De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOP Noord 20 maart 2012 - Zoersel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOP Noord 20 maart 2012 - Zoersel."— Transcript van de presentatie:

1 GOP Noord 20 maart Zoersel

2 Agenda Vorig verslag Budgetvriendelijk koken Rondje Varia:
Nok Nok herlancering oktober 2012 Campagne Slim Stoken Inspiratiegids borstkanker Week van de valpreventie Wild van Water Brochure gezonde school 31 mei : ‘Werelddag zonder tabak’ en Vlaamse campagne ‘24u niet roken’ Alcohol en drugs Agenda

3 Workshop budgetvriendelijk koken
Diëtistenpool 30-tal diëtisten 2X per jaar vorming en concrete afspraken bij Logo. Vrijblijvend volgen ze vormingen bij Vigez. Op vraag van derden worden deze diëtisten ingeschakeld. Ofwel krijgen zij aangepaste informatie vanuit het Logo en rekenen zij 50 euro/uur + btw + vervoerskosten. Voor vormingen die extra werk vergen krijgen zij 50 euro per extra uur bij. Dit is altijd VOORAF afgesproken. Mogelijke onderwerpen: winkeloefening, gezonde en goedkope voeding, actieve voedingsdriehoek,… Diëtistenpool Logo werkt met een 30 tal diëtisten samen. 2X per jaar komen zij naar het Logo voor vorming en concrete afspraken. Vrijblijvend kunnen zij ook vormingen volgen bij het vigez. Op vraag van derden worden deze diëtisten ingeschakeld. Ofwel krijgen zij aangepaste informatie vanuit het Logo en rekenen zij 50 euro/uur + btw + vervoerskosten. Voor vormingen die extra werk vergen krijgen zij 50 euro per extra uur bij. Dit is altijd VOORAF afgesproken. Mogelijke onderwerpen: winkeloefening, gezonde en goedkope voeding, actieve voedingsdriehoek,… Workshop budgetvriendelijk koken

4 Rondje

5

6 Nok Nok – herlancering 2012 Herlancering 10.10.2012
Jeugdverenigingen werken 1 week rond NokNok  Inspiratiegids per knaltip aangeleverd door Vigez Vormingen van Vigez voor jongerenbegeleiders Extra materiaal werd gedrukt door de Logo’s van de provincie Antwerpen, o.a. om onderwijspartners te bevoorraden. Extra materiaal kan steeds aangevraagd worden bij ons. Nok Nok – herlancering 2012

7 Campagne Slim stoken Campagne over gezond stoken
van 7 tot 20 mei in Antwerpen Wat mag verbrand worden en wat niet? Website (stookslim.be), radiospot (radio 2), affiche (cartoon), folder, facebookpagina, artikel zondag,… (materiaal via milieuambtenaren aangevraagd) Campagne van Departement lne: Leefmilieu, natuur en energie Vlaamse campagne start op 23 april in Oost-Vlaanderen loopt daarna telkens 2 weken in elke provincie. In Provincie Antwerpen van 7 tot 20 mei. De milieuambtenaren van de gemeenten zijn hiervan op de hoogte gebracht via de provincie. Materialen (affiche + folder) kunnen aangevraagd worden via de website van lne. De affiches zijn verschillende cartoons. Deze campagne gaat over stoken buitenshuis (verbranden van afval, tuinafval,…) In het najaar volgt deel 2 van de campagne over stoken binnenshuis (verbranden van verkeerd hout, gebruik allesverbrander,…), zelfde principe voor provincie Antwerpen vanaf 15 oktober. Campagne Slim stoken

8 Campagne Slim Stoken Logo Materialen: gratis te ontlenen/verkrijgen
Draaiboek stook je gezondheid niet op Banners Bvb bij tuindagen Campagne Slim Stoken

