De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 5 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 5 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 5 september 2013

2 Voorstellen Mentoren Mevrouw Van der Meulen (V6B) Mevrouw Van den Reek (V6C) Mevrouw Veldhuis (vanavond afwezig) En verder … Dhr. Van Arenthals, decaan Mevrouw Ter Velde, deelschoolleider vwo

3 Examen(jaar) Slaag-zaknorm Examenzaken Loopbaanoriëntatie Aanmelding Studiefinanciering Kennismaking met de mentor Programma

4 Examen(jaar) Drie toetsperiodes (SE) en CE (1e en 2e tijdvak) Vakken met alleen een Schoolexamen (SE) – Vakken met alleen een beoordeling: ckv en lo – combinatiecijfer: – anw – maatschappijleer – literatuur – profielwerkstuk – Vakken met een eigen cijfer op de examenlijst: informatica, nlt en bsm Vakken met een SE en een CE (50% - 50%) - Alle overige vakken

5 Slaag-zaknorm - Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen is minstens 5.5. - Maximaal één 5 voor de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. - Bovendien: 1. alle eindcijfers 6 of hoger te zijn, of 2. 1 x 5 en de rest 6 of hoger, of 3. 1 x 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger waarbij het gemiddelde minstens een 6,0 is, of 4. 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger waarbij het gemiddelde minstens een 6,0 is. - De ondergrens voor de afzonderlijke vakken binnen het combinatiecijfer is het cijfer 4. - CKV en LO moeten afgesloten worden met een voldoende of goed Het combinatiecijfer telt mee als één cijfer in de slaag-zaknorm en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren.

6 Examenzaken TeleTOP Examensecretaris, dhr. Roos en mw. Tensen Regeling verzuim

7 Vragen?

8 Loopbaanoriëntatie Naar een verantwoorde keuze

9 MOGELIJKHEDEN NA HET VWO-EXAMEN H.B.O. V.W.O WERKEN STUDEREN W.O. BUITENLAND

10 Wetenschappelijk Onderwijs WO/Universiteit: 3 jarige bachelor opleiding Meeste opleidingen hanteren aan het einde van het 1 e jaar (propedeuse) een bindend afwijzend studieadvies (BAS) 1 - 2 jaar masteropleiding

11 Hoger Beroepsonderwijs HBO: 4 jarige bachelor opleiding 1e jaar propedeuse: ook hier selectie via BAS Na HBO bachelor soms éénjarige master mogelijk op HBO tegen kostprijs Doorstroom naar master WO via pre-master op Universiteit of aansluitprogramma op HBO (selectie).

12 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan : Oriënteren Verkennen Verdiepen Klas 4 en 5 Klas 5 en 6 Knoop doorhakkenKlas 6

13 Verdiepen Zo goed mogelijk beeld krijgen van de opleiding(en) en alles daarom heen: Website oscarromero.dedecaan.net Studiekeuze123 Open Dagen, Voorlichtingsdagen Proefstuderen, Webklassen, Masterclasses, Meeloopdagen Last Minute Voorlichting

14 Studiekeuze in klas 6 Ordenen van gegevens Volgorde voorkeur opleiding Eventueel alternatief (nodig bij loting en selectie) Knoop doorhakken

15 Aanmelding Opleidingen met vrije toelating Aanmelden via www.studielink.nl uiterlijk op 1 mei 2014. Door zich voor of op 1 mei aan te melden, verwerft de aankomende student toelatingsrecht. Het is dan wel verplicht om deel te nemen aan studiekeuze-activiteiten van de opleiding. Tot 1 september mag echter nog wel van opleiding gewisseld worden en blijft het toelatingsrecht gelden. Wanneer men zich niet voor 1 mei voor een opleiding heeft aangemeld, beslist de opleiding of zij de aankomende student toelaten.www.studielink.nl Dit toelatingsrecht geldt echter niet voor opleidingen met een beperkte toelating. Daarvoor gelden aparte regels: Opleidingen met beperkte toelating - Loting (numerus fixus) (afhankelijk van cijfergemiddelde, bij 8.0 gemiddeld voor eindcijfers altijd toelating) Aanmelden vóór 1? mei 2014 via studielink! Men mag slechts bij 1 lotingsstudie meeloten! - Decentrale Selectie (vaak bij lotingsstudies, soms wordt zelfs 100% geselecteerd), aanmelden tussen 15? januari en 1? mei 2014 via studielink. Let op: de uiterste aanmeldingsdatum wordt door de opleiding bepaald (Men moet zich ook altijd aanmelden voor loting!) - Aanvullende eisen Voor een aantal HBO opleidingen, bijv. A.L.O., Creatieve Therapie en Kunstacademie. Inschrijven in veel gevallen (kan ook vroeger zijn) vóór 15 ? januari 2014 bij de opleiding zelf. Na aanname moet men zich nog via studielink aanmelden.

