De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ELK EVANGELIE ZIJN THEMA Matteus: Koning (de leeuw) schuldoffer (zie H 18) Markus: Dienstknecht (het rund) zondoffer Lukas: Mensenzoon (de mens) vredeoffer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ELK EVANGELIE ZIJN THEMA Matteus: Koning (de leeuw) schuldoffer (zie H 18) Markus: Dienstknecht (het rund) zondoffer Lukas: Mensenzoon (de mens) vredeoffer."— Transcript van de presentatie:

1

2 ELK EVANGELIE ZIJN THEMA Matteus: Koning (de leeuw) schuldoffer (zie H 18) Markus: Dienstknecht (het rund) zondoffer Lukas: Mensenzoon (de mens) vredeoffer Johannes: Zoon van God (de arend) brandoffer (Zie Openbaring 4:7 en Ezechiel 1)

3 De schrijver diende het ‘verkeerde’ koninkrijk bekeerde Jood (tollenaar) blijft op de achtergrond selecteert met een doel schrijft onder leiding is geen typemachine

4 Indeling Matteus Inleiding H 1-4 Eerste rede H 5-7 Naar de verwerping H 8-12 –met rede in H 10 Scharnier (7 gelijkenissen) H 13 Naar het kruis H 14-22 –met rede in H 18 Laatste rede H 23-25 Uitleiding H 26-28

5 Evangelie van de Koning Geslachtsregister Geboorte Schriftverwijzingen –(opdat/zodat/zo …werd vervuld) Rangschikking materiaal Allerlei details Koninkrijk der hemelen –Zonder de bedelingen is Matteus lastig te verstaan Toekomstige dingen Vooral Gods regeringswegen zijn in beeld dit blijkt uit:

6 Geslachtsregister Van groot belang voor de Jood Jozef: rechtvaardige uit Davids lijn Erfgenaam van de troon van David –Koning naar Gods hart, erft belofte aan David Abraham: alle volken gezegend –Wordt waar in Jezus, compleet als Hij zal regeren Beloofde Messias Vijf vrouwen –Hij staat in de lijn van zondaren, hoeren en asielzoekers, van mensen zonder recht

7 Geboorte } De } De rol van Jozef } Jezus: } Jezus: J bevrijdt van zonden } Immanuel: } Immanuel: God met ons § Verwijst § Verwijst naar het feit dat God zelf Koning over zijn volk wilde zijn § Vergelijk § Vergelijk 1 Samuel 8:7 en Ezechiel 34 } Wijzen: } Wijzen: Koning der Joden } Koningsster } Koningsster in Leeuw? } Valse } Valse koning vervolgt hem

8 Rangschikking materiaal Niet chronologisch Laatste verzoeking: koningschap Bergrede als grondwet –Niet per se achter elkaar uitgesproken Door twee of drie getuigen: –Twee blinden bij Jericho –Twee bezetenen Plaatsing genezingen –Meer thematisch

9 Allerlei details n1n1n1n16:28 voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk n1n1n1n19:28 wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid n2n2n2n20:21 Zeg, dat deze twee zonen van mij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een aan uw linkerhand in uw koninkrijk n2n2n2n21:5 ‘Zegt aan de dochter van Sion: Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier’ n2n2n2n23:13 Wee u echter, schriftgeleerden en farizeeen, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen

10 Koninkrijk der Hemelen Alleen in Matteus (32 x) Daniel 2:28 en 44 Daniel 7:13, 14 en 27 Zacharia 14:9 en 16 Concreet Koninkrijk op aarde? Bekering nodig Verandert van gedaante Gelijkenissen: verborgenheden

11 De Koning Ø BERGREDE: Ø BERGREDE: barmhartig, rechtvaardig, ootmoedig, onbezorgd, niet naar de ogen zien, op zoek naar Gods wil Ø De Ø De kleinste is de grootste Ø Zachtmoedig Ø Zachtmoedig en nederig van hart Ø Bewogen Ø Bewogen Herder-Koning Ø Scherp Ø Scherp voor huichelaars Ø Streng Ø Streng én liefdevol

12 King of kings and Lord of lords, glory: (clap) hallelujah King of kings and Lord of lords glory: (clap) hallelujah Jesus, Prince of peace glory: (clap) hallelujah Jesus, Prince of peace glory: (clap) hallelujah

13 Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt Komt tot mij en Ik geef u rust Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt Komt tot mij en Ik geef u rust Neemt mijn juk op u en leert van Mij Want Ik ben zachtmoedig en need’rig van hart En u zult rust vinden voor uw zielen Want mijn juk is zacht en mijn last is licht Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt Komt tot mij en Ik geef u rust

14 De verwerping (1) Geboorte: Herodes Vanaf H 9: –Uw zonden zijn vergeven (9:1-8) –Eten bij Matteus (9:9-13) –Aren plukken op sabbat (12:1-8) –Genezen op sabbat > ombrengen? (12:9-14) –Door Beelzebul: tweede maal (12:22-32 / 9:32-34) –De vraag om een teken (12:38-42) 13:1 > Op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee Koning is verworpen > gelijkenissen

15 Gelijkenissen Koning verworpen Koning afwezig Andere gedaante Koninkrijk Vermenging met kwaad: rode draad Geschiedenis van de gemeente –Vergelijk Openbaring 2 en 3

16 De verwerping (2) Verwerping in Nazareth (na gelijkenissen) Verwijten gaan door: –Waarom wassen uw discipelen hun handen niet? (15:1-20) –Vraag (opnieuw) om een teken (16:1-4) Lijden en sterven aangekondigd (vanaf H 16) Gemeente komt in zicht (vanaf H 16) Na de intocht: –Hoort u wat dezen zeggen? (21:15) –Vraag naar gezag (21:23-27) –Vraag naar belasting (22:15-22) –Vraag naar de opstanding (22:23-33) –Vraag naar het grote gebod (22:34-40)

17

18 Gemeente Alleen in Matteus Vanaf H 16 (na verwerping) Gebouwd op de Rots (belijdenis) Kenmerk: Hij in het midden (H 18) In plaats van verworpen Israel –Een volk dat de vruchten ervan opbrengt ??? Doen wij dat?

19 Gelijkenis van de bruiloft Koning (in Lukas mens) Bruiloft voor de zoon: verwijst naar Gods plan Twee nodigingen: voor en na de kruisiging Alles is gereed: na het kruis Onverschilligheid Vervolging: na Stefanus is de zaak duidelijk Verwoesting Jeruzalem Evangelie > volken: het thema van Handelingen Bruiloftskleed noodzaak

20 Toekomst Abraham / wijzen Velen van oost/west (H 8) H 24+25 –Israel: wat er gebeurt de laatste jaarweek –Gemeente: verantwoordelijkheid tot dan –Oordeel volken na de grote verdrukking Zending H 10 –Laat deels zien hoe de 144.000 werken

21 Na de opstanding Kort verslag Alleen Galilea –De verachte provincie –Verworpen Koning (Hij trekt zich terug) Opdracht: volken discipelen –Opmaat voor het Koninkrijk Tot het einde: Immanuel (vgl H 1) –Ook in de grote verdrukking

22


Download ppt "ELK EVANGELIE ZIJN THEMA Matteus: Koning (de leeuw) schuldoffer (zie H 18) Markus: Dienstknecht (het rund) zondoffer Lukas: Mensenzoon (de mens) vredeoffer."

Verwante presentaties


Ads door Google