De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De flexibele deeltijdopleiding: hogeschool én overheid aan zet

Verwante presentaties


Presentatie over: "De flexibele deeltijdopleiding: hogeschool én overheid aan zet"— Transcript van de presentatie:

1 De flexibele deeltijdopleiding: hogeschool én overheid aan zet
Werkconferentie OCW - 21 maart 2013 Lucie te Lintelo Hogeschool van Amsterdam Fokke Aukema Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zwannie Slagter Hanzehogeschool Groningen Pieter Cornelissen Hogeschool Utrecht

2 Programma Kader Presentatie Discussie Conclusies De feiten en cijfers
De spelers De succesfactoren De praktijk De ‘call for action’ Discussie Conclusies

3 Feiten en cijfers De starters 48 % daling Waarvan 29 %
laatste twee jaar De studenten: Van naar De gediplomeerden: 10 à per jaar

4 De spelers Hoge-scholen NRTO Uni-versiteit OU MOOC Omvang 45.000
60.000 1.400 26.000* ? Instellingen 35 37 13 1 Opleidingen > 450 104 7 Flexibiliteit - + ++ Diplomarendement -- Assortiment -/+ Degree Ja Nee Toegankelijkheid Online

5 Succesfactoren Veel onderzoek Succesfactoren
Samenwerking werkgevers en instellingen Flexibilisering van de organisatie Flexibilisering van programma’s Bieden van specifieke financiële ondersteuning

6 Sluit aan op de behoefte van werkenden
De praktijk Wanneer is sprake van een goede praktijk? Flexibel programma Sluit aan op de behoefte van werkenden Borging (eind) niveau Organiseerbaar en betaalbaar

7 Wensen werkenden Aansluiten op individuele loopbaanperspectief: inhoudelijke keuzes Doelgericht en efficiënt opleiden: voortbouwen op verworven competenties en kwalificaties Optimale balans werken-leren-leven: in eigen tempo (stapelen van modules); invloed op tijd en plaats; integratie werken-leren 4. Sociale binding, opbouwen professioneel netwerk: interactie en leren van elkaar

8 Wensen werkgevers Nadruk op diploma of inhoudelijke doelen?
- hbo is functievereiste - interne en externe mobiliteit - innovatie: team-, functie-, organisatieontwikkeling Individuele of collectieve arrangementen? - een hbo-opleiding ≠ een bedrijfsopleiding - een goed model voor individuele arrangementen voorziet in groot deel van de vraag Alleen opleiden of ook verbinding met publieke activiteiten als onderzoek en stages? Klant-leverancier relatie of partnerschap?

9 Strategische marketing Persoonlijke professiona-lisering
De flexibele deeltijd: modulair + Individuele leerroutes binnen gestandaardiseerd aanbod Leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) Binnen module: blended learning en werkplekleren Samenhang door generieke competenties Deels verplicht, deels keuze Omvang: diepgang + binding Met certificaat Herkenbare taakgebieden Keuze Strategische marketing Persoonlijke professiona-lisering Sales Markt-onderzoek Afstudeer-opdracht Ondernemen L OT Voorbeeld bachelor commerciële economie

10 collectieve leerroutes
Onderwijsmodule HBO diploma Certificaat Intake gesprek Kandidaat-student Kandidaat cursist Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes Onderwijsmodule HBO diploma Intake gesprek Kandidaat-student Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes Onderwijsmodule HBO diploma Certificaat Intake gesprek Kandidaat-student Kandidaat cursist Werkgever “In Company”: collectieve leerroutes Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes Groepen Individuen Ontleend aan I.Khaksar, 2011

11 Hogescholen aan zet HBO-Branche: neem verantwoordelijkheid voor en investeer in deeltijdonderwijs Creëer volume voor kwaliteit en flexibiliteit Samenwerking tussen deeltijdopleidingen Zelfde modulaire opbouw Minder croho’s Verbinding aan onderzoek/lectoraten Deskundigheid Leerwegonafhankelijke toetsing Blended learning Werkplekleren Deeltijdteam Tbv specifieke aandacht doelgroep

12 Én overheid aan zet Zorg voor duidelijke wet en regelgeving
WHW biedt mogelijkheden, maar veel interpretatieproblemen Zorg voor stimulerende wetgeving Maak stapelen makkelijker mogelijk Sturing op leeruitkomsten Voor blended learning en werkplekleren is vestigingsplaatsbeginsel belemmering Pas de bekostigingssystematiek aan Ten behoeve van flexibiliteit Maak einde aan onzekerheid over kosten student voor deeltijdopleiding

13 Discussie - Stellingen
Het HBO vervult een essentiële rol in de verdere ontwikkeling van postinitieel hoger onderwijs, vanwege haar kennis en expertise, verbinding beroepspraktijk en diplomagerichte opleidingen. Hogescholen weten hoe je flexibel onderwijs moet verzorgen. Daarvoor is experimenteerruimte niet nodig. Richt de experimenteerruimte alleen op flexibele bekostiging, zoals vraagfinanciering en bekostiging van modulen. Regel de andere zaken direct in wet- en regelgeving. De overheid moet zorgen voor duidelijke én stimulerende wetgeving. Dat helpt bij de verdere ontwikkeling van deeltijdonderwijs. Vanwege het noodzakelijke volume en bundeling van kennis en expertise moeten alleen een paar hogescholen zich profileren op postinitieel hoger onderwijs.


Download ppt "De flexibele deeltijdopleiding: hogeschool én overheid aan zet"

Verwante presentaties


Ads door Google