De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelie naar Matteus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelie naar Matteus"— Transcript van de presentatie:

1 Evangelie naar Matteus
het evangelie van de KONING

2 ELK EVANGELIE ZIJN THEMA
(Zie Openbaring 4:7 en Ezechiel 1) Matteus: Koning (de leeuw) schuldoffer (zie H 18) Markus: Dienstknecht (het rund) zondoffer Lukas: Mensenzoon (de mens) vredeoffer Johannes: Zoon van God (de arend) brandoffer

3 De schrijver diende het ‘verkeerde’ koninkrijk
bekeerde Jood (tollenaar) blijft op de achtergrond selecteert met een doel schrijft onder leiding is geen typemachine

4 Indeling Matteus Inleiding H 1-4 Eerste rede H 5-7
Naar de verwerping H 8-12 met rede in H 10 Scharnier (7 gelijkenissen) H 13 Naar het kruis H 14-22 met rede in H 18 Laatste rede H 23-25 Uitleiding H 26-28

5 Evangelie van de Koning
dit blijkt uit: Geslachtsregister Geboorte Schriftverwijzingen (opdat/zodat/zo …werd vervuld) Rangschikking materiaal Allerlei details Koninkrijk der hemelen Zonder de bedelingen is Matteus lastig te verstaan Toekomstige dingen Vooral Gods regeringswegen zijn in beeld

6 Geslachtsregister Van groot belang voor de Jood
Jozef: rechtvaardige uit Davids lijn Erfgenaam van de troon van David Koning naar Gods hart, erft belofte aan David Abraham: alle volken gezegend Wordt waar in Jezus, compleet als Hij zal regeren Beloofde Messias Vijf vrouwen Hij staat in de lijn van zondaren, hoeren en asielzoekers, van mensen zonder recht

7 Geboorte De rol van Jozef Jezus: J bevrijdt van zonden
Immanuel: God met ons Verwijst naar het feit dat God zelf Koning over zijn volk wilde zijn Vergelijk 1 Samuel 8:7 en Ezechiel 34 Wijzen: Koning der Joden Koningsster in Leeuw? Valse koning vervolgt hem

8 Rangschikking materiaal
Niet chronologisch Laatste verzoeking: koningschap Bergrede als grondwet Niet per se achter elkaar uitgesproken Door twee of drie getuigen: Twee blinden bij Jericho Twee bezetenen Plaatsing genezingen Meer thematisch

9 Allerlei details 16:28 voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk 19:28 wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid 20:21 Zeg, dat deze twee zonen van mij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een aan uw linkerhand in uw koninkrijk 21:5 ‘Zegt aan de dochter van Sion: Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier’ 23:13 Wee u echter, schriftgeleerden en farizeeen, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen

10 Koninkrijk der Hemelen
Alleen in Matteus (32 x) Daniel 2:28 en 44 Daniel 7:13, 14 en 27 Zacharia 14:9 en 16 Concreet Koninkrijk op aarde? Bekering nodig Verandert van gedaante Gelijkenissen: verborgenheden

11 De Koning BERGREDE: barmhartig, rechtvaardig, ootmoedig, onbezorgd, niet naar de ogen zien, op zoek naar Gods wil De kleinste is de grootste Zachtmoedig en nederig van hart Bewogen Herder-Koning Scherp voor huichelaars Streng én liefdevol

12 King of kings and Lord of lords, glory: (clap) hallelujah
Jesus, Prince of peace

13 Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt
Komt tot mij en Ik geef u rust Neemt mijn juk op u en leert van Mij Want Ik ben zachtmoedig en need’rig van hart En u zult rust vinden voor uw zielen Want mijn juk is zacht en mijn last is licht

14 De verwerping (1) Geboorte: Herodes Vanaf H 9:
Uw zonden zijn vergeven (9:1-8) Eten bij Matteus (9:9-13) Aren plukken op sabbat (12:1-8) Genezen op sabbat > ombrengen? (12:9-14) Door Beelzebul: tweede maal (12:22-32 / 9:32-34) De vraag om een teken (12:38-42) 13:1 > Op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee Koning is verworpen > gelijkenissen

15 Gelijkenissen Koning verworpen Koning afwezig
Andere gedaante Koninkrijk Vermenging met kwaad: rode draad Geschiedenis van de gemeente Vergelijk Openbaring 2 en 3

16 De verwerping (2) Verwerping in Nazareth (na gelijkenissen)
Verwijten gaan door: Waarom wassen uw discipelen hun handen niet? (15:1-20) Vraag (opnieuw) om een teken (16:1-4) Lijden en sterven aangekondigd (vanaf H 16) Gemeente komt in zicht (vanaf H 16) Na de intocht: Hoort u wat dezen zeggen? (21:15) Vraag naar gezag (21:23-27) Vraag naar belasting (22:15-22) Vraag naar de opstanding (22:23-33) Vraag naar het grote gebod (22:34-40)

17 wat zag Hij toen Hij aan het kruis hing?

18 Gemeente Alleen in Matteus Vanaf H 16 (na verwerping)
Gebouwd op de Rots (belijdenis) Kenmerk: Hij in het midden (H 18) In plaats van verworpen Israel Een volk dat de vruchten ervan opbrengt ??? Doen wij dat?

19 Gelijkenis van de bruiloft
Koning (in Lukas mens) Bruiloft voor de zoon: verwijst naar Gods plan Twee nodigingen: voor en na de kruisiging Alles is gereed: na het kruis Onverschilligheid Vervolging: na Stefanus is de zaak duidelijk Verwoesting Jeruzalem Evangelie > volken: het thema van Handelingen Bruiloftskleed noodzaak

20 Toekomst Abraham / wijzen Velen van oost/west (H 8) H 24+25
Israel: wat er gebeurt de laatste jaarweek Gemeente: verantwoordelijkheid tot dan Oordeel volken na de grote verdrukking Zending H 10 Laat deels zien hoe de werken

21 Na de opstanding Kort verslag Alleen Galilea
De verachte provincie Verworpen Koning (Hij trekt zich terug) Opdracht: volken discipelen Opmaat voor het Koninkrijk Tot het einde: Immanuel (vgl H 1) Ook in de grote verdrukking

22 Zie je de wenkende vinger?
het enige wat er op zit: Hem volgen koste wat het kost ...


Download ppt "Evangelie naar Matteus"

Verwante presentaties


Ads door Google