De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Maatschappelijke stages in de sociale pensions & CVD als goede buur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Maatschappelijke stages in de sociale pensions & CVD als goede buur."— Transcript van de presentatie:

1 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Maatschappelijke stages in de sociale pensions & CVD als goede buur. Toelichting op een van de sociale activerings projecten van CVD Rotterdam. Peter Zuidam.

2 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Sociale activering vanuit de kerngedachten: het bevorderen van zelfredzaamheid van de burgers creëren van sociale buurt netwerken verbinden van buurtvrijwilligers en cliënten/bewoners het inzetten en verbinden van verschillende beschikbare expertises CVD op het gebied van vrijwilligers werk en maatschappelijke opvang werken vanuit de voorziening naar de buurt/wijk toe het opvangen van de gevolgen van het wegvallen van de ondersteunende begeleiding.

3 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Maatschappelijke stage: wat is dat? Maatschappelijke stage is geen beroepsvormende stage! Een maatschappelijke stagiair is een scholier uit het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), die door het doen van vrijwilligerswerk kennismaakt met én een bijdrage levert aan de samenleving. Het aantal uren maatschappelijke stage: 72 uur voor VWO, 60 uur voor Havo 48 uur voor praktijkonderwijs en het vmbo. In 2011/2012 is een maatschappelijke stage een wettelijke verplicht onderdeel onderwijsprogramma. MaStR. bestaat uit een team van enthousiaste makelaars in vrijwilligerswerk die vanuit hun expertise en uitgebreide netwerk zorgen voor de juiste match en het bij elkaar brengen van nieuwe partners.

4 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Vijf door de gemeenteraad Rotterdam vastgelegde doelstellingen 1.Diversiteit: de culturele pluriformiteit van de stedelijke samenleving komt tot uitdrukking in het vrijwilligerswerk. 2. Cohesie: het vrijwilligerswerk is een belangrijke mededrager van de sociale infrastructuur. 3. Civil society: het vrijwilligerswerk vormt een wijkplaats voor de burger en een buffer tegen verstatelijking en commercialisering. 4. Mensbeeld: de vrijwilliger is een sociaal waardevolle manifestatie van burgerlijke betrokkenheid en vaardigheid. 5.Plezier: het persoonlijk welzijn van de burger wordt verhoogd door zijn vrijwilligerswerk. Bron: Rotterdams Visiedocument :”Vrijwilligerswerk in 2015”.

5 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Organisatorisch voordeel: CVD heeft expertise in huis via STAP > MaStR. Doelstellingen bij deze stageweek van CVD: 1.verbinding maken tussen de twee doelgroepen, scholieren en de cliënten MO, 2.de beeldvorming tussen hen positief beïnvloeden, 3.mogelijke ‘spin-off ‘ > duurzaam vrijwilligerswerk in de SP’s: zogenaamd bridging effect.

6 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur In week 7 van 2010 diverse activiteiten in 4 sociale pensions: maandag: schilderijen maken i.o.v. de bewoners de Zon, dinsdag: bingo avond organiseren in SP de Heemraad donderdag: feestavond op de Heemraad, catering: verzorgd door de scholieren in elk pension een groep vrijdag : met 40 personen een middagje gaan bowlen.

7 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Action painting in de Zon.

8 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur bingo avond de Nok

9 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur disco & karaoke avond de Heemraad

10 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Middag bowlen in Oostervant

11 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Spin-off: adoptie SP de Heemraad van ‘t Carré college vmbo, 3 daagse praktijk stages in de SP’s, halfjaarlijkse stageweek van de Havo scholieren, duurzame vrijwillige inzet door individuele scholieren, op eigen initiatief, psycho-educatie t.b.v. ‘probleem’ leerlingen. herstel ouderrol bij bewoners, herstel van contact met jonge mensen, ervaringswijsheden naar de jongeren toe als preventie model. toename beroepstrots van de medewerkers.

