De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erkenning van Jeugdinterventies Machteld Zwikker 3 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erkenning van Jeugdinterventies Machteld Zwikker 3 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Erkenning van Jeugdinterventies Machteld Zwikker 3 november 2011

2 2 Nederlands Jeugdinstituut Het landelijke kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken Voor iedereen die professioneel betrokken is bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren

3 3 Nederlands Jeugdinstituut Onze missie is het bevorderen van: -de optimale ontwikkeling van jeugdigen en van de sociale en pedagogische context waarin zij leven -effectieve preventie, zorg en behandeling van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen -professionalisering en kwaliteitsverbetering van de jeugd- en opvoedingssector

4 Knooppunt van verbindingen 4

5 5 Nederlands Jeugdinstituut Hoe doen we dat? 1. Door relevante en onderbouwde kennis of informatie -te verzamelen -te verrijken -te valideren én -te verspreiden

6 Nederlands Jeugdinstituut Hoe doen we dat? 2. Door in de praktijk: -te onderzoeken -te ontwikkelen -te ondersteunen -op te leiden 6

7 Kenniscentrum jeugd en opvoeding Drie inhoudelijke hoofdlijnen: -Kwaliteit en effectiviteit van instrumenten en interventies -Kwaliteit van de beroepspraktijk/professionalisering -Kwaliteit van het stelsel van voorzieningen 7

8 8 Kenniscentrum jeugd en opvoeding Brug tussen praktijk en theorie Middelen: Dossiers Databanken Nieuwsbrief Jeugd & Co Kennis Kenniskringen

9 9 Databanken Verzamelde en geordende kennis over: -Jeugdinterventies -Methodieken -Onderzoek -Instrumenten -Feiten en cijfers -Jeugdstelsel

10 10 Databank Effectieve Jeugdinterventies Jeugdinterventies Op dit moment: 150 erkende interventies, verdeeld over 16 problemen/ risico’s waar zij zich op richten Waar: www.nji.nlwww.nji.nl > Kennis > Databanken > Effectieve jeugdinterventies

11 11 Databanken zijn geen rustbanken…

12 12 Databanken zijn geen apotheek…

13 13 … maar hulpmiddelen om steeds effectiever te gaan werken Praktijk op basis van bewijs Bewijs op basis van praktijk

14 14 Effectief werken

15 Drie-eenheid voor effectiviteit Instelling / Organisatie Professionals Werkwijzen / Methodieken / Interventies 15

16 Erkenningstraject Interventies Sinds 2004 Voortdurend in ontwikkeling Samenwerking RIVM/CGL, NCJ en NJi Afstemming met andere erkenningssystemen 16

17 Samenwerking maakt het beter 17

18 Doel van het erkenningstraject Kennis delen over kwaliteit > i nzicht in wat goede interventies zijn, waar ze uit bestaan, hoe ze zijn opgebouwd Verbeteren van kwaliteit > stimuleren van ‘opwaartse druk’, normen in de praktijk voor kwaliteit naar steeds hoger niveau tillen, en tegelijk advies geven voor verbetering 18

19 Erkenningscommissie Interventies Onafhankelijke commissie, ondersteund vanuit het RIVM/CGL, het NCJ en het Nederlands Jeugdinstituut Vier deelcommissies 1.Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie 2.Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering 3.Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn 4.Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen 19

20 Erkenningstraject is 1.Aanmelden (gegevens te vinden op websites) 1.Beschrijven (met begeleiding, zelf of opdracht uitzetten) in werkblad 1.Indienen (door secretariaat erkenningscommissie) 1.Beoordelen (door deelcommissie van de Erkenningscommissie Interventies) en feedback in beoordelingsformulier 1.Publiceren (in databank) 20

21 Niveaus van erkenning Getrapt systeem van beoordelen: 1.Theoretisch Goed Onderbouwd (geen criteria voor onderzoek) 2.Waarschijnlijk effectief (criteria voor onderzoek met minstens matige bewijskracht) 1.Bewezen effectief (criteria voor onderzoek met minstens sterke bewijskracht) 21

22 Criteria niveau 1 Beschrijving: doelgroep, doelen, werkwijze, materialen Onderbouwing: probleemanalyse, verband probleem-doelgroep, probleem-doelen (waarop is de interventie gericht) en probleem-werkwijze (werkzame factoren) Overdraagbaarheid: systeem van training, begeleiding, registratie, licenties etc. of een handleiding/protocol voor overdracht of implementatie of eerdere ervaringen t.a.v. overdraagbaarheid 22

23 Criteria niveaus 2 en 3 Samen te vatten als: Het aantal studies De kwaliteit van de studies (opzet & uitvoering) De aard van het effect (positief) De grootte van het effect (boven minimum) De relevantie van de uitkomsten (voor doel, doelgroep en werkveld) 23

24 Methodiekbeschrijving Concrete doelen Alle relevante kenmerken van de doelgroep De methodiek/werkwijze is zo volledig mogelijk beschreven op het niveau van concrete activiteiten. Volgorde, frequentie, intensiteit, duur en timing van contacten en activiteiten zijn gegeven. Materialen (zie ook Handreiking en Handboek op website Nji) 24

25 Kern van de onderbouwing Probleem / doelen > doelgroep > aanpak (<>werkzame elementen!) Hoe worden de problemen/risico’s met deze aanpak opgelost? Hoe worden de doelen bereikt? 25

26 26

27 What’s in it for me? Breed toegankelijk keurmerk Verspreiding van kennis over jouw aanpak 27

28 Evaluatie 2011 Aanleiding Aanpak Resultaten Vervolg 28

29 Resultaten evaluatie Erkenningstraject is goed, maar er zijn verbeterpunten, zoals: –Werkblad kan duidelijker –Criteria voor toepasbaarheid toevoegen –Criteria voor effectiviteit bijstellen –Communicatie kan beter

30 Vervolg evaluatie Planning: februari 2012: plan van aanpak wijzigingen september 2012: wijzigingen gereed, proeffase januari 2013: wijzigingen definitief

31 31 Website www.nji.nl


Download ppt "Erkenning van Jeugdinterventies Machteld Zwikker 3 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google