De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 26-05-2011 17:15 - 17:45 koffie/thee en broodjes 17:45 - 18:15 ALV Regio Leiden 18:30 - 19:30 Presentatie RGL 1.Algemene inleiding over RijnGouwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 26-05-2011 17:15 - 17:45 koffie/thee en broodjes 17:45 - 18:15 ALV Regio Leiden 18:30 - 19:30 Presentatie RGL 1.Algemene inleiding over RijnGouwe."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 26-05-2011 17:15 - 17:45 koffie/thee en broodjes 17:45 - 18:15 ALV Regio Leiden 18:30 - 19:30 Presentatie RGL 1.Algemene inleiding over RijnGouwe lijn; doel, scope, etc. 2.Presentatie van visuele simulatie van trajectgedeelte Leiden Lammenschans naar Leiden Centraal 3.Technische deel 1 - civieltechnische aspecten van spoortraject; bruggen, spoorconstructie, etc. 4.Technische deel 2 - materieelaspecten, o.a. bovenleidingloos rijden m.b.v. Ultracaps 5.Technische deel 3 - special ; EMC Spreker: de heer Henk van der Meij, Projectleider voor de inpassing van RGL in Leiden 19:30 afsluiting Programma 2011

2 Agenda ALV 1.Opening door voorzitter Ronald Smith 2.Bestuurssamenstelling 3.Verslag ALV 26 mei 2010 4.Financieel jaarverslag 2010 5.Stand aantal leden 6.Activiteiten 2010, 2011 en 2012 7.Rondvraag & sluiting Agenda 2011

3 Opening 1 2011

4 Bestuur Voorzitter: Ronald Smith Penningmeester: Hassan Houssi Secretaris : Paul van Moerkerken Bestuurslid: Leo Knoester Vacature: Actief (bestuurs)lid 2 2011

5 Verslag ALV 26 mei 2010 Zijn er nog opmerkingen? 3 2011

6 Verslag ALV 26 mei 2010 Blad 1 3 2011

7 Verslag ALV 26 mei 2010 Blad 2 3 2011

8 Verslag ALV 26 mei 2010 Blad 3 3 2011

9 Verslag ALV 26 mei 2010 Verslag is vastgesteld, met dank aan de secretaris Paul van Moerkerken 3 2011

10 Financieel jaarverslag 2010 Belangrijkste kengetallen 4 Hassan Houssi 200820092010 Activiteiten776 Bestuurskosten € 464,99 € 212,30 € 512,00 Kosten activiteiten € 747,72 € 903,44 € 1.210,00 Bijdrage Kivi Niria € 2.169,00 € 1.080,00 € 2.043,00 Deelnemers bijdragen € 300,00 € 340,00 € 125,00 Vermogen afdeling € 5.815,71 € 6.070,26 € 6.514,76 2011

11 4 BALANS 2010 2011 KIVI NIRIA afdeling voor regio Leiden 791 Financieel jaaroverzicht 2010 Balans per 31 december 2010 Bezittingen€Schulden en vermogen€ Giro 2.495,25Vermogen Stand per 01-01 6.070,26- CFBI tegoed KIVI NIRIA 5.186,40Voordelig saldo 444,50- Stand per 31-12 6.514,76- Reserveringen - Nog te ontvangen posten Nog te betalen posten 1.995,19- Vooruitbetaalde posten/voorraad publicaties 828,30Vooruitontvangen posten Totaal 8.509,95Totaal 8.509,95-

12 4 2011 Financieel jaaroverzicht 2010 Staat van baten en lasten 2010 Baten €Lasten € Bijdrage KIVI (voorschot verslagjaar) 2.043,00Bestuurskosten 512,00 Algemeen Vergaderkosten Aantal leden Zaalhuur Activiteiten Reis- en verblijfkosten Secretariaatskosten Afrekening bijdrage KIVI (vorig verslagjaar) 9,00 Betaalde rente Rente Bank en/of Giro Diensten KIVI-bureau CFBI Mailingen - Ontvangen donaties Betaalde donaties Ontvangen subsidies Betaalde subsidies Ontvangen contributies Betaalde contributies Deelnemersbijdragenactiviteiten 125,00Kosten activiteiten 1.210,00 Opbrengst publicaties Kosten publicaties Onttrekking aan Reservering Toevoeging aan reserveringen Diverse baten Diverse lasten Bankkosten 10,50 Telling 2.177,00Telling 1.732,50 -Voordelig saldo 444,50 Totaal 2.177,00Totaal 2.177,00

