studeert in HBO en WO Het is een Prestatiebeurs! Aanvragen zeker drie maanden van tevoren bij ib-groep via studielink , zie IB- groep/Studiefinanciering

21 Prestatiebeurs Beurs is een lening
Bij voldoende prestaties wordt het (niet geleende deel) een gift. Binnen 10 jaar moet een (bachelor-)diploma behaald zijn. Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart Aantal jaren recht op studiefinanciering is afhankelijk van de studieduur ( normaal 4 jaar) Daarna maximaal 3 jaar lening (tot ongeveer 830 euro per maand), dus altijd terugbetalen! Er is een wetsvoorstel aangenomen waarbij alleen het behalen van een diploma binnen 10 jaar nog bepaalt of je prestatiebeurs wordt omgezet in een gift. Stoppen Als je vóór 1 februari van het studiejaar waarin je voor het eerst de prestatiebeurs krijgt je studiefinanciering stopzet, hoef je de tot dan toe ontvangen prestatiebeurs niet terug te betalen. Het aantal studiepunten dat je tot 1 februari hebt gehaald is niet relevant. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Stop je voor 1 februari? Geef dan direct aan ons door dat je bent gestopt. Wanneer je na het eerste jaar stopt en je hebt een aanvullende lening dan hoef je deze niet terug te betalen. Alleen de basisbeurs betaal je terug OV jaarkaart valt ook onder de prestatienorm kosten nu € 80 + rente per maand. Niet binnen 10 jaar je diploma, dan terugbetalen Afhankelijk van de officiële studieduur van je studie krijg je de beurs. Meeste studies 4 jaar!! Doe je na WO bachelor nog een tweejarige master dan soms nog 1 jaar prestatiebeurs. Praktijk: geen studiefinanciering voor master!

22 Studiefinanciering Hoger Onderwijs
Basisbeurs + OV-jaarkaart Aanvullende beurs Rentedragende lening Collegegeldkrediet De financiering kan uit de volgende onderdelen bestaan: basisbeurs +OV jaarkaart (onder de 18 1 kwartaal (1 oktober) wachten, geldt ook voor ov-jaarkaart) Aanvullende beurs afhankelijk van het inkomen van de natuurlijke ouders| Rentedragende lening, vraag je aan wanneer je geen probleem hebt met lenen voor je studie, later terugbetalen Collegegeldkrediet per maand 130 euro om collegegeld te kunnen betalen

23 Basisbeurs + OV-jaarkaart
Krijgt elke student in Hoger Onderwijs Particulier onderwijs niet altijd Thuiswonend ongeveer € 95 per maand Uitwonend ongeveer € 266 per maand OV- jaarkaart keuze uit: - weekkaart - weekendkaart Studenten die studievertraging oplopen in verband met handicap of bijzondere omstandigheden bijv. Dyslexie kunnen een jaar extra krijgen, gedurende de studie aanvragen 17-jarigen vanaf 1 oktober beurs en ov-jaarkaart

24 Aanvullende beurs Moet de student wel apart aanvragen!
Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide ouders* Maximaal ongeveer € 221 thuiswonend € 241 uitwonend * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via Burgerservice-nummer. Peiling van 2 jaar geleden met eventuele studieschuld, ook afh van aantal broers en zussen met aanvullende beurs en zonder studiefinanciering Kan ook geleend worden!! Na je 12e geen contact meer met 1 van de natuurlijke ouders, dan mag je aanvragen dit inkomen buiten beschouwing te laten (deze ouder wordt dan niet geacht mee te betalen)

25 Rentedragende lening Maakt een deel van de studenten gebruik van (velen werken er zelf bij, mag tot euro belastbaar inkomen) Zelf bepalen hoeveel je leent tot een maximum van € tegen 2,4% (2010) Extra: bedrag aanvullende beurs lenen mag! Na afloop van de studie terug betalen in 15 jaar met minimaal € 45 per maand (rente loopt wel door!) Collegeld= € 1672 Collegegeldkrediet, maximaal € 139 per maand Aanvullende beurs mag ook geleend worden. Extra 3 jaar ruim 800 euro per maand. Twee jaar na einde studie beginnen met betalen! (wel extra rente)

26 Budget student thuiswonend uitwonend Basisbeurs € 95 € 266
Aanvullende beurs € 221 * € 241* Lening (maximaal) € € 287 Collegegeldkrediet € € 139 Totaal € € 933 Bedragen per maand vanaf 1 september van het studiejaar! * Afhankelijk van inkomen van beide ouders Overheid verwacht dat ouders aanvullen en dat is ook zeker nodig

27 De Zorgverzekering 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten
Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst, tot maximaal 61 euro per maand Want ook dit speelt!

28 Kosten o.a. Collegegeld € 1672 Boeken enz. € 500 - € 1500
Kamerhuur gemiddeld € 325 per maand Zorgverzekering € 1300 Levensonderhoud Kleding Andere verzekeringen Enz. enz. Zie NIBUD U ziet dat uw zoon/dochter nooit uitkomt met wat hij/zij aan beurs, aanvullend en lenend kan verkrijgen. De overheid gaat er vanuit dat de ouders ook bijdragen aan de studiekosten van hun studerende kind. Straks toch studeren?!

29 Misschien heeft u nog wat te vragen !

30 En toen …… was er koffie!


Download ppt "Voorlichtingsavond 6 VWO"

Verwante presentaties


Ads door Google