De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie - 4 Hoogeveen, 29 april 2004 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie - 4 Hoogeveen, 29 april 2004 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit."— Transcript van de presentatie:

1 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie - 4 Hoogeveen, 29 april 2004 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen j.van.dijk@frw.rug.nl

2 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Inleiding  Achtergrond  Wat is TxU-4?  Evaluatie TxU-4?  Conclusies

3 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Achtergrond  Achterstand noordelijke economie  Langman akkoord - SNN  Verbeteren economisch structuur  Meer samenwerking tussen bedrijven  Toeleveren en Uitbesteden:

4 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 De regio

5 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Werkloosheid (WLB) Bron: CBS, RUG

6 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Werkgelegenheidsgroei in % in Noorden en Nederland Bron: PWR/RUG TxU-4

7 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Werkgelegenheidsgroei per sector in 2002 in % Bron: PWR

8 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Arbeidsproductiviteit (× € 1000) Nld Gr Fr Dr

9 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Conclusies - Trends  Noorden heeft economische achterstand  Het Noorden haalt de laatste vijf jaar iets in  Verschillen tussen provincies nemen af  Kernzones groeien harder  Industriële werkgelegenheid staat onder druk  Lagere arbeidsproductiviteit en opleiding

10 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 TxU-4

11 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Uitbesteders: sneller, goedkoper, flexibeler, innovatiever, beter, meer bij minder Toeleveranciers: marktgerichter, kostenbewuster Performanceverbetering in ketens … een antwoord op bewegingen op de internationale TxU-markt TxU is

12 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 TxU: industriële bedrijven TxU: toeleveren en uitbesteden industriële bedrijven TxU-1+2: verkennen TxU-3: “zaken aan te slingeren” (bewustmaken en strategievorming) en zich dan terug te trekken

13 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Doel & aanpak TxU-4 TO E L E V ER A N C I ER S UITBESTEDERSUITBESTEDERS VGM E-business Groeikapitaal T r a n s p a r a n t i e Netwerk vorming C l u s t e r v o r m i n g Strategievorming Performance verbetering Ketenvorming Kennisintensivering

14 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 TxU-4 Expliciete doelstelling TxU-4: "de concurrentiepositie van noordelijke toeleveranciers op de (inter)nationale TxU- markt verder te versterken door performanceverbetering in de ketens.“ Specifieke doelgroep TxU-4: "stuwende noordelijke toeleveranciers plus een aantal meer regionaal opererende bedrijven die een belangrijke rol (kunnen gaan) vervullen in de toeleverketen".

15 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 PR & Communicatie TxU dagen 0/10030/7050/5060/40>60/ 60/<40 Netwerk- programma’s Ketenprojecten Strategie- projecten Implementatie Financiering: Budget TxU-4: € 2,4 mln.

16 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 TxU-4 TxU-4 wil nadrukkelijk aanwezig blijven tot en met de implementatie van de aanbevelingen die voortvloeien uit de strategievorming Bij TxU-4 is netwerkvorming erg belangrijk Het programma is primair gericht op ‘business development’

17 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie TxU-4: zijn de doelen bereikt?

18 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie TxU-4  Evalueren gebeurt te weinig: van je eigen ervaringen en fouten kan je veel leren!  Budget TxU-4: € 2,4 miljoen  Evalueren is lastig:  wat moet je wanneer meten?  wenselijke antwoorden  politieke risico’s

19 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie TxU-4  Outputindicator: aantal deelnemende bedrijven  Resultaatindicator: omzet en werkgelegenheidscreatie  Interne targets: organisatie van activiteiten  Waarderingscijfers deelnemende bedrijven  Anonieme enquête onder de deelnemende bedrijven in december 2003 (+ aanvulling maart 2004)

20 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Doel: Wat zijn de resultaten? Result. 19 >25 ± 250 >45 Interne targets: aantal deelnemende bedrijven: implementatieprogramma: 15 uitbesteders die TxU-4 ondersteunen: 30 VGM convenant: 20 aanwezig op TxU bijeenkomsten: 250 deelnemers aan netwerkprogramma's: 30 Interne targets zijn gehaald!

21 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Doel: Outputindicator: aantal bedrijven dat betrokken is bij kennistransferprojecten: 55 waarvan MKB 50 Resultaat indicatoren (te realiseren bij 20 noordelijke toeleveranciers): Bruto gecreëerde werkgelegenheid in fte's: bij afronding van het project 35 binnen twee jaar daarna oplopend tot 100 Toename van de omzet: bij afronding van het project mln € 6 binnen twee jaar oplopend tot mln € 18,1 Wat zijn de resultaten? Result. 58 47 4 101 1,6 32,8 28 2,9

22 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Waarderingscijfers deelnemende bedrijven Waardering activiteiten: netwerkprogramma's7,1 ketenprojecten7,0 implementatieprojecten7,8 Waardering functies allen implementatie netwerken7,1 7,8 kennisoverdracht6,46,9 financiële bijdrage5,87,4 Waardering samenwerking TxU-4 medewerkers 7,98,5

23 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Effectiviteit TxU-4  Budget TxU-4: € 2,4 miljoen  45% SNN, 20% NOM en 35% bedrijven  Bijdrage SNN uit Kompasgeld: € 1,1 miljoen  Nu: 28 arbeidsplaatsen Kosten € 39.000 Kompasgeld per arbeidsplaats  Eind 2005: 101 arbeidsplaatsen Kosten € 11.000 Kompasgeld per arbeidsplaats Musters: een baan kost € 240.000 Kompasgeld Dagblad van het Noorden november 2003

24 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Conclusies  Evalueren moet  Omstandigheden: - Kortere projectperiode - Economische recessie  Ondanks alles doelen gehaald  Veel tevreden deelnemers, ook als die zelf flink mee betalen  Veel arbeidsplaatsen voor relatief weinig geld

25 2004-2006???

26 © Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie - 4 Hoogeveen, 29 april 2004 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen j.van.dijk@frw.rug.nl


Download ppt "© Prof.dr Jouke van Dijk TxU-4, 29 april 2004 Evaluatie - 4 Hoogeveen, 29 april 2004 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit."

Verwante presentaties


Ads door Google