De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Het Congres, wat is dat? 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres 3. Het 2 de Congres.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Het Congres, wat is dat? 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres 3. Het 2 de Congres."— Transcript van de presentatie:

1

2 1. Het Congres, wat is dat? 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres 3. Het 2 de Congres

3 1. Het Congres, wat is dat? Het Congres is het hoogste orgaan van Comac, het is daar dat: we de grote beleidslijnen van Comac bepalen (politieke, organisatorische, …) ‏ we de grote beleidslijnen van Comac bepalen (politieke, organisatorische, …) ‏ we de statuten stemmen (werkingsregels van onze organisatie) ‏ we de statuten stemmen (werkingsregels van onze organisatie) ‏ we de leiding verkiezen die Comac tot het volgende Congres leidt. we de leiding verkiezen die Comac tot het volgende Congres leidt.

4 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres Stichtingscongres van de « Jongerenbeweging van de PVDA », dat plaatsvond op 30 nov 2002 en op 1 maart 2003Stichtingscongres van de « Jongerenbeweging van de PVDA », dat plaatsvond op 30 nov 2002 en op 1 maart 2003 1 ste besluit: eenmaking van de twee jongerenbewegingen van de PVDA (Rode Jeugd en MLB) ‏1 ste besluit: eenmaking van de twee jongerenbewegingen van de PVDA (Rode Jeugd en MLB) ‏ 2 de besluit: verkiezing van een nieuwe leiding2 de besluit: verkiezing van een nieuwe leiding

5 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres De eenmaking betekende concreet: we werken met één enkele naam, één slagzin, één website, één elektronische nieuwsbrief, naar scholieren en studenten toe om onze eenheid te tonen en voor een betere doorstromingDe eenmaking betekende concreet: we werken met één enkele naam, één slagzin, één website, één elektronische nieuwsbrief, naar scholieren en studenten toe om onze eenheid te tonen en voor een betere doorstroming Eenmakende nationale initiatieven:Eenmakende nationale initiatieven:

6 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres De Karl Marx SchoolDe Karl Marx School

7 Het VredeskampHet Vredeskamp 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres

8 Het 1MeifeestHet 1Meifeest 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres

9 Sindsdien kende Comac een belangrijke ontwikkeling in manier van functionerenSindsdien kende Comac een belangrijke ontwikkeling in manier van functioneren Nieuwe ervaringen lieten toe dat de scholieren- en universiteitswerking groeidenNieuwe ervaringen lieten toe dat de scholieren- en universiteitswerking groeiden Bepaalde regionale werkingen tellen nu tussen de 50 en 100 ledenBepaalde regionale werkingen tellen nu tussen de 50 en 100 leden Nieuwe werkterreinen ontstonden (gemeenten, hogescholen) ‏Nieuwe werkterreinen ontstonden (gemeenten, hogescholen) ‏

10 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres Deze ontwikkelingen zijn er niet zomaar gekomen, verschillende regionale werkingen probeerden nieuwe werkingsmethodes uit die hun vruchten afwierpen.Deze ontwikkelingen zijn er niet zomaar gekomen, verschillende regionale werkingen probeerden nieuwe werkingsmethodes uit die hun vruchten afwierpen. Vandaag willen we ons dan ook met het 2 de Congres verenigen zodanig dat die methodes worden veralgemeend en dat we verder kunnen groeien.Vandaag willen we ons dan ook met het 2 de Congres verenigen zodanig dat die methodes worden veralgemeend en dat we verder kunnen groeien.

11  Wie organiseert het?  Wat staat er op het spel?  Hoe verloopt het?  Een Congres van afgevaardigden 3. Het 2 de Congres

12  Wie organiseert het? Het Congres Bureau: verkozen door het Nationaal Bureau en de Nationale Leidingen van Comac@school en Comac@univ. (Bestaande uit: Benjamin, Wouter, Damien, Dirk, Adrian, Ben, Koen en Laura). Ieder lid, door zich kandidaat te stellen als afgevaardigde, door bemerkingen bij de teksten te maken, enz. Ieder lid, door zich kandidaat te stellen als afgevaardigde, door bemerkingen bij de teksten te maken, enz. 3. Het 2 de Congres

