De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 cursus diaconie de tiltenberg diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 cursus diaconie de tiltenberg diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2."— Transcript van de presentatie:

1 1 cursus diaconie de tiltenberg diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2

2 2 cursus diaconie de tiltenberg Derde bijeenkomst Armoede en hulp

3 3 cursus diaconie de tiltenberg Eerste uur Armoede in Nederland

4 cursus diaconie de tiltenberg4 Financiele armoede Uit: Armoedebericht 2008 (CBS/SCP) Drie definities -Lage inkomensgrens (bijstandsniveau alleenstaande 1979) -Budgetgerelateerd (NIBUD) a.Basisbehoefte b.Toereikend

5 cursus diaconie de tiltenberg5 Inkomensgrenzen (Euro per maand, 2006) Laag inkomen BasisbehoefteToereikendTer vergelijking Bijstandsniveau Alleenstaande880770880565 Paar1.2101.0601.2001.129 Paar 1 kind1.4701.2901.4601.129 Paar 2 kind1.6601.4501.6501.129 Eenouder 1 kind1.1701.0301.160789,6 Eenouder 2 kind1.3301.1601.320789,6

6 cursus diaconie de tiltenberg6 Omvang armoede Nederland (2006) Aantal huishoudens X 1.000 Percentage Laag inkomen6239,3 Toereikend3825,7 Basisbehoefte2333,5

7 cursus diaconie de tiltenberg7 Risicogroepen armoede Eenoudergezinnen met minderjarige kinderen Uitkeringsontvangers, zeker langdurige Kleine zelfstandigen Niet-westerse migranten (minder in tweede generatie) Ouderen relatief weinig ! Groepen buiten beschouwing: studenten, inrichtingen

8 cursus diaconie de tiltenberg8 Geografische spreiding Armoede vooral in grotere steden, m.n. 4 grote steden Daarbinnen weer bepaalde wijken  Zie www.CBS.nl onder ‘Gemeente op maat’www.CBS.nl  Zie ook www.armoedemonitor.nlwww.armoedemonitor.nl

9 cursus diaconie de tiltenberg9 Goede nieuws… Armoedecijfers nemen langzaam af Het verschil met de normbedragen wordt kleiner Armoededuur neemt af Minder schulden maken, minder betalingsachterstanden ! Wel gegevens uit 2006

10 cursus diaconie de tiltenberg10 Oorzaken van armoede Scheiding en zorg voor kinderen Afgebroken of niet-erkende opleiding Ziekte of handicap Aangaan van schulden Werkloosheid ‘Onaangepastheid’ Bureaucratie niet bevorderlijk

11 cursus diaconie de tiltenberg11 Sociale armoede Financiele tekorten bepalen ook sociale relaties Vakanties, school-uitjes Cadeautjes Sociale verenigingen Kranten, tijdschriften, internet Nieuwe kleren of lichamelijke verzorging

12 cursus diaconie de tiltenberg12 Spirituele armoede Gering toekomstperspectief Angst voor financiele tegenvallers Leven met beperkingen Ontbreken zinvolle dagbesteding Weinig motivatie er iets van te maken Gering zelfbeeld en zelfvertrouwen Afhankelijkheid van instanties

13 cursus diaconie de tiltenberg13 Waarom focus op armoede Christelijk mensbeeld geschaad Mens als vrij wezen Mens als sociaal wezen

14 14 cursus diaconie de tiltenberg Tweede uur Diaconaal handelen: Perspectief van rechtvaardigheid of van zorg?

15 15 cursus diaconie de tiltenberg Derde uur Rapport kerk en armoede

16 cursus diaconie de tiltenberg16 Financiele hulpverlening kerken Oecumenisch onderzoek Gegevens 2007 RK: PCI en Vincentiusvereniging (n=425) www.kerkinactie.nl/armoede

17 cursus diaconie de tiltenberg17 betrokkenheid 76% betrokken bij financiele hulpverlening In kleinere gemeenten minder, in grotere gemeenten meer Niet-deelname RK: Er zijn geen mensen die financieel moeilijk hebben 34,6% Geen signalen/ aanvragen ontvangen 21% We hebben andere prioriteiten24,7%

18 cursus diaconie de tiltenberg18 Manieren waarop armoede wordt opgespoord Contact met andere instellingen (maatschappelijk werk) 63,7% Artikelen in kerkblad54,6% Contact met belangenorganisaties49,2% Informatie d.m.v. folders e.d.27,2% Betaalde medewerker25,2% Via ambtsdragers en gemeenteleden10,7% Contact andere PCI/diaconie4,7% huisbezoek4,1% Gemeente/sociale dienst4,0%

19 19 cursus diaconie de tiltenberg discussievraag Hoe wordt u bekend met situaties van armoede?