9 Het Centrum voor Borstkankeropsporing (CBO) heeft zijn jaarrapport 2010 geschreven. Deze is binnenkort terug te vinden via de Logo website. In het jaarrapport vinden jullie meer informatie over de screening maar ook een kaartje met participatiecijfers. Voor de gemeenten die geïnteresseerd zijn, heb ik een DVD mee. Via het interactieve kaartje kan je klikken op je gemeente en de evolutie doorheen de jaren zien verschijnen. In het najaar 2012 verwachten we nog een bron van cijfermateriaal – de IMA-tool. IMA : Intermutualistisch Agentschap (Agentschap van Mutualiteiten). Zij zijn nu bezig aan de laatste aanpassingen aan de tool. Via deze cijferdatabase zullen jullie gemakkelijker gegevens per gemeente en zelfs tot op statistische sector (wijkniveau) cijfers over Screening enerzijds en Diagnostische mammografie anderzijds kunnen verkrijgen. Op basis hiervan kunnen jullie dan via de INSPIRATIEGIDS acties bepalen. Cijfers borstkanker

10 Inspiratiegids: “Laat naar je borsten kijken”
Het streefdoel van de Vlaamse overheid is dat 75 % van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar tegen 2012 deelneemt aan het bevolkingsonderzoek. Uit de meest recente cijfergegevens (2010) blijkt dat in de provincie Antwerpen 46,6% van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar een screeningsmammografie heeft laten uitvoeren. Aangezien het streefcijfer 75 % bedraagt is er dus nog groeimarge. Deze map heeft als doel je inspiratie te bieden om acties in verband met ‘Laat naar je borsten kijken’ te organiseren. Via een interventiemix kan u de bevolking uit uw gemeente sensibiliseren en motiveren tot deelname aan het bevolkingsonderzoek. Hierbij kan je op ondersteuning van je Logo rekenen. Inspiratiegids: “Laat naar je borsten kijken”

11 Inspiratiegids borstkanker
Bij het opstellen van een actieplan voor de sensibilisatie rond borstkankeropsporing is het belangrijk om een goede mix van acties te kiezen. Samen met Logo kan een actieplan worden opgesteld. Nieuwe mammobox op komst Inspiratiegids borstkanker

12 Week van de valpreventie
jaarlijks terugkerend initiatief elk jaar extra focus: 2012  woonzorgcentra 2012: verkenning 2013: tijdige aankondiging en organisatie Week van de valpreventie 2012: verkenning: graag veel feedback en suggesties: wat verwachten jullie van een ‘week van de valpreventie’? Denken jullie dat dit een geschikt initiatief is om ouderen en intermediairen te sensibiliseren en tot actie aan te zetten? …. 2013: echte lancering en tijdige aankondiging

13 week van de valpreventie
menukaart sensibilisatie-activiteiten bewegingsactiviteiten omgevingsactiviteiten vormingen feedbackformulier Een ideale mix van deze activiteiten: richt zich tot de senioren én tot zorg- en welzijnswerkers. informeert én geeft mogelijkheid tot actie. (sensibiliseren en faciliteren) spreekt zowel gezonde 65plussers aan als de meer kwetsbare met een verhoogd valrisico. zet verschillende partners binnen de lokale gemeenschap aan tot actie. week van de valpreventie

14 Pakket Wild van Water Educatief pakket voor basisscholen
Meer water drinken en van plassen een natuurlijke zaak maken Per gemeente een pakket gratis ter beschikking Breng de basisscholen op de hoogte waar het pakket ligt Lokaal scholenoverleg, extra vorming, alle info bij Greet Wild van Water. Veel gemeenten hebben het pakket gratis gekregen. Hebben zij de basisscholen van hun gemeente verwittigd dat het pakket gratis ter beschikking is en waar het staat. Greet heeft hiervoor een basismail verstuurd om dit aan te kondigen. Indien nodig kan de mail opnieuw bezorgd worden. op scholenoverleg kan het pakket extra voorgesteld worden door ons. mogelijkheid om extra vorming( een avond) te organiseren met vb. scholengroep, verschillende gemeenten. Wij organiseren de avond met spreker. Dit voor leerkrachten, ouders. Met als onderwerp : Fabels over water drinken en plassen” ism Pakket Wild van Water

15 Brochure gezonde school
Vast aanbod= Logo geeft ondersteuning Verstuurd vanuit Logo in april Extra verspreiding via Clb in september Noodzaak vanuit gemeente ? De brochure is nieuw vanaf 2011. Gaat uit van de 3 Antwerpse Logo’s. Kan bekeken worden om dit via andere kanalen nog meer te verspreiden, nu is afgesproken enkel via de scholen rechtreeks en via het Clb. Brochure gezonde school

