De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U zult rust vinden voor uw zielen … Inleiding Mt.11:20-30 Voorjaarsconferentie Dalfsen 8-10 februari 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "U zult rust vinden voor uw zielen … Inleiding Mt.11:20-30 Voorjaarsconferentie Dalfsen 8-10 februari 2005."— Transcript van de presentatie:

1 U zult rust vinden voor uw zielen … Inleiding Mt.11:20-30 Voorjaarsconferentie Dalfsen 8-10 februari 2005

2 Indeling Mattheüs evangelie DeelOntwikkelingBijbehorend onderwijs 1 Geboorte Messias, aankondiging koninkrijk. Mt.1:1-7:29 Bergrede, Mt.5:1-7:29 2 Komst v/h Koninkrijk gepaard met kracht v. God d.m.v tekenen en wonderen. Mt.8:1 – 10:42 Uitzending v.d. twaalf. Mt.10:1-42 3 Verwerping van de Messias. Mt.11:1 – 13:58 Verborgenheid v/h koninkrijk der hemelen. Mt.13:1-58 4 Jezus te midden van het overblijfsel. Mt. 14:1 – 18:35 Genade regeert. Mt. 18:1-35 5 Israël ter zijde gesteld. Mt. 19:1 – 23:39 Tegen de leiders van het volk. Mt. 23:1-39 6 Toekomstig herstel & oprichting van het koninkrijk. Mt. 24:1- 25:46 Rede over de laatste dingen. Mt.24:1-25:46 7 Zoendood van de Messias, zijn opstanding & zendingsgebod. Mt.26:1 – 28:20 Zendingsgebod. Mt. 28:18-20

3 Derde Hoofddeel: ‘Scharnier’ Verwerping van de Messias “Wegbereider” gevangen gezet Steden veroordeeld wegens ongeloof Nieuw ‘daglicht’ op persoon Christus Discussie sabbat + plan Jezus te doden Lastering tegen Geest (Jezus & Beëlzebul) Teken van Jona Onreine geest Verwanten van Jezus niet naar het vlees Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen

4 Wee u!

5 Het oordeel over ‘de steden’ 1. Chorazin, Bethsaida 2. Kapernaum Mt.4:12-16, vgl. Js.9:1,2 7 wonderen: 8:1-4, 5-13, 14-17, 9:18, 18-26, 27-31, 32-34 - 1. Tyrus, Sidon (Ez.26-28) - 2.a Karakter: Babel (Js. 14:9-21) - 2.b Oordeel: Sodom (Js.1:10, Jd:7,…) Vgl. 12:43:45 12:43:45

6 Het Goddelijk antwoord In die tijd antwoordde Jezus en zei… teleurstelling, ongeloof, tegenstand, vijandschap, onbegrip, … hoe antwoorden wij? Jezus: Ik prijs U,… voegt zich naar Gods gedachten

7 Het Goddelijk antwoord Wijzen, verstandigen  kleine kinderen Verborgen gehouden geopenbaard Vader  Zoon Verder gaande openbaring van God, heilsplan, heerlijkheid van Heer Jezus ! Discipel  Juk een ‘nieuw’ juk

8 Alles is Mij overgegeven Aardse heerlijkheid, Messias  hemelse heerlijkheid, Zoon van God Alles overgegeven: Zoon van God  de Zoon (als Mens) op aarde: - Jh.5:22, 27 (oordeel), - Jh.17: 5, 22 (heerlijkheid)

9 Komt tot Mij, allen … Komt (Js.55:1-3) tot Mij –Vermoeid (arbeid), belast (opgelegde last) –Vermoeid, belast: waardoor ? Neemt Mijn Juk –Wat is dat juk? –Zijn er ook andere jukken? Leert van Mij: –een nieuwe Meester, een nieuwe leer. –Zachtmoedig, nederig van hartZachtmoedig,


Download ppt "U zult rust vinden voor uw zielen … Inleiding Mt.11:20-30 Voorjaarsconferentie Dalfsen 8-10 februari 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google