De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal Koningin leest troonrede op – plannen van regering Rijksbegroting – begroting van de ministeries Miljoenennota.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal Koningin leest troonrede op – plannen van regering Rijksbegroting – begroting van de ministeries Miljoenennota."— Transcript van de presentatie:

1 Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal Koningin leest troonrede op – plannen van regering Rijksbegroting – begroting van de ministeries Miljoenennota is toelichting op de begroting

2 Miljoenennota Lastenverlichting werkende mensen –WW premie vervalt –Inkomensafhankelijke arbeidskorting –BTW verhoging gaat niet door Denivellering Mkb profiteert indirect

3 Miljoenennota Bedrijven en startende ondernemers –Winstvrijstelling van 10,7% (10%) –Vennootschapsbelasting over de eerste € 250.000,-- wordt 20% –Extra starteraftrek –Lagere zorgpremies Stimuleren bestedingen – conjuncturele dip dempen

4 Miljoenennota Staatsschuld verlagen Excelbestand begroting! Kritiek!? Aardgasbaten gebruikt voor lastenverlichting(?) EU afdrachtvermindering over 3 jaar wordt in 1 jaar uitgegeven 2,5 miljard lastenverlichting en 0,5 miljard is gedekt! Kredietcrisis, overheidstekort Frankrijk en Duitsland? Stijgende energiekosten - olie

5 Sociale zekerheid Sociale zekerheid – garandeert een ieder een minimuminkomen! Verzekeringen - werknemersverzekeringen: WIA, WAO, WW, ZW - volksverzekeringen: AOW, AWBZ, ANW, AKW Uitkerende instantie: UWV en SVB B. Voorzieningen - TW, Bijstand, WAJONG Uitkerende instantie: sociale dienst

6 Inkomensverdeling beloningen voor de inzet van productiefactoren primair inkomen − directe belastingen en sociale premies +sociale uitkeringen en inkomensafhankelijke subsidies secundair inkomen − indirecte (prijsverhogende) belastingen (BTW, accijnzen, ecotax, invoerrechten) +prijsverlagende subsidies (OV, opera, ballet) tertiair inkomen

7 Lorentz curve Zie excel bestand WIG = verschil tussen nettoloon en loonkosten Social security trap

8 Laffer curve Verhogen van de belastingtarieven werkt vanaf een zeker punt contraproductief - ontduiken - ontwijken - afwentelen

9 Sociale zekerheidspremies Omslagstelsel –Lopende uitgaven worden gedekt door lopende inkomsten Kapitaalstelsel –Premies worden gestopt in een fonds – pensioenen (beurskoersen)

10 Stijging collectieve lasten 1.Inactieven/actieven ratio - zie opgave 2 2.Verhoging niveau uitkeringen 3. Uitbreiding semi-collectieve sector - gezondheidszorg, maatschappelijke en culturele dienstverlening = zorgsector

11 De sponsors van de VS http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/s electiehttp://www.uitzendinggemist.nl/index.php/s electie


Download ppt "Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal Koningin leest troonrede op – plannen van regering Rijksbegroting – begroting van de ministeries Miljoenennota."

Verwante presentaties


Ads door Google