16 Werelddag zonder tabak
Basismateriaal Artikel in gemeentelijk infoblad van mei Wordt toegestuurd laatste week van maart Reeds beschikbaar op bij tabak/werelddag … Let op deadline voor indienen artikels bij dienst communicatie! Artikels op website Over campagne ‘Rokers verdienen een beloning… als ze 24u niet roken’ ⇒op gemeentelijke website van 24 t.e.m. 31 mei Over stoppen met roken ⇒permanent Extra materiaal werd gedrukt door de Logo’s van de provincie Antwerpen, o.a. om onderwijspartners te bevoorraden. Extra materiaal kan steeds aangevraagd worden bij ons. Werelddag zonder tabak

17 Werelddag zonder tabak
Infosessie met een tabakoloog Voor bevolking, organisaties,… Over actie ‘24u niet roken’ en rookstop Geef aandacht aan werving geïnteresseerden Communicatie via meerdere kanalen Standje op wekelijkse markt Lunglife meter Banners Logo Persoonlijk aanspreken Gratis (zie voorwaarden terugbetaling) Extra materiaal werd gedrukt door de Logo’s van de provincie Antwerpen, o.a. om onderwijspartners te bevoorraden. Extra materiaal kan steeds aangevraagd worden bij ons. Werelddag zonder tabak

18 Werelddag zonder tabak
Promotiemateriaal Vlaamse campagne ‘24u niet roken’ 10 affiches flyers = 1 pakket 2 pakketten (1 gemeente en 1 OCMW) 10 fiches aan waslijn met wasspelden 1 voor gemeente en 1 voor OCMW In iedere roker zit stopper 50 zaadzakjes + 50 bladwijzers = 1 pakket Brochure rookstopaanbod (editie 2012) Voor doorverwijzing naar tabakoloog! 10 gemeente 10 OCMW Extra materiaal werd gedrukt door de Logo’s van de provincie Antwerpen, o.a. om onderwijspartners te bevoorraden. Extra materiaal kan steeds aangevraagd worden bij ons. Werelddag zonder tabak

19 Werelddag zonder tabak
Extra’s Infostand bibliotheek (Logo regelt alles) Mailhandtekening, draaiboek,… Concreet Week 26 maart: mail met artikel voor infoblad en overzicht campagne Eind april: verspreiding materiaal naar gemeenten (2 pakketten). Zorgen jullie voor verdeling in OCMW en gemeente? Verdere info via Logo nieuwsbrief Mail Webpagina bij tabak/werelddag (wordt continu geactualiseerd) Doen jullie mee? Extra materiaal werd gedrukt door de Logo’s van de provincie Antwerpen, o.a. om onderwijspartners te bevoorraden. Extra materiaal kan steeds aangevraagd worden bij ons. Werelddag zonder tabak

20 Nieuwe taakafspraken TAD
Logo: verspreiden van methodieken TAD naar de lokale netwerkpartners lokale netwerkpartners ertoe bewegen de methodieken op te nemen in hun eigen beleidsplan en dat ze worden toegepast bij de doelgroepen informeren over methodieken en over mogelijkheden tot beleidsontwikkeling Specifiek voor lokale besturen disseminatie relevante methodieken en aangeven hoe een lokaal preventief gezondheidsbeleid vorm en inhoud krijgt (overkoepelend gezondheidsbeleid) VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen): dienst na verkoop adviseren op maat, coachen, vormen, trainen, ondersteuning van de uitvoering van methodieken… Specifiek voor de lokale besturen ontwikkelen lokaal beleid (beleidsontwikkeling) TAD met ondersteuning (adviseren op maat, coachen, vormen, trainen, ondersteuning van de uitvoering van methodieken…) Overgangsperiode 2012 Operationeel 2013 Info en contact bij Nieuwe taakafspraken TAD

21 Alcohol en drugs

22 Volgende datum en locatie?
Varia


Download ppt "GOP Noord 20 maart 2012 - Zoersel."

Verwante presentaties


Ads door Google