De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Foucault: How do people become subjects?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Foucault: How do people become subjects?"— Transcript van de presentatie:

1 Foucault: How do people become subjects?
Poststructuralisme Foucault: How do people become subjects?

2 Wat volgt er op het Structuralisme?
Geertz cultureel relativisme: middels thick description de aard van een cultuur achterhalen Foucault poststructuralisme: middels kritische analyse achterhalen hoe die structuur tot stand komt

3 Hoe ontstaat het domein van de begrippen
Hoe ontstaat het domein van de begrippen? dialectiek en differentiedenken Kennis vormt zich in de kritiek Drie kritieken van Kant: negatief in de zin dat denken begint bij bevragen Dialectiek van Hegel: kritiek als stap naar vooruitgang Dialectiek van Marx: Hegel toepassen op sociale economie Negatieve dialectiek van Frankfurter Schule: na Auswitz geen vooruitgang meer te denken

4 Na mei ‘68 Deleuze, Lyotard, Rorty, Levinas… Derrida: Foucault:
Deconstructie: kritiek als ethiek. In de afbraak zit ‘always already’ de opbouw. Foucault: Archeologie: laat de bronnen spreken Genealogie: herken de wijze waarop het vertoog verschuift, waarop kennis verschuift en dus macht aan het werk is.

5 Foucault: Wij victorianen

6 Foucault en Macht Madness and Civilization Birth of the Clinic
Discipline and Punish The Order of Discourse The History of Sexuality

7 The Subject and Power Foucault ontwikkelt theorie noch methode
Zoekt naar wijze waarop de mens in een samenleving wordt gevormd, en zichzelf vormt. Luistert naar hoe met het vertoog de mens zijn omgeving vormgeeft en hoe hij wordt vormgegeven

8 Hoe wordt het Subject gemaakt?
Benoemen: door objectiverende manier waarop er over het subject wordt gesproken. (Taalkunde, economie, biologie). Mensbeeld wordt benoemd. Ordenen: door onderscheid te maken tussen sane en insane, man en vrouw, wit en zwart. Internaliseren: we denken zelf dat we volledig zelfstandige rationele wezens zijn.

9 Voorbeeld: strategie van de Christelijke kerk en die van de moderne Natiestaat
Doel is individuele verlossing in de komende wereld. Geeft niet slechts orders; herder moet bereid zijn zich te geven voor de kudde. Kijkt niet slechts naar gemeenschap maar naar ieder individu op zich. Moderne natiestaat als articulatie van pastorale macht; Richt zich op deze wereld Herders worden overheidsdienaren Ontwikkeld een veelheid aan tactieken; op familie (nuclear familie), gezondheidszorg (volksgezondheid), onderwijs (vaderlandse geschiedenis), psychiatrie (stoorzenders uit de samenleving).

10 Hoe macht te bestuderen?
Machtsstrategieën zijn geen begrensde ontwikkelingen Kijk naar machtsstrategieën pur sang Foucault voorbeeld; ziekenhuis niet kijken om economie maar om wijze waarop menselijk lichaam wordt gecontroleerd. Machtsstrategieën zijn praktijken. Geen grote gedachte, geen doemdenken. NORMALISEREN Machtsstrategieën zijn buitengewoon individualistische ontwikkelingen. Machtsstrategieën zijn sterk verwikkeld met kennis Machtsstrategieën presenteren ons uiteindelijk vragen als: Wie zijn we?

11 Iedere machtsrelatie dient te voldoen aan de volgende eisen;
Systeem van differentiaties als voorwaarde en resultaat. Machtsrelaties gebruiken hierarchie, profijt. Middelen om macht uit te oefenen. (wetboek heeft juristen nodig) Vormen van institutionalisering Graden van rationalisering

12 Archeologie en Genealogie betekent (toch een methode?):
Alles als integraal geconstrueerd geheel beschouwen Op zoek naar codes en conventies die waarheid en kennis produceren Ontsluier de machtsrelaties en de manieren waarop subjectiviteit wordt geproduceerd.


Download ppt "Foucault: How do people become subjects?"

Verwante presentaties


Ads door Google