13 Stand aantal leden 5 2011 Aantal leden per afdeling/regio01-01-1101-02-11plus/minverwachtplus/min eind 2011 Afdeling/regioAantal Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs2412432 2 Regio Alkmaar137 0 0 Regio Amsterdam en 't Gooi32833243313 Regio Den Haag4204222 2 Regio Gelderland65765926581 Regio Haarlem166165 165 Regio Leiden160 0 159 Regio Limburg Zuid253 0 0 Regio Maastricht50 049 Regio Noord- en Midden-Limburg160 0 0 Regio Noord544 0 0 Regio Noord-Holland254 0 0 Regio Oost58859465935 Regio Utrecht5976036 5981 Regio Zeeland183 0182 Regio Zuid1362143371 143371 Regio Zuid-Holland Zuid476473-3473-3 Young KIVI NIRIA1482150624 1192-290 KIVI NIRIA Engineers93995112 Young KIVI NIRIA Students54355613

14 26-05-201114 Activiteiten 2010 Uitgevoerde activiteiten 6 NRActiviteiten 2010 1Nieuwjaarsreceptie (Gouden Leeuw) en de elektrische fiets (16 januari) 2Excursie: Beveiligings- en detectiesystemen (Bavak 22 april) 3EMC Seminar Terminalcomplex Schiphol deel 5 (20 mei) 4Seminar MCP deel 3 (Motor Challenge Program) (24 juni) 5ALV en city-event Leiden (26 juni) 6Excursie Kraanschip Thialf Heerema (28 oktober) 2011

15 26-05-201115 Activiteiten 2011/2012 Voorgenomen activiteiten (1) 6 NRActiviteiten 2011 1 Nieuwsjaar receptie Constantijn Huygens Museum 18 januari) 2Ingenieur en zijn rol binnen Regio Leiden Verleden en Toekomst 3Creatieve Industrie Leiden 4Werkbezoek JVC 5Ervaringen in toepassen van LED verlichting 6Excursie Sterrewacht Leiden 7ALV + Excursie Rijn gouwe Lijn Leiden 26-05-2011 8Seminar EMC, deel 5 ICT, DAS, Private GSM op 31-03-2011 2011

16 26-05-201116 Activiteiten 2011 Voorgenomen activiteiten (2) 6 NRActiviteiten 2011 9 Energiekosten in Multi-Tenant gebouwen 10Duurzame Mobiliteit en elektrische voertuigen (MCP 6) 11Werkbezoek Heerema Leiden 12Duurzaam Bouwen (Kantoorgebouwen) 13Excursie Duurzame energie bij Heineken Zoetermeer 14Duurzame energie met PV panelen 15Dieper inzicht in toepassing Smart Metering and Smart Grids 16Excursie: DNW-HST German-Dutch Wind Tunnels (29 juni) 17? Suggesties van Leden Regio Leiden? 2011

17 Rondvraag & sluiting 7 2011

18 Presentatie Rijn Gouwe Lijn Leiden 18:30 - 19:30 Presentatie RGL 1.Algemene inleiding over RijnGouwe lijn; doel, scope, etc. 2.Presentatie van visuele simulatie van trajectgedeelte Leiden Lammenschans naar Leiden Centraal 3.Technische deel 1 - civieltechnische aspecten van spoortraject; bruggen, spoorconstructie, etc. 4.Technische deel 2 - materieelaspecten, o.a. bovenleidingloos rijden m.b.v. Ultracaps 5.Technische deel 3 - special ; EMC Spreker: de heer Henk van der Meij, Projectleider voor de inpassing van RGL in Leiden 19:30 afsluiting


Download ppt "Programma 26-05-2011 17:15 - 17:45 koffie/thee en broodjes 17:45 - 18:15 ALV Regio Leiden 18:30 - 19:30 Presentatie RGL 1.Algemene inleiding over RijnGouwe."

Verwante presentaties


Ads door Google