De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrede: - Romaans: pax, peace - Germaans: vrede, Friede (-> vriend, vrijen) - Hebreeuws:shalom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrede: - Romaans: pax, peace - Germaans: vrede, Friede (-> vriend, vrijen) - Hebreeuws:shalom."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7 Vrede: - Romaans: pax, peace - Germaans: vrede, Friede (-> vriend, vrijen) - Hebreeuws:shalom

8 Polemologie of: Irenologie De wetenschap van oorlog en vrede bestudeert processen rondom oorlog en vrede

9 Oorlog Vrede Bevrijding bloed, mensenlevens

10 Lucas 23: 32- 46 Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’

11 Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

12 Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

13 De boodschap van het kruis: 1. Ontferming

14 De boodschap van het kruis: 2. Vergeving

15 Jesaja 53: 5 Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons.

16 Hebreeën 10: 10 (…) wij zijn voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

17 1 Kor 6:20/1 Kor 7:23 U bent gekocht en betaald, dus …

18 De boodschap van het kruis: 3. Overwinning

19 Openbaring 12: 11 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen.

20 De boodschap van het kruis: 4. Vrije toegang, herstel van de relatie

21 Hebreeën 4: 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

22 De boodschap van het kruis: 5. Waardevol!

23 Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

24 In Jezus zegt God tegen je: Jij bent mijn geliefde zoon/dochter, in jou vind ik vreugde. (marcus 1: 11)

25 Matteus 11:28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust (=vrede!) geven.


Download ppt "Vrede: - Romaans: pax, peace - Germaans: vrede, Friede (-> vriend, vrijen) - Hebreeuws:shalom."

Verwante presentaties


Ads door Google