16 Wie zal dat betalen ? Tegemoetkoming Scholieren (18+) Studiefinanciering Hoger Onderwijs

17 Tegemoetkoming Scholieren (18+) Subsidieregeling voor scholieren van 18 jaar of ouder. Tijdig aanvragen (bij voorkeur 3 maanden van tevoren) Kinderbijslag vervalt Iedere middelbare scholier ontvangt een basistoelage van zo’n €106 per maand Mogelijk aanvullende toelage van max. €82 per maand, afhankelijk van belastbaar inkomen ouders/verzorgers Loopt tot 1 juli van het examenjaar. Wanneer men gaat studeren kan er apart overbrugging aangevraagd worden tot 1 september Uitwonende leerlingen krijgen hogere bedragen

18 Studiefinanciering Hoger Onderwijs Voor iedereen tot 30 jaar die studeert in HBO en WO Geldt in ieder geval nog voor het komend studiejaar! Het is een Prestatiebeurs! Aanvragen zeker drie maanden van tevoren via Duo/Studiefinanciering/Studiefinanciering Recht op studiefinanciering Hoger Onderwijs voor 18 jaar en ouder vanaf 1 september Nog geen 18 jaar voor 1 juli: kinderbijslag loopt door tot 1 oktober, vanaf 1 oktober pas recht op studiefinanciering en OV-jaarkaart

19 Prestatiebeurs Beurs is officieel een lening. Bij voldoende prestaties wordt het (niet geleende deel) een gift. Binnen 10 jaar moet een bachelor-diploma behaald zijn. Anders alles terugbetalen! Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart (studentenreisproduct) (per maand gebruik wordt ongeveer 100 euro per maand in rekening gebracht) Aantal jaren recht op studiefinanciering is afhankelijk van de officiële studieduur (meestal 3 - 4 jaar bachelor, 1-2 jaar master) Daarna maximaal 3 jaar alleen nog een lening (tot 873 euro per maand) De OV-jaarkaart loopt dan slechts één jaar door.

20 Studiefinanciering Hoger Onderwijs Basisbeurs + OV-jaarkaart (studentenreisproduct) Aanvullende beurs Rentedragende lening Collegegeldkrediet

21 Basisbeurs + Studentenreisproduct Krijgt elke student in het Hoger Onderwijs Particulier onderwijs niet altijd Thuiswonend € 98 per maand Uitwonend ongeveer € 273 per maand Studentenreisproduct, keuze uit: - weekabonnement - weekendabonnement Persoonlijke OV-chipkaart apart aanvragen en koppelen aan studentenreisproduct Recht op een extra reiskostenvergoeding indien: de onderwijsinstelling (of een stage-adres) niet (tijdig) bereikbaar is met het openbaar vervoer (afhankelijk van les- en stagetijden) of de afstand van het woonadres naar de dichtstbijzijnde ov-halte meer is dan 2,5 kilometer

22 Aanvullende beurs Moet de student wel apart aanvragen! Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide ouders* Maximaal circa € 232 voor thuiswonende student en € 252 uitwonend * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via het BurgerServiceNummer

23 Rentedragende lening Maakt een deel van de studenten gebruik van (velen werken er zelf bij, mag tot 13.531 euro belastbaar inkomen) Zelf bepalen hoeveel je leent tot een maximum van € 288 tegen circa 0,6 % (2013, is variabel) Extra: bedrag aanvullende beurs lenen mag! Na afloop van de studie terugbetalen in 15 jaar met minimaal € 45 per maand (rente loopt wel door!) Collegeld = € 1835 Collegegeldkrediet, maximaal € 153 per maand

24 Budget student Thuiswonend Uitwonend Basisbeurs € 98 € 273 Aanvullende beurs € 232* € 252* Lening (maximaal) € 288 € 288 Collegegeldkrediet € 153 € 153 Totaal € 771 € 966 Bedragen per maand vanaf 1 september van het studiejaar! * Afhankelijk van inkomen van beide ouders

25 De Zorgverzekering 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst, tot maximaal 88 euro per maand

26 Kostenposten Collegegeld Boeken enz. Kamerhuur gemiddeld Zorgverzekering Levensonderhoud Kleding Andere verzekeringen Enz. enz. Zie NIBUD

27 Misschien heeft u nog vragen ?

28 Naar de lokalen met mentoren: V6B (mevrouw Van der Meulen) 0.11 V6C (mevrouw Van den Reek) 0.12


Download ppt "Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 5 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google