De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Gent, 28 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Gent, 28 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Gent, 28 november 2012

2 Ryckevelde vzw Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Beweging voor Europees burgerschap

3 Europa begrijpen

4 Europa beleven

5 Mogelijkheden 1. Europese programma’s  Een Leven Lang Leren programma Comenius Leonardo da Vinci  Study Visits  Raad van Europa 2. Nationale/regionale programma’s  Gros  Euroklassen 3. Andere  Prins Filipfonds

6 Mogelijkheden 1. Europese programma’s  Een Leven Lang Leren programma Comenius Leonardo da Vinci  Study Visits  Raad van Europa

7 1. Leven Lang Leren programma Comenius School education Erasmus Higher education & advanced training Leonardo da Vinci Vocational education and training Grundtvig Adult education Transversal Programme 4 key activities – Political development; Language learning; ICT; Dissemination of best practice Jean Monnet Programme 3 key activities – Jean Monnet Action; European Institutions; European associations

8 1. Leven Lang Leren programma 1. Comenius 1. Schoolpartnerschappen 2. Individuele mobiliteit voor leerlingen 3. Nascholing 4. Comenius assistentschap 5. eTwinning 2. Leonardo da Vinci 1. Stages voor leerlingen 2. Stages voor leerkrachten en opleiders 3. Partnerschappen

9 1.1.1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal)  Wat? multilaterale partnerschappen tussen scholen (= min. 3 scholen uit 3 verschillende Europese landen)

10 De landen van de EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Kroatië en Turkije

11 1.1.1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal)  Wat? multilaterale partnerschappen tussen scholen (= min. 3 scholen uit 3 verschillende Europese landen)  Duur? 2 jaar  Activiteiten? leerling-georiënteerd school-georiënteerd

12 1.1.1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal)  Leerling-georiënteerd? Projectactiviteiten voor en door de leerlingen Thema’s: kunst, cultureel erfgoed, milieu, enz. Geen klasuitwisseling  School-georiënteerd? Projectactiviteiten voor leerkrachten en directie Thema’s: pedagogiek en management, zoals gezonde voeding, leerzorg, denktechnieken, enz. Uitwisselen en toepassen van goede praktijkvoorbeelden

13 Matopia 1.1.1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal)

14

15

16  Subsidie? Multilaterale projecten (onderwijspersoneel, enkele lln): Budget voor Vlaamse scholen: 47.000 811.000 1215.000 2420.000

17 1.1.1 Comenius Schoolpartnerschappen (multilateraal)  Deadline? 21 februari 2013  Indienen? Vlaanderen: Epos vzw - www.epos-vlaanderen.bewww.epos-vlaanderen.be

18 1.1.2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal)  Wat? uitwisseling tussen 2 scholen uit 2 verschillende Europese landen  Duur? 2 jaar  Activiteiten? uitwisseling van 10 dagen (wederkerig)

19 1.1.2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal)  Subsidie? Multilaterale projecten (onderwijspersoneel, enkele lln): Budget voor Vlaamse scholen: 1215.000 2420.000

20 1.1.2 Comenius Schoolpartnerschappen (bilateraal)  Deadline? 21 februari 2013  Indienen? Vlaanderen: Epos vzw - www.epos-vlaanderen.bewww.epos-vlaanderen.be

21 1.1.3 Comenius Voorbereidend bezoek  Wat? bijeenkomst met potentiële partners ter voorbereiding van het partnerschap  Beurs? reis- en verblijfkosten  Indieningsdatum? 6 weken vóór bezoek

22 1.1.4 Comenius Individuele mobiliteit  Wat? ‘junior’ Erasmus: leerlingen (>14) studeren in het buitenland  Duur? 3 tot 10 maanden  Beurs voor de leerlingen? beurs voor mobiliteit beurs voor verblijfskosten (+/- 120 euro/maand)  Beurs voor scholen (zendende school: 150 euro; gastschool: 500 euro)

23 1.1.4 Comenius Individuele mobiliteit  Deadline? 1 december 2012  Landen? alle LLP-landen behalve Cyprus, Duitsland, UK en Ierland  http://ec.europa.eu/education/comenius/doc990_en. htm http://ec.europa.eu/education/comenius/doc990_en. htm

24 IPM: Vlaanderen – Frankrijk – 2 leerlingen

25 1.1.5 Comenius Nascholing  Wat? deelname aan Europese nascholingsactiviteiten, zoals cursussen, schoolbezoeken, …  Wie? leerkrachten en ander onderwijspersoneel  Thema’s? onderwijstechnieken en -methodologieën, schoolbeleid,…  Duur? 5 dagen – 6 weken

26 1.1.5 Comenius Nascholing  Subsidie?  http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/  Deadline? 16 januari, 30 april, 17 september 2013

27

28 1.1.6 Comenius assistentschap  Wat? ontvangen van een toekomstig leerkracht uit een ander Europees land  Duur? 3 maand tot een schooljaar  Subsidie? geen (enkel voor assistent)  Indieningsdatum? 31 januari 2013  Meer info? http://comeniusassistent.ryckevelde.be/

29 1.1.7 eTwinning  Wat? schoolpartnerschappen via het Internet  www.etwinning.net

30

31 1.2.1 Stages voor leerlingen  Wat? stage in buitenlands bedrijf  Voor wie? TSO, (D)BSO, de leertijd, beroepsopleidingen van KSO en BuSO.  Waar? alle LLP-landen  Duur? 2 tot 39 weken  Beurs? beurs voor organisatie, monitoring en evaluatie van de stage Voorbereiding van de deelnemers beurs voor reis- en verblijfskosten van de deelnemers  Indieningsdatum? 21 februari 2013

