De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersveiligheid en ruimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersveiligheid en ruimte"— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersveiligheid en ruimte
Opbouw van intensiteiten

2 Project Verkeersveiligheid & ruimte
Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering BV

3 ...welkom!... Terugblik Vragen Programma van vandaag

4 Cascade- verkeer te laat in het proces
Kijk naar structuur Planologie Ruimtelijke ordening/ ontwikkeling Verkeersplanologie Kijk naar de plek Stedenbouwkundige uitwerking Landschapsarchitectuur Verkeersontwerp Kijk naar het gebruik Individueel gedrag

5 Inrichting en structuur
Slechte inrichting Goede inrichting Slechte wegen- structuur Grote problemen, kostbare maatregelen Goede inrichting is lapmiddel, Goede wegen- structuur Met haven in zicht gestrand Maatregelen kunnen eenvoudig zijn Goed resultaat Verkeersveiligheid vanzelf in orde

6 Oude en nieuwe namen Oude naam Nieuwe naam autosnelweg autoweg
Stroomwegen hoofdverzamelwegen Gebieds-ontsluitingswegen verzamelwegen wijkwegen buurtwegen Erftoegangswegen woonstraten woonerf

7 Opbouw intensiteiten 5 mvt/etm; soms meer, soms minder
Verkeer over wegen die daarvoor toegerust zijn Structuur kiezen As Raster Lus/ sectoren Boom

8 Casus Maasplein p p p p

9 Stedelijke structuren door de jaren
Historische centra tot ca 1850 Stedelijke en kleinschalige uitstraling Fijnmazige en compacte bebouwing Sterke functiemeningen Menging van alle verkeer Praktijk: beschermd stadsgezicht; autoluw tbv van langzaam verkeer; andere ontwerptechniek

10

11 Bebouwingsgordels ca 1850-1920
Schilvormige uitbreidingen Brede profielen op uitvalswegen (vaak oude polderwegen), met aan weerszijden voorzieningen Daartussen bebouwingsblokken met hoge dichtheden Stationsomgeving Verkeer geleiden op uitvalswegen met behoud van oversteekbaarheid en woekeren met ruimte ertussen Kijken of tangent voor auto mogelijk is

12

13 Open bebouwing tot ca 1960 Wederopbouw Verbijzonderen raster,
Rechte, soms sobere straten Momofunctioneel, gericht op wonen Gematigd hoge dichtheden laagbouw Verbijzonderen raster, Probleemgerichte aanpak

14

15 Jaren ‘60 Rechthoekige structuren, stempelbouw Raster verbijzonderen
Rasterstructuur, hoogbouw, gematigd hoge dichtheden; vooruitgangsdenken Monofunctionele ruimten, zware kunstwerken Overdimensionering verkeersruimte Rigide scheiding verkeer Raster verbijzonderen Langzaam verkeer routes Wegen met verkeersfunctie drastisch beperken

16

17 Jaren ‘70 Bloemkool wijken Eenvormige bebouwing verbijzonderen
Vormeloze structuren, laagbouw, besloten ruimten Problemen orientatie en zichtbaarheid Smalle rijbaan, korte rechtstanden, doorsteekjes Rommelige inrichting, woonerven, duur in beheer, veel verharding Eenvormige bebouwing verbijzonderen Detaillering

18

19 Jaren ‘80 en ‘90 Heldere structuren, gebiedsontsluitingswegen structurerend Centrale as Grote huizen met kleinere tuinen Ondankbaar werk Versnippering tegengaan met behoud van allure

20

21 Laatste jaren Projectontwikkelaars, kleinere rol gemeente Diversiteit
Soms duurzaam veilig vanaf begin meegenomen Pas op termijn herstructureren

22

23 Interessante woorden Grijze wegen Ritduurcriteria
Intensiteitencriteria Risico-kencijfers Mobiliteitsgenererend effect

24 Het totaalbeeld telt Ruimtelijk beeld Activiteiten
Verkeerskundig beeld Is...totaalbeeld

25 Procestechnieken; Procestechnieken
Vpl Vpr Etc. Shared spaces/ gedeeld ruimtegebruik De burger centraal SAMENWERKING TUSSEN STEDENBOUW VERKEER!!!


Download ppt "Verkeersveiligheid en ruimte"

Verwante presentaties


Ads door Google