De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting management schools 28 maart 2006. Keuzeonderwijs Verrekening Juridische status SOK Intekening tentamens/herkansingen Voorlichting Tijdpad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting management schools 28 maart 2006. Keuzeonderwijs Verrekening Juridische status SOK Intekening tentamens/herkansingen Voorlichting Tijdpad."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting management schools 28 maart 2006

2 Keuzeonderwijs Verrekening Juridische status SOK Intekening tentamens/herkansingen Voorlichting Tijdpad tot zomer Inhoud

3 Keuzeaanbod in DOP 06/07 Ca. 45 HG-Minors externe minors buiten HG altijd via ex.com. voor dt/duaal minoraanvraag altijd via ex.com. Ca. 100 Keuzeblokken min. 2 openstellen per opleiding Keuzemodulen 3 EC op dinsdagavond vanaf 18.00 uur op donderdagavond vanaf 19.00 uur

4 Aanbevelen keuzeonderwijs Dean doet aanbevelingen t.a.v. keuzeonderwijs buiten opleiding voor eigen studenten (DOP manager markeert in DOP) Blokkeren extern keuze onderwijs kan alleen indien er overlap is met reguliere programma (Deze doelgroep laten uitsluiten door aanbieder) Aanbieder mag instapvoorwaarden stellen

5 Mini-SOK Alle intekeningen op extern onderwijs verlopen via DOP Mini-SOK met keuzeonderwijs wanneer school regulier programma nog niet heeft opgenomen Accordering kan via contactpersoon keuzeonderwijs van school i.p.v. SLB’er

6 Basis-SOK Basis-SOK is vast programma, wel variatie in periodes en stromen (MBO/VWO) mogelijk September instroom krijgt basis-SOK met vast 1e jaars programma (binnen 15 werkdagen) Indien nodig op maat maken via “openbreken” Huidige 1e jaars krijgen basis-SOK voor de Propedeuse i.v.m. zichtbaar maken achterstand en plannen 2e jaars onderdelen

7 Verrekening keuzeonderwijs Groot verschil tussen intekeningen en resultaat in Progress Bij gewijzigde studieplanning aanpassen SOK van groot (financieel) belang € 28 per ingetekende credit (was € 32): voor volgen, tentamen, herkansing € 8 euro voor alleen tentamen/herkansing en vrijstellingsverzoek via EVC (nog in discussie)

8 Juridische status SOK Verplichte intekening op onderwijs via DOP (geaccordeerde SOK nodig om onderwijs te kunnen volgen) Max. 80 credits op SOK Onderbouwing SOK in POP Binnen 10 werkdagen 1e SOK aanbieden SLB’er: binnen 5 werkdagen reageren op SOK Beroepsmogelijkheid student

9 Intekening op tentamens Automatische intekening op tentamens en hertentamens voor onderwijs op SOK Inschrijving tentamens via Progress www vervalt voor alle studenten per 06/07 Student krijgt halverwege periode mail met afmeldingsmogelijkheid voor tentamen Indien sprake is van maximum aantal kansen dan dient dat opgenomen te zijn in Onderwijsregeling Hiermee wordt rekening gehouden in DOP

10 Wanneer afkeuren SOK? Student plant meer dan 80 credits tenzij goed beargumenteerd en realistisch (t.o.v. eerdere studieprestaties) Student heeft keuzes niet goed verantwoord in POP of heeft geen POP tenzij de SLB’er een andere afspraak met de student heeft gemaakt Student voldoet niet aan de instapvoorwaarden tenzij de student nog mogelijkheid heeft eraan te gaan voldoen (bijv. in periode 4 of in herkansingsronde) Student voldoet niet aan in de Onderwijsregeling aangegeven voorwaarden voor keuzeonderwijs (goedkeuren met opmerking dat keuze niet meetelt voor diploma)

11 Rolverdeling Dean: stelt de Onderwijsregeling vast (incl keuzeonderwijs) stelt capaciteit vast (uitvoering door DOP manager) De examencommissie van de aanbieder: bevoegd ten aanzien van de tentamens (vaststellen uitslag, sancties bij fraude). De examencommissie van de eigen opleiding: reikt het getuigschrift uit en stelt einduitslag vast De SLB’er: accordeert SOK (namens examencommissie) College van Beroep voor Studenten (CBS): beroepsmogelijkheid (eerst “minnelijke schikking”)

12 Voorlichting Febr t/m april:voorlichting medewerkers (incl. SLB’ers) Begin april:minornieuwsbrief (via schools) Eind april: DOP-nieuwsbrief (via schools) attenderingsposters April:knoppencursus SLB’ers Begin mei:artikel in Hanze voorlichting door SLB’ers aan studenten 15 mei:mail start intekening DOP 22 mei:reminder studenten zonder SOK

13 Planning DOP (1) Mrt ’06:(13) Vaststellen minoraanbod door CvB (20) Instemming HMR juridische status SOK (28) Sessie Deans en teamleiders (30) 2e training DOP-managers Apr.’06:(13) Extern keuzeaanbod in DOP opgenomen door aanbiedende schools (18-21) Quick scan extern keuzeonderwijs en voorsorteren voor MT welke wel/niet aanbevolen (24) vaststellen welk extern keuzeonderwijs aanbevolen wordt voor eigen studenten door dean (28) concept Onderwijsregeling gereed, incl advies OC

14 Planning DOP (2) Mei ‘06:(1) Onderwijsinhoud en planning volledig in DOP (8) Aanbevelingen door zendende school in DOP geplaatst t.a.v. externe keuzemogelijkheden (8)Instemming OER door SMR (8-12) Controle DOP (15) OER vastgesteld door dean (15) Openstelling DOP voor intekening (22-23) Bijstellen planning: capaciteit verhogen/cancellen bij onderintekening (incl mailing betreffende studenten) (31) Uiterlijk aanbieden SOK aan SLB’er

15 Planning DOP (3) Juni ’06:(8) Uiterlijke reactie SLB’er (binnen 5 werkdagen) (15) Definitieve reactie SLB’er (21) Roostergegevens in Indato (30) Evaluatie ervaringen DOP


Download ppt "Voorlichting management schools 28 maart 2006. Keuzeonderwijs Verrekening Juridische status SOK Intekening tentamens/herkansingen Voorlichting Tijdpad."

Verwante presentaties


Ads door Google