12 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Voordat ik met de stage begon was ik best nerveus. Ik vond het eng omdat ik niet wist met wat voor soort mensen ik zou werken. Daarna bleek toch dat het allemaal schatten zijn. Ze praten gezellig mee en zijn hartstikke lief", : Dora. “Ik heb mensen gezien die ik vroeger zwervers noemende, maar nu zie ik dat het gewone mensen zijn, die bijvoorbeeld ook gewoon elke dag douchen. Er zaten hele grappige bewoners bij." Hicham. “ Je ziet ze wel eens op straat lopen en dan denk je, niet in de buurt komen! Maar nu zie je ze als mensen, niet alleen als zwerver of verslaafde". Somescha. Romario, dacht dat het een beetje saaie stage zou worden, "Maar mijn verwachtingen zijn helemaal niet uitgekomen! De bewoners zijn veel aardiger dan ik me had voorgesteld."

13 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur CVD als goede buur Doel van dit project: Het ontwikkelen van een overdraagbare methodiek van gebiedsgericht werken om buurtvrijwilligers in te zetten voor cliënten van bijzondere woonvoorzieningen. Looptijd : 2009 t/m 2011.

14 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Doelen van de methodiekontwikkeling: Sociale cohesie bijzondere doelgroepen in de buurt vergroten Gevolgen herstructurering AWBZ opvangen Inzetten expertise CVD vrijwilligerswerk en professionals Duurzame cultuuromslag bij de professionals opstarten

15 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur

16 Taken cohesie coach: bekendheid geven aan beleid zowel intern al in de buurten werven van vrijwilligers voor kwetsbare Rotterdammers, het activeren en begeleiden van teamleiders bij het inzetten van vrijwilligers, het ontwikkelen van activiteiten,deels intern maar ook extern, intake en matching van de vrijwilligers met bewoners voorzieningen.

17 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Activiteiten die professionals niet (meer) kunnen doen, bijvoorbeeld: Maatje zijn voor cliënt, er op uit in 1 : 1 situatie, participatie in de maatschappij In het weekend koken in en sociaal pension,in het weekend is er geen kok. Sleutelen aan een brommer met een cliënt Gezamenlijk in de tuin werken Organiseren verwendag voor bewoners en buurtgenoten Organiseren van een tweedehands kledingmarkt Gezamenlijk zoeken naar vrijwilligerswerk voor cliënt Baliewerkzaamheden zoals bijvoorbeeld bij Havenzicht Gastvrouw/receptie werkzaamheden zoals bij maaltijden in sociale pensions en nachtopvang Activiteiten die samen met professionals kunnen worden gedaan Specifieke ondersteuning in het traject voor de cliënt Begeleiden van bewonersvakanties

18 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Kosten project over twee jaar €420.000,- Financiering via WMO Innovatiefonds, €200.000,- Overige fondsenwerving€ 32.000,- 45% eigen bijdrage vanuit CVD€188.000,- inzet van 1 FTE cohesiecoach inzet op jaar basis van teamleiding en activiteitenbegeleiding 1500 uur

19 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Beoogd resultaat: Totaal aantal vrijwilligers die iets doen: 10 vrijwilligers 2009 50 vrijwilligers 2010 65 vrijwilligers 2011 Aantal cliënten die meedoen: 40 cliënten in 2009 175 cliënten in 2010 230 cliënten in 2011

20 Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Eindresultaat: Betere acceptatie van de voorzieningen als buur in de diverse buurten. Aanpassingen gericht op de buurt door de bewoners van de voorzieningen. Aanpassingen gericht op de buurt door de medewerkers van de voorzieningen. Cliënten van de CVD voorzieningen maken gebruik van de reguliere en locale club en buurthuis voorzieningen. Er zijn nauwelijks nog ‘besloten’ activiteiten in de voorziening zelf.


Download ppt "Thema middag Werkplaats OxO, 20-04-10, Maatschappelijke stages en CVD als goede buur Maatschappelijke stages in de sociale pensions & CVD als goede buur."

Verwante presentaties


Ads door Google