20 cursus diaconie de tiltenberg20 Betrokkenheid bij ondersteuning van mensen met financiële problemen RKKPKNgemiddeld Financiële gift88,280,483,3 Hulp in natura56,253,653,9 Verwijzing/begeleiding49,552,351,5 Lening47,853,951,0 Vakantie28,951,041,8 Hulp invullen formulieren18,325,323,5 Participeren noodfonds23,621,922,5

21 cursus diaconie de tiltenberg21 Een gemiddelde katholieke instelling… Kreeg 12,2 aanvraag Honoreerde 10,2 Voor een bedrag van EUR 5,381 Schatting uitgaven landelijk RK: EUR 4,3 miljoen

22 22 cursus diaconie de tiltenberg discussievraag Hoe verleent u diaconale hulp en wat zijn de criteria?

23 cursus diaconie de tiltenberg23 Contact en samenwerking RKKPKNTotaal Sociale dienst63,956,058,7 Maatschappelijk werk66,852,056,8 Voedselbank35,437,136,3 Schuldhulpverlening37,934,035,7 Belangenorganisatie20,424,622,9 Inloophuizen14,418,016,4 Andere kerkelijke instellingen 6,62,14,0

24 cursus diaconie de tiltenberg24 Signalen naar burgerlijke overheid RKKPKNTotaal WMO18,028,023,1 Aandacht/regelgeving armoede9,912,611,7 Minder bureaucratie/ meer voorlichting 20,711,015,0 Betere samenwerking25,215,918,9

25 25 cursus diaconie de tiltenberg discussievraag Hoe verloopt bij u samenwerking en protest?

26 26 cursus diaconie de tiltenberg Vierde uur Diaconie en overheid

27 cursus diaconie de tiltenberg27 Wet – en regel-geving

28 cursus diaconie de tiltenberg28 Wet Werk en Bijstand Zo snel mogelijk baan bemachtigen Algemeen maatschappelijke arbeid Bijstand als allerlaatste optie Gemeenten centrale rol Financieel belang bij beperking instroom en verhogen uitstroom

29 cursus diaconie de tiltenberg29 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Voor zorg eerst beroep op eigen omgeving Strengere eisen Lokale uitvoering, beleid, verantwoording en indicatie Contracteren aanbieders Negen prestatievelden Keuzevrijheid voor afnemer zorg clientenplatform

30 cursus diaconie de tiltenberg30 prestatievelden 1.Leefbaarheid en sociale cohesie 2.Preventieve ondersteuning jeugd 3.Informatie, advies, clientondersteuning 4.Mantelzorg en vrijwilligers 5. en 6. participatie gehandicapten en psychische problemen 7-9. maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid, huiselijk geweld www.kerkenwmo.nl

31 cursus diaconie de tiltenberg31 Samenwerking Moet de overheid voorzien in alle problemen Mag de kerk eigenlijk geen taken van de overheid overnemen Of hebben kerken een eigen (caritatieve) verantwoordelijkheid? Mensbeeld en belangen

32 cursus diaconie de tiltenberg32 eindopdracht Beschrijf in max. 5 pagina’s: een relevant maatschappelijk probleem uit de lokale omgeving Geef aan wat er aan gebeurt door kerkelijke en maatschappelijke organisaties/overheid Leg uit wat het met diaconie te maken heeft

33 33 cursus diaconie de tiltenberg Zie ook: www.rkdiakonie.nl


Download ppt "1 cursus diaconie de tiltenberg diaconie Tiltenberg – St. Bonifatius Jaar III-V, minor Code IX.2."

Verwante presentaties


Ads door Google