32 LeonardoprojectLeonardoproject: Stages schoonheids-verzorging Finland

33 1.2.2 Stages voor lkr./opleiders  Wat? werkbezoek aan buitenlands bedrijf / opleidings- instelling  Voor wie? TSO, (D)BSO, de leertijd, beroepsopleidingen van KSO en BuSO, …  Waar? alle LLP-landen  Duur? 1 tot 6 weken  Beurs? beurs voor organisatie, monitoring en evaluatie van de stage Voorbereiding van de deelnemers beurs voor reis- en verblijfskosten van de deelnemers  Indieningsdatum? 21 februari 2013

34 1.2.3 Partnerschappen  Wat? project rond een thema, gelinkt aan beroepsopleiding  min. 3 partners uit 3 verschillende LLP-landen  Voor wie? scholen, opleidingsorganisaties, bedrijven, sociale partners, …  Duur? 2 jaar  Beurs? Mobiliteiten voor Partnerschappen: Budget voor Vlaamse scholen: 47.000 811.000 1215.000 2420.000

35 1.2.3 Partnerschappen  Deadline? 21 februari 2013  Indienen? Vlaanderen: Epos vzw - www.epos-vlaanderen.bewww.epos-vlaanderen.be

36 2. Study Visits  Wat? studiebezoeken voor onderwijsspecialisten  Duur? 3 – 5 dagen  Wie? onderwijsspecialisten  Subsidie? reis-, verblijf- en voorbereidingskosten  Aanvragen? indienen bij Nationaal Agentschap 30 maart: voor Study Visits die lopen van september 2013 tot februari 2014 12 oktober: voor Study Visits die lopen van maart tot juni 2014

37 2. Study Visits  Info? http://studyvisits.cedefop.europa.eu/

38

39 3. Raad van Europa  Wat? deelname aan Europese workshops rond bv. cultuur, mensenrechten, enz.  Wie? iedereen met een ambt in het onderwijs  Duur? 3 tot 5 dagen  Subsidie? reis- en verblijfkosten  Deadlines? afhankelijk van de workshop  Info? http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activit ies/workshop_en.asp

40

41 4. Vlaamse overheid 1.Gros 2.Euroklassen

42 4.1. Gros  Wat? klasuitwisseling binnen onderwijsproject met school uit één van de buurlanden  Wie? voor het secundair onderwijs  Duur? min. 3 dagen  Subsidie? Voorbereiding werkingskosten: 250 euro voorbereidend bezoek: 100 euro per leerkracht Bezoek aan partnerschool 50 euro per leerling of leerkracht Ontvangst van partnerschool 25 euro per bezoekende leerling

43 4.1. Gros  Aanvragen? 15 november  Aanvraagformulier? www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/docume nt/document.asp?docid=13461

44 GrosprojectGrosproject: Vlaanderen – Nederland (Breda)

45 4.2. Euroklassen  Wat? klasuitwisseling binnen onderwijsproject met school uit ander Europees land  Wie? min. 6 - max. 14 dagen (niet tijdens vakantieperiodes!)  Wie? secundair onderwijs (vanaf 4e middelbaar)

46 4.2. Euroklassen  Subsidie voor samenwerking met buurlanden? Voorbereiding werkingskosten: 250 euro voorbereidend bezoek: 100 euro per leerkracht Bezoek aan partnerschool 100 euro per leerling of leerkracht Ontvangst van partnerschool 40 euro per bezoekende leerling

47 4.2. Euroklassen  Subsidie voor samenwerking met andere Europese landen? Voorbereiding werkingskosten: 250 euro voorbereidend bezoek: 150 euro per leerkracht Bezoek aan partnerschool 120 euro per leerling of leerkracht Ontvangst van partnerschool 40 euro per bezoekende leerling

48 4.2. Euroklassen  Aanvragen? 15 november  Aanvraagformulier? www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/docume nt/document.asp?docid=13462

49 EuroklassenprojectEuroklassenproject: Vlaanderen – Zweden rond ‘ondernemen’

50 5. Prins Filipfonds 1.Uitwisselingen voor leerlingen 2.Uitwisselingen voor leerkrachten en directies

51 5.1 Prins Filipfonds: uitwisselingen lln  Wat? scholen uit de verschillende gemeenschappen in België organiseren een klasuitwisseling voor leerlingen  Duur? min. één dag in elke gemeenschap = 2 ontmoetingen  Beurs? min. 1000 euro - max. 2000 euro  Indieningsdatum? oktober 2013  Aanvragen? door één van de scholen  Aanvraagformulieren? www.prins-filipfonds.orgwww.prins-filipfonds.org

52 Project Prins FilipfondsProject Prins Filipfonds: Vlaanderen – Brussel

53 5.2 Prins Filipfonds: uitwisselingen lkr - dir  Wat? observeren van vernieuwende praktijken en lesgeven in de andere school  Duur? min. één dag in elke gemeenschap  Beurs? 500 euro  Indieningsdatum? oktober 2013  Aanvragen? door één van de scholen  Aanvraagformulieren? www.prins-filipfonds.orgwww.prins-filipfonds.org

54 Vragen?

55 Meer info? Schrijf u nu in op onze Ryckevelde nieuwsbrief: actuele info over grensoverschrijdende projectwerking.

56 Ryckevelde vzw Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap www.ryckevelde.be info@ryckevelde.be


Download ppt "Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Gent, 28 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google