De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal"— Transcript van de presentatie:

1 Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal
Koningin leest troonrede op – plannen van regering Rijksbegroting – begroting van de ministeries Miljoenennota is toelichting op de begroting

2 Miljoenennota Lastenverlichting werkende mensen WW premie vervalt
Inkomensafhankelijke arbeidskorting BTW verhoging gaat niet door Denivellering Mkb profiteert indirect

3 Miljoenennota Bedrijven en startende ondernemers
Winstvrijstelling van 10,7% (10%) Vennootschapsbelasting over de eerste € ,-- wordt 20% Extra starteraftrek Lagere zorgpremies Stimuleren bestedingen – conjuncturele dip dempen

4 Miljoenennota Staatsschuld verlagen Excelbestand begroting! Kritiek!?
Aardgasbaten gebruikt voor lastenverlichting(?) EU afdrachtvermindering over 3 jaar wordt in 1 jaar uitgegeven 2,5 miljard lastenverlichting en 0,5 miljard is gedekt! Kredietcrisis, overheidstekort Frankrijk en Duitsland? Stijgende energiekosten - olie

5 Sociale zekerheid Sociale zekerheid – garandeert een ieder een minimuminkomen! Verzekeringen - werknemersverzekeringen: WIA, WAO, WW, ZW - volksverzekeringen: AOW, AWBZ, ANW, AKW Uitkerende instantie: UWV en SVB B. Voorzieningen - TW, Bijstand, WAJONG Uitkerende instantie: sociale dienst

6 Inkomensverdeling beloningen voor de inzet van productiefactoren
primair inkomen − directe belastingen en sociale premies + sociale uitkeringen en inkomensafhankelijke subsidies secundair inkomen − indirecte (prijsverhogende) belastingen (BTW, accijnzen, ecotax, invoerrechten) + prijsverlagende subsidies (OV, opera, ballet) tertiair inkomen

7 Lorentz curve Zie excel bestand
WIG = verschil tussen nettoloon en loonkosten Social security trap

8 Laffer curve Verhogen van de belastingtarieven werkt vanaf een zeker punt contraproductief - ontduiken - ontwijken - afwentelen

9 Sociale zekerheidspremies
Omslagstelsel Lopende uitgaven worden gedekt door lopende inkomsten Kapitaalstelsel Premies worden gestopt in een fonds – pensioenen (beurskoersen)

10 Stijging collectieve lasten
Inactieven/actieven ratio - zie opgave 2 Verhoging niveau uitkeringen 3. Uitbreiding semi-collectieve sector - gezondheidszorg, maatschappelijke en culturele dienstverlening = zorgsector

11 De sponsors van de VS


Download ppt "Prinsjesdag Opening nieuw werkjaar Staten Generaal"

Verwante presentaties


Ads door Google