13 Het belangrijkste doel van het 2 de Congres is het samen vastleggen van hoe Comac best werkt, zich best structureert en hoe we er zo kunnen voor zorgen dat Comac een grote jongerenbeweging wordt. Het belangrijkste doel van het 2 de Congres is het samen vastleggen van hoe Comac best werkt, zich best structureert en hoe we er zo kunnen voor zorgen dat Comac een grote jongerenbeweging wordt. Daarvoor worden verschillende teksten voorgelegd aan de leden en vervolgens gestemd door de afgevaardigden. Daarvoor worden verschillende teksten voorgelegd aan de leden en vervolgens gestemd door de afgevaardigden. Over welke teksten gaat het? Er zijn er vier... Over welke teksten gaat het? Er zijn er vier... 3. Het 2 de Congres  Wat staat er op het spel?

14 De twee eerste teksten zijn: een handleiding voor Comac@school en een handleiding voor Comac@univ die antwoorden op volgende vragen: Hoe goed het werkjaar starten? Hoe goed het werkjaar starten? Hoe veel leden maken? Hoe veel leden maken? Hoe een goede vergadering houden? Hoe een goede vergadering houden? Hoe een goed project opstarten? Hoe een goed project opstarten? Enz. Enz. 3. Het 2 de Congres  Wat staat er op het spel?

15 Een derde tekst die vastlegt waar en in welk milieu Comac werkt. Op universiteiten, in scholen, nieuwe werkterreinen? In wijken? In gemeenten? In hogescholen? Een vierde tekst, de statuten van Comac : rechten en plichten van onze leden, structuur en werking van onze organisatie, … 3. Het 2 de Congres  Wat staat er op het spel?

16 Het Congres is een proces van 9 maanden dat begon in augustus 2007 en dat eindigt in april 2008. 3. Het 2 de Congres  Hoe verloopt het?

17 Stap 1 : Verkiezing van het Congres Bureau Stap 2 : Redactie van de vier teksten door het Congres Bureau met de hulp van de Nationale Leidingen Stap 3 : Voorstelling van het Congres in de Basisgroepen a.h.v. een ppt (wat nu gebeurt) ‏ Stap 4 : Verkiezing van de afgevaardigden (verloop, zie verder) ‏ 3. Het 2 de Congres  Hoe verloopt het?

18 Stap 5 : De afgevaardigden (en alle leden die dat wensen) krijgen de teksten en dienen verbeteringen schriftelijk in Stap 6 : De afgevaardigden bespreken de teksten in kleine groepen Stap 7 : Alle verbeteringen van de afgevaardigden (en van de leden die de teksten opvroegen) worden door het Congres Bureau verwerkt tot verrijkte versies van de oorspronkelijke teksten 3. Het 2 de Congres  Hoe verloopt het?

19 Stap 8 : De afgevaardigden brengen de laatste verbeteringen aan de teksten en stemmen (bij eenvoudige meerderheid) tijdens hetgeen de Plenaire Zitting van het Congres wordt genoemd op 5 en 6 april 2008. (De Plenaire Zitting duurt dus twee dagen. Het is niet voorzien van terplaatste te blijven slapen, maar diegenen die het willen zullen terecht kunnen bij plaatselijke leden.) ‏ Stap 9 : De teksten worden gepubliceerd Stap 10 : Allen samen zetten we de beslissingen van het 2 de Congres om in de praktijk 3. Het 2 de Congres  Hoe verloopt het?

20 Voor het Congres van Comac willen we afgevaardigden verkiezen in de Basisgroepen. 3. Het 2 de Congres  Een Congres van afgevaardigden

21 In iedere Basisgroep verkiezen de leden hun vertegenwoordigers voor het Congres = de afgevaardigden.In iedere Basisgroep verkiezen de leden hun vertegenwoordigers voor het Congres = de afgevaardigden. Deze afgevaardigden engageren zich om de teksten te lezen en hun opmerkingen aan te brengen (= amendementen).Deze afgevaardigden engageren zich om de teksten te lezen en hun opmerkingen aan te brengen (= amendementen). Zij engageren zich ook om deel te nemen aan de Plenaire Zitting van 5 en 6 april 2008 waar de finale teksten door hen zullen gestemd worden.Zij engageren zich ook om deel te nemen aan de Plenaire Zitting van 5 en 6 april 2008 waar de finale teksten door hen zullen gestemd worden. 3. Het 2 de Congres  Een Congres van afgevaardigden

