De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIGeZ vzw © 2009 31 maart 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIGeZ vzw © 2009 31 maart 2009"— Transcript van de presentatie:

1 VIGeZ vzw © 2009 31 maart 2009 erika.vanhauwaert@vigez.be

2 VIGeZ vzw © 2009 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Missie: “Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie wil een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving bevorderen en zo bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor alle inwoners van Vlaanderen”

3 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ: Wat? “Het VIGeZ is een expertisecentrum dat strategieën, methodieken, advies en opleiding aanbiedt aan gezondheidswerkers en andere professionals, kortom iedereen die bezig is met gezondheidspromotie, zowel praktijkwerkers als beleidsmakers”

4 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ: expertisecentrum  Multidisciplinair team  Wetenschappelijk onderbouwing  Stimuleert samenwerkingsverbanden  Coördinatie & planmatige aanpak  Brug theorie - praktijk  Bijdragen tot realisatie leefstijl- gezondheidsdoelstellingen

5 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ: Opdrachten Informatie en adviesverstrekking  Advies en consultancy op maat  Bevordering professionalisering sector  Gespecialiseerde documentatie- en informatiedienst  Doorverwijzing

6 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ: Opdrachten Ondersteuning van implementatie  Ondersteuning Logo’s en andere intermediairen  Coördinatie en coaching  Overlegstructuur met Logo’s

7 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ: Opdrachten Kwaliteit en evaluatie  Driejaarlijkse indicatorenbevraging in opdracht Vlaamse overheid bij scholen en bedrijven  Evaluatieonderzoek toegepaste methodieken  Kwaliteitstoetsing acties op het terrein  Kwaliteitslabel

8 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ: Opdrachten Vorming  Basisopleiding  Vast aanbod  Vorming op maat en lezingen  Symposium gezondheidspromotie

9 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ: Opdrachten Methodieken  Ontwikkeling praktische methodieken voor intermediairen  Setting- & doelgroepgericht: scholen, bedrijven, lokale gemeenschappen, artsen, senioren, jongeren, kansengroepen  Thema’s:  leefstijl: voeding, tabakspreventie, ongevallenpreventie in de privésfeer  Ziektepreventie: vaccinatie, borstkankerscreening

10 VIGeZ vzw © 2009 Evenwichtige voeding en gezond bewegen www.vigez.be www.gezondheidstest.be het vertalen van wetenschappelijke informatie Naar praktische aanbevelingen gericht voor het algemeen publiek en voor specifieke doelgroepen Informatie-aanbod voor professionals Intersectoriaal overleg tussen de verschillende actoren die op het terrein van voeding actief zijn, Uitwerken of begeleiden van projecten omtrent het stimuleren van gezonde en evenwichtige voeding, Vorming en training Advies en consultancy.

11 VIGeZ vzw © 2009 Op school www.gezondeschool.be www.schoolsnakker.be www.fruit-op-school.be www.fitteschool.be

12 VIGeZ vzw © 2009

13

14

15 In de werkomgeving www.gezondwerken.be Aanbod naar bedrijven & organisaties: Beleidsondersteuning Informatie- en adviesverstrekking Vormingen op vraag/maat Sensibilisatie personeel Stappenplannen, sensibilisatiemateriaal Menu-analyse en advies over het integrale gezondheidsbeleid, beweging, roken en gezonde voeding

16 VIGeZ vzw © 2009 In de lokale gemeenschap www.gezondegemeente.be www.hartelijkebuurt.be

17 VIGeZ vzw © 2009 Tabakspreventie www.feelfree.be

18 VIGeZ vzw © 2009 Ongevallenpreventie www.boebs.be

19 VIGeZ vzw © 2009 Geestelijke gezondheidsbevordering www.fitinjehoofd.be

20 VIGeZ vzw © 2009 Huisartsen Ondersteunen Logo’s bij het werken met zorgverleners en huisartsen

21 VIGeZ vzw © 2009 Vaccinaties Werking van de Logo's rond vaccinaties ondersteunen Logo-sensibilisatiebeleid over vaccinaties

22 VIGeZ vzw © 2009 Logo's ondersteunen op het gebied van de borstkankerscreening. Vrouwen van 50 tot 69 aanzetten om een screeningsmammografie te laten nemen. Ontwikkelen en verspreiden van materialen en methodieken die bruikbaar zijn op Vlaams niveau Borstkankerscreening

23 VIGeZ vzw © 2009 Medisch Milieukundigen Gezondheid en milieu –Invloed milieufactoren op de gezondheid –Voorlichting, ondersteunen lokale partners –Projecten, acties www.mmk.be

24 VIGeZ vzw © 2009 VIGeZ Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en ziektepreventie vzw Thuis in gezond leven G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel www.vigez.be 02/422.49.49


Download ppt "VIGeZ vzw © 2009 31 maart 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google