De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exchange learning results & assesments Henk Nijstad – May 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exchange learning results & assesments Henk Nijstad – May 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Exchange learning results & assesments Henk Nijstad – May 2012

2 In NL, we see the convergence of  Learning materials  Administrative domain  Accountability

3 Projects: 1. Defining standards on exchanging learning results 2. Defining standards on exchange of assesments (‘QTI’)

4 Learning administration Educational application (‘VLE’ / ‘play’) Search & find assesments Student data Learning results

5 Exchange learning results  Primary, secundary, vocational  Broad participation of the educational field  Alignment with IMS LIS  Proof of Concepts  Testing with webservices (simulation)  Plateaus - levels of development  EduStandaard

6 Exchange assesments  Primary, secundary, vocational  Broad participation of the educational field  QTI v2.1 (public draft)

7 Uitwisseling leerresultaten  De resultaten die bereikt worden met het gebruik van digitaal toetsmateriaal worden doorgaans door de desbetreffende aanbieder beheerd.  Hierdoor kost het scholen veel moeite om een integraal beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen.

8 Gemeenschappelijke afspraak  De ontwikkeling van een gemeenschappelijke afspraak die gericht is op het faciliteren van de uitwisseling van leerlinggegevens en toetsresultaten kan hier uitkomst bieden.

9 Uitgangspunt  De gemeenschappelijke afspraak wordt gebaseerd op bestaande initiatieven in Nederland en niet op een internationale standaard.

10 Opbrengstgericht werken  Uitkomsten van metingen van kennis- en vaardigheidsniveau bepalen taakuitvoering  Cyclisch proces: 1.Vastleggen van doelen voor gewenste kennis- en vaardigheidsniveau 2.Verzamelen van informatie 3.Registreren, rapporteren en interpreteren van informatie 4.Nemen van beslissing over passende onderwijskundige interventies

11 Projecten  Uitwisseling toetsmateriaal  Uitwisseling leerresultaten  Doel: – ontwikkelen van Nederlandse afspraak voor uitwisseling van toetsmateriaal en toetsresultaten – tussen onderwijsinstellingen, leveranciers van content, ELO’s, toetssystemen en administratieve systemen

12 Educatieve contentketen  De projecten zijn onderdeel van het programma Educatieve contentketen 2 (ECK2). Het ECK2-programma wil meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk maken door de vindbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van digitale leermiddelen te verbeteren.

13 Aanpak en organisatie  Fasering: – Onderzoek (2011) – Ontwikkeling (2011) – Implementatie, test en revisie (2012) – Afronding (2012)  Organisatie: – Projectteam – Review- en expertgroepen

14 Proof of concept  Combinaties van educatieve uitgeverijen, leveranciers van leerlingadministratiesystemen en onderwijsinstellingen  Combinaties van educatieve uitgeverijen, leveranciers van toetssystemen en/of ELO’s en onderwijsinstellingen  Beschikbaarheid testtools  Na de zomer pilots in de onderwijspraktijk

15

16 EduStandaard  Beheer open standaarden in onderwijs door Edustandaard  Ondersteuning bij gebruik  Verdere ontwikkeling van standaarden  Stimulering gebruik open standaarden door overheid: “pas toe of leg uit”

17 Voor meer informatie  Jim Bijlstra j.bijlstra@kennisnet.nl  Programma ECK2 http://www.educatievecontentketen.nl/ http://www.edustandaard.nl/


Download ppt "Exchange learning results & assesments Henk Nijstad – May 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google