22 Net zoals Comac nood heeft aan veel leden om een sterke jongerenbeweging te zijn heeft het Congres nood aan veel afgevaardigden! Afgevaardigde zijn helpt om Comac te doen groeien. Afgevaardigde zijn helpt om Comac te doen groeien. Het Congres is een democratische aangelegenheid. Het Congres is een democratische aangelegenheid. 3. Het 2 de Congres  Een Congres van afgevaardigden

23 Hoe meer ideeën, hoe meer reflectie, des te beter zullen de genomen beslissingen zijn. Hoe meer ideeën, hoe meer reflectie, des te beter zullen de genomen beslissingen zijn. Jouw ideeën en stem zijn dus echt wel nodig! Jouw ideeën en stem zijn dus echt wel nodig! Stel je kandidaat om afgevaardigde te zijn. Stel je kandidaat om afgevaardigde te zijn. 3. Het 2 de Congres  Een Congres van afgevaardigden

24 Ieder Comac-lid dat zijn of haar lidgeld betaald heeft, tenlaatste op de dag van de verkiezing in zijn of haar Basisgroep. Iedere Basisgroep heeft sowieso recht op één afgevaardigde. Iedere Basisgroep heeft sowieso recht op één afgevaardigde. Bovenop deze afgevaardigde heeft een Basisgroep van een univ recht op 1 afgevaardigde per nieuw aangesneden deel van 5 leden. Bovenop deze afgevaardigde heeft een Basisgroep van een univ recht op 1 afgevaardigde per nieuw aangesneden deel van 5 leden. 3. Het 2 de Congres  Wie kan afgevaardigde zijn?

25 Andere Basisgroepen dan die van een univ (in scholen, wijken, …) hebben recht op 1 afgevaardigde per nieuw aangesneden deel van 3 leden. Andere Basisgroepen dan die van een univ (in scholen, wijken, …) hebben recht op 1 afgevaardigde per nieuw aangesneden deel van 3 leden. Een voorbeeld: een Basisgroep van een univ die 6 leden telt heeft recht op 3 afgevaardigden: sowieso 1 + 1 voor het eerste aangesneden deel van 5 leden + 1 voor het tweede aangesneden deel van 5 leden Een voorbeeld: een Basisgroep van een univ die 6 leden telt heeft recht op 3 afgevaardigden: sowieso 1 + 1 voor het eerste aangesneden deel van 5 leden + 1 voor het tweede aangesneden deel van 5 leden 3. Het 2 de Congres  Wie kan afgevaardigde zijn?

26 Het aantal leden, in orde met lidgeld op de dag van de verkiezing van de afgevaardigden, wordt genomen om te bepalen op hoeveel afgevaardigden jouw Basisgroep recht heeft. Het aantal leden, in orde met lidgeld op de dag van de verkiezing van de afgevaardigden, wordt genomen om te bepalen op hoeveel afgevaardigden jouw Basisgroep recht heeft. Zodoende, zouden er tussen de 150 tot 250 afgevaardigden zijn! Dan zijn we zeker dat alle leden en werkterreinen goed vertegenwoordigd zijn. Zodoende, zouden er tussen de 150 tot 250 afgevaardigden zijn! Dan zijn we zeker dat alle leden en werkterreinen goed vertegenwoordigd zijn. De verkiezing van de afgevaardigden moet plaatsgevonden hebben tenlaatste op 15 januari 2008 in alle Basisgroepen. De verkiezing van de afgevaardigden moet plaatsgevonden hebben tenlaatste op 15 januari 2008 in alle Basisgroepen. 3. Het 2 de Congres  Wie kan afgevaardigde zijn?

27 Alle leden van Comac die het wensen kunnen de Congresteksten verkrijgen en hun opmerkingen doorgeven aan het Congres Bureau via hun plaatselijke verantwoordelijke. 3. Het 2 de Congres  Wat als je geen afgevaardigde bent?

28 Succes met het Congres!


Download ppt "1. Het Congres, wat is dat? 2. Een stukje geschiedenis: het 1 ste Congres 3. Het 2 de Congres."

Verwante presentaties


Ads door Google