De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenniswerkers: de subsidieregeling directie Innovatie September 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenniswerkers: de subsidieregeling directie Innovatie September 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Kenniswerkers: de subsidieregeling directie Innovatie September 2009

2 Inhoudsopgave 1.Aanleiding en doel 2.Hoofdlijn 3.We houden het eenvoudig 4.Indienen? 5.Hoe ziet het eruit: a.Projectplan b.Begroting c.Aanvraagformulier 6.Enkele resultaten 1 ste oproep

3 KW: aanleiding en doel1 Crisis, omzetdaling en andere acute problemen bij bedrijven R&Ders bij bedrijven in Nederland actief houden Voorkomen van een “lost generation” Tot eind 2010 inzetten kenniswerkers bij kennisinstellingen Inhoudelijk bijdragen aan onderzoek aan maatschappelijke thema’s, daarna kenniswerkers weer bij bedrijf

4 KW: aanleiding en doel 2 HOE Detachering bij kennisinstelling (KI) in Nederland (universiteit, HBO, TNO, ECN, Deltares, WUR, NLR, KNAW- of NWO-instituut, topinstituut etc) Ook ruimte voor jonge onderzoekers, toetreders tot de arbeidsmarkt (ontwerpers en post docs) Daarmee bereiken we wisselwerking gedurende project: maak van de nood een deugd 1 ste tender 1.340 kenniswerkers en 125 jonge onderzoekers 2 de tender mikken op 1.000 KW en 100 JO

5 KW: hoofdlijn - 1 Voor wie? Bedrijf met acute problemen ten gevolge van de financiële crisis dat R&Ders (kenniswerkers) wil detacheren Bij wie? Kennisinstelling (universiteit, HBO, GTI, TTI, TNO ed) die kenniswerkers wil opvangen

6 KW: hoofdlijn - 2 Bedrijf en KI maken samen een plan waarin wordt opgenomen: Wie nemen deel aan het onderzoek –detachanten en jonge onderzoekers, –inhoud, looptijd, aansturing, fysieke lokatie, wisselwerking, IPR Wat is het onderzoek: –sluit aan bij maatschappelijke thema’s uit IPs, MIAs, TNO-GTIs, NWO strategie –niet te dicht bij de markt (‘fundamenteel of industrieel onderzoek’) Hoe is de samenwerking geregeld –IPR, toetreding tot onderzoek, uittreding Welke kosten zijn er mee gemoeid, alleen loonkosten; –loonkosten + 50 % opslag zijn subsidiabele kosten Subsidie: bedrijf en ki krijgen 50 % van subsidiabele kosten vergoed ; –KI krijgt extra voor ontvangst en begeleiding

7 KW: we houden het eenvoudig Simpele begroting: alleen de loonkosten van bedrijfs R&Ders en de jonge onderzoekers vanuit de ki Bedrijf en KI regelen onderling detachering (looptijd, hoe opzeggen, IPR etc) Projectplan kan kort (20 pagina’s) –Probleemstelling aangeven: aanleiding van detacheringsplan –Locatie voor onderzoek kan (deels) ook bedrijf zijn, maar dan extra aandacht voor drie criteria Automatische voorschotten bij start en per kwartaal Rapportage halverwege en bij eind

8 KW: we houden het eenvoudig - 2 Korte projecten: 1 jaar (uiterlijk 31 dec 2010) Plafond 10 mln per deelnemer in een project Veelal aansluiten bij lopende contacten, programma’s en projecten Let op: –Onderzoeker: bedrijf en KI moeten de lijst samen goedkeuren; aangeven dat het kenniswerkers zijn (WO,HO, MBO) –Detacheren voor alleen de volledige aanstelling (geen deeltijd detachering) –Geen subsidie voor iemand die ook in deeltijd WW zit

9 KW: indienen? Tender regeling –Tender 1: 135 mln. Uitslag: eind augustus 2009 –Ja? Start subsidie = datum indiening Er komt nog een Tender 2 voor restant budget van 45 mln; (totaal 180 mln toegezegd) betaling per kwartaal vooruit, laatste betaling eind 2010 SenterNovem en NWO beoordelen op drie criteria: –omzetdaling>detachering –bijdrage aan maatschappelijke thema’s –wisselwerking

10 KW: thema’s

11 KW: hoeveel subsidie PERCENTAGE: 50% Over: -Loonkosten + 50% forfaitaire opslag -Voor te detacheren medewerkers en jonge onderzoekers -Ontvangst en begeleidingsvergoeding voor KI Let op: per project Minimaal 80% totale subsidie gaat naar private partij Maximaal 20% naar kennisinstelling(en)

12 KW: Tijdspadsep - dec 2009 10 juli 2009 sluiting eerste tender Uitslag bekend eind augustus 2009 Opening Tender 2 eind september 2009 (verwachting) Sluiting kort daarna Waarschijnlijk half december 2009 uitslag Informatie te krijgen op: 070-3735368 kenniswerkers@senternovem.nl www.senternovem.nl/kenniswerkers

13 KW: 1 ste oproep: Resultaten

14 KW: 1 ste oproep projecten per kW 1 KW31 2 KW18 3 KW11 4 KW10 5 KW2 6 KW9 7 KW7 8 KW4 9 KW1 10KW6 >10 <=25 KW17 >25 <=50 KW8 >51 <=100 KW1 >100 KW3 totaal128

15 KW: 1 ste oproep per thema - 1 AantalThema Subsidiebedrag (EUR)# Kennis-werkers# Jonge onderzoekers 50Hi Tech Systems66.916.22963173 15Gezondheid25.381.15723122 6Energie12.716.6051486 4Innovatietraject Chemie7.520.655785 20Materialen7.245.385714 9Automotive4.912.077682 5Food & Nutrition Delta2.821.953383 6Life Sciences & Health2.036.330228

16 KW: 1 ste oproep per thema - 2 AantalThema Subsidiebedrag (EUR)# Kennis-werkers# Jonge onderzoekers 1Duurzame Agro- en Visserijketens1.588.000161 3Kennisbasis voor ICT-toepassingen981.83791 3Veiligheid791.822101 1Duurzame aarde530.65960 1Water519.37460 2Logistiek en Supply Chains188.24730 1Ruimte64.46110 1Omgaan met veranderende samenleving43.80510 128134.258.596 1.339 126

17 AantalProvincie Subsidiebedrag (EUR)# Kennis-werkers# Jonge onderzoekers 55Noord-Brabant70.303.47770058 22Noord-Holland24.814.94024425 13Limburg15.796.53715313 12Gelderland6.796.750767 12Zuid-Holland6.620.4586211 4Utrecht3.850.413385 6Overijssel3.029.675324 3Friesland2.999.829333 1Zeeland46.51710 128134.258.5961.339126 KW: 1 ste oproep per provincie

18 KW: 1 ste oproep per Kennisinstelling

19 VRAGEN ?


Download ppt "Kenniswerkers: de subsidieregeling directie Innovatie September 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google