De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersveiligheid en ruimte Opbouw van intensiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersveiligheid en ruimte Opbouw van intensiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersveiligheid en ruimte Opbouw van intensiteiten

2 Project Verkeersveiligheid & ruimte Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering BV Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering BV

3 ...welkom!...  Terugblik  Vragen  Programma van vandaag  Terugblik  Vragen  Programma van vandaag

4 Cascade- verkeer te laat in het proces  Kijk naar structuur  Planologie  Ruimtelijke ordening/ ontwikkeling  Verkeersplanologie  Kijk naar de plek  Stedenbouwkundige uitwerking  Landschapsarchitectuur  Verkeersontwerp  Kijk naar het gebruik  Individueel gedrag  Kijk naar structuur  Planologie  Ruimtelijke ordening/ ontwikkeling  Verkeersplanologie  Kijk naar de plek  Stedenbouwkundige uitwerking  Landschapsarchitectuur  Verkeersontwerp  Kijk naar het gebruik  Individueel gedrag

5 Inrichting en structuur Slechte inrichting Goede inrichting Slechte wegen- structuur Grote problemen, kostbare maatregelen Goede inrichting is lapmiddel, kostbare maatregelen Goede wegen- structuur Met haven in zicht gestrand Maatregelen kunnen eenvoudig zijn Goed resultaat Verkeersveiligheid vanzelf in orde

6 Oude en nieuwe namen Oude naamNieuwe naam autosnelweg autowegStroomwegen hoofdverzamelwegenGebieds- ontsluitingswegen verzamelwegen wijkwegen buurtwegen Erftoegangswegen woonstraten woonerf

7 Opbouw intensiteiten  5 mvt/etm; soms meer, soms minder  Verkeer over wegen die daarvoor toegerust zijn  Structuur kiezen  As  Raster  Lus/ sectoren  Boom  5 mvt/etm; soms meer, soms minder  Verkeer over wegen die daarvoor toegerust zijn  Structuur kiezen  As  Raster  Lus/ sectoren  Boom

8 Casus Maasplein p pp p

9 Stedelijke structuren door de jaren  Historische centra tot ca 1850  Stedelijke en kleinschalige uitstraling  Fijnmazige en compacte bebouwing  Sterke functiemeningen  Menging van alle verkeer  Praktijk: beschermd stadsgezicht; autoluw tbv van langzaam verkeer; andere ontwerptechniek  Historische centra tot ca 1850  Stedelijke en kleinschalige uitstraling  Fijnmazige en compacte bebouwing  Sterke functiemeningen  Menging van alle verkeer  Praktijk: beschermd stadsgezicht; autoluw tbv van langzaam verkeer; andere ontwerptechniek

10

11 Bebouwingsgordels ca 1850-1920  Schilvormige uitbreidingen  Brede profielen op uitvalswegen (vaak oude polderwegen), met aan weerszijden voorzieningen  Daartussen bebouwingsblokken met hoge dichtheden  Stationsomgeving  Verkeer geleiden op uitvalswegen met behoud van oversteekbaarheid en woekeren met ruimte ertussen  Kijken of tangent voor auto mogelijk is  Schilvormige uitbreidingen  Brede profielen op uitvalswegen (vaak oude polderwegen), met aan weerszijden voorzieningen  Daartussen bebouwingsblokken met hoge dichtheden  Stationsomgeving  Verkeer geleiden op uitvalswegen met behoud van oversteekbaarheid en woekeren met ruimte ertussen  Kijken of tangent voor auto mogelijk is

12

13 Open bebouwing tot ca 1960  Wederopbouw  Rechte, soms sobere straten  Momofunctioneel, gericht op wonen  Gematigd hoge dichtheden laagbouw  Verbijzonderen raster,  Probleemgerichte aanpak  Wederopbouw  Rechte, soms sobere straten  Momofunctioneel, gericht op wonen  Gematigd hoge dichtheden laagbouw  Verbijzonderen raster,  Probleemgerichte aanpak

14

15 Jaren ‘60  Rechthoekige structuren, stempelbouw  Rasterstructuur, hoogbouw, gematigd hoge dichtheden; vooruitgangsdenken  Monofunctionele ruimten, zware kunstwerken  Overdimensionering verkeersruimte  Rigide scheiding verkeer  Raster verbijzonderen  Langzaam verkeer routes  Wegen met verkeersfunctie drastisch beperken  Rechthoekige structuren, stempelbouw  Rasterstructuur, hoogbouw, gematigd hoge dichtheden; vooruitgangsdenken  Monofunctionele ruimten, zware kunstwerken  Overdimensionering verkeersruimte  Rigide scheiding verkeer  Raster verbijzonderen  Langzaam verkeer routes  Wegen met verkeersfunctie drastisch beperken

16

17 Jaren ‘70  Bloemkool wijken  Vormeloze structuren, laagbouw, besloten ruimten  Problemen orientatie en zichtbaarheid  Smalle rijbaan, korte rechtstanden, doorsteekjes  Rommelige inrichting, woonerven, duur in beheer, veel verharding  Eenvormige bebouwing verbijzonderen  Detaillering  Bloemkool wijken  Vormeloze structuren, laagbouw, besloten ruimten  Problemen orientatie en zichtbaarheid  Smalle rijbaan, korte rechtstanden, doorsteekjes  Rommelige inrichting, woonerven, duur in beheer, veel verharding  Eenvormige bebouwing verbijzonderen  Detaillering

18

19 Jaren ‘80 en ‘90  Heldere structuren, gebiedsontsluitingswegen structurerend  Centrale as  Grote huizen met kleinere tuinen  Ondankbaar werk  Versnippering tegengaan met behoud van allure  Heldere structuren, gebiedsontsluitingswegen structurerend  Centrale as  Grote huizen met kleinere tuinen  Ondankbaar werk  Versnippering tegengaan met behoud van allure

20

21 Laatste jaren  Projectontwikkelaars, kleinere rol gemeente  Diversiteit  Soms duurzaam veilig vanaf begin meegenomen  Pas op termijn herstructureren  Projectontwikkelaars, kleinere rol gemeente  Diversiteit  Soms duurzaam veilig vanaf begin meegenomen  Pas op termijn herstructureren

22

23 Interessante woorden  Grijze wegen  Ritduurcriteria  Intensiteitencriteria  Risico-kencijfers  Mobiliteitsgenererend effect  Grijze wegen  Ritduurcriteria  Intensiteitencriteria  Risico-kencijfers  Mobiliteitsgenererend effect

24 Het totaalbeeld telt  Ruimtelijk beeld  Activiteiten  Verkeerskundig beeld  Is...totaalbeeld  Ruimtelijk beeld  Activiteiten  Verkeerskundig beeld  Is...totaalbeeld

25 Procestechnieken;  Procestechnieken  Vpl  Vpr  Etc.  Shared spaces/ gedeeld ruimtegebruik  De burger centraal  SAMENWERKING TUSSEN STEDENBOUW VERKEER!!!  Procestechnieken  Vpl  Vpr  Etc.  Shared spaces/ gedeeld ruimtegebruik  De burger centraal  SAMENWERKING TUSSEN STEDENBOUW VERKEER!!!


Download ppt "Verkeersveiligheid en ruimte Opbouw van intensiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google