De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TRAP Een lange termijn uitkomst en proces studie naar residentiële behandeling voor therapie resistente adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen Dineke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TRAP Een lange termijn uitkomst en proces studie naar residentiële behandeling voor therapie resistente adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen Dineke."— Transcript van de presentatie:

1 TRAP Een lange termijn uitkomst en proces studie naar residentiële behandeling voor therapie resistente adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen Dineke Feenstra en Joost Hutsebaut Brussel, 7 februari 2008

2 Doel van de presentatie  Theoretische achtergrond TRAP-studie  Introductie onderzoeksdesign TRAP  Eerste (voorlopige) resultaten

3 Theoretische achtergrond: uitkomst onderzoek bij adolescenten Vooruitgang:  Steeds meer onderzoek  Psychotherapie is effectief  Methodologische kwaliteit steeds beter Beperkingen:  Weinig ontwikkelingsspecifiek  Weinig onderzoek naar veranderingsmechanismen  Nauwelijks studies naar de effectiviteit van psychotherapie bij adolescenten met een persoonlijkheidsstoornis

4 Theoretische achtergrond: persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten  DSM-IV-TR, blz. 687  De diagnose van een persoonlijkheidsstoornis kan betrouwbaar worden vastgesteld  Er lijkt sprake te zijn van een redelijke constructvaliditeit, goede concurrente validiteit, matige predictieve validiteit  Zijn volwassen criteria de juiste?

5 TRAP-studie  “A long term outcome and process study of a residential treatment for treatment refractory adolescents with personality disorders”  Studie waarbij we een 120-tal adolescenten, die opgenomen worden op de Klinische Psychotherapie voor Adolescenten, gedurende 24 maanden volgen  Metingen worden uitgevoerd bij aanmelding, 6 maanden na start behandeling, 12 maanden na start behandeling en 24 maanden na start behandeling

6 Doelstellingen TRAP Doelstelling 1: behandeluitkomst  Reductie van klachtenniveau  Verbetering ontwikkelingscompetenties Doelstelling 2: predictie van behandelsucces  Verband patiëntkenmerken en behandelsucces  Verband systeemkenmerken en behandelsucces Doelstelling 3: verband relationele veranderingen en terugvalpreventie  Verband (object)relationele niveau en terugval  Mediërende factoren

7 Design: inclusie/ exclusie Inclusiecriteria:  Aanmelding voor klinische psychotherapie  Leeftijd 14-19 jaar  Persoonlijkheidsproblematiek  Therapie resistentie Exclusiecriteria:  Onvoldoende beheersing Nederlandse taal  Ernstige organisch-cerebrale aandoeningen of ernstige cognitieve functiestoornissen  Zwakbegaafdheid  Schizofrenie  Autisme of aan autisme verwante stoornissen

8 Design: instrumenten Meetmoment Instrument IntakeOpname6 maanden na start behandeling 12 maanden na start behandeling 24 maanden na start behandeling Algemene vragenlijst Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV Structured Clinical Interview for DSM IV axis II Personality Diusorders Brief Symptom Inventory Severity Indices of Personality Problems Autonomie- en hechtingvragenlijst Depressieve Ervaringen vragenlijst, Adolescenten versie Competentiebelevingsschalen voor Adolescten Gebeurtenissenvragenlijst Quality of relationships Inventory Family Assessment Device Gedragsvragenlijst Stigma-vragenlijst Vragenlijst therapeutische relatie Groepscohesie vragenlijst

9 Resultaten: baseline Baseline:  Totaal 85 proefpersonen; 72 meisjes (84.7%); 13 jongens (15.3%)  Gemiddelde leeftijd is 16.51 jaar (range 14-19 jaar)  Gemiddelde IQ-score 103 (range 81-126)

10 Resultaten: as I stoornissen (baseline) As I stoornisFrequentie (n = 82) n (%) Angststoornis51 (62.2 %) Stemmingsstoornis29 (35.4 %) Middelenmisbruik/ afhankelijkheid2 (2.4 %) Eetstoornis7 (8.5 %) Somatoforme stoornis2 (2.4 %) Andere stoornis1 (1.2 %) Geen diagnose21 (25.6 %)

11 Resultaten: as II stoornissen (baseline) As II stoornisFrequentie n = 82 n (%) Paranoide PS0 (0%) Schizoide PS0 (0%) Schizotypische PS0 (0%) Borderline PS17 (20.7%) Theatrale PS0 (0%) Narcistische PS0 (0%) Ontwijkende PS14 (17.1%) Afhankelijke PS0 (0%) Obsessief-compulsieve PS1 (1.2%) Depressieve PS1 (1.2%) Passief-agressieve PS0 (0%) PS NAO5 (6.1%)

12 Resultaten: behandeluitkomst  Klachtenniveau (BSI)

13 Resultaten: behandeluitkomst  Kerncomponenten persoonlijkheid (SIPP)

14 Resultaten: behandeluitkomst Andere uitkomstmaten (gedragsvragenlijst)  Jongeren gaan vaker naar school  Jongeren rapporteren meer vriendschappen  De zelfverwonding neemt af  Verwonding van anderen neemt af  Minder contact met politie/ justitie

15 Conclusie  Behoefte aan meer onderzoek naar hoe een persoonlijkheidsstoornis vast te stellen bij adolescenten.  Behoefte aan ontwikkelingsspecifieke behandelmodellen voor adolescenten (met persoonlijkheidsstoornis).  Behoefte aan meer onderzoek naar de effectiviteit van behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten.  Eerste resultaten TRAP zijn positief.

16 Contact Website: www.deviersprong.nl www.vispd.nl Contact: dineke.feenstra@deviersprong.nl joost.hutsebaut@deviersprong.nl


Download ppt "TRAP Een lange termijn uitkomst en proces studie naar residentiële behandeling voor therapie resistente adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen Dineke."

Verwante presentaties


Ads door Google